Програма навчальної дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура»


Практичні заняття, їх тематика і обсягСторінка3/4
Дата конвертації06.11.2017
Розмір0.8 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

2.2.1. Практичні заняття, їх тематика і обсяг.

п/п
Назва теми


Обсяг навчальних

занять (год.)

Практичні

СРС

1-й семестр (рисунок)

Модуль №1 Об’ємно – конструктивна побудова натюрморту та рельєфу
1.1Натюрморт з геометричних фігур.

Розмір малюнка – ½ аркуша. Матеріал – графітний олівець.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; передача характерних особливостей форми предметів та їхніх пропорцій; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі; пластичне моделювання форми світлотінню; детальна характеристика натури; передача матеріальності предметів; тональна та композиційна цілісність зображення.


5

5

1.2


Натюрморт з чотирьох предметів

Розмір малюнка – ½ аркуша. Матеріал – графітний олівець.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; передача характерних особливостей форми предметів та їхніх пропорцій; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі; пластичне моделювання форми світлотінню;детальна характеристика натури; передача матеріальності предметів; тональна та композиційна цілісність зображення.


8

10

1.3


Гіпсовий рослинний рельєф.

Розмір малюнка – ½ аркуша. Матеріал – графітний олівець.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення; визначення пропорцій та взаємного розташування елементів рельєфу; об’ємно-конструктивна побудова зображення; передача форми засобами світлотіні.


8

10

1.4

Простий натюрморт з 3-4 предметів та драпіровками .

Розмір роботи – ½ аркуша. Матеріал –акварельні фарби.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; передача характерних особливостей форми предметів та їхніх пропорцій; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі; створення колориту; передача форми та об'єму предметів та драпіровок за допомогою кольору.


8

6

1.5

Домашнє завдання.

Конструктивні малюнки циліндричних та кулеподібних предметів в різних ракурсах (вази, глечики, пляшки, посуд).

Методичні вимоги: гармонійне розміщення зображення на аркуші; розміщення предметів на площині, передача характерних особливостей форми предметів та їхніх пропорцій; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі.

Завдання на аналіз та вивчення конструктивних особливостей циліндричних предметів.

8

1.5

МКР
2
Усього за 1 семестр

34

41

2-й семестр

Модуль №2Об’ємно – конструктивна побудова складного рельєфу та капітелі

2.1


Складний гіпсовий рельєф.

Розмір малюнка – ½ аркуша. Матеріал – графітний олівець.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; передача характерних особливостей форми рельєфу; визначення пропорцій та взаємного розташування елементів рельєфу; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі; детальна характеристика натури; передача форми засобами світлотіні.


8

10

2.2


Натюрморт з гіпсовою архітектурною деталлю.

Розмір малюнка – ½ аркуша. Матеріал – графітний олівець .

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; передача характерних особливостей форми предметів та їхніх пропорцій; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі; передача пропорційного відношення частин архітектурного елементу, пластичне моделювання форми світлотінню;детальна характеристика натури; передача матеріальності предметів; тональна та композиційна цілісність зображення.


8

10

2.3

Гіпсова капітель.

Розмір малюнка – ½ аркуша. Матеріал – графітний олівець.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; передача характерних особливостей форми капітелі; визначення пропорцій та взаємного розташування елементів капітелі; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі; детальна характеристика натури; передача форми засобами світлотіні.


6

5

2.4

Простий натюрморт з темними предметами на світлому тлі.

Розмір роботи – ½ аркуша. Матеріал –акварельні фарби.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; передача характерних особливостей форми предметів та їхніх пропорцій; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі; створення колориту; передача форми та об'єму предметів за допомогою кольору; передача матеріальності предметів.


6

3

2.5

Простий натюрморт зі світлими предметами на темному тлі.

Розмір роботи – ½ аркуша. Матеріал –акварельні фарби.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; передача характерних особливостей форми предметів та їхніх пропорцій; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі; створення колориту; передача форми та об'єму предметів за допомогою кольору;створення контрастів; передача матеріальності предметів.


5

3

2.6

Домашнє завдання.

Натюрморт з 3-4 предметів різної фактури.

Розмір малюнка – ½ аркуша. Матеріал – графітний олівець .

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; передача характерних особливостей форми предметів та їхніх пропорцій; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі; передача пропорцій, пластичне моделювання форми світлотінню;детальна характеристика натури; передача матеріальності предметів різної фактури; тональна та композиційна цілісність зображення.

8

2.7

МКР
2
Усього за 2 семестр

34

41

3-й семестр
Модуль №3 Об’ємно – конструктивна побудова інтер'єра
3.1


Простий інтер'єр.

Розмір малюнка – ½ аркуша. Матеріал – графітний олівець.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші;визначення лінії горизонту та точки зору; передача перспективних скорочень форм та загальних пропорцій інтер'єру; конструктивний аналіз форми; розташування предметних форм в просторі інтер'єра; передача об'єму та форми за допомогою світлотіні; тональна та композиційна цілісність зображення.


5

7

3.2

Інтер'єр зі сходами.

Розмір малюнка – ½ аркуша. Матеріал – графітний олівець.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші;визначення лінії горизонту та точки зору; знаходження різних точок

сходу; передача перспективних скорочень форм та загальних пропорцій інтер'єра; конструктивний аналіз форми; розташування сходів у просторі інтер'єра; передача об'єму та форми за допомогою світлотіні; тональна та композиційна цілісність зображення.6

7

3.3

Натюрморт в інтер'єрі.

Розмір малюнка – ½ аркуша. Матеріал – графітний олівець.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші;визначення лінії горизонту та точки зору; передача перспективних скорочень форм та загальних пропорцій інтер'єра; конструктивний аналіз форми; розташування натюрморту в просторі інтер'єра; передача об'єму та форми за допомогою світлотіні; тональна та композиційна цілісність зображення.


6

7

3.4

Натюрморт у теплій гамі.

Розмір роботи – ½ аркуша. Матеріал –акварельні фарби.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; передача характерних особливостей форми предметів та їхніх пропорцій; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі; створення теплого колориту; передача форми та об'єму предметів за допомогою кольору; детальна проробка форм; передача матеріальності предметів.


5

6

3.5

Натюрморт у холодній гаммі.

Розмір роботи – ½ аркуша. Матеріал –акварельні фарби.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; передача характерних особливостей форми предметів та їхніх пропорцій; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі; створення холодного колориту; передача форми та об'єму предметів за допомогою кольору; детальна проробка форм; передача матеріальності предметів.


6

6

3.6

Натюрморт зі скляними предметами

Розмір роботи – ½ аркуша. Матеріал –акварельні фарби.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; передача характерних особливостей форми предметів та їхніх пропорцій; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі; створення колориту, відповідно до натури; передача форми та об'єму предметів за допомогою кольору; передача матеріальності скляних предметів.


6

7

3.7

МКР
1

3.8

Усього за модулем №3

34

41

4-й семестр

Модуль №4 Об’ємно – конструктивна побудова черепа, обруба та екорше
4.1


Череп у 3-х положеннях.

Розмір малюнка – ½ аркуша. Матеріал – графітний олівець.

Методичні вимоги: оптимальне композиційне розміщення трьох зображень черепа.

Визначення основних пропорцій черепа, зображення об’ємно-конструктивної форми черепа та його частин за допомогою головних осей; опорних точок з урахуванням знань пластанатомії та перспективи; визначення тоном загальної форми черепа та рельєфу деталей.8

5

4.2


Екорше голови.

Розмір малюнка – ½ аркуша. Матеріал – графітний олівець.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення; передача загальних пропорцій; визначення головних осей та опорних точок у побудові зображення голови; виявлення характеру форми голови; конструктивний аналіз м’язової системи голови та шиї; тональне ліплення об’ємної форми деталей та голови в цілому; передача об'єму за допомогою світлотіні.


5

5

4.3


Обруб голови .

Розмір малюнка – ½ аркуша. Матеріал – графітний олівець.

Методичні вимоги: гармонійна композиція зображення на аркуші; виявлення загального характеру форми основних пропорцій; зображення об’ємно-конструктивної форми всіх частин голови; пластичне моделювання форми за допомогою світлотіні; детальна характеристика натури.


5

5

4.4

Складний натюрморт з гіпсовою маскою.

Розмір роботи – ½ аркуша. Матеріал –акварельні фарби.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; передача характерних особливостей форми предметів та їхніх пропорцій; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі; створення колориту, відповідно до натури; передача форми та об'єму предметів за допомогою кольору; передача матеріальності гіпсової маски та інших предметів.


6

5

4.5

Складний натюрморт декоративний.

Розмір малюнка – ½ аркуша. Матеріал – гуаш, акрил, темпера.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; передача характерних особливостей форми предметів та їхніх пропорцій; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі; створення декоративного колориту; передача форми та об'єму предметів за допомогою кольору; передача матеріальності предметів.


5

3

4.6

Натюрморт на зближених півтонах.

Розмір роботи – ½ аркуша. Матеріал –гуаш, акріл, темпера.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; передача характерних особливостей форми предметів та їхніх пропорцій; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі; створення колориту, особливу увагу приділити півтонам; передача форми та об'єму предметів за допомогою кольору; передача матеріальності предметів.


5

2

4.7

МКР
1

4.8

Усього за модулем №4

34

26

5-й семестр

Модуль №5 Об’ємно – конструктивна побудова гіпсових фрагментів обличчя

5.1


Гіпсовий фрагмент обличчя(ніс).

Розмір малюнка – ½ аркуша. Матеріал - графітний олівець.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; передача характерних особливостей форми носа, враховуючи пластичну анатомію ; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі; пластичне моделювання форми світлотінню;детальна характеристика натури;


5

3

5.2

Гіпсовий фрагмент обличчя(око).

Розмір малюнка – ½ аркуша. Матеріал - графітний олівець.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; передача характерних особливостей форми ока, враховуючи пластичну анатомію черепа; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі; пластичне моделювання форми світлотінню;детальна характеристика натури;


5

5

5.3

Гіпсовий фрагмент обличчя(губи).

Розмір малюнка – ½ аркуша. Матеріал - графітний олівець.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; передача характерних особливостей форми губ, враховуючи пластичну анатомію ; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі; пластичне моделювання форми світлотінню; детальна характеристика натури.


5

3

5.4

Складний натюрморт з гіпсовим рельєфом.

Розмір роботи – ½ аркуша. Матеріал –гуаш, акріл, темпера.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші;визначення лінії горизонту та точки зору; передача перспективних скорочень форм та загальних пропорцій інтер'єру; конструктивний аналіз форми;створення колориту; розташування натюрморту та рельєфу в просторі інтер'єра; передача об'єму та форми за допомогою кольору;передача матеріальності предметів.


5

3

5.5

Складний натюрморт біля вікна (контражур).

Розмір роботи – ½ аркуша. Матеріал –гуаш, акріл, темпера..

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; передача характерних особливостей форми предметів та їхніх пропорцій; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі; створення колориту, особливу увагу приділити світлотіні; передача форми та об’єму предметів за допомогою кольору; передача матеріальності предметів.


5

4

5.6

Стилізація натюрморта в обраній техніці

Розмір роботи – ½ аркуша. Матеріал –гуаш, акріл, темпера..

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; передача характерних особливостей форми предметів та їхніх пропорцій; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі; створення колориту, особливу увагу приділити світлотіні; передача форми та об’єму предметів за допомогою кольору; передача матеріальності предметів.


4

5

5.7

МКР
1
Усього за модулем №5

34

26

6-й семестр

Модуль №6 Об’ємно – конструктивна побудова натюрморту та гіпсової голови
6.1


Натюрморт з гіпсовою маскою.

Розмір малюнка – ½ аркуша. Матеріал – м’який матеріал, італійський олівець.

Методичні вимоги: Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; передача характерних особливостей форми предметів та їхніх пропорцій; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі; пластичне моделювання форми світлотінню;детальна характеристика натури; передача матеріальності предметів; тональна та композиційна цілісність зображення.


5

3

6.2


Гіпсова голова.

Розмір малюнка – ½ аркуша. Матеріал - графітний олівець.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; визначення загального характеру форми та положення голови; дотримання пропорційних співвідношень частин та цілого; відображення анатомічних, об’ємно-конструктивних та пластичних якостей натури; достатнє світлотіньове моделювання форми та деталей.


5

3

6.3

Гіпсова голова з плечовим поясом.

Розмір малюнка – ½ аркуша. Матеріал - графітний олівець.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; визначення загального характеру форми та положення голови з плечовим поясом; передача повороту та нахилу голови та плечового поясу; дотримання пропорційних співвідношень частин та цілого; відображення анатомічних, об’ємно-конструктивних та пластичних якостей натури; достатнє світлотіньове моделювання форми та деталей .


6

3

6.4

Складний натюрморт з декоративними елементами

Розмір роботи – ½ аркуша. Матеріал –гуаш, акріл, темпера..

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; передача характерних особливостей форми предметів та їхніх пропорцій; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі; створення колориту, особливу увагу приділити світлотіні; передача форми та об’єму предметів за допомогою кольору; передача матеріальності предметів.


5

3

6.5

Складний натюрморт з гіпсовою головою

Розмір роботи – ½ аркуша. Матеріал –гуаш, акріл, темпера..

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; передача характерних особливостей форми предметів та їхніх пропорцій; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі; створення колориту, особливу увагу приділити світлотіні; передача форми та об’єму предметів за допомогою кольору; передача матеріальності предметів.


5

3

6.6

Складний натюрморт з архітектурною деталлю

Розмір роботи – ½ аркуша. Матеріал –гуаш, акріл, темпера..

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші; передача характерних особливостей форми предметів та їхніх пропорцій; конструктивний аналіз форми; побудова зображення у перспективі; створення колориту, особливу увагу приділити світлотіні; передача форми та об’єму предметів за допомогою кольору; передача матеріальності предметів.


6

2

6.7

МКР
1
Всього за модулем №6

32

28

7-й семестр

Модуль №7 Об’ємно – конструктивна побудова натюрморту в інтер'єрі

7.1


Складний натюрморт в інтер'єрі.

Розмір малюнка – ½ аркуша. Матеріал – графітний олівець.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші;визначення лінії горизонту та точки зору; передача перспективних скорочень форм та загальних пропорцій інтер'єра; конструктивний аналіз форми; розташування натюрморту в просторі інтер'єра; передача об'єму та форми за допомогою світлотіні; тональна та композиційна цілісність зображення.


5

6

7.2


Складний натюрморт з гіпсовою головою в інтер'єрі.

Розмір малюнка – ½ аркуша. Матеріал –м'який матеріал, італійський олівець.

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші;визначення лінії горизонту та точки зору; передача перспективних скорочень форм та загальних пропорцій інтер'єра; конструктивний аналіз форми; розташування натюрморту та гіпсової голови в просторі інтер'єра; передача об'єму та форми за допомогою світлотіні; тональна та композиційна цілісність зображення.


6

6

7.3

Складний інтер’єр з фігурою.

Розмір малюнка – ½ аркуша. Матеріал – графітний олівець(м'які матеріали, італійський олівець).

Методичні вимоги: гармонійне композиційне розміщення зображення на аркуші;визначення лінії горизонту та точки зору; передача перспективних скорочень форм та загальних пропорцій інтер'єра; конструктивний аналіз форми; розташування фігури в просторі інтер'єра, сомаштабно приміщенню; передача об'єму та форми за допомогою світлотіні; тональна та композиційна цілісність зображення.


6

7

7.4

Натюрморт простий з геометричних фігур (рельєф).

Розмір барельєфу 30х25 (см) .

Матеріали : пластилін, дошка, стеки.

Методичні вимоги:підготовка матеріалу та інструментарію до виконання завдання;засвоєння основних принципів побудови простору та об’єму на площині; побудова композиції в розмірі плінта з урахуванням перспективи,

виявлення форми загальною плановістю та моделіровкою.


5

7

7.5

Натюрморт складний з 3-4-х предметів (рельєф).

Розмір барельєфу 30х25 (см) .

Матеріали : пластилін, дошка, стеки.

Методичні вимоги:підготовка матеріалу та інструментарію до виконання завдання;засвоєння основних принципів побудови простору та об’єму на площині; побудова композиції в розмірі плінта з урахуванням перспективи,

виявлення форми загальною плановістю та моделіровкою.


6

7

7.6

Копія рельєфу.

Розмір барельєфу 30х25 (см) .

Матеріали : пластилін, дошка, стеки.

Методичні вимоги: підготовка матеріалу та інструментарію до виконання завдання;засвоєння основних принципів побудови простору та об’єму на площині; побудова композиції в розмірі плінта з урахуванням перспективи,виявлення форми загальною плановістю та моделіровкою.

6

7
МКР
1
Усього за 7 семестр

34

41

Дисципліна рисунок базується на використанні натюрмортного фонду та фонду гіпсових фігур.
2.2.2. Самостійна робота студента і контрольні заходи
Зміст самостійної роботи

Кількість

годин

1 семестр «рисунок»
1 модуль
1

Підготовка до виконання ПЗ №1.1

5

2

Підготовка до виконання ПЗ №1.2

6

3

Підготовка до виконання ПЗ №1.3

6

4

ДЗ

21

5

МКР

2
Усього за 1 семестр

41

2 семестр «рисунок»
2 модуль
1

Підготовка до виконання ПЗ №2.1

6

2

Підготовка до виконання ПЗ №2.2

6

3

Підготовка до виконання ПЗ №3.3

5

4

ДЗ

21

5

МКР

2
Усього за 2 семестр

41

3 семестр «рисунок»
3 модуль
1

Підготовка до виконання ПЗ №3.1

5

2

Підготовка до виконання ПЗ №3.2

5

3

Підготовка до виконання ПЗ №3.3

6

4

МКР

1

5

ДЗ

24
Усього за 3 семестр

41

4 семестр «рисунок»
4 модуль
1

Підготовка до виконання ПЗ №4.1

6

2

Підготовка до виконання ПЗ №4.2

6

3

Підготовка до виконання ПЗ №4.3

5

4

ДЗ

8

5

МКР

1
Усього за 4 семестр

26

5 семестр «рисунок»
5 модуль
1

Підготовка до виконання ПЗ №5.1

5

2

Підготовка до виконання ПЗ №5.2

5

3

Підготовка до виконання ПЗ №5.3

6

4

МКР

1
Усього за 5 семестр

17

6 семестр «рисунок»
6 модуль
1

Підготовка до виконання ПЗ №6.1

6

2

Підготовка до виконання ПЗ №6.2

6

3

Підготовка до виконання ПЗ №6.3

5

4

МКР

1
Усього за 6 семестр

18

7семестр «рисунок»
7 модуль
1

Підготовка до виконання ПЗ №7.1

5

2

Підготовка до виконання ПЗ №7.2

5

3

Підготовка до виконання ПЗ №7.3

6

4

МКР

1
Усього за 7семестр

17
Усього за навчальною дисципліною (рисунок)

141

3 семестр «живопис»
1 модуль
1

Підготовка до виконання ПЗ №1.1

5

2

Підготовка до виконання ПЗ №1.2

5

3

Підготовка до виконання ПЗ №1.3

6

4

МКР

1
Усього за 3 семестр

17

4 семестр «живопис»
2модуль
1

Підготовка до виконання ПЗ №2.1

5

2

Підготовка до виконання ПЗ №2.2

6

3

Підготовка до виконання ПЗ №2.3

6

4

МКР

1
Усього за 4 семестр

18

5 семестр «живопис»
3 модуль
1

Підготовка до виконання ПЗ №3.1

5

2

Підготовка до виконання ПЗ №3.2

5

3

Підготовка до виконання ПЗ №3.3

6

4

МКР

1
Усього за 5 семестр

17

6 семестр «живопис»
4модуль
1

Підготовка до виконання ПЗ №4.1

5

2

Підготовка до виконання ПЗ №4.2

6

3

Підготовка до виконання ПЗ №4.3

6

4

МКР

1
Усього за 6 семестр

18
Усього за навчальною дисципліною (живопис)

70

7 семестр «скульптура»
1 модуль
1

Підготовка до виконання ПЗ №1.1

6

2

Підготовка до виконання ПЗ №1.2

5

3

Підготовка до виконання ПЗ №1.3

5

4

МКР

1
Усього за 7 семестр

17
Усього за навчальною дисципліною (скульптура)

17
Усього за навчальною дисципліною (рисунок, живопис, скульптура)

228


2.2.2.1. Домашні завдання
Домашні завдання передбачені в кінці кожного семестру і розраховані на 8 годин самостійної роботи.

Два домашніх завдання(ДЗ) з дисципліни рисунок виконуються одне в першому семестрі, друге в другому, відповідно до робочої навчальної програми, з метою закріплення та поглиблення знань та вмінь студента, отриманих під час практичних занять, і є складовою модуля.

Домашнє завдання №1 ”Конструктивні малюнки циліндричних та кулеподібних предметів в різних ракурсах” 20 шт., формат А4, матеріал — графітний олівець. Конкретна мета домашнього завдання №1 полягає в поглибленому розумінні конструктивних особливостей циліндричних предметів, закріплення знань основ перспективного скорочення форм. При виконанні ДЗ №1 основну увагу приділити конструкції предметів.

Домашнє завдання №2 “Натюрморт з 3 - 4 предметів різної фактури”

Формат А2. Матеріал — графітний олівець. Конкретна мета домашнього завдання №2 полягає в поглибленому вивченню та вмінню передати різницю фактур предметів.

Виконання завдання здійснюється студентом в індивідуальному порядку і здається викладачу.
3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
3.1. Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела

 1. Авсиян О.А. Натура по представлению: Учеб. пособие. – М.: Изобраз. искусство, 1985. – 152с.

 2. Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. – М.: Искус-ство, 1976. – 288с.

 3. Анисимов Н.Н. Основы рисования. – М.: Стройиздат, 1974. – 168с.

 4. Барчай Е. Анатомия для художников. – Будапешт, Корвина, 1982. – 344с.

 5. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. – М.: Искусство, 1970. – 166с.

 6. Ватагин В.А. Изображение животного. – М.: Искусство, 1957. – 170с.

 7. Виноградова Г.Г. Малювання з натури. – К.: Радянська школа, 1976. – 103с.

 8. Гинсбург И.В. П.П. Чистяков и его педагогическая система. – М.-Л.: Искусство, 1940. – 235с.

 9. Дейнека А.А. Учитесь рисовать. – М.: Академия художеств СССР, 1961. – 223с.

 10. Зайцев К.Г. Графика и архитектурное творчество. – М.: Стройиздат, 1979. – 160с.

 11. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека. – М.: Физкультура и спорт, 1965, т.1. – 520с.

 12. Капланова С.Г. От замысла и натуры к законченому произведению. – М.: Изобрази-тельное искусство, 1981. – 216с.

 13. Кардовский Д.Н. Об искусстве. – М.: Академия художеств СССР, 1960. – 164с.

 14. Карлов Г.Н. Изображение птиц и зверей. – М.: Просвещение, 1976. – 192с.

 15. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти. – К.: Вища школа, 1982. – 168с.

 16. Короев Ю, Федоров М. Архитектура и особенности зрительного восприятия. – М.: Стройиздат, 1954. – 170с.

 17. Костин В., Юматов В. Язык изобразительного искусства. – М.: Знание, 1978.

 18. Кринский В., Ламцов И., Туркус М. Элементы архитектурно-пространственной композиции. – М.: Стройиздат, 1968. – 157с.

 19. Кузин В.С. Вопросы изобразительного творчества.– М.: Просвещение, 1971. – 125с.

 20. Ле Корбюзье. Архитектура ХХвека. – М.: Прогресс,1970. – 250 с.

 21. Леонардо да Винчи. Избранное. – М.: Гостлитиздат, 1952. – 260с.

 22. Ли Н.Г. Основы учебного академическогорисунка. –М.: Эксмо, 2005. – 480 с.

 23. Лунячек Йозеф. Основы изображения с натуры. – К.: АН УССР, 1961. – 127с. – Предисловие В.И. Касияна.

 24. Нарбут Г.І.: Альбом /авт.-упор. П.О.Білецький. – К.: Мистецтво, 1983. – 119с.

 25. Павлинов П.Я. Для тех, кто рисует: советы художника. – М.: Советский художник, 1965.– 72с.

 26. Ракитин В.Ч. Искусство видеть. – М.: Знание, 1973. – 128с.

 27. Ратнічин В.М. Перспектива. – К.: Вища школа, 1977. – 135с.

 28. Рисунки старых мастеров, вып. 1, Тодоров М.Ф. Италия. От истоков до Пизанелло. – М.: Изобразительное искусство, 1982. – 95с.

 29. Рисунки старых мастеров, вып. 2, Темпести А.Ф. Шедевры Возрождения. Чинквеченто в Тоскане. – М.: Изобразительное искусство, 1982. – 103с.

 30. Рисунок / под ред. А.М.Серова/. – М.: Просвещение, 1975.

 31. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М.: Просвещение, 1984. – 240с.

 32. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. – М.: Просвещение, 1976. – 287с.

 33. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. – М.: Книга, 1986. – 238с.


3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН


пор.


Назва

Шифр тем за тематичним планом

Кількість

1.

Методичний посібник

Ю.М. Ятченко1.1, 1.2,1.3, 1.4., 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1,4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

200 прим.4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ
4.1 Основні терміни, поняття, означення

4.1.1. Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять тощо та самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань (домашніх завдань тощо).

Семестровий диференційований залік не передбачає обов’язкову присутність студента і виставляється за умови, що студент виконав усі попередні види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні (за національною шкалою) підсумкові модульні рейтингові оцінки за кожен з модулів. При цьому викладач для уточнення окремих позицій має право провести зі студентом додаткову контрольну роботу, співбесіду, експрес-контроль тощо.

4.1.3. Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та методи організації навчального процесу, контролю якості навчальної діяльності та набутих студентом знань і вмінь у процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.

4.1.4. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.

4.1.5. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.

4.1.6. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

4.1.7. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсумкової семестрової, модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та підсумкової семестрових рейтингових оцінок.

4.1.7.1. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля – виконання та захист індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо), лабораторних робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо.

4.1.7.2. Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.

4.1.7.3. Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля.

4.1.7.4. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів.

4.1.7.5. Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.

4.1.7.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної (залікової – у випадку диференційованого заліку) рейтингових оцінок (в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається протягом декількох семестрів, визначається як середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах (з даної дисципліни – за четвертий та п'ятий семестри) з наступним її переведенням у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та умінь

4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1

Таблиця 4.1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента

1 семестр рисунок

Модуль №1

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Виконання ПЗ №1.1

24
Виконання ПЗ №1.2

24

Виконання ПЗ №1.3

24

Виконання ДЗ

10

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не менше 50 балів

МКР №1

6

Усього за модулем №1

88

Семестровий диференційований залік

12

Усього за 1 семестр

100

2 семестр рисунок

Модуль №2

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Виконання ПЗ №2.1

24
Виконання ПЗ №2.2

24

Виконання ПЗ №2.3

24

Виконання ДЗ

10

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не менше 54 балів

МКР №2

6

Усього за модулем №2

88

Семестровий диференційований залік

12

Усього за 2 семестр

100

3 семестр рисунок

Модуль №3

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Виконання ПЗ №3.1

27
Виконання ПЗ №3.2

27

Виконання ПЗ №3.3

27

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №3 студент має набрати не менше 49 балів

МКР№3

7

Усього за модулем №3

88

Семестровий диференційований залік

12

Усього за 1 семестр

100

4 семестр рисунок

Модуль №4

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Виконання ПЗ №4.1

27
Виконання ПЗ №4.2

27

Виконання ПЗ №4.3

27

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №4 студент має набрати не менше 49 балів

МКР№4

7

Усього за модулем №4

88

Семестровий диференційований залік

12

Усього за 1 семестр

100

5 семестр рисунок

Модуль №5

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Виконання ПЗ №5.1

27
Виконання ПЗ №5.2

27

Виконання ПЗ №5.3

27

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №3 студент має набрати не менше 49 балів

МКР№5

7

Усього за модулем №5

88

Семестровий диференційований залік

12

Усього за 1 семестр

100

6 семестр рисунок

Модуль №6

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Виконання ПЗ №6.1

27
Виконання ПЗ №6.2

27

Виконання ПЗ №6.3

27

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №3 студент має набрати не менше 49 балів

МКР№6

7

Усього за модулем №6

88

Семестровий диференційований залік

12

Усього за 1 семестр

100

7 семестр рисунок

Модуль №7

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Виконання ПЗ №7.1

27
Виконання ПЗ №7.2

27

Виконання ПЗ №7.3

27

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №3 студент має набрати не менше 49 балів

МКР№7

7

Усього за модулем №7

88

Семестровий диференційований залік

12

Усього за 1 семестр

100

3 семестр живопис

Модуль №1

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Виконання ПЗ №1.1

27
Виконання ПЗ №1.2

27

Виконання ПЗ №1.3

27

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №3 студент має набрати не менше 49 балів

МКР№1

7

Усього за модулем №1

88

Семестровий диференційований залік

12

Усього за 1 семестр

100

4 семестр живопис

Модуль №2

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Виконання ПЗ №2.1

27
Виконання ПЗ №2.2

27

Виконання ПЗ №2.3

27

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №3 студент має набрати не менше 49 балів

МКР№2

7

Усього за модулем №2

88

Семестровий диференційований залік

12

Усього за 1 семестр

100

5 семестр живопис

Модуль №3

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Виконання ПЗ №3.1

27
Виконання ПЗ №3.2

27

Виконання ПЗ №3.3

27

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №3 студент має набрати не менше 49 балів

МКР№3

7

Усього за модулем №3

88

Семестровий диференційований залік

12

Усього за 1 семестр

100

6 семестр живопис

Модуль №4

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Виконання ПЗ №4.1

27
Виконання ПЗ №4.2

27

Виконання ПЗ №4.3

27

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №3 студент має набрати не менше 49балів

МКР№4

7

Усього за модулем №4

88

Семестровий диференційований залік

12

Усього за 1 семестр

100

7 семестр скульптура

Модуль №3

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Виконання ПЗ №1.1

27
Виконання ПЗ №1.2

27

Виконання ПЗ №1.3

27

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №3 студент має набрати не менше 49 балів

МКР№3

7

Усього за модулем №1

88

Семестровий диференційований залік

12

Усього за 1 семестр

100

4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

у балах оцінкам за національною шкалою
Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Виконання

Рисунок


ПЗ 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3

Виконання

Рисунок, Живопис,

Скульптура

ПЗ 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 1.1, 1.2, 1.3Виконання ДЗ 1, 2

Виконання МКР 1, 2

(рисунок)Виконання МКР 1-7 (рисунок)

МКР 1- 4 (живопис)

МКР 1

(скульптура)24

27

10

6

7

Відмінно

24

26

9

5

6

Добре

23

25

8

3- 4

4-5

Задовільно

Менше 22

Менше 24

Менше 7


Менше 3


Менше 4


Незадовільно

4.2.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.4. Якщо студент виконав всі види навчальної роботи поза встановлений термін з неповажних причин, з позитивними за національною шкалою оцінками, то він допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.5. Модульний контроль за модулем №1 – №7 здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.4.2.6. Сума поточної та контрольної модульної рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.
Таблиця 4.3

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою


Модулі №1, №2, №3, №4,№5,№6,№7

Оцінка за національною

шкалою


79-88

Відмінно

66-78

Добре

53-65

Задовільно

Менше 53

Незадовільно


4.2.7. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).

4.2.8. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці “Контрольна модульна рейтингова оцінка” відомості модульного контролю робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова модульна рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.9. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.10. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, зменшується на один бал у порівнянні з наведеною в табл. 4.2. і дорівнює оцінці “Добре” за національною шкалою.

4.2.11. Повторне проходження модульного контролю при отриманій раніше позитивній контрольній модульній рейтинговій оцінці з метою підвищення підсумкової модульної рейтингової оцінки не дозволяється.

4.2.12. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка переховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).

Таблиця 4.4 Таблиця 4.5

Відповідність підсумкових семестрових Відповідність залікової

модульних рейтингових оцінок у балах рейтингової оцінки в балах оцінці

оцінкам за національною шкалою за національною шкалою


Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалою


Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалою79-88

Відмінно
12

Відмінно

66-78

Добре
10

Добре

53-65

Задовільно
8

Задовільно

менше 53

Незадовільно
менше 8

Незадовільно

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка