Програма навчальної дисципліни tantárgyi program az angol nyelv oktatásának módszertana az általános iskolábanСторінка1/4
Дата конвертації25.01.2019
Розмір279 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4


Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Кафедра _____________ ФІЛОЛОГІЇ / FILOLÓGIA__________________________ Tanszék


ЗАТВЕРДЖУЮ” / JÓVÁHAGYOM

Проректор з навчальної роботи

Tanulmányi rektorhelyettes


_______________

“___27___”____серпня____2015_РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


TANTÁRGYI PROGRAM

Az angol nyelv oktatásának módszertana az általános iskolában

METHODS OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN THE PRIMARY SCHOOL

(назва навчальної дисципліни / a tantárgy neve)


напрям підготовки/ szak 6.020303 Філологія. Англійська мова і література/

6.020303 Filológia. Angol nyelv és irodalom


галузь знань/ szakirány 0203 Гуманітарні науки/ 0203 Humán tudományok

2015 рік
Az Az angol nyelv oktatásának módszertana az általános iskolában _6.020303 Filológia. Angol nyelv és irodalom_ szakos hallgatók számára.

(назва навчальної дисципліни)

„_27_” _augusztus_, 20_15_. ____16__ oldal.

Розробники / Kidolgozók:

Huszti I., docens, PhD, filológia tanszék

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання / szerzők neve, beosztása, tudományos címe, fokozata)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філології

A tantárgyi programot elfogadta a tanszékértekezlet (tantárgyi bizottság)

Протокол від / Jegyzőkönyv dátuma “27” augusztus 2015, № 1 száma.


Завідувач кафедри філології/ Tanszékvezető


_________________ Kótyuk I., fil.tud.kand.
"27” ___ augusztus _______ 2015

 _Huszti I. , 2015__ рік/év1. A tantárgy leírása/ Description of the Subject

Найменування показників

A jellemzők megnevezéseГалузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Szakirány, szak, képzettségi szintХарактеристика навчальної дисципліни

A tárgy jellemzőiденна форма навчання

nappali tagozat

заочна форма навчання

levelező tagozat

Кількість кредитів

Kreditértéke 5Галузь знань

Képzési ág

_0203 Гуманітарні науки

(шифр і назва / kód, név)Нормативна
Normatív


Напрям підготовки

Szakirány

_6.020303 Філологія __

(шифр і назва / kód, név)Модулів

Modulok száma 2Спеціальність

(професійне

спрямування):

Szak (szakosodás)Рік підготовки / Képzési évek:

Змістових модулів

Tartalmi modulok 53-й / 3-ik

3-й / 3 -ik

Індивідуальне науково-дослідне завдання / Egyéni tudományos-kutatói feladat: _______________

(назва / megnevezve)Семестр/Félév

Загальна кількість годин:

Összóraszám: 1805, 6-й / 5, 6 -ik

5, 6-й / 5, 6 -ik

Лекції / Előadások

Тижневих годин для денної форми навчання:

– аудиторних: 2

– самостійної роботи студента. 4
A nappali tagozatos hallgató heti óraszáma:

– kontaktóra: 2

– önálló munka: 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Képzési szint:

БАКАЛАВР


20 год./óra

8 год./óra

Практичні, семінарські/ Gyakorlati, szemináriumi

40 год./óra

0 год./óra

Лабораторні/Laboratóriumi

0 год./óra

0 год./óra

Самостійна робота/Önálló munka

90 год./óra

142 год./óra

Індивідуальні завдання:

Egyéni feladat:

30 год /óra.

Вид контролю:

Az ellenőrzés formája:

ФОРМАЛЬНИЙ – ІСПИТ


Каталог: atc -> oktat-atc
oktat-atc -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
oktat-atc -> Програма навчальної дисципліни tantárgyi program elméleti nyelvtan
oktat-atc -> Програма навчальної дисципліни tantárgyi program stilisztika
oktat-atc -> Програма навчальної дисципліни tantárgyi program lexikológia
oktat-atc -> Програма навчальної дисципліни tantárgyi program теоретична фонетика англійської мови/ Elméleti fonetika angol
atc -> А тепер куди? одіссея сучасних літературних теорій


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка