Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисциплінаСторінка1/8
Дата конвертації05.01.2017
Розмір1.27 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8


Матеріали для студентів
2016-2017 навчальний рік
Кримінально-виконавче право

Спеціальність 081 «Право»

Спеціалізація (освітня програма)

«Цивільна та господарська юстиція»

(V курс)

Старший викладач Кльован Н.В.


Програма навчальної дисципліни


Тема № 1

Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна.

Політика у сфері виконання кримінальних покарань: поняття, зміст, цілі, функції. Формування і реалізація політики у сфері виконання покарань: механізми, форми, суб’єкти. Основні напрямки політики у сфері виконання покарань.

Кримінально-виконавче право як самостійна галузь права, його місце в системі права України. Предмет і метод правового регулювання кримінально-виконавчого права. Об’єкт кримінально-виконавчої діяльності.

Система принципів кримінально-виконавчого права України. Класифікація принципів кримінально-виконавчого права. Характеристика загальноправових (законність, демократизм, гуманізм), міжгалузевих (справедливість, невідворотність виконання і відбування покарання) та галузевих (рівність засуджених перед законом, диференціація та індивідуалізація виконання покарання, раціональне застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки, поєднання покарання із заходами виправного впливу, участь громадськості у діяльності органів і установ виконання покарань) принципів кримінально-виконавчого права.

Поняття кримінально-виконавчих правовідносин. Склад кримінально-виконавчих правовідносин (юридичні факти, суб’єкти, об’єкти, зміст кримінально-правових правовідносин) та їх особливості.

Співвідношення кримінально-виконавчого права з іншими галузями права в рамках кримінально-правового комплексу. Кримінально-виконавче право та його зв’язок з конституційним, адміністративним, трудовим, цивільним, шлюбно-сімейним, фінансовим та іншими галузями права.

Наука кримінально-виконавчого права, її предмет та методологічна основа. Система та предмет курсу кримінально-виконавчого права України.

Тема № 2

Кримінально-виконавче законодавство України.

Поняття, завдання та мета кримінально-виконавчого законодавства України. Принципи кримінально-виконавчого законодавства: загальноправові, міжгалузеві та галузеві.

Поняття норм кримінально-виконавчого законодавства. Зміст та види норм кримінально-виконавчого права: матеріальні та процесуальні; регулятивні, правоохоронні та спеціальні; зобов’язальні, заборонні, уповноважувальні та заохочувальні. Гіпотеза, диспозиція і санкція як елементи структури норм кримінально-виконавчого законодавства.

Поняття та система джерел кримінально-виконавчого права. Конституція України – правова база та джерело розвитку кримінально-виконавчого законодавства. Інші джерела кримінально-виконавчого права, які складають його систему. Міжнародно-правові акти поводження з ув’язненими та їх імплементація в кримінально-виконавче законодавство України.

Історія, етапи і фактори розвитку кримінально-виконавчого законодавства України. Загальна характеристика періодів становлення та розвитку кримінально-виконавчої системи та законодавства України: карального (допенітенціарного), філантропічного та політичного періоду.

Види зарубіжних пенітенціарних систем та їх основні риси: пенсільванська (філадельфійська), оборонська, англійська прогресивна (поступова), ірландська, система реформаторіїв, женевська (оборнська).Тема № 3

Правовий статус засуджених в Україні. Міжнародні стандарти поводження із засудженими.

Поняття та зміст правового статусу засудженого. Поняття та характеристика окремих структурних компонентів правового статусу засудженого. Обмеження здійснення конституційних і цивільних прав і обов'язків засуджених. Вплив виду установи виконання покарань, де утримується засуджений, на його правове становище.

Зміст суб’єктивних прав та законних інтересів засуджених.

Основні права засуджених, їх характеристика та реалізація в процесі виконання, відбування покарань. Право засуджених на особисту безпеку та порядок його забезпечення.

Основні обов’язки засуджених та їх зміст.

Кримінальна, дисциплінарна, матеріальна відповідальність засуджених.

Правовий статус засуджених до окремих видів покарань.

Поняття, система та класифікація міжнародних стандартів у сфері поводження із засудженими: універсальні та регіональні, загального та спеціального характеру, обов’язкові та рекомендаційні.Тема № 4

Органи та установи, що виконують кримінальні покарання. Взаємодія органів і установ кримінально-виконавчої системи з іншими органами держави, підприємствами та установами. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених.

Загальна характеристика та поняття кримінально-виконавчої системи України. Державна кримінально-виконавча служба України: завдання, принципи та правова основа діяльності. Функції (правоохоронні та правозастосовні), загальна структура, чисельність та організація діяльності державної кримінально-виконавчої служби України. Поняття та види органів і установ виконання покарань, їх місце у системі державних органів, які запобігають злочинності. Персонал органів і установ виконання покарань: правовий статус та компетенція.

Органи виконання покарань. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, його завдання, функції, структура. Територіальні органи - міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, та їх функції.

Орган пробації, його функції, компетенція.

Класифікація установ, що виконують покарання. Характеристика організаційної структури та устаткування виправних колоній окремого виду. Виховні колонії. Особливості устатковування виховних колоній.

Інші державні органи, що виконують кримінальні покарання, не пов'язані з ізоляцією засуджених: загальна характеристика.

Взаємодія органів і установ виконання покарань з іншими правоохоронними органами: види, цілі та механізми.

Поняття та види контролю за діяльністю органів і установ виконання покарань: міжнародний, державний, громадський. Поняття міжнародного контролю та форми його здійснення. Поняття державного контролю, форми його здійснення та види: контроль органів державної влади, судовий контроль, відомчий контроль. Прокурорський нагляд за дотриманням законності в установах виконання покарань. Відомчій контроль та його види: попередній або превентивний, поточний або активний та заключний. Методи організації і здійснення контролю. Стадії контрольної діяльності. Основні форми контролю: поточний або оперативний, зональний, інспекторський.

Поняття та види громадського контролю. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених та її форми: спостережні комісії, служби у справах дітей, патронажні служби, ради громадськості, піклувальні ради, батьківські комітети, методичні ради, громадські вихователі, шефи, релігійні організації.

Тема № 5

Альтернативні покарання: значення, види. Пробація в Україні. Порядок і умови виконання покарань у виді штрафу та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю.

Поняття і місце покарань, альтернативних позбавленню волі, в системі кримінальних покарань. Види покарань, альтернативних позбавленню волі, за законодавством України. Тенденції застосування альтернативних покарань у судовій практиці України.

Особливості виконання альтернативних покарань щодо неповнолітніх. Контроль за поведінкою засуджених неповнолітніх.

Виконання покарань, альтернативних позбавленню волі, в зарубіжних країнах.

Характеристика пробації як альтернативи покаранню. Застосування пробації в Україні. Поняття, завдання, види пробації. Особливості пробації щодо неповнолітніх.

Поняття, порядок і умови виконання покарання у виді штрафу. Роль суду у виконанні покарання у виді штрафу.

Порядок і організація виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. Суб’єкти виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу і їх компетенція.

Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю: поняття, ознаки, порядок і умови виконання. особливості обчислення строку покарання у виді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю. Правовий статус засуджених до такого покарання. Суб’єкти виконання покарання у виді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю.Тема № 6

Порядок і умови виконання покарань у виді громадських робіт, виправних робіт, службових обмежень для військовослужбовців, конфіскації майна.

Покарання у виді громадських робіт: поняття, ознаки. Правовий статус засуджених до громадських робіт. Порядок і умови, особливості організації виконання покарання у виді громадських робіт. Роль і місце органів місцевого самоврядування при виконанні покарання у виді громадських робіт.

Покарання у виді виправних робіт: поняття, ознаки. Правовий статус засуджених до виправних робіт. Порядок і умови, особливості організації виконання покарання у виді виправних робіт. Функції органа пробації при здійсненні контролю за виконанням покарання у виді виправних робіт. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу при виконанні покарання у виді виправних робіт. Особливості обчислення строків відбування такого покарання.

Покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців: поняття, ознаки. Правовий статус засуджених до службових обмежень для військовослужбовців. Порядок і умови, особливості організації виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців. Повноваження командуючих військових частин, в яких проходять службу засуджені до службових обмежень військовослужбовці.

Покарання у виді конфіскації майна: поняття, ознаки. Порядок і організація виконання покарання у виді конфіскації майна. Роль суду, який постановив вирок, у виконанні покарання у виді конфіскації майна.

Тема № 7

Покарання, пов’язані з позбавленням та обмеженням волі: поняття, види. Порядок і умови виконання покарань у виді арешту, обмеження волі, тримання військовослужбовців в дисциплінарному батальйоні.

Поняття та сутнісні ознаки позбавлення волі. Форми позбавлення волі. Порівняльна характеристика позбавлення та обмеження волі. Види кримінальних покарань, пов’язаних з позбавленням та обмеженням волі. Попереднє ув’язнення як вид позбавлення волі: порядок виконання.

Правова природа і кримінально-правова характеристика покарання у виді арешту. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту. Особливості тримання засуджених. Правовий статус засуджених до арешту. Організація праці засуджених до арешту. Особливості соціально-психологічної роботи, матеріально-побутового і медичного забезпечення. Особливості відбування покарання в виді арешту засудженими військовослужбовцями.

Кримінально-правова характеристика покарання у виді обмеження волі. Порядок і умови виконання покарання у виді обмеження волі. Правовий статус засуджених до обмеження волі. Особливості тримання засуджених у виправних центрах. Особливості соціально-психологічної роботи, їх матеріально-побутового і медичного забезпечення.

Сутність покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Порядок виконання і умови відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні. Правовий статус засуджених військовослужбовців.

Тема № 8

Загальні положення виконання покарання у виді позбавлення волі. Особливості відбування позбавлення волі в колоніях різних видів.

Поняття класифікації засуджених до позбавлення волі. Взаємозв'язок кримінально-правової класифікації осіб, які вчинили злочини, і класифікації засуджених до позбавлення волі. Значення класифікації засуджених для організації процесу відбування покарання. Критерії та види класифікації засуджених: фізіологічні, юридичні, педагогічні, психологічні.

Визначення виду установи виконання покарань та місця відбування покарання. Правові підстави прийому засуджених до установ, що виконують покарання. Порядок направлення, прийому та реєстрації засуджених до УВП комісією і черговим помічником начальника колонії. Розподіл засуджених в УВП.

Поняття та значення обліку засуджених в УВП. Види обліку засуджених. Єдина система реєстрації і централізованого обліку попередньо ув’язнених і засуджених. Особова справа засудженого, її зміст, порядок ведення та збереження.

Поняття режиму. Функції та цілі режиму, його каральне та виховне значення. Основні вимоги і правила режиму в УВП. Розпорядок дня: його зміст і організація. Види і правила проведення побачень засуджених із родичами, близькими та іншими особами. Особливості надання побачень засудженому з адвокатом. Одержання засудженими посилок, передач і бандеролей, листування засуджених. Пересування засуджених без конвою і без супроводу. Порядок надання засудженим права пересування без конвою і без супроводу за межами колонії. Проживання засуджених жінок за межами колонії.

Засоби забезпечення режиму в УВП, їх правова природа і загальна характеристика. Охорона засуджених. Особливості охорони засуджених у різних видах УВП. Здійснення нагляду за засудженими. Особливості організації нагляду за засудженими у виправних колоніях різного рівня безпеки. Порядок і форми проведення обшуків засуджених. Застосування заходів переконання і примусу, заохочення і стягнення до засудженого. Заходи безпеки. Підстави, порядок і умови застосування до засуджених наручників, гамівної сорочки або зброї.

Зміна умов тримання засуджених в період відбування покарання у виді позбавлення волі. Особи, до яких застосовується зміна умов тримання. Порядок та підстави зміни умов тримання засуджених.

Право засуджених до позбавлення волі на працю. Порядок залучення засуджених до праці. Цілі праці засуджених, які відбувають покарання в УВП. Принципи і форми організації праці засуджених. Робочий час і час відпочинку. Понаднормові роботи. Кримінально-виконавче законодавство про умови й оплату праці засуджених, які відбувають покарання в УВП. Утримання із заробітку засуджених. Пенсійне забезпечення засуджених, які втратили працездатність під час відбування кримінального покарання.

Поняття соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі. Завдання соціально-виховної роботи із засудженими в місцях позбавлення волі. Основні форми і методи соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі. Місце самодіяльних організацій засуджених, громадських, благодійних і релігійних організацій у процесі виховного впливу на засуджених до позбавлення волі. Порядок відправлення засудженими релігійних обрядів у виправних установах.

Розпорядок дня як елемент виховного впливу на засуджених до позбавлення волі. Система заходів стягнення, які застосовуються до засуджених. Підстави застосування заходів стягнення. Порядок накладення стягнень на засуджених. Компетенція посадових осіб кримінально-виконавчих установ щодо накладення стягнень на засуджених. Поняття злісного порушника установленого порядку відбування покарання у виді позбавлення волі.

Поняття матеріальної відповідальності засуджених. Підстави застосування матеріальної відповідальності. Види і розмір матеріальної відповідальності. Порядок стягнення матеріальних збитків, заподіяних засудженими до позбавлення волі.

Місце заходів заохочення в системі заходів виправлення засуджених. Класифікація заходів заохочення. Підстави застосування заходів заохочення. Порядок застосування заходів заохочення до засуджених. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення в кримінально-виконавчих установах, їх компетенція.

Правове регулювання професійно-технічного та загальноосвітнього навчання засуджених. Правове регулювання виховної роботи із засудженими.

Медичне обслуговування засуджених. Лікувальні установи у місцях позбавлення волі. Підстави і порядок прийому засуджених до лікувальних установ. Режим, установлений у лікувальних установах у місцях позбавлення волі. Примусове лікування алкоголіків і наркоманів, позбавлених волі.

Матеріально-побутове забезпечення засуджених.

Тема № 9

Порядок і умови виконання, відбування покарання у виді довічного позбавлення волі. Особливості виконання позбавлення волі щодо неповнолітніх і жінок.

Загально-правові основи виконання покарання у виді довічного позбавлення волі. Порядок виконання довічного позбавлення волі і умови тримання засуджених. Правовий статус засуджених до довічного позбавлення волі. Право засуджених до довічного позбавлення волі звернутися з клопотанням про помилування. Залучення до праці засуджених до довічного позбавлення волі.

Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками. Проживання жінок, засуджених до позбавлення волі, за межами виправної колонії.

Особливості та види кримінальних покарань які застосовуються до неповнолітніх. Порядок і умови виконання покарань щодо неповнолітніх засуджених. Заходи заохочення та стягнення, які застосовуються до неповнолітніх.

Порядок та підстави переведення засуджених з виховної колонії до виправної колонії. Залишення у виховних колоніях засуджених, які досягли вісімнадцятирічного віку. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених неповнолітніх. Взаємодія адміністрації виховної колонії зі службою у справах неповнолітніх. Діяльність піклувальної ради при виховних колоніях.

Праця засуджених до позбавлення волі жінок і неповнолітніх. Підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до неповнолітніх і засуджених жіночої статі.Тема № 10

Звільнення від відбування покарання: види, підстави та порядок виконання. Адміністративний нагляд та постпенітенціарний вплив щодо звільнених.

Інститут звільнення від відбування покарання: правова природа, значення, класифікація підстав.

Характеристика порядку звільнення засуджених внаслідок відбуття строку покарання, призначеного вироком суду: правові підстави, механізм, суб’єкти, строки. Підготовча робота до звільнення засуджених. Особливості порядку звільнення з місць позбавлення та обмеження волі.

Дострокове звільнення від відбування покарання: правові підстави, механізм, суб’єкти, строки. Особливості звільнення за окремими підставами: закон України про амністію; акт про помилування; скасування вироку суду і закриття кримінального провадження; закінчення строків давності виконання обвинувального вироку; умовно-дострокове звільнення від відбування покарання; хвороба; інші підстави, передбачені законом.

Постпенітенціарний вплив і заходи соціальної адаптації щодо звільнених. Нагляд і контроль за звільненими. Організаційно-правове забезпечення і порядок виконання адміністративного нагляду за звільненими з місць позбавлення волі. Загальні правила адміністративного нагляду. Громадський нагляд за поведінкою звільнених. Підстави встановлення громадського нагляду за поведінкою звільнених.

Правові основи контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, цілі, підстави і порядок здійснення.Каталог: Programy -> 2016
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ методологія криміналістики тема Методологічні й наукознавчі засади криміналістики
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного права
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни І семестр І. Пролегомени права І держави тема «Загальнотеоретична юриспруденція» як наука І навчальна дисципліна
2016 -> Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни з темами лекцій
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема Корупція як суспільно небезпечне явище
2016 -> Програма «Цивільна та господарська юстиція»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка