Програма навчальної дисципліни Тема Корупція як суспільно небезпечне явищеСторінка1/6
Дата конвертації16.04.2017
Розмір1.32 Mb.
#16637
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6
Матеріали для студентів

2016-2017 навчальний рік

Кваліфікація корупційних злочинів

Спеціальність 081 «Право»

Спеціалізація (освітня програма)

«Кримінальна юстиція»

(V курс)
К.ю.н., старший викладач Чорнозуб Л.В.

Програма навчальної дисципліни


Тема 1.Корупція як суспільно небезпечне явище.

Поняття «корупція», її сутність та зміст. Історія корупції. Передумови та причини виникнення корупції. Види та форми корупції. Корупційні правопорушення. Поняття та система корупційних злочинів. Співвідношення корупційних злочинів із злочинами у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг. Типологізація та класифікація корупційних злочинів.


Тема 2. Засади державної антикорупційної політики в Україні.

Поняття, сутність і зміст державної антикорупційної політики в Україні. Принципи державної антикорупційної політики в Україні. Генезис антикорупційного законодавства України. Функції державної антикорупційної політики. Механізм реалізації державної антикорупційної політики в Україні. Участь громадськості у формуванні та реалізації державної антикорупційної політики в Україні.


Тема 3 Антикорупційне законодавство України.

Сутність та система антикорупційного законодавства України. Аналіз основних нормативно-правових актів, щодо запобігання і протидії корупції: Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 7 квітня 2011 р. № 3207-VI, Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 р. № 1698-VII, Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 рр.» від 14.10.2014 р. № 1699-VII, Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. № 8073-X12, Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III.97.


Тема 4 Міжнародний досвід щодо запобігання і протидії корупції.

Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії корупції. Зарубіжний досвід боротьби з корупцією. Міжнародний досвід запобігання конфліктам інтересів, як передумови корупційного прояву.


Тема 5. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції.

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Особи, прирівняні до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Інші категорії суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення.

Система суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції. Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Національне агентство з питань запобігання корупції. Інші суб’єкти, які беруть участь у запобіганні корупційних правопорушень. Роль громадян у запобіганні і протидії корупції. Державний захист викривачів.
Тема 6. Кваліфікації корупційних злочинів.

Загальна кримінально-правова характеристика корупційних злочинів. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України). Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встанов- лених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210 КК України). Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем (ст. 262 КК України). Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ст. 308 КК України). Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або за володіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ст. 312 КК України). Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням (ст. 313 КК України). Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 320 КК України). Підкуп працівника підприємства, установи и організації (ст. 354 КК України). Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження (ст. 357 КК України). Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України). Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 364-1 КК України). Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2 КК України). Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК України). Незаконне збагачення (ст. 368-2 КК України). Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 368-3 КК України). Підкуп особи, яка надає публічні послуги (ст. 368-4 КК України). Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України). Зловживання впливом (ст. 369-2 КК України). Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ст. 410 КК України).


Тема 7. Кваліфікації адміністративних корупційних правопорушень.

Загальна характеристика адміністративно корупційних правопорушень. Порушення обмеження щодо використання службового становища (стаття 172-2 КУпАП). Пропозиція або надання неправомірної вигоди (стаття 172-3 КУпАП). Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 172-4 КУпАП). Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) (стаття 172-5 КУпАП). Порушення вимог фінансового контролю (стаття 172-6 КУпАП). Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (стаття 172-7 КУпАП). Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень (стаття 172-8 КУпАП). Невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 172-9 КУпАП).


Тема 8. Юридична відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Поняття та види юридичної відповідальності за корупційні правопорушення. Адміністративна відповідальність за корупційні правопо-рушення. Особливості звільнення від відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією. Кримінальна відповідальність за злочини, пов’язані з корупцією. Особливості звільнення від кримінальної відповідальності та покарання за корупційні злочини. Дисциплінарна відповідність за корупційні правопорушення. Цивільно-правова відповідність за корупційні правопорушення.4.Структура навчальної дисципліни


Назви тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

пр.

сам. роб.

Тема 1.Корупція як суспільно небезпечне явище.


14

2

2

10

Тема 2. Засади державної антикорупційної політики в Україні.


20

2

2

16

Тема 3. Антикорупційне законодавство України.

18

2

2

14

Тема 4. Міжнародний досвід щодо запобігання і протидії корупції.

23

4

4

15

Тема 5. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції.

14

2

2

10

Тема 6. Кваліфікації корупційних злочинів.

36

8

8

20

Тема 7. Кваліфікації адміністративних корупційних правопорушень.

24

4

4

16

Тема 8. Юридична відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.


18

4

4

10

Тема 9. Наслідки корупційних злочинів і правопорушень, пов’язаних з корупцією.

13

2

2

9

Усього годин


180

30

30

120

Каталог: Programy -> 2016
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ методологія криміналістики тема Методологічні й наукознавчі засади криміналістики
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного права
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни І семестр І. Пролегомени права І держави тема «Загальнотеоретична юриспруденція» як наука І навчальна дисципліна
2016 -> Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни з темами лекцій
2016 -> Програма «Цивільна та господарська юстиція»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка