Програма навчальної дисципліни Тема Кримінальна відповідальність в системі заходів соціального та юридичного регулюванняСторінка2/13
Дата конвертації03.06.2017
Розмір1.17 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

5. Теми семінарських занять

Семінарське заняття №1.Тема. Кримінальна відповідальність в системі заходів соціального та юридичного регулювання.

 1. Поняття та ознаки соціальної відповідальності.

 2. Поняття та ознаки юридичної відповідальності. Позитивно-перспективна та негативно-ретроспективна юридичні відповідальності.

 3. Різноманітні підходи до визначення кримінальної відповідальності.

 4. Ознаки кримінальної відповідальності.

 5. Співвідношення кримінальної відповідальності з суміжними кримінально-правовими поняттями: кримінально-правовий примус, кримінально-правові заходи, покарання.

Тематика рефератів

 1. Роль та значення одеської школи права у формуванні дефініції кримінальної відповідальності.

 2. Роль та значення соціальної відповідальності в підтриманні соціального порядку.

 3. Значення юридичної відповідальності в формуванні правопорядку (на наукових працях професорів Ю.М. Оборотова, А.Ф. Крижанівського, В.В. Дудченко та інших теоретиків одеської школи права).

 4. Нормативне визначення кримінальної відповідальності в законодавстві європейських країн.

Семінарське заняття №2.Тема. Поняття, ознаки та властивості кримінально-правових заходів.

 1. Поняття та ознаки кримінально-правового заходу як базового поняття при визначенні правого впливу на неправомірну поведінку особи.

 2. Мета та цілі застосування кримінально-правових заходів.

 3. Підстави застосування кримінально-правових заходів.

 4. Інші об’єктивні властивості кримінально-правових заходів.

 5. Суб’єктивні властивості заходів кримінально-правового впливу.

Тематика рефератів

 1. Місце кримінально-правового заходу в системі прийомів та способів здійснення правового впливу.

 2. Функціональні характеристики кримінально-правового заходу.

 3. Соціальна справедливість як мета застосування заходів кримінально-правового впливу.

 4. Роль та значення процедури при застосуванні кримінально-правових заходів.

Семінарське заняття №3Тема. Об’єктивні та суб’єктивні властивості кримінальної відповідальності.

 1. Мета та цілі застосування кримінальної відповідальності.

 2. Підстави та критерії нормативного закріплення кримінальної відповідальності.

 3. Суб’єкти застосування кримінальної відповідальності.

 4. Процесуальна властивість кримінальної відповідальності.

Тематика рефератів.

 1. Співвідношення кримінальної відповідальності з такими правовими явищами як покарання, заходи примусу, засоби правового пливу.

 2. Кримінальна відповідальність в європейській доктрині.

 3. Структура підстави застосування кримінальної відповідальності.

 4. Особливості застосування кримінальної відповідальності при вчиненні кримінальних проступків: міжнародний досвід.

Семінарське заняття №4Тема. Стадії, етапи та принципи кримінальної відповідальності.

 1. Співвідношення між поняттями «стадії» та «етапи» кримінальної відповідальності.

 2. Стадія виникнення кримінальної відповідальності.

 3. Стадія притягнення до кримінальної відповідальності.

 4. Стадія реалізації та закінчення кримінальної відповідальності.

 5. Загальні засади (принципи) кримінальної відповідальності.

Тематика рефератів.

 1. Доктринальні підходи щодо визначення стадійності кримінальної відповідальності.

 2. Кримінальна відповідальність та правовідносини.

 3. Виникнення та закінчення кримінальної відповідальності.

 4. Принципи кримінальної відповідальності та загальні засади кримінального права: проблеми співвідношення.

Семінарське заняття №5Тема. Форми кримінальної відповідальності. Засудження як особлива форма примусової кримінальної відповідальності. Поняття та ознаки покарання. Об’єктивні та суб’єктивні властивості покарання. Система класифікація та види покарань.

 1. Система примусових та заохочувальних форм кримінальної відповідальності.

 2. Поняття та властивості засудження як особливої примусової форми кримінальної відповідальності.

 3. Поняття та ознаки покарання.

 4. Теорії цілей покарання.

 5. Інші об’єктивні властивості покарання.

 6. Суб’єктивні властивості покарання.

 7. Система покарань.

 8. Класифікація покарань в залежності від способу (порядку) їх призначення.

 9. Класифікація покарань в залежності від ознак суб’єкта.

 10. Види покарань в залежності від можливості їх вимірювання часом.

Тематика рефератів.

 1. Покарання в законодавстві європейських країн.

 2. Судимість в законодавстві європейських країн.

 3. Генезис інститут покарання в законодавстві України.

 4. Види покарань за кримінальним законом України.

Семінарське заняття №6Тема. Загальні засади призначення покарання.

 1. Поняття загальних засад призначення покарання.

 2. Положення закону, які підлягають врахуванню при призначенні покарання на загальних умовах.

 3. Обставини, що пом’якшують покарання та наслідки їх встановлення.

 4. Обставини, що обтяжують покарання та наслідки їх встановлення.

Тематика рефератів.

 1. Загальні засади призначення покарання в законодавстві європейських країн.

 2. Історія формування обставин, які пом’якшують покарання в законодавстві України.

 3. Генезис обставин, які обтяжують покарання.

 4. Порядок вирішення ситуацій, що виникають при конкуренції правових положень щодо пом’якшуючих та обтяжуючих обставин.

Семінарське заняття №7Тема. Спеціальні засади призначення покарання.

 1. Загальна характеристика спеціальних правил призначення покарання.

 2. Покарання до осіб, що виконували спеціальне завдання (ч. 3 ст. 43 КК України).

 3. Призначення покарання особі, яка вчинила незакінчений злочин (ч. 1-3 ст. 68 КК України).

 4. Призначення покарання особі, яка вчинила злочин у співучасті (ч. 4 ст. 68 КК України).

 5. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (ст. 69 КК України).

 6. Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання (ст. 69-1 КК України).

 7. Призначення покарання за сукупністю злочинів (ст. 70 КК України).

 8. Призначення покарання за сукупністю вироків (ст. 71 КК України).

 9. Призначення покарання неповнолітній особі (ст. 103 КК України).

Тематика рефератів.

 1. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин в законодавстві країн Європи.

 2. Кримінальна відповідальність за злочинну діяльність у співучасті за законодавством країн Європи.

 3. Призначення покарання жінкам в законодавстві європейських країн.

 4. Історія становлення інституту спеціальних засад призначення покарання в законодавстві України.

Семінарське заняття №8Тема. Судимість у системі заходів кримінальної відповідальності.

 1. Поняття та властивості судимості як особливого виду примусового заходу кримінальної відповідальності.

 2. Кримінально-правові наслідки судимості.

 3. Загально-правові наслідки судимості.

 4. Суб’єктивні властивості судимості.

Тематика рефератів.

 1. Судимість в законодавстві європейських країн.

 2. Доктринальні підходи до визначення судимості.

 3. Роль судимості у боротьбі зі злочинністю.

 4. Історія становлення інституту судимості в кримінальному законодавстві України.

Семінарське заняття №9Тема. Заохочувальні форми кримінальної відповідальності. Звільнення від покарання.

 1. Поняття та ознаки заохочувальних форм кримінальної відповідальності.

 2. Безпосереднє звільнення від покарання (звільнення від призначення покарання).

 3. Звільнення від покарання особи, яка захворіла на психічну хворобу (ч. 1 ст. 84 КК України).

 4. Звільнення від покарання особи, яка захворіла не на психічну хворобу (ч. 2 ст. 84 КК України).

 5. Звільнення від покарання військовослужбовців (ч. 3 ст. 84 КК України).

 6. Амністія як особливий вид заохочувального заходу.

 7. Помилування в системі заходів заохочувального впливу.

Тематика рефератів.

 1. Амністія в законодавстві європейських країн.

 2. Помилування в законодавстві європейських країн.

 3. Заохочувальні правові норми та заохочувальні кримінально-правові заходи: проблеми співвідношення.

 4. Історія становлення інститутів амністії та помилування в кримінальному законодавстві України.

Семінарське заняття №10Тема. Звільнення від відбування покарання.

 1. Звільнення від відбування покарання з випробуванням.

 2. Особливості звільнення від відбування покарання з випробуванням жінок (ст. 79 КК України).

 3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням неповнолітніх (ст. 104 КК України).

 4. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку (ст. 80 КК України).

 5. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

 6. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із заміною невідбутої частини покарання (ст. 82 КК України).

 7. Особливості звільнення від відбування покарання жінок (ст. 83 КК України).

 8. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із зарахуванням попереднього ув’язнення (ст. 72 КК України).

Тематика рефератів

 1. Звільнення від відбування покарання з випробуванням в законодавстві європейських країн.

 2. Давність в кримінальному праві та її значення.

 3. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із зарахуванням попереднього ув’язнення: за і проти.

 4. Особливості звільнення від відбування покарання жінок за законодавством європейських країн.


6. Самостійна робота


Самостійною роботою студентів є пізнавально-організаційна та методично направлена діяльність, що здійснюється без безпосередньої допомоги викладача, та яка спрямована на досягнення конкретного результату – засвоєння навчального матеріалу самостійно. Самостійна робота є складовою частиною навчальної роботи та має за мету закріплення та поглиблення отриманих знань і навичок, виконання навчальних завдань та підготовку до майбутніх занять, заліку. Самостійна робота студентів проводиться у бібліотеці, методичному кабінеті, в аудиторії, комп’ютерному класі або у домашніх умовах.

Самостійна робота студентів включає у себе: опрацювання лекційного матеріалу; вивчення окремих тем, що винесені на самостійне опрацювання; підготовку конспектів навчальних текстів; підготовку до семінарських занять; вирішення практичних завдань (у т.ч. їх письмове оформлення); виконання індивідуальних завдань; роботу з додатковими джерелами для поглибленого вивчення матеріалу; систематизацію навчального матеріалу перед іспитом тощо.

Зміст самостійної роботи студентів та її обсяг визначається викладачем, який організує та контролю самостійну роботу студентів над дисципліною. Викладач визначає частину матеріалу, яка відводиться на самостійне вивчення, повідомляє студентам, рекомендує використання конкретних джерел та форми роботи з ними, видає індивідуальні завдання студентам, а також контролює їх виконання. Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється на семінарських заняттях, а також у процесі індивідуально-консультативної роботи.

У процесі самостійної роботи студенти використовують додаткову літературу навчального та наукового характеру, яка рекомендована до ознайомлення і наведена у даній робочій програмі.

Навчальний матеріал, що передбачений для засвоєння студентами в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль знань, поряд з матеріалом, який опрацьовувався на лекційних та семінарських заняттях.

Оцінки, отримані студентами за виконання завдань самостійної роботи, враховуються при підсумковому контролі знань.Відносно питань, які не досліджувалися під час викладання лекційного курсу, може застосовуватися така форма самопідготовки як рефератне викладення змісту на підставі самостійного вивчення теоретичних положень з використанням монографічних досліджень, підручників та навчальних посібників з відповідного питання. Однак, враховуючи специфіку гуманітарної освіти, такі реферати підлягають обов’язковому оприлюдненню під час проведення практичного заняття за відповідною темою і подальшого обговорення отриманої інформації в межах дискусій, що проводяться на заняттях. Тому тематика рефератів включена до планів практичних занять.

Тема 1. Кримінальна відповідальність в системі заходів соціального та юридичного регулювання – 8 год.

Питання для самостійного опрацювання


 1. Поняття та ознаки соціальної відповідальності.

 2. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.

 3. Позитивно-перспективна та негативно-ретроспективна юридичні відповідальності.

Практичні ситуації


Запропоновані завдання побудовані таким чином, щоб студенти, використовуючи знання, набуті під час лекційних, практичних занять, вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання, закріпили вивчені теоретичні положення, набули вмінь застосувати їх в конкретних практичних ситуаціях, навчились здійснювати юридичний аналіз окремих норм кримінального закону.

Вирішуючи конкретну практичну ситуацію, варто уважно вивчити фактич­ні обставини, з’ясувати сутність поставлених питань, якщо потрібно, знайти конкретні норми кримінального закону, на підставі яких потрібно надати відповідь.

Відпо­відь на запропоновані ситуації потрібно викласти в письмовій формі в спеціальному зошиті для самостійної роботи. В зошиті доцільно залишати широкі береги для внесення можливих виправлень під час проведення практичних занять.

На практичних заняттях проводиться вибірковий аналіз ситуацій, студент доповідає обставини завдання і своє рішення, може також брати участь в обговоренні запропонова­ного рішення, доповнити або розвинути його. Альтернативне рішен­ня слід оголосити для обговорення, в кінці якого викладач робить остаточний висновок, дає розв’язання завдання і розглядає допущені помилки. З урахуванням цього висновку треба внести в своє рішення відповідні корективи на берегах зошиту.
1. До кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України – зґвалтування, вчинене щодо неповнолітньої, притягується громадянин Петров – суддя місцевого районного суду. Вироком суду Петрову призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі. Одночасно, після набрання вироком законної сили Петров був звільнений з посади судді, відшкодував заподіяну неповнолітній потерпілій моральну шкоду у розмірі 100 тис. грн. Крім того, після того, як про цей факт стало відомо, жінка Петрова подала на розлучення, а батьки через засоби масової інформації заявили про те, що вони відмовляються від такого сина. Під час судового провадження, проголошуючи останнє слово обвинуваченого, Петров заявив, що він шкодує про вчинене і протягом останніх місяців взагалі не спить, оскільки його непокоять муки совісті.

Визначить, про які види відповідальності йде мова в описаній ситуації.


2. Проаналізуйте десять заповідей (Декалог) на предмет визначення, які види відповідальності передбачаються в сучасному суспільстві за порушення Законів Божих.

 1. Хай не буде тобі інших богів передо Мною!

 2. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Хай не буде тобі інших богів передо Мною! Не вклоняйся їм і не служи їм, бо Я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить Мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить Мене, і хто держиться Моїх заповідей.

 3. Не призивай Імення Господа, Бога твого, надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме Його Ймення надаремно.

 4. Пам'ятай день суботній, щоб святити його! Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа, Бога твого: не роби жодної праці ти й син твій, та дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив тому поблагословив Господь день суботній і освятив його.

 5. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі!

 6. Не вбивай!

 7. Не чини перелюбу!

 8. Не кради!

 9. Не свідкуй неправдиво на свого ближнього!

 10. Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого!

(за перекладом І. Огієнка)
3. Семирічний Микола Степанець, під час літніх канікул, перебуваючи в маєтку своєї бабусі, таємно заволодів її коштами, які бабуся збирала на власне поховання у розмірі 10 тис. грн. Коли цей факт став відомий батькам Миколи, вони, по-перше, позбавили його можливості користуватися Інтернетом терміном на 1 місяць, по-друге, заставили попросити прохання у бабусі, по-третє, відвели до кримінальної міліції у справах дітей з метою поставлення на облік як особи, схильної до вчинення злочинів.

Про які види відповідальності йде мова. Чи існують підстави для застосування кримінальної відповідальності?


4. Сенченку Петру, обвинуваченому у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України – незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, крім покарання – 5 років позбавлення волі, суд призначив примусове лікування, враховуючи той факт, що Сенченко зловживає наркотичними засобами, стоїть на обліку у наркологічному диспансері і від добровільного лікування від наркоманії відмовився. Крім того, суд прийняв рішення про необхідність знищення наркотичних засобів, вилучених у Сенченка.

Що з визначених судом правових наслідків вчинення кримінального правопорушення відноситься до кримінальної відповідальності?


5. Громадянин Шейфус Віктор неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення дрібного хуліганства. Дільничний, після чергового вчинення правопорушення Шейфусом В. у нетверезому виді дрібного хуліганства, виніс йому письмове попередження про недопущення подібних дій в майбутньому під загрозою притягнення до кримінальної відповідальності. Через два дні після попередження, Шейфус В., вживши алкогольні напої, знову вчинив дрібне хуліганство. Дільничний, враховуючи неодноразовість вчинення кримінального правопорушення, запропонував слідчому внести інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань і притягнути Віктора Шейфуса до кримінальної відповідальності.

Як слідчий повинен відреагувати на пропозицію дільничного інспектора?


6. До слідчого, у зв’язку з фактом вчинення шахрайських дій, звернулася громадянка Вереснева Антоніна. Отримавши заяву від Вересневої А., слідчий звернув увагу, що в якості шахрая вказані анкетні дані його однокласника, з яким вони вчились протягом 11 років. Слідчий вмовив Вересневу А. заяву забрати назад, під умовою, що оскільки він добре знає підозрюваного, сам «покарає його і заставить віддати отримані обманом кошти».

Чи йде мова в описаній ситуації про кримінальну відповідальність?


7. В «Божественній комедії» Данте Аліг’єрі дев’яти колам пекла відповідають дев’ять видів гріховної поведінки: нехрещення, хтивість (сладострастіє), обжерливість, жадібність, гнів та лінь, єресь та лжевчення, ґвалт та вбивства, сутенерство та шахрайство, зрадництво. При цьому Данте розмістив кола пекла відповідно до тяжкості гріху: від найменш тяжкого до більш тяжкого.

Визначте, які види відповідальності передбачені в сучасному українському суспільстві за поведінку, яка, на думку Данте, є пропуском до пекла?Чи відповідає сучасне уявлення про характер суспільної небезпеки діяння класифікації, запропонованої Данте?

Каталог: Programy -> 2016
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ методологія криміналістики тема Методологічні й наукознавчі засади криміналістики
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного права
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни І семестр І. Пролегомени права І держави тема «Загальнотеоретична юриспруденція» як наука І навчальна дисципліна
2016 -> Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни з темами лекцій
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема Корупція як суспільно небезпечне явище


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка