Програма новітня історія країн Європи та Америки Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки


С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 3Сторінка7/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.32 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 3
Т е м а 3. Суспільно-політичні рухи у другій половині ХХ ст.

(2 год.)


Зміст семінарського заняття

 1. Еволюція ліберальної і консервативної ідеологій після Другої світової війни. Теорія плюралістичної демократії. Християнська демократія.

 2. Неоконсерватизм як політична філософія становлення постіндустріального суспільства.

 3. Масові демократичні рухи другої половини ХХ ст.: нацональні, расово-етнічні, молодіжні, антивоєнні, жіночі, екологічні.

 4. Соціалістиний і комуністичних рухи другої половини ХХ ст.

 5. Активізація праворадикальних рухів: неофашизм та ультаправі.


Рекомендована література:
Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії


Змістовий модуль ІІ.

Трансформації індустріальної цивілізації після Другої світової війни

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 4
Т е м а 5. Країни Європи і Америки в період повоєнної реконструкції

(2 год.)


Зміст семінарського заняття

 1. Економічне і геополітичне лідерство США у повоєнному світі. План Маршалла.

 2. «Тріумф і трагедія» післявоєнної Великої Британії.

 3. Становище Франції в умовах Четвертої республіки.

 4. Повоєнні зміни в Італії: політичні і соціально-економічні аспекти.

 5. Німеччина в умовах окупації переможців. Доктрина «соціального ринкового господарства». Л. Ерхард і німецьке економічне диво.


Рекомендована література:

Мицик Л.М., Кузьменко Ю.В. Новітня історія країн Європи і Америки (1918-2007):Навч. посіб. – К., 2008. – С.334-429.

Документальні матеріали зі всесвітньої історії: Практикум для студентів. − Ніжин, 2000. − С. 93−102.

Актуальные проблеми ФРГ. − М., 1990.

Ахалкаци Д. С. Берлинский кризис 1948 г. в советско-американских отношениях // США: экономика, политика, идеология. − 1991. − № 8.

Ахтамзян А.А. ФРГ в конце XX века // Новая и новейшая история . − 1999. − № 4.

Ватлин А. Германия в XX веке. − М., 2005.

Висков С.И. Союзники и «германский вопрос». − М. ,1990.

Германский вопрос в 1945−1990 гг. − К., 1991.

Данн О. Нации и национализм в Германии. 1770−1990. − СПб., 2003.

Ежов В. Д. Конрад Аденауэр − немец четырех эпох. − М., 2003

Западноевропейские страны: Особенности социально-экономических моделей / Отв. ред В.П. Гутник. − М., 2002.

Карягин В.В. Берлин: от железного занавеса до бетонной стены // Международная жизнь. − 1991. − № 4−8.

Максимычев И. Ф. О воссоединении Германии // Международная жизнь. − 1993. − № 7.

Мейер Г. Германия − одно государство, две политические культури // Вестник МГУ. − Сер. 12. Социально-политические исследования. − 1994. − № 4.

Мурашов М.А. У истоков политической системи ФРГ. Франкфуртские документи и их обсуждение в июле 1948 г. // Вестник Московского университета. − 2004. − № 1.

Наринский М.М. Берлинский кризис (1948−1949 гг.). Новые документы из российских архивов //Новая и новейшая история.− 1995. − №3.

Наринский М. М. История международных отношений, 1945− 1975. Учебное пособие. − М., 2004.

Патрушев А.И. Германия в XX веке. − М., 2004.

Политика и власть в Западной Европе XX века. − М., 2000.

Робертс Дж. Сфери влияния и советская внешняя политика в 1939−1945 гг.: идеология, расчет и импровизация. // Новая и новейшая история. − 2001 − № 5.

Робертс Ф. Сталин, Хрущев и берлинские кризисы // Международная жизнь. − 1991. − № 10.

Секретная телеграмма И. Сталина Эйзенхаузру накануне битвы за Берлин //Новая и новейшая история. − 2000. − № 3.

Семиряга М.И. Как мы управляли Германией. − М., 1995.

Титков А.3. Союзники-соперники: К истории антигерманского союза СССР с США и Великобританией в 1941−1945 гг. // Советская внешяя политика 1917−1945. Поиски нових подходов. − М.,1992.

Уильямс Ч. Аденауэр. Отец новой Германии. − М., 2002.

Филитов А. М. СССР и германский вопрос 1941 −1949. Документи из Архива внешней политики МИД России // Новая и новейшая история. − 2000 − № 4.

Штраус Ф. Й. Воспоминания. − М., 1991.Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії


С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 5
Т е м а 6. Країни Європи і Америки в умовах НТР, «держави добробуту» і постіндустріального суспільства

(4 год.)


Зміст семінарського заняття

 1. Вплив НТР на структуру західного суспільства.

 2. «Ера демократів» у США. Політика «нових рубежів» Дж. Кеннеді. Програма «великого суспільства» Л. Джонсона. США у 1969−1980 рр. «Ера республіканців» (1981−1992).

 3. Політична практика «держави добробуту» у Великій Британії. «Тетчеризм».

 4. Соціально-економічний розвиток ФРН. «Ера Аденауера» (1949−1963). Уряд Л. Ерхарда. «Велика коаліція» і контури постіндустріального суспільства.

 5. Внутрішня і зовнішня політика в умовах П'ятої республіки у Франції. Особистість Шарля де Голля. Жіскардизм і доктрина «передового ліберального суспільства». «Епоха Міттерана». «Феномен Ле Пена».

 6. Італія в умовах НТР. Внутрішньополітична практика лівоцентристських урядів А. Моро в 1960-х рр. Діяльність уряду Дж. Андреотті. Політика уряду Б. Краксі. Крах Першої республіки.


Рекомендована література:

Мицик Л.М., Кузьменко Ю.В. Новітня історія країн Європи і Америки (1918-2007):Навч. посіб. – К., 2008. – С.334-429.

Документальні матеріали зі всесвітньої історії: Практикум для студентів. − Ніжин, 2000. − С. 103−105.

Ардан Ф. Франция: государственная система. − М., 1994.

Арзаканян М.Ц. Де Голль и голлисты на пути к власти. − М., 1990

Баранов О. Н. Италия после холодной войны: от «средней державы» к «миру протагонистов». − М., 2002.

Британский электорат: концепции «упадка двухпартийности». − М., 1987.

Горбик В.А. Консервативная и либеральная партии в политической системе поелевоенной Англии. − К.,1977.

Грибин Н. П. Трагедия Ольстера. − М., 1989.

Западноевропейские страны: Особенности социально-экономических моделей / Отв. ред. В.П.Гутник. − М., 2002.

Кандреев К.К. Великобритания−США: конец 80-х − начало 90-х годов. − М., 1991.

Кейган Р. О рае и силе: Америка и Европа в новом мировом порядке. − М., 2004.

Консерватори у власти: опыт Великобритании. − М., 1992.

Лопухов Б. Р. Эволюция буржуазной власти в Италии. Первая половина XX в. − М., 1986.

Молчанов Н. Де Голль. − М., 2003.

Новиков Г.Н. Голлизм после де Голля: идейная и социально-политическая зволюция. − М., 1981.

Новиков Г.Н. Де Голль, голлисты и голлизм // Новая и новейшая история. − 1990. − № 3.

Политика и власть в Западной Европе XX века. − М., 2000.

Политика и общество во Франции. − М., 1993.

Политическая культура: теория и национальные модели. − М., 1994.

Сироткин В.Г. История Франции: Пятая республика. − М., 1989.

Смирнов В.П. Франция в XX веке. − М., 2001.


Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 6
Т е м а 7. Країни реального соціалізму в умовах боротьби двох систем

(2 год.)


Зміст семінарського заняття

 1. Оформлення прорадянських режимів у Східній Європі.

 2. Суспільно-політична криза в країнах соцтабору у 1953-1956 рр. Масові виступи в НДР у 1953 р. Політична криза 1956 р. у Польщі. Події 1956 р. в Угорщині.

 3. Східноєвропейський соціалізм як суспільна модель. «Соціалізм з людським обличчям». «Самоврядний соціалізм» у Югославії. Й. Броз Тіто. НДР: соціалізм в епоху Ульбрихта.

 4. «Доктрина Брежнєва» як чинник суспільної кризи в країнах соцтабору. Країни реального соціалізму в умовах «перебудови» М. Горбачова.


Рекомендована література:

Мицик Л.М., Кузьменко Ю.В. Новітня історія країн Європи і Америки (1918-2007):Навч. посіб. – К., 2008. – С.440-470.

Бекеш Ч., Рейнер Я., Мисюревич О. Венгерская революция 1956 года // Россия и современный мир. − 1997. − № 4.

Венгрия 1956 года. Очерки истории кризиса. − М., 1993.

Восточноевропейский социализм: становление режима, попытки его модификации, причини краха. − М.,1992.

Гибианский Л.А. Н.С. Хрущев, Й. Броз Тито и венгерский кризис 1956 г.// Новая и новейшая история. − 1999. − № 1.

Желицки Б.Й. Венгрия, 1956: эволюция оценок историков // Новая и новейшая история. − 1992. − № 3.

Желицки В.Й. Элита партийной власти о характере и содержании событий 1956 г. в Венгрии // Славяноведение. − 1996. − № 4.

Как решались «вопросы Венгрии» (1956 г.) // Исторический архив. − 1996. − № 2.

Мусатов В. Л. Кем был Имре Надь: путь из сексетов в национальные герои // Новое время. − 1993. − № 19.

Мусатов В.Л. Предвестники бури. Политические кризисы в Восточной Европе (1956−1981). − М., 1996.

Мусатов В.Л. СССР и венгерские события 1956 г.: новые архивные материалы. // Новая и новейшая история. − 1993. − № 1.

Мусатов В.Л. Трагедия Имре Надя // Новая и новейшая история.−1994.-№ 1.

Пронько В.А. Угорщина: Трагедія 1956 р. // Український історичний журнал. − 1997. − № 5.

Стыкалин А.С., Орехова Е.Д. Венгерские события 1956 года и позиция руководства СССР (по материалам Центра хранения.современной документации (ЦДСД) в Москве) // Славяноведение. − 1994. − №3.

Стыкалин А.С. Об одном из свидетельств о Венгерской революции 1956 года / В.А. Крючков и его воспоминания // Славяноведение. − 1998. − № 4.

ТенцА. Будапешт, 1956 // Новое время. − 1991. − № 35−36.

Холлош 3., Лайтан В. «Холодная война против Венгрии» 1956 г. − М. − 1985.

Что произошло в Венгрии? (1956 г.) // Молодая гвардия. − 1994. − №1.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії
Змістовий модуль ІІІ.

Постіндустріальне суспільство Заходу на межі тисячоліть
С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 7

Т е м а 9. Проблеми розвитку провідних країн на межі тисячоліть

(2 год.)


Зміст семінарського заняття

 1. Б. Клінтон: «Американцям потрібні зміни!» Внутрішня і зовнішня політика республіканської адміністрації Дж. Буша-молодшого на початку XXI ст. Виборча кампанія 2008 р. і прихід до влади демократів.

 2. Об'єднана Німеччина в новій Європі.

 3. Період правління нових лейбористів у Великій Британії.

 4. Франція наприкінці XX − на початку XXI ст.

 5. Італія па початку XXI ст.

 6. Уряди Народної партії (1996 - 2004) в Іспанії. Розвиток Іспанії на початку XXI ст.

 7. Культурна парадигма ХХІ ст. Сучасні етносоціальні процеси. Універсальний спосіб життя і культурний націоналізм. Модель мультикультурного суспільства.Рекомендована література:

Мицик Л.М., Кузьменко Ю.В. Новітня історія країн Європи і Америки (1918-2007):Навч. посіб. – К., 2008. – С.321–333.

Авен П.О. Экономическая реформа (в странах Восточной Европы): основные модели и последствия осуществления // Экономика и математические методы. – 1991. – Т. 27. – Вып. 3.

Аграрная политика в странах Центральной, Юго-Восточной Европы и Азии: современные тенденции. – М., 1997

Арутюнян Ю.В. О трансформации социальной структуры постсоветских наций // Социс. − 1998. – № 4

Бабосов Е.М. Влияние цивилизационно-культурной трансформации по­сттоталитарного общества на противоречивость национальной идентификации // Трансформация цивилизационно-культурного пространства бывшего СССР (тенденции, прогнозы). – М., 1994.

Балканы: между прошлым и будущим. – М., 1995.

Бальцерович Л. Хорошие и плохие образцы (Польша) // Звезда. – 1996. –№ 5.

Бейсенов С.Д., Мухамдетов Т.И. Общие корни проблемы (Занятость и безработица в постсоциалистических странах) // Экономика и организация производства. – 1993. – № 3

Бибо И. Нищета духа малых восточноевропейских государств // Экономика и организация промышленного производства. – 1992. – № 4.

Богомолов О.Т. Восточная Европа после социализма // Вестник РАН. –1993. – № 49.

Богомолов О.Т. Россия и страны Центральной и Восточной Европы // Россия и современный мир. – 1996. – № 2.

Богомолов О.Т., Глинкина СП. Первые уроки экономической трансформации в странах Центральной и Восточной Европы 90-х гг. // Новая и новейшая история. –1997. – № 3.

Ботяновский А.С. Боснийский узел // Международная жизнь. – 1996. – № 1.

Бошик Ю. Переходные процессы в Центральной и Восточной Европе // Проблемы теории и практики управления. – 1993. – № 4.

Брагин Ю. А. Распад Югославии. Предпосылки трагедии // Международная жизнь. – 1995. –№4/5.

Бредова В.М. Инфляция и доходы населения в Восточной Европе// Мировая экономика и международные отношения. – 1993. – № 4.

Бредова В.М. Экономика стран Восточной Европы в 1994-1995 гг. // Мировая экономика и международные отношения. – 1996. – № 3.

Бутенко А.П. Особенности крушения тоталитаризма коммунистически цветов // Общественные науки и современность. – 1995. – № 5.

Бутенко А.П. От тоталитаризма к демократии: общее и специфическое / Социально-политический журнал. – 1996. – № 3; 1995. – № 6.

Бухарин Н.И. Политическая трансформация в Восточной Европе // Вестник МГУ. – Сер. 18. Социология и политология. – 1995. – № 2.

Вайнштейн Г. Посткоммунистическое развитие глазами западной поли тологии // Мировая экономика и международные отношения. – 1997. – № 8-9.

Варламова Н.В. Посттоталитаризм: проблемы теории // Политические проблемы теории государства. – М., 1993.

Визоевич 3. Возвращение социализма (о политических процессах в постсоветских обществах) // Социс. – 1996. – № 4-5.

Волков В.К. Трагедия Югославии // Новая и новейшая история. – 1994. – № 4/5; Осмысление истории. – М., 1996.

Волков В.К. Этнократия − непревзойденный феномен посттоталитарного мира // Полис. – 1993. – № 2.

Восточная Европа на новом пути (хроника событий, документы, комментарии). – М., 1994.

Восточная Европа: контуры посткоммунистической модели. – М., 1992.

Восточноевропейские страны: 90-е годы. – М., 1992. – Вып. 1-2.

Вуячич В. СССР и Югославия: причины распада // Этнографическое обозрение. – 1993. − № 1.

Высоцкая Н.И. От авторитаризма к демократии: многообразие переходных форм. – М., 1993.

Гавел В. Заочный допрос. – М., 1991.

Геополитика югославского конфликта // Дугин А. Основы геополитики. – М., 1997.

Гозман Л.Я., Эткинд А.М. Люди и власть: от тоталитаризма к демократии // В человеческом измерении. – М., 1989.

Грибков А.И. Судьба Варшавского договора. – М., 1998.

Гусаков М.Г. Югославский конфликт «от Адама» // Открытая политика. – 1995. – № 8.

Гуськова Е.Ю. Урегулирование на Балканах (мирные планы 1991-1995 гг.). – М., 1998.

Дарендорф Р. После 1989: Мораль, революция и гражданское общество: Размышления о революции в Европе. – М., 1998.

Денежные реформы в посткоммунистических странах. – М., 1995

Домбровский М. Семь лет движения Польши к рынку // Открытая политика. – 1997. – №1-2.

Дука А.В. О плюралистических тенденциях в постоталитарном обществе // Политический плюрализм: история и современные проблемы. –СПб., 1992.

Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.-Н. Постсоциалистическая трансформа­ция в контексте современных экономических теорий. – М., 1997.

Забелин А.В. От коммунистической утопии к рыночной // Кентавр. – 1994. – № 3.

Завялов С. Аграрные реформы в странах Европы // Межд. с.-х. журнал. – 1994. – № 2.

Задорожнюк Э.Г. Любовью или железом достигается .единение общества (распад Чехословакии) // Вестник РАН. – 1993. – № 12. – Т. 63.

Инджикян Р. Восточноевропейские рыночные реформы в оценках экспертов ООН // МЭМО. – 1996. – № 5.

Иноземцев В. Проблемы постсоциалистической экономики // Свободная мысль. –1997. – № 6.

Тлинкина СП. Наши дискуссии и опыт Центральной Европы (экономические реформы) // Свободная мысль. – 1995. – № 7.Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії
С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 8
Т е м а 10. Система міжнародних відносин в умовах

формування багатополюсності світу

(2 год.)


Зміст семінарського заняття

 1. Кінець біполярності світу. Зростання ролі США як єдиної світової наддержави.

 2. Розширення ЄС і НАТО на Схід. Глобалізація як чинник світової політики.

 3. Проблема міжнародного тероризму. Події 11 вересня 2001 р. у США. «Ісламський фактор» у сучасній світовій політиці.

 4. Регіональні конфлікти і спроби їх подолання. «Буря в пустелі». Війна в колишній Югославії і втручання НАТО. Війна США в Афганістані. Іракська криза.

 5. ООН в умовах трансформації системи міжнародних відносин.

 6. Суперечності і перспективи розвитку міжнародних відносин на сучасному етапі.


Рекомендована література:

XX век: основные проблемы и тенденции международных отношений. –М., 1992.

Александров И. Планы США по обеспечению безопасности новых членов НАТО // Зарубежное военное обозрение. – 1997. – № 5.

Балканы: между прошлым и будущим. – М., 1995.

Бешлосс М., Тэлботт С. На самом высшем уровне. Закулисная история окончания «холодной войны». – М., 1994.

Версаль и новая Восточная Европа. – М., 1996.

Внешнеполитическая стратегия администрации Буша: подходы к урегулированию региональных проблем. – М., 1991.

Гаджиев К. С. Геополитика. – М., 1998.

Гаджиев К.С. О природе конфликтов и войн в современном мире // Вопросы философии. – 1997. – № 6.

Глисон Г. Открытый мир: Международные отношения и мировой рынок. – Екатеринбург, 1997.

Гранин Ю.Д. США: «империя», избежавшая краха // Свободная мысль. – 1996. − № 12.

Киссинджер Г. Дипломатия. – М., 1997.

Кобринская И. Россия − Центральная Европа − НАТО. − М., 1995.

Международные организации. – М., 1994.

Мир не должен упустить исторического шанса. Летопись внешней политики СССР. 1985–1988. – М., 1989.

Михайлов М. Уроки Югославии // Дружба народов. – 1995. – № 3.Михеев В.С. США, Франция и европейская безопасность (1958–1992 гг.) –М., 1993.
Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Новітня історія країн Європи і Америки»

VIІ семестр

Разом: 90 год. З них: лекції (20 год.), семінарські заняття (14 год.), самостійна робота (51 год.), підсумковий контроль - ПМК (5 год.)


Тиждень

І

ІІ

ІІІ

ІVVІІ

VІІІ

ІХ

Х

Модулі

Змістовий модуль І


Змістовий модуль ІІ


Змістовий модуль ІІІ


Назва модуля

Світ між двома світовими війнами: загальні тенденції розвитку


Країни Європи і Америки у 1918–1939 рр.: особливості соціально-економічного і політичного розвитку


Друга світова війна

Кількість балів за модуль

77 б.

91 б.

134 б.

Лекції

1

2

3

5

6

7

9

10

11

Лекції

(теми,бали)

Вступ. Новітня історія країн Європи і Америки: особливості навчального курсу.

Міжнародні відносини між двома світовими війнами

Суспільно-політичні рухи у

1918–1945 рр.Індустріальні країни Європи і Америки у період повоєнної нестабільності і стабілізації

(1924–1929 рр.)Світова економічна криза (1929–1933 рр.) і пошуки шляхів виходу з неї

Фашистські режими в Європі в 30-ті роки ХХ ст.

Причини, характер, періодизація й історіографія Другої світової війни

Країни Європи і США  у Другій світовій війні 

Перемога антигітлерівської коаліції і підсумки Другої світової війни

Семінарські заняття (теми,бали)
Міжнародні відносини між двома світовими війнами (20)

Суспільно-політичні рухи у

1918–1945рр. (20)Індустріальні країни Європи і Америки у період повоєнної нестабільності і стабілізації

(1924–1929 рр.) (10)Світова економічна криза (1929–1933 рр.) і пошуки шляхів виходу з неї (10)

Фашистські режими в Європі в 30-ті роки ХХ ст. (20)

Причини, характер, періодизація й історіографія Другої світової

війни (10)Країни Європи і США  у Другій

світовій війні  (10)Перемога антигітлерівської коаліції і підсумки Другої світової війни (10)

Самостійна робота(бали)

15

25

15


ІНДЗ (бали)

30

Види поточного контролю

контр. робота

25


контр. робота

25

контр. робота

25

Підсумковий контроль

(вид, бали)

Колоквіум за опрацьованими фаховими джерелами і захист творчої роботи (есе) 20

Навчально-методична карта дисципліни «Новітня історія країн Європи і Америки»

VIІІ семестр

Разом: 144 год. З них: лекції (24 год.), семінарські заняття (18 год.), самостійна робота (96 год.), підсумковий контроль - ПМК (6 год.).


Тиждень

І

ІІ

ІІІ

ІVVІІ

VІІІ

ІХ

Х

Модулі

Змістовий модуль І


Змістовий модуль ІІ


Змістовий модуль ІІІ


Назва модуля

Світ у другій половині ХХ ст.: загальні тенденції розвитку


Трансформації індустріальної цивілізації після Другої світової війни


Постіндустріальне суспільство Заходу на

межі тисячоліть


Кількість балів за модуль

117 б.

163 б.

66 б.

Лекції

1

2

3

5

6

7

8

10

11

Лекції

(теми,бали)

Біполярність світу у другій половині ХХ ст.

Міжнародні відносини у другій половині ХХ ст.

. Суспільно-політичні рухи у другій половині ХХ ст.

Країни Європи і Америки в період повоєнної реконструкції

Країни Європи і Америки в умовах НТР і «держави добробуту»

Країни реального соціалізму

в умовах боротьби двох систем

Сучаний етап європейської

Інтеграції

Проблеми постсоціалістичного

розвитку країн на межі тисячоліть

Система міжнародних відносин в умовах формування

багатополюсності світу

Семінарські заняття (теми,бали)

Біполярність світу у другій половині ХХ ст (10)

Міжнародні відносини у другій половині ХХ ст. (20)

Суспільно-політичні рухи у другій половині ХХ ст. (10)

Країни Європи і Америки в період повоєнної реконструкції (10)

Країни Європи і Америки в умовах НТР і «держави добробуту» (20)

. Країни реального соціалізму

в умовах боротьби

двох систем (10)

Сучасний етап європейської

інтеграції (10)

Проблеми постсоціалістичного

розвитку країн на межі

тисячоліть (10)

Система міжнародних відносин в умовах формування

багатополюсності світу (10)

Самостійна робота(бали)

45

30

15

ІНДЗ (бали)

30

Види поточного контролю

контр. робота

25


контр. робота

25

контр. робота

25

Підсумковий контроль

(вид, бали)

Іспит 40Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка