Програма нвк «зош I-III ступенів-ліцей»


Контроль за якістю знань, умінь і навичок здобувачів освітиСкачати 483.22 Kb.
Сторінка9/14
Дата конвертації19.03.2019
Розмір483.22 Kb.
#84775
ТипПрограма
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Контроль за якістю знань, умінь і навичок здобувачів освіти.

Рівень знань, умінь і навичок учнів є головним критерієм в оцінці роботи вчителя. Контроль за якістю знань, умінь і навичок здобувачів освіти передбачає такі завдання:

1) виявлення фактичного рівня знань, умінь і навичок учнів та відповідність їх програмним вимогам;

2) з'ясування причин низької успішності учнів класу або окремих учнів;

3) вивчення системи роботи вчителя з відстаючими учнями з метою попередження недоліків та ліквідації прогалин у знаннях, а також системи роботи з обдарованими учнями;

4) надання методичної допомоги вчителеві щодо підвищення якості знань, умінь і навичок учнів, удосконалення форм і методів роботи з невстигаючими, а також з творчо обдарованими учнями.

Основними методами контролю є спостереження уроків, усне опитування учнів за раніше складеними питаннями, опитування учнів у кінці уроку (5-7 хв.), короткочасні письмові роботи, письмові контрольні роботи після вивчення теми, в кінці семестру, навчального року.

До складання текстів контрольних робіт залучаються керівники шкільних методичних комісій.

Директор або заступник директора з навчально-виховної роботи перевіряють об'єктивність оцінки знань, умінь і навичок здобувачів освіти, відповідність її нормативним вимогам щодо оцінювання, наявності достатньої кількості оцінок для виставлення тематичної оцінки та за семестр.

Результати контролю за якістю знань, умінь і навичок здобувачів освіти обговорюються на засіданні педагогічної ради школи, методичних комісій, оформляються наказом по школі.Згідно з перспективним планом закладу у 2018-2019 навчальному році сплановано проведення атестації педагогічних працівників в 2019 році:з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Посада, стаж роботи

Категорія

Стаж роботиЛагода Лідія Іванівна

Вчитель математики

Вища, старший учитель

39 р.Гунчик Людмила Йосипівна

Вчитель математики

Вища, старший учитель

38 р.Пилипчук Олена Георгіївна

Вчитель математики

І категорія

47 р.Тішков Сергій Володимирович

Вчитель інформатики

Вища

13р.П’ятенко Віктор Олександрович

Вчитель географії та економіки

Вища, вчитель-методист

20 р.П’ятенко Леся Миколаївна

Вчитель екології

Вища

19 р.


Якість проведення навчальних занять забезпечують через перспективний та поточний план внутрішнього контролю та керівництва. Відповідно до плану ВШК на 2018-2019 навчальний рік передбачено

Контроль

Школа ІІ ступеня (предмети)

Фронтальний контроль

 • стану викладання інформатики (01.10-19.10.2018р.);

 • вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень здобувачів початкової освіти з української мови та математики (03.12-21.12.2018р.);

 • профілактики насильства в сім’ї та профілактика дитячої жорстокості в освітньому середовищі (15.10-19.10.2018р.);

 • за станом проведення шкільних олімпіад (01.10-26.10.2018р.);

 • уроків фізичної культури в 9,11 класах (25.02-01.03.2019р.; 11.03-15.03.2019р.).

Тематичний контроль

 • з теми «Реалізація діяльнісного підходу до навчання в контексті впровадження сучасних педагогічних технологій у Новій українській школі» (24.09-26.10.2018р.);

 • шкільної адаптації 5-класників (08.10-19.10.2018р.);

 • стану викладання образотворчого мистецтва в 1-7 класах (12.11-23.11.2018р.);

 • за рівнем освітньої роботи початкової, основної та старшої шкіл (26.11-25.12.2018р.);

 • за станом техніки безпеки, охорони праці та попередження травматизму (19.11-23.11.2018р.; 14.01-25.01.2019р.);

 • якісне написання учителями поурочних планів та підготовки до уроків (28.01-01.02.2019р.);

 • за станом викладання та рівнем навчальних досягнень учнів 7-11 класів з фізики та 11 класів з астрономії (04.02-22.02.2019р.);

 • за підготовкою до ДПА, ЗНО 4,9,11 класах (18.02-01.03-2019р.; 18.03-22.03.2019р.);

 • з теми «Компетентнісний та діяльнісний підходи – переорієнтація з процесу на результат» (04.03-20.03.2019р.);

 • за станом вивчення предметів варіативної складової навчального плану (29.04-10.05.2019р.);

 • роботи факультативів (20.05-24.05.2019р.);

 • за виконанням річного плану роботи бібліотеки (27.05-31.05.2019р.);

 • за підготовкою учнів 11 класів до ЗНО (13.05-17.05.2019р.);

 • за проведенням ДПА у 9-х класах (03.06-07.06.2019р.);

 • за веденням класних журналів (01.01-04.01.2019р.; 15.04-19.04.2019р.);

 • освітнього процесу в інклюзивних класах (11.03-15.03.2019р.).

Поточний контроль результатів навчання здобувачів освіти здійснюється впродовж семестру з метою оцінювання складових учнівської компетентності під час усіх видів занять та самостійної роботи учнів з вивчення навчальних предметів.

Поточні результати навчальних досягнень здобувачів повної загальної середньої освіти фіксуються в класних журналах і доступні для перегляду та аналізу адміністрації закладу освіти, класними керівниками, здобувачами освіти та їх батьками.

Підсумковий контроль в результаті навчання здобувачами освіти здійснюється у формі директорський контрольних робіт, ДПА, ЗНО.

Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) проводиться систематично: в кінці І та ІІ семестрів навчального року та аналізується динаміка якості освіти.

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:


 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;

 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів;

 • розробка рекомендацій щодо покращення якості знань, умінь і навичок учнів;

 • моніторинг ресурсного потенціалу школи, який полягає в аналізі відповідності матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного ресурсів цілям заявленої освітньої програми, встановлення ефективності функціонування інформаційної системи школи;

 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.


Аналітична робота заступника з виховної/правовиховної роботи

Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що дало можливість здійснювати плідну діяльність в наступних напрямах: громадянське виховання, робота з обдарованими учнями, розвиток творчої особистості, соціальний захист дітей, формування навичок здорового способу життя, робота з батьками, робота з дітьми девіантної поведінки, робота з попередження правопорушень.

Встановлено, що класні керівники будували роботу на рівні сучасної педагогіки, враховуючи та поєднуючи відомі теорії, ідеї, методи педагогічної спадщини А.С.Макаренка, В.О. Сухомлинського.

Структура виховної роботи відповідала проблемним питанням школи. Календарний план, план роботи з попередження злочинності, плани роботи класних керівників, керівників гуртків, секцій відповідали річному плану школи.

Згідно річного плану проводилися щомісячно організаційні заходи:1,2,3-й тиждень (згідно розкладу) – година спілкування і політінформація, 4-й тиждень (згідно розкладу) - класні учнівські збори, 1-а середа місяця – батьківський день, 3-я середа місяця – день профілактики правопорушень, 4-й тиждень (п’ятниця) – загальношкільна організаційна лінійка (звіт чергового класу), 1-й четвер – засідання об’єднання « Активіст», 2 рази на семестр – педагогічна освіта батьків, 2-й тиждень місяця (згідно розкладу) – урок Мужності.

З метою надання методичної допомоги класним керівникам протягом навчального року проведено наради та консультації з питань організації та здійснення виховної роботи в класних колективах. Шкільний психолог, педагоги-організатори, соціальні педагоги брали участь в районних заходах із питань виховання. З метою досягнення більшої ефективності виховної роботи класні керівники працювали спільно зі шкільним психологом (провели тестування, діагностику, вивчили індивідуальні особливості учнів).

Виховні заходи, проведені протягом навчального року, були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів.

Педколектив приділяв значну увагу учнівському самоврядуванню. Учнівське об'єднання «Активіст» (Лідер – Козік В.) працювало разом із педколективом над проведенням організаційних та масових заходів, а саме: перевірено збереження учнями 2 – 11 класів навчальних підручників, щоденників, меблів, дотримання санітарного стану, організацію діяльності учнів у позашкільний час та ін.

Члени учнівського об’єднання «Активіст» очолювали головні центри (навчання, дисципліни і порядку, цікавих справ, роботи з молодшими школярами, прес-центр, благодійної допомоги, здорового способу життя), які сприяли виробленню в них почуття господаря класу, ліцею, вмінню співробітничати на принципах рівності, гласності, демократизму.

На чергових лінійках члени учкому звітували про виконану роботу, оголошу­вали подяки учням, класним колективом за високі досягнення при виконанні громадських обов'язків, підводили підсумки операцій: «Урок», «Перерва», «Облік», аналізували роботу класів, знайомили з планом масових заходів на наступний місяць.

Педколектив систематично працював над вихованням національної свідомості та духовної культури учнівської молоді. Класні керівники організовували разом із вихованцями, батьками цікаві виховні години, уроки мужності, екскурсії, залучали учасників освітнього процесу до скарбниці історії України, рідного народу, багатства природи.

На високому методичному рівні проведені заходи: «Прощавай, мій любий 1-й клас» (Букало О.М., Свистун Н.І.,); творчі звіти «Прощавай, початкова школо!» (Герасимик С.І., Дмитрук Н.А., Філюк Л.А., Найдич Л.І., Придатко Н.І); до Міжнародного дня родини «Мама, тато, я – українська сім’ я» (Савчук Т.В., Дяк Л.Ф.); гра-квест, присвячена Всесвітньому дню здоров’я (Бусько К.Ф., Ющик І.О., Соловей Л.В., Букало Л.С., Деркач О.А.); година спілкування, присвячена Дню Соборності України (Лагода Л.І.)

На достатньому рівні проведено такі загальношкільні заходи: Міжнародний день грамотності, День здоров'я, День самоврядування, День українського козацтва, свято пасхальної атрибутики, осінній бал, свято народних ремесел, День толерантності, конкурси читців творів Л.Українки, Тараса Шевченка. Протягом року учні школи брали участь у різноманітних конкурсах: малюнок на асфальті «Хай мир крокує планетою», «Намалюю казку», «Природа очима дітей», «Я знаю дорожні знаки», «Наша сила козацькая»; виставка квітів; вірші про зиму; розгадування загадок, кросвордів, ребусів; плакатів («Веселка толерант-ності», «Куріння – зло!», «Обережно! Вогонь!»); фотографій («Барвиста осінь», «Моя родина», «Мій рідний край»). Кращі роботи було відзначено, а учнів нагороджено грамотами.

Соціально-психологічною службою школи здійснено заходи щодо профілактики дитячої бездоглядності та правопорушень, правової, психологічної підтримки дітей з неблагополучних сімей та дітей, які стоять на внутрішньошкільному обліку. Всього таких учнів – 5.

Склалась певна система роботи з учителями, громадськими організаціями, органами учнівського самоврядування. Результатом цієї роботи є зайняте ІІ місце з художньо-естетичного напрямку.

Необхідно відмітити роботу волонтерського руху у школі. Так, члени загону «Паросток» доглядають за обеліском Слави, постійно підтримують зв’язки з учасниками ООС, а команда учнів школи (7-11 класів) «Окрилені мрією» учасники освітнього проекту «Відкривай Україну» систематично надає допомогу територіальному реабілітаційному центру міста.

Проте методичне об’єднання класних керівників недостатньо працювало над наданням методичної допомоги з підвищення загально-педагогічної фахової майстерності класних керівників. Основна увага зосереджувалася на:


 • формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості;

 • удосконалення родинного виховання учнів;

 • методи превентивного виховання;

 • сутність і особливості розвитку особистості.

Активно працювали учителі школи спільно з батьківською громадськістю над тим, щоб зробити шкільне життя дітей насиченим, змістовним, цікавим.

Протягом 2017-2018 н.р. працювало 20 гуртків та 7 спортивних секцій. Найбільшою популярністю в учнів користувалися спортивні секції з волейболу, баскетболу. Результатом наполегливої праці вчителів є досягнення учнів.

Педагоги систематично залучали школярів до проведення різних видів спортивних змагань.

Необхідно відзначити наполегливу роботу вчителів фізвиховання Каширця В.В., Грицака В.В., Солонінко Т.О., Гарбарчука А.М.

Кращих результатів домоглися вчителі фізкультури з окремих видів спорту. Зокрема, на районних змаганнях здобуто 10 призових місць, зокрема:

4 - перших з баскетболу (юнаки), вч. Гарбарчук А.М., баскетболу (дівчата), вч. Каширець В.В., легкої атлетики, вч. Солонінко Т.О., Козацького гарту, вч. Каширець В.В.;

5 - других з футболу (юнаки), вч. Пинтя С.В., гандболу (юнаки ), вч. Каширець В.В., кросу, вч. Оксенюк Л.Л., Веселі старти , вч. Каширець В.В., туризму вч. Грицак В.В.

1 – третє «Старти надій» , вч. Солонінко Т.О.


Правовиховній роботі педагоги закладу освіти приділяли особливу увагу. Робота здійснювалась у двох основних напрямках : просвітницькому та профілактичному. У цьому значну роль відігравала спільна діяльність школи, батьків та громадськості. Проводились Дні правової освіти для учнів 8-9 класів, під час яких учні зустрічалися з фахівцем центру безоплатної правової допомоги, працівниками ювенальної превенції у справах неповнолітніх РВ УМВС, лікарями ЦРЛ, працівником прокуратури. Старшокласники мали змогу ознайомитися зі своїми правами та обов’язками в позашкільний період, поставити запитання професійним працівникам. Значну роль у правовиховній роботі відігравали органи учнівського самоврядування. Так, стали традиційними щомісячні засідання комісії дисципліни і порядку (учнівське об’єднання «Активіст»), яку очолювала Куниця Тетяна (учениця 8-В класу). На засідання запрошували учнів, які мали проблеми з поведінкою, систематично запізнювалися, не виконували Правила для учнів. Не залишалися поза увагою діти , які складали групу ризику. Проводилася робота з учнями із девіантною поведінкою.

Постійно поновлювався банк даних про учнів, схильних до правопорушень; вживалися заходи щодо вдосконалення правової освіти. Використовувалися традиційні форми правового виховання: операція «Урок», декади пропаганди здорового способу життя, місячник вивчення Правил для учнів, дні профілактики і пропаганди правових знань та здорового способу життя. Мали місце і нові форми правовиховної роботи: інтелектуально-правовий ринг, конкурс малюнків «Спасибі – ні!», гра «Запобігти, врятувати, допомогти», диспут «Громадянином бути зобов’язаний», година запитань і відповідей «За людину треба боротися» та ін..

У листопаді 2017 року і в квітні 2018 року відбулися декади правових знань. У рамках декади проведено різноманітні заходи: ознайомлення учнів із Конвенцією про права дитини, тренінг для учнів за програмою «Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя ( модуль «Знаємо та реалізуємо свої права»); випуск газети «Велика перерва» на правову тематику; рейд - перевірка «Чим я займаюсь у вільний від уроків час» ін. Питання правового виховання розглядалися на засіданні методичного об'єднання класних керів­ників.

Необхідно відзначити, що практичним психологом школи

Войтусік А.А. та соціальними педагогами Віруцькою О.С., Тарасюк О.І. систематично здійснювалася діагностика підлітків, соціальні дослідження та індивідуальна робота з превентивного виховання.

Зокрема, Войтусік А.А. проведено психологічну діагностику школярів, схильних до правопорушень, вивчено жорстоке поводження серед учнів, наркогенну ситуацію серед учнів 8-х класів; організовано тренінгове заняття на тему: «Майбутнє без наркотиків» (11-ті класи, листопад); спілкування з учнями 8-х класів на тему: «Як уникнути конфліктів?»; організовано перегляд кінофільму «Жорстока правда про куріння та алкоголь» (10-і класи). Організовано проведені корекційні бесіди, арт-терапевтичні заняття, індивідуальна діагностика з учнями, схильними до правопорушень. Проведено заняття з дітьми з неблагополучних сімей на тему: «Моя заповітна мрія» та ін.

Соціальними педагогами Віруцькою О.С. та Тарасюк О.І. проведено такі заходи на правову тематику: консультації для опікунів з питань захисту і охорони прав дитини (протягом року); з метою захисту прав дитини відвідано сім’ї учнів кризових категорій (протягом року); надано інформації про пільги та соціальний захист учасникам ООС (протягом року); вивчено соціальний статус сімей учасників ООС (жовтень); надано соціально-правові консультації на запит (учні, вчителі-предметники, батьки, учасники ООС); організовано зустрічі учнів-правопорушників із інспектором ювенальної превенції у справах дітей (протягом року); проведено зустрічі учнів школи з працівниками поліції (листопад-квітень); проведено анкетування «Молодь і протиправна поведінка» (9-11 кл.), «Торгівля людьми» (11 кл.), «Виявлення жорстокого поводження по відношенню до дітей» (неблагополучні сім’ї, березень); упорядковану нормативно-правову базу із захисту прав дитини (протягом року); проведено бесіди на правову тематику: «Неправомірна поведінка молоді» (9-11 кл.), «Вся правда про торгівлю людьми» (8, 11 кл.), «Мій улюблений світ без насильства» (8 кл.), «Відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень» (учні-правопорушники), «Насилля. Види насилля» (5 кл.), «Що таке правопорушення, їх види» (7 кл.), «Правила поведінки з незнайомими людьми» (1 кл.). Здійснено діагностичні дослідження з дітьми, позбавленими батьківської опіки (вивчено громадську активність учениць; визначено рівень дружелюбності, вміння спілкуватися з однолітками). Проведено рейди-перевірки «Школярі на вулицях міста» (упродовж року); організовано гру «Рецепт довголіття» (5-і кл., квітень); вивчено міжособистісні стосунки у колективі учнів 2-4-х класів (січень-лютий), 5-х класів (жовтень). Організовані бесіди з класними керівниками, вчителями-предметниками «Як подолати конфлікт» (протягом року). Проведено з учнями бесіди з елементами тренінгу «Конфлікт. Шляхи вирішення конфлікту» (5, 6, 7, 8, кл., ІІ семестр).

Про відповідальність батьків за виховання здорового, гармонійно-розвиненого підлітка неодноразово йшлося на загальношкільних та класних батьківських зборах.

Кожної третьої середи місяця проводився день профілактики правопорушень. Робота здійснювалася за окремим планом.

Перевірено, що протягом навчального року класними керівниками проведено такі правовиховні заходи: «Курити - здоров'ю шкодити», «Я, час, право» (8–і кл., Войтусік В.А., Сільчук А.В., Пархомчук Н.Р., Геналюк В.А.), «Що означає бути законопослушним?» (5-і кл. Козак Т.В., Муц С.В., Симонович В.О., Гапонюк О.П., Солонінко Т.О.), «Молодь та поліція» (10–і кл. Гунчик Л.Й., Антонюк Г.Ф., Должко Г.М.), «Які права мають діти мого віку» (1-4-ті класи, класні керівники), «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» (9–і кл., Гунчик Л.Й., Антонюк Г.Ф., Должко Г.М., ), бесіди з учнями 1-11 класів із теми: «Вплив мобільних телефонів на здоров’я людини» (класні керівники).


Аналітична робота практичного психолога
Пріоритетні напрями роботи соціально-психологічної служби НВК №1 на 2018-2019 н.р.

Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань закладу освіти.

Пріоритетного значення набуває завдання формування в учнів системи загальнолюдських цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) та соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність).
Вивчення шкільної тривожності п’ятикласників

Початок навчання в 5-му класі – особливий етап в житті дитини. Перед кожним учнем стоїть завдання адаптації до незвичних умов навчання: до безлічі навчальних предметів, до нових вчителів. У п’ятикласників спостерігаються відносно висока тривожність, деяке зниження успішності, проблеми в поведінці. Крім того, наближається «важкий вік», коли діти перетворюються на підлітків. Провідною діяльністю стає міжособистісне спілкування, але при цьому основним заняттям залишається навчання. Це ще одна причина внутрішнього конфлікту, що переживається п’ятикласниками.

У цьому віці у зв'язку з початком етапу статевого дозрівання відбуваються зміни в пізнавальній та емоційній сферах молодших підлітків: уповільнюється темп їхньої діяльності; виконання певних видів робіт потребує більше часу. Діти частіше відволікаються, можуть бути роздратованими, збудженими, неуважними, неадекватно реагувати на зауваження тощо. Це, як наслідок, може бути причиною зниження рівня навчальних досягнень, підвищеної тривожності, втрати мотивації до навчання, породжувати конфліктні ситуації між однолітками та дорослими.

Серед учнів 5-х класів були проведені психологічні діагностування за допомогою опитувальника Тейлора, спрямовані на вивчення їх шкільної тривожності.Із класними керівниками були проведені бесіди-консультації, спрямовані на обговорення психологічних особливостей школярів, повідомлення результатів діагностики. Найбільший страх виявлено по 2 категоріям. Це – страх перевірки знань і страх не відповідати очікуванням оточуючих.


Аналітична робота соціальний педагогів
Мотивація школярів 5-х класів

Внутрішні мотиви пов’язані безпосередньо зі змістом навчальної діяльності: дитина цінує нові знання, прагне самовдосконалення.

Зовнішні мотиви не пов’язані зі змістом навчальної діяльності, проте вони також можуть спонукати до навчання. Вони пов’язані зі схваленням, особистісними взаєминами, самоствердженням, усвідомленням соціального статусу тощо або з бажанням уникнути покарання, критики з боку значущих дорослих.

Ідеально, якщо в основній школі внутрішня мотивація переважає над зовнішньою, на перше місце виходять мотиви інтересу і самоосвіти. Інакше підвищується ризик інтелектуальної й емоційної дезадаптації.


Скачати 483.22 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка