Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет


Тема 22. Ієрархія людських потреб за МаслоуСторінка10/17
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.16 Mb.
ТипПрограма
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

ЛЕКЦІЇ

Тема 22. Ієрархія людських потреб за Маслоу

Людські потреби та реакції як основа медсестринських моделей. П’ять ступенів ієрархії потреб за Маслоу: фізіологічні, потреба в безпеці, соціальні потреби, потреби в самоповазі та повазі від оточуючих, самовираження. Роль медичної сестри в забезпеченні потреб пацієнта.

Індивід, родина, суспільство як об’єкти медсестринського догляду. Визначення здоров’я. Оволодіння навичками визначення потреб здорових людей та хворих залежно від патології.

Роль медичної сестри в задоволенні фізіологічних потреб пацієнтів, потреб у безпеці та психологічних. Ступені людських потреб (національний проект за М. Шегедин).

Розв’язання ситуаційних задач з виявлення потреб пацієнта.


Тема 23. Основні поняття та положення медсестринських моделей

Основні поняття та положення медсестринських моделей. Історія зародження медсестринський моделей. Медсестринські моделі — теоретична основа медсестринського догляду. Проведення порівняльної характеристики різних моделей медсестринства та застосування їх у практичній діяльності медичної сестри.

Флоренс Найтінгейл — основоположник моделей медсестринства. Видатні теоретики та практики медсестринства: Доротея Орем, Марта Роджерс, Каліста Рой, Бетсі Ньюмен, Д. Джонсон. Основні концепції моделей, порівняння з медичною (лікарською моделлю).

Медсестринська модель Вірджінії Хендерсон як основа медсестринського процесу для країн реформаційного періоду. Застосування моделі В. Хендерсон в практичній діяльності медсестри.

Удосконалена модель здоров’я Мойри Аллен, основні положення моделі. Загальні концепції теорії: сім’я, особа, здоров’я, середовище, медсестринство, їхньої взаємовплив. Роль медичної сестри в догляді за пацієнтом згідно з моделлю Мойри Аллен.

Кризові життєві ситуації, роль медичної сестри в допомозі пацієнту в подоланні кризових ситуацій.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Тема 32. Людські потреби — основа медсестринського догляду
Ієрархія людських потреб за А. Маслоу. Людські потреби та реакції як основа медсестринських моделей. П’ять ступенів ієрархії потреб за Маслоу; фізіологічні, потреба в безпеці, соціальні потреби, потреби в самоповазі та повазі від оточуючих, самовираження.
Індивід, родина, суспільство як об’єкти медсестринського догляду. Визначення здоров’я. Оволодіння навичками визначення потреб здорових людей та хворих залежно від патології. Роль медичної сестри в забезпеченні фізіологічних, психологічних потреб пацієнта, потреб у безпеці.
Розв’язання ситуаційних задач з виявлення проблем пацієнта.
Тема 33. Застосування медсестринських моделей на практиці

Основні поняття та положення медсестринських моделей. Медсестринські моделі — теоретична основа медсестринського догляду. Проведення порівняльної характеристики різних моделей медсестринства та застосування їх в практичній діяльності медсестри. Видатні теоретики та практики медсестринства: Флоренс Найтінгейл, Доротея Орем, Марта Роджерс, Каліста Рой, Бетсі Ньюмен, Д. Джонсон. Порівняння з медичною (лікарською) моделлю.

Медсестринська модель Вірджінії Хендерсон як основа медсестринського процесу для країн реформаційного періоду. Застосування моделі В. Хендерсон у практичній діяльності медичної сестри.

Вдосконалена модель здоров’я Мойри Аллен, основні положення моделі. Загальні поняття теорії: сім’я, особа, здоров’я, середовище, медсестринство, їх взаємовплив. Роль медичної сестри в догляді за пацієнтом згідно з моделлю Мойри Аллен. Кризові життєві ситуації, роль медичної сестри в допомозі пацієнту в подоланні кризових ситуацій.

Змістовий модуль 10. Медсестринський процес

Конкретні цілі:


  • проводити суб’єктивне та об’єктивне медсестринське обстеження;

  • виявляти проблеми пацієнта;

  • формулювати медсестринські діагнози;

  • складати й реалізовувати план медсестринських втручань;

  • задовольняти потреби пацієнта;

  • вести документацію медсестринського процесу;

  • навчити пацієнта та його оточення догляду та самодогляду.

ЛЕКЦІЇ

Тема 24. Медсестринський процес, перший та другий етапи

Поняття про медсестринський процес, загальна характеристика його. Визначення медсестринського процесу, його завдання, загальна характеристика. П’ять етапів медсестринського процесу.

Перший етап — збирання інформації про пацієнта. Джерела інформації. Напрями збирання інформації. Дві фази першого етапу: збирання інформації та синтез даних.

Суб’єктивне обстеження: опитування, скарги, проблеми, анамнез життя, захворювання, умови проживання та праці, шкідливі звички. Об’єктивне обстеження: огляд, спостереження, пальпація, проведення антропометрії, термометрії, дослідження пульсу, дихання, артеріального тиску, виявлення набряків.Обстеження та визначення стану здоров’я пацієнта. Заповнення документації. Міжособове спілкування в медсестринському процесі. Принципи та навички спілкування. Чотири етапи (фази) взаємин. Принципи інтерв’ювання. Сфери спілкування. Концепція особистості. Спілкування з пацієнтами та його родичами на етапах медсестринського процесу. Довірливі, відверті відносини — гарантія успішного догляду.

Другий етап медсестринського процесу: медсестринська діагностика. Медсестринський діагноз — діагностування людських реакцій на існуючі та потенційні проблеми здоров’я. Види проблем пацієнта: дійсні, потенційні та супутні; пріоритетні та другорядні; анатомічні, фізіологічні, психологічні, соціальні.

Історична еволюція медсестринського діагнозу. Відмінність лікарських та медсестринських діагнозів. Таксономія медсестринських діагнозів.

Медсестринські діагнози Північно-Американської асоціації медичних сестер (1990). Формулювання вітчизняних медсестринських діагнозів після обстеження пацієнтів з проблемами дихання, кровообігу, травлення та сечовиділення.Тема 25. Третій, четвертий та п’ятий етапи медсестринського процесу

Третій етап медсестринського процесу — складання плану медсестринських втручань на основі виявлених проблем. Чотири фази етапу планування: виявлення пріоритетів, постановка мети, визначення об’єму втручань, визначення терміну та кінцевої дати оцінювання. Медична та медсестринська документація плану догляду за пацієнтом.

Четвертий етап – реалізація плану медсестринських втручань. Підготовка, медсестринські втручання, ведення документації.

Стандарти медсестринського догляду. Медсестринські втручання, їхні види, способи та методи, базування на наукових принципах, узгодження з планом догляду, індивідуалізація, конкретність. Навчання пацієнта та членів родини самодогляду. Способи та методи медсестринських втручань: допомога в задоволенні потреб пацієнта, виконання лікарських призначень, вирішення супутніх проблем, підготовка до додаткових методів обстеження, запобігання потенційним проблемам, навчання пацієнта та членів родини самодогляду та взаємодогляду.

Удокументування плану догляду за пацієнтом: записи, листки лікарських призначень, записи за допомогою комп’ютера, ведення плану медсестринського догляду.

Оцінювання результатів догляду. Безперервність процесу оцінювання. Чотири кроки процесу оцінювання: оцінювання стану здоров’я, порівняння з попередніми даними, висновки щодо прогресу пацієнта в досягненні результатів, перегляд плану догляду.Коло осіб, які оцінюють результати медсестринських втручань. Можливі результати догляду. Критерії оцінювання: спостереження за станом, відгуки пацієнта, членів родини, лікарів та інших медпрацівників, результати додаткових методів обстеження. Показання до перегляду плану: погіршення стану, невирішені або нові проблеми.

Значення оцінювання плану для ефективності догляду.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Тема 34. Перший етап медсестринського процесу

Поняття про медсестринський процес, загальна характеристика його. Визначення медсестринського процесу, його завдання, загальна характеристика. П’ять етапів медсестринського процесу.
Перший етап — медсестринське обстеження. Дві фази першого етапу: збирання інформації та синтез даних. Джерела інформації про пацієнта. Визначення стану здоров’я пацієнта.
Суб’єктивне, об’єктивне та додаткові методи обстеження. Суб’єктивне обстеження: скарги, проблеми, анамнез життя та захворювання, умови проживання та праці, шкідливі звички.
Об’єктивне обстеження: огляд, спостереження, пальпація, проведення антропометрії, термометрії, дослідження дихання, пульсу, артеріального тиску, виявлення набряків та добового діурезу.

Обстеження пацієнтів з хворобами органів дихання, кровообігу, травлення, сечовиділення. Заповнення листків медсестринського обстеження.

Міжособове спілкування в медсестринському процесі. Принципи та навички спілкування.Тема 35. Другий етап медсестринського процесу

Медсестринська діагностика — виявлення проблем пацієнта. Види проблем: дійсні, потенційні та супутні, пріоритетні, проміжні та другорядні. Медсестринські діагнози — діагностування людських реакцій на існуючі та потенційні проблеми здоров’я. Проблеми анатомічні, фізіологічні, психологічні, соціальні.

Відмінність лікарських і медсестринських діагнозів. Медсестринські діагнози Північно-Американської асоціації медичних сестер.

Формулювання медсестринських діагнозів у пацієнтів з проблемами дихання, кровообігу, травлення та сечовиділення.

Роль медичної сестри у вирішенні фізіологічних, психологічних потреб пацієнта, потреб у безпеці.

Тема 36. Третій і четвертий етапи медсестринського процесу

Складання плану медсестринських втручань. Напрями плану догляду: збереження здоров’я, підтримання здоров’я, профілактика захворювань та догляд за хворими. Чотири фази етапу планування: виявлення пріоритетів, постановка мети, визначення об’єму втручань, визначення терміну та кінцевої дати оцінки.

Реалізація плану медсестринських втручань: підготовка, медсестринські втручання, ведення документації. Стандарти медсестринського догляду. Медсестринські втручання, види, способи та методи, ґрунтування на наукових принципах, узгодження з планом догляду, індивідуалізація, конкретність.

Способи та методи медсестринських втручань: допомога в задоволенні потреб пацієнта, виконання лікарських призначень, вирішення супутніх проблем, підготовка до додаткових методів обстеження, запобігання потенційним проблемам, навчання пацієнта та членів родини самодогляду та взаємодогляду.

Удокументування плану догляду за пацієнтом: записи, листки лікарських призначень, записи за допомогою комп’ютера, ведення плану медсестринського догляду.

Вирішення ситуаційних задач: складання та реалізація плану медсестринських втручань. Повторення та вдосконалення практичних навичок спостереження та догляду за пацієнтами, задоволення потреб пацієнтів з проблемами дихання, кровообігу, травлення та сечовиділення.

Заповнення та ведення плану медсестринських втручань.

Тема 37. П’ятий етап медсестринського процесу

Оцінювання якості та корекція медсестринських втручань. Безперервність процесу оцінювання результатів догляду починаючи з першого етапу процесу.

Критерії оцінювання: відгуки пацієнта та членів родини, висновки лікаря та інших медпрацівників, спостереження медсестри, результати лабораторних та інших методів обстеження.

Чотири кроки процесу оцінювання: оцінювання стану здоров’я, порівняння з попередніми даними, висновки щодо прогресу пацієнта в досягненні результатів. Результати оцінювання. Показання до корекції плану догляду.Тема 38. Удокументування медсестринського процесу

Документація догляду за пацієнтом: записи, листки лікарських призначень, записи за допомогою комп’ютера. Заповнення листка медсестринського обстеження та плану медсестринських втручань. Значення документації при здійсненні медсестринського процесу для контролю, оцінювання якості догляду.

Ведення медичної документації як один з видів діяльності медсестри. Основна медична документація стаціонару та поліклініки: медична карта стаціонарного хворого, медична карта амбулаторного хворого, контрольна карта диспансерного спостереження, статистичний талон для реєстрації заключних діагнозів, статистична карта вибулого зі стаціонару, температурний листок, листок лікарських призначень, талон на прийом до лікаря, журнал реєстрації надходження хворих, термінове повідомлення в СЕС, щоденник роботи медсестри, щоденник роботи лікаря, листок непрацездатності.

Кабінет медичної статистики, його значення для організації і планування роботи лікувально-профілактичних закладів.Тема 39. Модульний контроль 5. Людські потреби. Медсестринські моделі та процес

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА МОДУЛЯ VЛЮДСЬКІ ПОТРЕБИ. МЕДСЕСТРИНСЬКІ МОДЕЛІ І ПРОЦЕС

з/п

Тема

Кількість годин

Усього

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

годин

теми

1

Ієрархія людських потреб
За А. Маслоу

10

2

4

4

Ієрархія людських потреб

за Маслоу та національний проект за М. Шегедин

2
Основні поняття та положення медсестринських моделей

18

2

4

4
4


4

Філософія й теорія сестринської справи

Етичні елементи філософії сестринської справи: обов’язки, цінності і чеснотиПорівняльна характеристика медсестринських моделей

3

Медсестринський процес

63

4

20

4
4

4

9

4

14

Етапи медсестринського процесу

Таксономія медсестринських діагнозів

Стандарти медсестринської діяльності

Навчання пацієнта і його оточення догляду і самодоглядуМистецтво спілкування в медсестринстві. Рівні, типи і сфери спілкування

Здійснення медсестринського процесу під час догляду за пацієнтами

4

Модульний контроль 5. Людські потреби. Медсестринські теорії та процес

22


Усього

93

8

30

55


Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Medychnyj fakultet -> Sestrynska sprava -> 1 kurs ms -> Medsestrynsvo I Osnovy medsestrynstva
1 kurs ms -> Методика проведення кінцевого контролю засвоєння знань студентів із предмету «Історія медицини і медсестринства»
Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
Sestrynska sprava -> Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)
Medsestrynsvo I Osnovy medsestrynstva -> Тематичний план самостійної позаудиторної роботи з предмету «Основи медсестринства» на 2011-2012 н р
Sestrynska sprava -> Методичні вказівки для студентів до практичних занять з предмету «медсестринство у внутрішній медицині»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка