Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) ФакультетСторінка11/17
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.16 Mb.
#317
ТипПрограма
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
з/п

Теми

Кількість годин

22

Ієрархія людських потреб за А. Маслоу

2

23

Основні поняття та положення медсестринських моделей

2

24

Медсестринський процес, перший та другий етапи

2

25

Третій, четвертий та п’ятий етапи медсестринського процесу

2
Усього

8

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬз/п

Теми

Кількість

годин

32

Людські потреби – основа медсестринського догляду

4

33

Застосування медсестринських моделей на практиці

4

34

Перший етап медсестринського процесу

4

35

Другий етап медсестринського процесу

4

36

Третій і четвертий етапи медсестринського процесу

4

37

П’ятий етап медсестринського процесу

4

38

Удокументування медсестринського процессу

4

39

Модульний контроль 5. Людські потреби. Медсестринські моделі та процес

2
Усього

30

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИз/п

Теми

Кількість годин

1

Ієрархія людських потреб за Маслоу та національний проект за М. Шегедин (скласти порівняльну таблицю )

4

2

Філософія і теорія сестринської справи (написати реферат)

4

3

Етичні елементи філософії сестринської справи: обов’язки, цінності і чесноти (скласти таблицю)

4


4

Порівняльна характеристика медсестринських моделей (скласти таблицю)

4

5

Етапи медсестринського процесу (виготовити таблиці та альбоми)

4

6

Таксономія медсестринських діагнозів (скласти класифікацію)

4

7

Стандарти медсестринської діяльності (виготовити альбоми)

4

8

Навчання пацієнта і його оточення догляду і самодогляду (скласти рекомендації)

9

9

Мистецтво спілкування в медсестринстві. Рівні, типи та сфери спілкування (доповідь)

4

10

Здійснення медсестринського процесу під час догляду за пацієнтами

(складання ситуаційних задач. Ведення документації)14
Усього

55

Модуль VІ

ПІДСУМКОВА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ

Змістовий модуль 11. Робота в структурних підрозділах ЛПЗ

Конкретні цілі:

 • здійснювати прийом пацієнтів, санітарне оброблення, транспортування, заповнювати медичну документацію;

 • готувати дезрозчини, проводити дезінфекцію;

 • проводити передстерилізаційне оброблення та стерилізацію;

 • готувати пацієнтів та проводити взяття матеріалу для лабораторних досліджень;

 • проводити шлункове та дуоденальне зондування;

 • готувати пацієнтів та брати участь у додаткових обстеженнях;

 • допомагати під час прийому в поліклініці. відвідувати пацієнтів удома;

 • вести санітарно-освітню роботу;

 • застосовувати найпростіші методи фізіотерапії;

 • здійснювати спостереження та догляд за пацієнтами.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Тема 40. Робота в приймальному відділенні

Ознайомлення з режимом роботи приймального відділення, посадовими обов’язками медичної сестри приймального відділення, правилами реєстрації пацієнтів, які поступають на стаціонарне лікування, участь у загальному огляді, проведенні антропометрії, санітарного оброблення, транспортування пацієнтів.Тема 41. Робота в центральному стерилізаційному відділенні (ЦСВ)

Ознайомлення з режимом роботи, посадовими обов’язками медичної сестри ЦСВ; участь у дезінфекції та стерилізації медичних інструментів, перев’язувального матеріалу, хірургічної білизни; приготування дезінфікуючих розчинів потрібної концентрації, вивчення чинних наказів МОЗ України з дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в ЛПЗ.Тема 42. Робота в діагностичних відділеннях

Ознайомлення з режимом роботи та обов’язками медичних сестер діагностичних відділень: лабораторій, рентген-, ендоскопічних кабінетів. Засвоєння правил підготовки пацієнтів і взяття та доставки матеріалу для лабораторних досліджень; підготовки пацієнтів та участь медичної сестри в рентгенологічних та ендоскопічних обстеженнях і проведенні пункцій (плевральної, абдомінальної, люмбальної).Тема 43. Робота в поліклініці

Участь у прийманні пацієнтів і робота на дільниці разом з лікарем та медичною сестрою. Ознайомлення з роботою дільничної медсестри.

Підготовка пацієнтів і проведення шлункового та дуоденального зондування.

Тема 44. Методи найпростішої фізіотерапії

Студенти вдосконалюють методику застосування засобів впливу на кровообіг: тепла, холоду, п’явок, гірчичників, банок, компресів та ін.

Навчання пацієнтів та їх оточення проведеннь найпростіших фізіотерапевтичних процедур.

Змістовий модуль 12. Робота у відділеннях стаціонару. Задоволення потреб та вирішення проблем пацієнта

Конкретні цілі:


 • ознайомитися з режимом роботи відділення, посадовими обов’язками та стандартами діяльності медичної сестри відповідного профільного відділення;

 • знати вимоги лікувально-охоронного та санітарно-протиепідемічного режиму в ЛПЗ та їх забезпечення;

 • знати правила зберігання, обліку та роздавання ліків у відділенні;

 • знати обов’язки постової медичної сестри з догляду за пацієнтами, режими активності пацієнтів;

 • ознайомитися з організацією лікувального харчування у відділенні;

 • брати участь у підготовці пацієнтів до лабораторних, рентгенологічних та інструментальних обстежень;

 • заповнювати температурні листки і листки лікарських призначень;

 • брати участь у підготовці маніпуляційного кабінету до роботи, під керівництвом медичної сестри виконувати ін’єкції;

 • проводити передстерилізаційне оброблення та дезінфекцію інструментів після використання, готувати до стерилізації перев’язувальний матеріал;

 • під керівництвом медичної сестри виконувати призначення лікаря;

 • вести спостереження за станом пацієнтів;

 • вести медичну та медсестринську документацію;

 • оволодіти навичками міжособового спілкування з медичним персоналом, пацієнтами та членами їх родин;

 • навчати пацієнтів та їх оточення догляду й самодогляду;

 • проводити курацію пацієнтів з метою заповнення листка медсестринського процесу.

практичні заняття

Тема 45. Задоволення потреб пацієнта в особистій гігієні

Студенти виконують медсестринські втручання для задоволення потреб пацієнтів з дотримання особистої гігієни: змінюють постільну та натільну білизну тяжкохворим, проводять туалет очей, слухових та носових ходів, порожнини рота; здійснюють заходи з профілактики пролежнів, підмивають тяжкохворих; подають судна та сечоприймачі.

Надання пацієнту різного положення в ліжку з урахуванням правильної біомеханіки тіла (на спині, на животі, на боці, Фаулера, Сімса).

Тема 46. Задоволення потреб пацієнта в харчуванні і вживанні рідини

Студенти ознайомлюються з організацією харчування в стаціонарі, санітарно-гігієнічними вимогами. Беруть участь у складанні порційної вимоги, роздаванні їжі, здійснюють контроль за продуктовими передачами, вмістом тумбочок та холодильника. Допомагають медичним сестрам у годуванні тяжкохворих у ліжку з ложки, поїльника, через зонд, гастростому, доглядають за пацієнтами.


Дають рекомендації щодо раціонального та дієтичного харчування, навчають членів родини тяжкохворого пацієнта правилам штучного годування, догляду за гастростомою.

Тема 47. Вирішення проблем пацієнта з порушенням температури тіла

Студенти ознайомлюються з обов’язками постової медичної сестри з догляду за пацієнтами, вимірюють температуру тіла, реєструють результати в температурному листку, будують графіки температурних кривих, знезаражують термометри.

Здійснюють спостереження та догляд за пацієнтами в трьох періодах гарячки, вирішують проблеми, пов’язані з підйомом, розгаром та зниженням температури (cпрага, озноб, головний біль, жар, колапс тощо); надають допомогу пацієнтам під час гіпертермії та критичного зниження температури.

Навчання пацієнтів та їх оточення навичкам вимірювання температури і догляду за хворими під час гарячки.Тема 48. Вирішення проблем пацієнта з порушенням дихання

Студенти проводять спостереження та дослідження дихання, спірометрію. Вирішують проблеми пацієнта, пов’язані з порушенням функції органів дихання: задишка інспіраторна, експіраторна, змішана, ядуха, кашель сухий та вологий, кровохаркання та легенева кровотеча. Подача кисню з кисневої подушки, через носовий катетер, з апарата Боброва.

Догляд за пацієнтами з проблемами дихання, навчання користуватися індивідуальною плювальницею, проводити інгаляції, дренажне положення.

Тема 49. Вирішення проблем пацієнта з порушенням кровообігу

Студенти здійснюють спостереження та догляд за пацієнтами при порушенні функцій серцево-судинної системи: досліджують пульс, артеріальний тиск, дають характеристику, реєструють в температурному листку; визначають набряки та добовий діурез, надають невідкладну допомогу при шоку, зомлінні, колапсі, гострій серцевій недостатності.

Складання та реалізація плану догляду за пацієнтами з проблемами кровообігу. Медсестринські втручання з розв’язання проблем, що виникли.

Вивчення особливостей медсестринського догляду за тяжкохворими та агонуючими, паліативного лікування безнадійних хворих в закладах Хоспіс, об’єму роботи медичної сестри палати інтенсивної терапії та реанімації.

Засвоєння етико-деонтологічних навиків спілкування з тяжкохворим пацієнтом, його сім’єю та близькими. Роль медичної сестри в задоволенні потреб безнадійно хворого в стаціонарі та вдома. Необхідність психологічної підтримки з боку медсестринського персоналу, що доглядає безнадійних хворих.

Навчання пацієнтів та їх оточення вимірювати АТ, досліджувати пульс, доглядати за тяжкохворим.Тема 50. Вирішення проблем пацієнта з порушенням травлення

Студенти здійснюють спостереження та догляд за пацієнтами з порушенням функцій травного каналу. Вирішують проблеми пацієнта при захворюваннях шлунка, печінки, підшлункової залози та кишок: біль, відрижка, печія, закреп, пронос, метеоризм, кишкова кровотеча, печінкова коліка тощо.

Виконують клізми: очисну, сифонну, лікувальну, послаблювальну, застосування газовивідної трубки. Дають рекомендації щодо дотримання дієтичних столів № 1, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 4, 5, 9.

Навчання пацієнтів та їх оточення догляду в домашніх умовах: техніці промивання шлунка, виконання клізм, введення газовивідної трубки, застосування суден та калоприймачів, догляду за гастростомою, ілеостомою.Тема 51. Вирішення проблем пацієнта з порушенням сечовиділення

Студенти здійснюють спостереження та догляд за пацієнтами, вирішують проблеми при захворюваннях сечовидільної системи: біль, набряки, розлади сечовиділення. Проводять катетеризацію сечового міхура м’яким катетером під наглядом викладача чи медичної сестри.

Допомога пацієнтові з приводу нетримання сечі та при сечовиділенні в ліжку, заходи при затримці сечі, застосування сечоприймачів. Визначення набряків, добового діурезу. Догляд за постійним катетером Фолея. Навчання пацієнтів та їх оточення догляду за хворими, рекомендації щодо дотримання дієти № 7.

Тема 52. Уведення ліків

Робочим місцем студентів є пост медичної сестри, маніпуляційний та процедурний кабінети. Під час підсумкової практики у відділеннях студенти: • вивчають правила зберігання, обліку та роздавання ліків у відділенні;

 • допомагають тяжкохворим у прийманні ліків;

 • застосовують ліки зовнішньо, ентерально, інгаляційно;

 • беруть участь у підготовці маніпуляційного кабінету до роботи, під керівництвом медичної сестри виконують ін’єкції;

 • проводять передстерилізаційне оброблення та дезінфекцію інструментів після використання;

 • ведуть спостереження за станом пацієнтів;

 • дають рекомендації щодо правил приймання ліків та побічної дії;

 • проводять заходи щодо запобігання ускладненням;

 • вивчають чинні накази МОЗ України.

Тема 53. Ведення медсестринської документації

Під час підсумкової практики з дисципліни студенти ознайомлюються з роботою кабінету медстатистики, допомагають вести медичну та медсестринську документацію в приймальному відділенні, відділеннях стаціонару, поліклініці.

Курація пацієнта і заповнення відповідної медсестринської документації: листка медсестринського обстеження та плану медсестринських втручань.

Тема 54. Модульний контроль 6. Підсумкова практика студентів

2.5.Методичні матеріали до організації і проведення виробничої практики студентів.

2.5.1.Програма навчальної практики.

Назва циклу виробничої практики: Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка.

з/п

Тема

Кількість годин

Усього

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

годин

теми

1

Робота в приймальному відділенні

64

2

Мистецтво спілкування в медсестринстві

2

Робота в центральному стерилізаційному відділенні

64

2

Навчання пацієнта та його оточення основам здорового способу життя та активного довголіття.

3

Робота в діагностичних відділеннях

64

2

Особливості підготовки пацієнтів до діагностичних

процедур


4

Робота в поліклініці

64

2

Навчання пацієнта та його оточення догляду за тяжкохворими з метою забезпечення фізіологічних потреб

5

Методи найпростішої фізіотерапії

64

2

Навчання пацієнта та його оточення методам загартування організму

6

Робота у відділеннях стаціонару. Задоволення потреб та вирішення проблем пацієнтів

4832

2

2

22

2

22

2


Навчання пацієнта та його оточення основам раціонального та дієтичного харчування.

Навчання пацієнта та його оточення техніці застосування різних лікувальних засобів зовнішньо, ентерально, використання інгалятора, введення ректальних свічок.

Навчання пацієнта та його оточення родини догляду за колоностомою, ілеостомою, постійним сечовим катетером в домашніх умовах.

Навчання пацієнта та його оточення методики визначення добового діурезу, водного балансу.

Втрата, смерть, горе. Навчання пацієнта та його оточення, родини адаптації до стресових ситуацій.

Значення правильної біомеханіки тіла в практичній роботі медсестри.

Роль медичної сестри в запобіганні травматизму пацієнтів у лікувальному закладі.

Механізми терморегуляції. Сучасні методи визна-чення температури тіла7

Ведення медсестринської документації


84

4

Значення медсестрин-ського процесу в догляді за пацієнтами. Роль медичної сестри на етапах медсестринського процесу

8

Модульний контроль 6. Підсумкова практика студентів

44

Усього

90
60

30
Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Medychnyj fakultet -> Sestrynska sprava -> 1 kurs ms -> Medsestrynsvo I Osnovy medsestrynstva
1 kurs ms -> Методика проведення кінцевого контролю засвоєння знань студентів із предмету «Історія медицини і медсестринства»
Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
Sestrynska sprava -> Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)
Medsestrynsvo I Osnovy medsestrynstva -> Тематичний план самостійної позаудиторної роботи з предмету «Основи медсестринства» на 2011-2012 н р
Sestrynska sprava -> Методичні вказівки для студентів до практичних занять з предмету «медсестринство у внутрішній медицині»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка