Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет


Методичні матеріали до організації і проведення виробничої практики студентівСторінка14/17
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.16 Mb.
ТипПрограма
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
2.5. Методичні матеріали до організації і проведення виробничої практики студентів

2.5.1. Програма навчальної практики."Затверджую"

Ректор Івано-Франківської

Державної медичної академії
академік АМН України,
професор Нейко Є.М.

Програма виробничої медсестринської

практики студентів, по спеціальності "Сестринська справа"

Медсестринська виробнича практика проводиться в стаціонарних відділеннях та поліклініках лікувальних закладів Івано-Франківської області наприкінці 2-го семестру навчання. Тривалість робочого тижня студентів становить 36 годин і 18 годин для самостійної роботи На період практики студенти розподіляються на робочі місця медичної сестри за графіком.

Керівництво практикою здійснюють кафедри терапії №3 з курсом сестринської справи, загальної хірургії, пропедевтики дитячих хвороб, які для цього виділяють викладачів. Керівником виробничою практикою призначається головна медична сестра лікувального закладу, а безпосереднім керівником - старші медичні сестри відділень, в які направляються студенти.

В перший день виробничої практики всі студенти проходять інструктаж по внутрішньому розпорядку і техніці безпеки. Контроль проходження студентом практики здійснюють безпосередні керівники з поденною оцінкою їх роботи, періодично практикантів відвідують викладач кафедри і головна медична сестра

Розподіл часу на практиціВідділення

Дні

Години

всього

робота у відділенні

самостійна робота

1

Відділення терапевтичного профілю:

робота в стаціонарі;

12

108

72

36

Робота в поліклініці

3

27

18

9

2

Відділення хірургічного профілю:

робота в стаціонарі

12

.108

72
Робота в поліклініці

3

27

18
3

Дитяча об'єднана лікарня:

Робота в стаціонарі

12

108

72

36

робота в поліклініці

6

54

36

18

4

Всього

48

432

288

144

1.Відділення терапевтичного профілю

Студент повинен знати:

♦посадові обов'язки медичної сестри, накази та інструкції, які регламентують роботу відділення терапевтичного профілю;

 • правила техніки безпеки під час роботи з апаратурою;

 • невідкладну допомогу при невідкладних станах;

 • дієтичні столи;

 • правила медичної етики та деонтології
  Студент повинен вміти:

♦володіти маніпуляційною технікою та під контролем медсестри виконувати обов'язкові практичні навички;

за даними обстеження визначати стан тяжкості здоров я хворого та


надавати невідкладну долікарську допомогу хворим у разі:

 • астми;

 • легеневої кровотечі;

 • непритомності;

 • колапсу;

 • стенокардії;

 • інфаркту міокарду;

 • гострої лівошлуночкової недостатності;

 • гіпертонічного кризу;

 • блювання;

 • шлунково - кишкової кровотечі;

 • печінкової кольки;

 • ниркової кольки;

 • діабетичної коми; .

 • гіпоглікемічної коми;

 • анафілактичного шоку;

 • алергічних станів

Робота в стаціонарі (12 днів)

Робочі місця студентів: пост медичної сестри (6 днів), маніпуляцій ний та процедурний кабінети (2 дні), при наявності окремих кабінетів функціональної діагностики та зондування виділяється до 6 годин робочого часу для роботи в кожному з них, а також 6 годин робочого часу відводиться на роботу в клінічній лабораторії.

На сестринському посту студенти працюють з документацією постової медичної сестри, здійснюють догляд за хворими в палатах, виконують призначення лікарів, беруть участь у наданні долікарської допомоги при невідкладних станах, виконують заходи, спрямовані на дотримання санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режиму установи, готують хворих до лабораторних обстежень.

У маніпуляційному кабінеті засвоюють правила організації роботи кабінету та підготовки приміщення до роботи, працюють з листками призначень, вводять парентерально медикаменти, вивчають правила зберігання та обліку сильнодіючих, отруйних, наркотичних засобів

Студенти готують процедурний кабінет та інструментарій до роботи, беруть участь у підготовці хворих до процедур, здійснюють поточну та заключну дезінфекцію процедурного кабінету. При наявності у відділенні (лікарні) окремого кабінету для зондування студент повинен відпрацювати відповідні навки.

В кабінеті функціональної та інструментальної діагностики (2 дні) вони удосконалюють навики роботи з різними моделями ЕКГ-апаратів, визначають функції зовнішнього дихання, готують хворих до ендоскопічних, ультразвукових, рентгенологічних обстежень та беруть участь у їх проведенні.Перелік обов язкових практичних навичок:
Потрібно виконати

виконано

Приготування дезінфікуючих розчинів

10
Реєстрація хворих, заповнення медичної документації

10
Проведення огляду хворого, оцінка стану здоров'я

20
Вимірювання температури тіла, занесення результатів в температурний лист

10
Підрахунок пульсу, вимірювання артеріального тиск підрахунок дихальних рухів. Занесення результатів в температурний лист

20
Користування функціональним ліжком

5
Підготовка лікарняного ліжка хворому, заміна постільної та натільної білизни

10
Догляд за тяжкохворими (туалет шкіри, очей, носа, ротової порожнини, зубів тощо)

5
Годування тяжкохворих

5
Догляд за хворим під час приступу кашлю, блювоти, гикавки

5
Проведення оксигенотерапії, користування інгаляторами

5
Постановила хворому гірчичників ,банок , компресів, п'явок, міхура з льодом;

10
Користування кишеньковим та стаціонарним інгаляторами

5
Підготовка хворих та необхідного обладнання до обстежень:


загального аналізу крові

5
аналізу крові на вміст цукру

5
загального аналізу сечі

5
аналізу сечі на діастазу, уробілін, жовчні пігменти

3
аналізу сечі за методами Зимницького, Нечипоренка, Аддіса-Каковського

5
аналізу випорожнень на яйця гельмінтів, приховану кров

3
Визначення рівня цукру в сечі за глюкотестом ,рівня ацетону в сечі за ацидотестом

5
виписування; облік і зберігання наркотичних та отруйних речовин

10
робота із листками призначень

20
підготовка до роботи маніпуляційного кабінету

5
збирання, розбирання шприців різних систем

20
набирання ліків з ампул і флаконів

40
виконанняв внутрішньошкірних, підшкірних, та внутрішньовенних ін єкцій

60
введення інсуліну, .біциліну, олійного розчину

10
проведення проби на чутливість організму хворого до антибіотиків;

10
заповнення та підключення систем для трансфузій краплинним та струминним методами

20
забір крові для біохімічного та бактеріологічного дослідження, на СНІД

20
взяття мазків із зіва та носа на мікрофлору

5
контроль якості передстерилізаційного очищення інструментів на наявність крові та залишків миючих

ззззасобівзасобів10
проведення дезінфекції та передстерилізаційної обробки шприців, голок та інструментарію

10
проведення шлункового зондування

3
проведення дуоденальною зондування, тюбажа

3
промивання шлунка

2
проведення клізм: очисної, сифонної, послаблюючої, лікувальної

5
проведення катетеризації сечового міхура

2
приготування всього необхідного для проведення абдомінальної та плевральної пункцій

2
Підготовка хворого до ендоскопічних обстежень (ректороманоскопії,езофагогастродуоденоскопії

бронхоскопії).

5
Виписування направлень на обстеженняПідготовка хворого до рентгенологічних обстежень шлунково-кишкового тракту, нирок, сечовидільної системи

5
Підготовка хворих до ультразвукового обстеження органів черевної порожнини

3
Констатація смерті та поводження з трупом

1
Робота в поліклініці (3 дні)

Робочі місця студентів на прийомі з лікарем та на дільниці разом з дільничною медсестрою. При наявності в поліклініці денного стаціонару, муніпуляційного і процедурного кабінетів, кабінету функціональної діагностики можливий перерозподіл годин роботи між терапевтичним стаціонаром та поліклінікою.Закріплення навичок роботи дільничної медичної сестри терапевтичного кабінету: заповнення медичної документації на хворих (диспансерних груп ), виконання призначень лікаря з догляду за хворими вдома.

Проведення санітарно - освітньої роботи. Заповнення уніфікованої документації терапевтичного кабінету поліклініки.Перелік обов язкових практичних навичок:
Потрібно виконати

Виконано

Огляд хворого, оцінювання стану його здоров'я

ЗО
Вимірювання артеріального тиску, його реєстрація

20
Роботам з листком призначень

20Підготовка хворих та необхідного обладнання до:
загального аналізу крові, аналізу крові на вміст цукру

2
загального аналізу сечі для визначення білка, цукру та кетонових тіл експрес методами, аналіз сечі на цукор, діастазу;

1
аналізу сечі за методами Зимницького, Нечипоренка, Аддіса-Каковського

2
аналізу калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму

2
гастроскопії, бронхоскопії, колоноскопІЇ

1
ультразвукового дослідження органів черевної порожнини

1
рентгенологічних обстежень шлунково-кишкового тракту, нирок, хребта

1
плевральної та абдомінальної пункцій

1
Зняття електрокардіограм , проведення спірометрії

3
Підготовка маніпуляцйного стола для роботи

3
Виконання внутрішньошкірних, підшкірних, внутрішньом'язевих ін'єкцій, внутрішньовенних вливань

10
Взяття крові на біохімічні та бактеріологічні дослідження

5
Оформлення амбулаторної карти, статистичного талону, направлень, довідок хворим, карг диспансерного обліку

20
Оформлення рецептів на лікарські препарати різним категоріям хворий

50
Надання рекомендацій хворим з лікувального харчування

10
Проведення профілактичних оглядів

10
участь у складанні статистичних звітів

1
Програма навчальної практики.Методичні матеріали до організації і проведення виробничої практики студентів з

" Основи сестринської справи".

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства.

1.Назва циклу виробничої практики:"Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка."

Курс: І.


Факультет: медичний.

Спеціальність: " сестринська справа".

2.Кількість годин з проходження циклу- 180.

3.Основні організаційні засади: • термін проходження циклу- 2 тижні;

 • тривалість робочого дня студентів- 7.12 хв.

при 5-денному робочому тижні.

 • кількість чергувань в клініці – не передбачено.

4. Мета та завдання циклу практики.

Виробнича практика з догляду за хворими проводиться з метою:

 • удосконалення професійних вмінь та навичок зі спеціальності;

 • підготовки до майбутньої самостійної роботи.

Завдання циклу практики полягає у :

 • поглибленні знань з догляду за хворими у відповідності з принципами медичної етики та деонтології;

 • відпрацюванні та вдосконаленні техніки виконання медичних маніпуляцій.

5.Вимоги до знань студентів для проходження циклу.

Студент повинен знати:

 • основи законодавства України про охорону здоров'я, постанови Уряду України з питань охорони здоров'я та навколишнього середовища;

 • правила техніки безпеки під час роботи з медичним інструментарієм і обладнанням;

 • правила обліку, виписування і зберігання лікарських препаратів;

 • техніку виконання сестринських втручань.

6.Вимоги до вмінь студентів для проходження циклу.

Студент повинен вміти:

 • чітко виконувати функціональні обов'язки медичної сестри;

 • проводити спостереження за хворими та оцінювати його стан;

 • володіти медичною маніпуляційною технікою;

 • готувати хворих та інструментарій до різних видів досліджень;

 • здійснювати догляд за тяжкохворими;

 • проводити профілактичну та санітарно-освітню роботу.

7.Робота в структурних підрозділах ЛПЗ

Конкретні цілі:

 • здійснювати прийом пацієнтів, санітарне оброблення, транспортування, заповнювати медичну документацію;

 • готувати дезрозчини, проводити дезінфекцію;

 • проводити передстерилізаційне оброблення та стерилізацію;

 • готувати пацієнтів та проводити взяття матеріалу для лабораторних досліджень;

 • проводити шлункове та дуоденальне зондування;

 • готувати пацієнтів та брати участь у додаткових обстеженнях;

 • допомагати під час прийому в поліклініці. відвідувати пацієнтів удома;

 • вести санітарно-освітню роботу;

 • застосовувати найпростіші методи фізіотерапії;

 • здійснювати спостереження та догляд за пацієнтами.

8.ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Робота в приймальному відділенні

Ознайомлення з режимом роботи приймального відділення, посадовими обов’язками медичної сестри приймального відділення, правилами реєстрації пацієнтів, які поступають на стаціонарне лікування, участь у загальному огляді, проведенні антропометрії, санітарного оброблення, транспортування пацієнтів.Робота в центральному стерилізаційному відділенні (ЦСВ)

Ознайомлення з режимом роботи, посадовими обов’язками медичної сестри ЦСВ; участь у дезінфекції та стерилізації медичних інструментів, перев’язувального матеріалу, хірургічної білизни; приготування дезінфікуючих розчинів потрібної концентрації, вивчення чинних наказів МОЗ України з дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в ЛПЗ.Робота в діагностичних відділеннях

Ознайомлення з режимом роботи та обов’язками медичних сестер діагностичних відділень: лабораторій, рентген-, ендоскопічних кабінетів. Засвоєння правил підготовки пацієнтів і взяття та доставки матеріалу для лабораторних досліджень; підготовки пацієнтів та участь медичної сестри в рентгенологічних та ендоскопічних обстеженнях і проведенні пункцій (плевральної, абдомінальної, люмбальної).Робота в поліклініці

Участь у прийманні пацієнтів і робота на дільниці разом з лікарем та медичною сестрою. Ознайомлення з роботою дільничної медсестри.

Підготовка пацієнтів і проведення шлункового та дуоденального зондування.

Методи найпростішої фізіотерапії

Студенти вдосконалюють методику застосування засобів впливу на кровообіг: тепла, холоду, п’явок, гірчичників, банок, компресів та ін.Робота у відділеннях стаціонару. Задоволення потреб та вирішення проблем пацієнта

Конкретні цілі:

 • ознайомитися з режимом роботи відділення, посадовими обов’язками та стандартами діяльності медичної сестри відповідного профільного відділення;

 • знати вимоги лікувально-охоронного та санітарно-протиепідемічного режиму в ЛПЗ та їх забезпечення;

 • знати правила зберігання, обліку та роздавання ліків у відділенні;

 • знати обов’язки постової медичної сестри з догляду за пацієнтами, режими активності пацієнтів;

 • ознайомитися з організацією лікувального харчування у відділенні;

 • брати участь у підготовці пацієнтів до лабораторних, рентгенологічних та інструментальних обстежень;

 • заповнювати температурні листки і листки лікарських призначень;

 • брати участь у підготовці маніпуляційного кабінету до роботи, під керівництвом медичної сестри виконувати ін’єкції;

 • проводити передстерилізаційне оброблення та дезінфекцію інструментів після використання, готувати до стерилізації перев’язувальний матеріал;

 • під керівництвом медичної сестри виконувати призначення лікаря;

 • вести спостереження за станом пацієнтів;

 • вести медичну та медсестринську документацію;

 • оволодіти навичками міжособового спілкування з медичним персоналом, пацієнтами та членами їх родин;

 • навчати пацієнтів та їх оточення догляду й самодогляду;

 • проводити курацію пацієнтів з метою заповнення листка медсестринського процесу.

Задоволення потреб пацієнта в особистій гігієні

Студенти виконують медсестринські втручання для задоволення потреб пацієнтів з дотримання особистої гігієни: змінюють постільну та натільну білизну тяжкохворим, проводять туалет очей, слухових та носових ходів, порожнини рота; здійснюють заходи з профілактики пролежнів, підмивають тяжкохворих; подають судна та сечоприймачі.

Надання пацієнту різного положення в ліжку з урахуванням правильної біомеханіки тіла (на спині, на животі, на боці, Фаулера, Сімса).

Задоволення потреб пацієнта в харчуванні і вживанні рідини

Студенти ознайомлюються з організацією харчування в стаціонарі, санітарно-гігієнічними вимогами. Беруть участь у складанні порційної вимоги, роздаванні їжі, здійснюють контроль за продуктовими передачами, вмістом тумбочок та холодильника. Допомагають медичним сестрам у годуванні тяжкохворих у ліжку з ложки, поїльника, через зонд, гастростому, доглядають за пацієнтами.Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Medychnyj fakultet -> Sestrynska sprava -> 1 kurs ms -> Medsestrynsvo I Osnovy medsestrynstva
1 kurs ms -> Методика проведення кінцевого контролю засвоєння знань студентів із предмету «Історія медицини і медсестринства»
Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
Sestrynska sprava -> Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)
Medsestrynsvo I Osnovy medsestrynstva -> Тематичний план самостійної позаудиторної роботи з предмету «Основи медсестринства» на 2011-2012 н р
Sestrynska sprava -> Методичні вказівки для студентів до практичних занять з предмету «медсестринство у внутрішній медицині»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка