Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) ФакультетСторінка16/17
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.16 Mb.
ТипПрограма
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

11. Перелік тем рефератів.

 1. Історія розвитку і становлення сестринської справи.

 2. Диспансеризація населення – основний засіб профілактики
  захворювань.

 3. Чинники виникнення захворювань. їх характеристика.

 4. Поняття геронтології та геріатрії. Проблеми людей похилого віку.

 5. Основні соціальні та психологічні проблеми сімї.

 6. Значення психічної саморегуляції для здоров'я.

 7. Поняття здоров'я, основні показники громадського здоров'я.

 8. Етика, медична етика, етичні катагорії професійної діяльності
  медичної сестри.

 9. Основні принципи сестринської деонтології-викладені в клятві
  Флоренс Нейтінгейл та етичному Кодексі Міжнародної Ради
  медичних сестер.

 10. Спілкування як ефективний засіб допомоги людям в адаптації до
  змін в житті у зв'язку із захворюванням.

 11. 12. Перелік питань з циклу, які виносяться на диференційований залік.

 1. Ведення медичної документації.

 2. Проведення повної і часткової санітарної обробки пацієнта.

 3. Приготування дез. розчинів заданої концентрації.

 4. Дезинфекція предметів догляду, особистої гігієни пацієнта, посуду.

 1. 5. Передстерилізаційна обробка шприців та голок, медичного інструментарію.

 2. 6. Контроль якості стерилізації повітряним та паровим методом.

 3. 7. Здійснити укладку перев'язувального матеріалу та медичного
  і
  струментарію в стерилізаційну коробку.

 1. Зміна натільної та постільної білизни тяжкохворому.

 2. Транспортування хворих. 1. Зміна положення пацієнта в ліжку.

 2. Проведення гігієнічних заходів важкохворим.

 3. Комплексна профілактика пролежнів. 1. Застосування суден та сечоприймачів.

 2. Годування тяжкохворих.

 3. Вимірювання температури тіла, графічна та цифрова реєстрація.

 4. Догляд за пацієнтами в гарячці.

 1. 17. Визначення частоти дихання, пульсу, артеріального тиску, реєстрація показників.

 1. Допомога хворим під час блювання.

 2. Промивання шлунку.

 3. Застосування газовивідної трубки.

 4. Техніка виконання клізм: очисної, сифонної, лікувальної, краплинної. 1. Катетеризація сечового міхура.

 2. Визначення добового діурезу, водного балансу.

 1. 24. Забір біологічного матеріалу для різних видів лабораторного дослідження.

 2. 25. Підготовка хворих до проведення інструментальних методів обстеження.

 1. Проведення найпростіших фізіотерапевтичних процедур.

 2. Зовнішнє застосування ліків.

 3. Ентеральне введення ліків.

 4. Парентеральне введення ліків.

 1. 30. Проведення санітарно-просвітньої роботи серед пацієнтів та їх родичів.


  1. Зав. кафедрою внутрішньої медицини

  2. та медсестринства проф. Вакалюк І.П. 2. Робота в структурних підрозділах ЛПЗ.  1. Тема

  1. Кількість годин

  1. Усього

  1. Лекції

  1. Практичні заняття

  1. Самостійна робота

  1. годин

  1. теми

  1. 1

  1. Робота в приймальному відділенні

  1. 6  1. 4

  1. 2

  1. Мистецтво спілкування в медсестринстві

  1. 2

  1. Робота в центральному стерилізаційному відділенні

  1. 6  1. 4

  1. 2

  1. Навчання пацієнта та його оточення основам здорового способу життя та активного довголіття.

  1. 3

  1. Робота в діагностичних відділеннях

  1. 6  1. 4

  1. 2

  1. Особливості підготовки пацієнтів до діагностичних

  2. процедур

  1. 4

  1. Робота в поліклініці

  1. 6  1. 4

  1. 2

  1. Навчання пацієнта та його оточення догляду за тяжкохворими з метою забезпечення фізіологічних потреб

  1. 5

  1. Методи найпростішої фізіотерапії

  1. 6  1. 4

  1. 2

  1. Навчання пацієнта та його оточення методам загартування організму

  1. 6

  1. Робота у відділеннях стаціонару. Задоволення потреб та вирішення проблем пацієнтів

  1. 48  1. 32

  1. 2  2. 2

  3. 2  4. 2

  5. 2

  6. 2  7. 2

  8. 2

  1. Навчання пацієнта та його оточення основам раціонального та дієтичного харчування.

  2. Навчання пацієнта та його оточення техніці застосування різних лікувальних засобів зовнішньо, ентерально, використання інгалятора, введення ректальних свічок.

  3. Навчання пацієнта та його оточення родини догляду за колоностомою, ілеостомою, постійним сечовим катетером в домашніх умовах.

  4. Навчання пацієнта та його оточення методики визначення добового діурезу, водного балансу.

  5. Втрата, смерть, горе. Навчання пацієнта та його оточення, родини адаптації до стресових ситуацій.

  6. Значення правильної біомеханіки тіла в практичній роботі медсестри.

  7. Роль медичної сестри в запобіганні травматизму пацієнтів у лікувальному закладі.

  8. Механізми терморегуляції. Сучасні методи визна-чення температури тіла

  1. 7

  1. Ведення медсестринської документації  1. 8  1. 4

  1. 4

  1. Значення медсестрин-ського процесу в догляді за пацієнтами. Роль медичної сестри на етапах медсестринського процесу

  1. 8

  1. Підсумкова практика студентів

  1. 4  1. 4  1. Усього

  1. 90  1. 60

  1. 30

 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ПРАКТИКИ

  1. з/п

  1. Теми

  1. Кількість

  2. годин

  1. 1

  1. Робота в приймальному відділенні

  1. 4

  1. 2

  1. Робота в центральному стерилізаційному відділенні (ЦВС)

  1. 4

  1. 3

  1. Робота в діагностичних відділеннях

  1. 4

  1. 4

  1. Робота в поліклініці

  1. 4

  1. 5

  1. Методи найпростішої фізіотерапії

  1. 4

  1. 6

  1. Задоволення потреб пацієнта в особистій гігієні

  1. 4

  1. 7

  1. Задоволення потреб пацієнта в харчуванні і вживанні рідини

  1. 4

  1. 8

  1. Вирішення проблем пацієнта з порушенням температури тіла

  1. 4

  1. 9

  1. Вирішення проблем пацієнта з порушенням дихання

  1. 4

  1. 10

  1. Вирішення проблем пацієнта з порушенням кровообігу

  1. 4

  1. 11

  1. Вирішення проблем пацієнта з порушенням травлення

  1. 4

  1. 12

  1. Вирішення проблем пацієнта з порушенням сечовиділення

  1. 4

  1. 13

  1. Уведення ліків

  1. 4

  1. 14

  1. Ведення медсестринської документації

  1. 4

  1. 15

  1. Захист практики студентів

  1. 4  1. Усього

  1. 60

 4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРАКТИКИ

  1. з/п

  1. Теми

  1. Кількість годин

  1. 1

  1. Мистецтво спілкування в медсестринстві

  1. 2

  1. 2

  1. Навчання пацієнта та його оточення основам раціонального та дієтичного харчування

  1. 2

  1. 3

  1. Навчання пацієнта і його оточення методам загартування організму

  1. 2

  1. 4

  1. Навчання пацієнта та його оточення методам психічної саморегуляції

  1. 2

  1. 5

  1. Навчання пацієнта та його оточення основам здорового способу життя та активного довголіття

  1. 2

  1. 6

  1. Навчання пацієнта та його оточення догляду за тяжкохворими з метою забезпечення фізіологічних потреб

  1. 2

  1. 7

  1. Навчання пацієнта і його оточення техніці застосування різних лікувальних засобів зовнішньо, ентерально, використання інгалятора, введення ректальних свічок

  1. 2

  1. 8

  1. Навчання пацієнта та його оточення родини догляду за колоностомою, ілеостомою, постійним сечовим катетером в домашніх умовах

  1. 2

  1. 9

  1. Навчання пацієнта та його оточення методики визначення добового діурезу, водного балансу

  1. 2

  1. 10

  1. Втрата, смерть, горе. Навчання пацієнта та його оточення родини адаптації до стресових ситуацій

  1. 2

  1. 11

  1. Значення правильної біомеханіки тіла в практичній роботі медичної сестри. Методи переміщення пацієнта в ліжку

  1. 2

  1. 12

  1. Різні положення пацієнта в ліжку з урахуванням правильної біомеханіки тіла на спині, животі, боці, Фаулера, Сімса

  1. 2

  1. 13

  1. Роль медичної сестри в запобіганні травматизму пацієнтів у лікувальному закладі. Безпечне середовище

  1. 2

  1. 14

  1. Механізми терморегуляції. Сучасні методи визначення температури тіла

  1. 2

  1. 15

  1. Значення медсестринського процесу в догляді за пацієнтами. Роль медичної сестри на етапах медсестринського процесу.

  1. 2  1. Усього

  1. 30

 5. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 6. 1. Проведення санітарного оброблення пацієнта.

 7. 2. Оброблення волосся у разі виявлення педикульозу.

 8. 3. Антропометрія.

 9. 4. Долікарська допомога хворому при погіршенні стану під час приймання гігієнічної ванни.

 10. 5. Приготування дезінфікуючих розчинів потрібної концентрації.

 11. 6. Дезінфекція предметів догляду, особистої гігієни хворого, посуду.

 12. 7. Оброблення голок, шприців, інструментів перед стерилізацією.

 13. 8. Контроль якості передстерилізаційної оброблення голок і шприців.

 14. 9. Стерилізація медичних інструментів методом кип’ятіння.

 15. 10. Стерилізація в повітряному стерилізаторі. Контроль стерилізації.

 16. 11. Користування стерильною стерилізаційною коробкою.

 17. 12. Підготовка до роботи процедурного кабінету. Накривання стерильного стола.

 18. 13. Приготування ліжка для пацієнта.

 19. 14. Заміни натільної і постільної білизни лежачому хворому.

 20. 15. Користування функціональним ліжком.

 21. 16. Транспортування та перекладання пацієнта.

 22. 17. Догляд за шкірою. Вмивання лежачих хворих, обтирання.

 23. 18. Догляд за волоссям: миття, розчісування, стрижка, гоління.

 24. 19. Підмивання лежачих хворих.

 25. 20. Заходи з профілактики пролежнів.

 26. 21. Догляд за шкірою в разі наявності пролежнів.

 27. 22. Туалет очей: промивання, очні ванночки.

 28. 23. Очищення зовнішнього слухового проходу.

 29. 24. Туалет носа, очищення носових ходів.

 30. 25. Догляд за порожниною рота: зрошення, полоскання, чищення зубів.

 31. 26. Подавання судна і сечоприймача лежачим пацієнтам.

 32. 27. Проведення санітарно-освітньої роботи щодо здорового способу життя, загартування, рухової активності, раціонального харчування, активного довголіття.

 33. 28. Складання порційної вимоги.

 34. 29. Складання дієти при різних захворюваннях.

 35. 30. Здійснення контролю за санітарним станом приліжкових столиків, холодильників, асортиментом і терміном зберігання харчових продуктів.

 36. 31. Годування лежачого хворого з ложки, напувальника.

 37. 32. Введення харчових сумішей через зонд.

 38. 33. Годування хворих через гастростому, оброблення шкіри навколо гастростоми.

 39. 34. Участь медичної сестри в роздаванні їжі.

 40. 35. Вимірювання температури тіла. Графічне та цифрове зображення температури.

 41. 36. Догляд за пацієнтами у стані гарячки та під час критичного зниження температури.

 42. 37. Підрахунок частоти дихання, запис у температурному листку.

 43. 38. Визначення життєвої ємності легень за допомогою спірометра.

 44. 39. Допомога пацієнтам під час кашлю, задишки, кровохаркання та легеневої кровотечі.

 45. 40. Подавання кисню з кисневої подушки, через носовий катетер.

 46. 41. Визначення пульсу, його характеристика, графічне та цифрове записування в температурному листку.

 47. 42. Вимірювання артеріального тиску, його реєстрація.

 48. 43. Допомога пацієнтові під час блювання, аспірації блювотних мас.

 49. 44. Накладання медичних банок.

 50. 45.Накладання гірчичників.

 51. 46. Накладання зігрівальних компресів, у тому числі на вухо.

 52. 51. Накладання охолоджувальних компресів.

 53. 52. Застосування грілки та міхура з льодом.

 54. 53. Гірудотерапія.

 55. 54. Проведення водних процедур (лікувальні ванни).

 56. 55. Техніка процедури УФО, солюкс.

 57. 56. Вибір призначень з листка лікарських призначень пацієнта.

 58. 57. Складання вимоги-накладної на лікарські засоби.

 59. 58. Розкладання лікарських засобів у медичній шафі за способом їх застосування.

 60. 59. Зовнішнє застосування ліків: втирання мазей, накладання пластирів, застосування присипок.

 61. 60. Закапування крапель у ніс, вуха, очі. Закладання мазі за повіки.

 62. 61. Користування кишеньковим інгалятором.

 63. 62. Ентеральне введення ліків: пероральне, сублінгвальне.

 64. 63. Введення ректальних та вагінальних свічок.

 65. 64. Миття рук медичної сестри та надягання стерильних рукавичок.

 66. 65. Збирання стерильного шприца із крафт-пакета, стерилізатора, з інструментального стола, одноразового.

 67. 66. Набирання ліків із ампул і флаконів.

 68. 67. Внутрішньошкірна ін’єкція.

 69. 68. Проведення проб на чутливість до лікарських засобів, проби Манту.

 70. 69. Підшкірна ін’єкція.

 71. 70. Користування інсуліновим шприцом. Розрахунок дози та введення інсуліну.

 72. 71. Введення олійних розчинів, оброблення інструментів після ін’єкції.

 73. 72. Внутрішньом’язова ін’єкція.

 74. 73. Розчинення, розрахунок дози та введення антибіотиків.

 75. 74. Техніка накладання джгута та виконання венепункції.

 76. 75. Внутрішньовенне струминне введення лікарських засобів.

 77. 76. Монтаж та заповнення системи для внутрішньовенних вливань.

 78. 77. Внутрішньовенне краплинне введення лікарських засобів.

 79. 78. Техніка кровопускання.

 80. 79. Промивання шлунка.

 81. 80. Застосування газовивідної трубки.

 82. 81. Клізми: очисна, сифонна, лікувальна та гіпертонічна.

 83. 82. Катетеризація та промивання сечового міхура.

 84. 83. Взяття крові з вени для лабораторного дослідження (бактеріологічного, біохімічного).

 85. 84. Техніка взяття мазка із зіва і носа.

 86. 85. Збирання харкотиння для лабораторного дослідження (загального, бактеріологічного).

 87. 86. Збирання блювотних мас і промивних вод шлунка для лабораторного дослідження.

 88. 87. Збирання калу для лабораторного дослідження: копрологічного, бактеріологічного, на приховану кров, яйця гельмінтів.

 89. 88. Підготовка пацієнта і техніка зондування шлунка фракційним методом за допомогою пробних сніданків та парентеральних подразників.

 90. 89. Підготовка пацієнта і техніка дуоденального зондування (три- та п’ятифазне).

 91. 90. Збирання сечі для загального аналізу, дослідження на цукор, амілазу.

 92. 91. Визначення добового діурезу, водного балансу.

 93. 92. Збирання сечі за методами Зимницького та Нечипоренка.

 94. 93. Збирання сечі для бактеріологічного дослідження.

 95. 94. Виписування скерувань у лабораторію на всі види досліджень.

 96. 95. Підготовка пацієнта та участь медичної сестри в рентгенологічному обстеженні шлунка, кишок, холецистографії, урографії.

 97. 96. Проведення проби на чутливість до контрастної речовини.

 98. 97. Підготовка пацієнта та участь медичної сестри у бронхоскопії, цистоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії та ректороманоскопії.

 99. 98. Плевральна пункція (плевроцентез): підготовка пацієнта, оснащення, допомога лікареві, догляд і спостереження за пацієнтом під час і після процедури.

 100. 99. Люмбальна пункція: підготовка пацієнта, оснащення, допомога лікарю, догляд і спостереження за пацієнтом під час і після процедури.

 101. 100. Абдомінальна пункція: підготовка пацієнта, інструментів, допомога лікареві, догляд та спостереження за пацієнтом під час та після маніпуляції. 102. Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Medychnyj fakultet -> Sestrynska sprava -> 1 kurs ms -> Medsestrynsvo I Osnovy medsestrynstva
  1 kurs ms -> Методика проведення кінцевого контролю засвоєння знань студентів із предмету «Історія медицини і медсестринства»
  Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
  Sestrynska sprava -> Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)
  Medsestrynsvo I Osnovy medsestrynstva -> Тематичний план самостійної позаудиторної роботи з предмету «Основи медсестринства» на 2011-2012 н р
  Sestrynska sprava -> Методичні вказівки для студентів до практичних занять з предмету «медсестринство у внутрішній медицині»


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка