Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет


для вищих медичних навчальних закладівСторінка2/17
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.16 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

ОСНОВИ МЕДСЕСТРИНСТВА

ПРОГРАМА

для вищих медичних навчальних закладів


І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю

5.110102 “Сестринська справа”

Київ

Медицина


2007

ОСНОВИ МЕДСЕСТРИНСТВА

Укладачі:

М.Б. Шегедин докторр медичних наук, професор, викладач медсестринства у внутрішній медицині Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського;

О.А. Лесик-Лісна викладач-методист, викладач вищої категорії, голова циклової комісії сестринської справи Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського.

Програму розглянуто і схвалено на засіданніі предметної (циклової) методичної комісії з основ медсестринства Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського 28 серпня 2006 р., протокол № 1.Рецензенти:

О.Г. Яворський — доктор медичних наук, професор Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького;

О.А. Швець — викладач вищої категорії Бориславського медичного училищ

© МОЗ України, 2007

© Видавництво “Медицина”, 2007РЮ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму з дисципліни “Основи медсестринства” для вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації України складено для спеціальності 5.110102 “Сестринська справа” напряму підготовки 1101 “Медицина” відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затверджених наказом МОН України 2002 р. Навчальний план складено за Болонським процесом і затверджено в 2006 р. Термін навчання — 3 роки.

Згідно з навчальним планом, “Основи медсестринства” вивчають на ІІ курсі в ІІІ і ІV семестрах.

Основи медсестринства як навчальна дисципліна:


  • ґрунтується на попередньо вивчених дисциплінах “Анатомія людини”, “Фізіологія”, “Мікробіологія”, “Основи латинської мови з медичною термінологією”, “Медична біологія”, “Фармакологія та медична рецептура”, “Основи профілактичної медицини”, “Основи психології та міжособове спілкування”, “Історія медицини та медсестринства”;

  • забезпечує оволодіння навиками догляду за пацієнтами;

  • закладає фундамент для подальшого засвоєння ними знань та вмінь з циклу професійної та практичної підготовки (медсестринство у внутрішній медицині, педіатрії, хірургії, при інфекційних хворобах тощо).

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульно-рейтинговою системою відповідно до вимог Болонської декларації.

Програма дисципліни структурована на модулі, які містять блоки змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS — залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Курс основ медсестринства поділений на шість модулів.

Модуль І. Основи медсестринства

Змістовий модуль 1. Вступ. Типи ЛПЗ

Змістовий модуль 2. Загальний догляд за пацієнтами

Модуль ІІ. Задоволення потреб пацієнта. Засоби впливу на кровообіг

Змістовий модуль 3. Задоволення фізіологічних потреб пацієнта

Змістовий модуль 4. Засоби впливу на кровообігМодуль ІІІ. Застосування ліків

Змістовий модуль 5. Виписування та застосування ліків


Змістовий модуль 6. Парентеральне введення ліківМодуль ІV. Практична діяльність медичної сестри

Змістовий модуль 7. Спостереження та догляд за пацієнтами


Змістовий модуль 8. Участь медичної сестри в додаткових методах обстеження

МодульV. Людські потреби. Медсестринські моделі та процес

Змістовий модуль 9. Людські потреби. Медсестринські моделі

Змістовий модуль 10. Медсестринський процес

МодульVІ. Підсумкова практика студентів

Змістовий модуль 11. Робота в структурних підрозділах ЛПЗ

Змістовий модуль 12. Робота у відділеннях стаціонару.

Задоволення потреб та вирішення проблем пацієнтаВидами навчальних занять згідно з навчальним планом є:

  • лекції;

  • практичні заняття;

  • самостійна позааудиторна (індивідуальна) робота студентів;

  • підсумкова практика студентів.

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів основ медсестринства.

Практичні заняття передбачають:  • засвоєння практичних навичок догляду за пацієнтами;

  • вирішення ситуаційних задач з виявлення проблем пацієнта, складання та реалізацію плану медсестринських втручань, оцінювання якості догляду за пацієнтами.

Предметні (циклові) методичні комісії мають право вносити зміни до навчальної програми залежно від організаційних і технічних можливостей, напрямів наукових досліджень, екологічних особливостей регіону, але повинні виконати

в цілому обсяг вимог з дисципліни відповідно до кінцевих цілей ОКХ і ОПП за фахом підготовки та навчальних планів.

Засвоєння тем контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей, засвоєння змістових модулів – на практичних підсумкових заняттях. Для визначення рівня підготовки студентів застосовуються: тестові теоретичні завдання, комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, ділові ігри, контроль практичних навичок тощо.

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється після їх завершення. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою та виставляється в шкалі навчального закладу, національній шкалі та шкалі ЕСТS.

Для студентів, які хочуть поліпшити успішність із дисципліни за шкалою ЕСТS, кінцевий контроль підготовки здійснюється додатково після завершення вивчення дисципліни відповідно з кінцевими й конкретними її цілями.Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Medychnyj fakultet -> Sestrynska sprava -> 1 kurs ms -> Medsestrynsvo I Osnovy medsestrynstva
1 kurs ms -> Методика проведення кінцевого контролю засвоєння знань студентів із предмету «Історія медицини і медсестринства»
Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
Sestrynska sprava -> Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)
Medsestrynsvo I Osnovy medsestrynstva -> Тематичний план самостійної позаудиторної роботи з предмету «Основи медсестринства» на 2011-2012 н р
Sestrynska sprava -> Методичні вказівки для студентів до практичних занять з предмету «медсестринство у внутрішній медицині»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка