Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) ФакультетСторінка5/17
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.16 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


Тема 1. Типи ЛПЗ, їх структура та функції. Роль медичної сестри в
задоволенні потреб пацієнта

Структура поліклініки, її функції, медсестринський персонал, види медичної документації. Об’єм роботи медсестринського персоналу. Особливості роботи дільничних медичних сестер. Роль медичних сестер у пропаганді здорового способу життя та профілактиці захворювань, проведенні медичних оглядів та диспансеризації населення. Структура та функції дитячої та жіночої консультації, здоровпункту.

Типи лікарень, їхні функції. Структурні підрозділи стаціонару, їхні функції та режим роботи. Посадові обов’язки медсестринського персоналу лікарні. Внутрішній розпорядок лікарні.

Структура та штати терапевтичного відділення лікарні. Медсестринський пост, його оснащення та документація. Правила передачі чергувань медичних сестер . Об’єм роботи постової медсестри.

Тема 2. Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ. Види та методи дезінфекції
Поняття про санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ, його мета, засоби досягнення. Особиста гігієна медперсоналу. Вимоги до спецодягу. Вимоги та способи забезпечення гігієни тіла та рук. Оброблення рук медичної сестри до і після виконання маніпуляцій. Вимоги до окремих приміщень лікарні. Чинні накази МОЗ України. Профілактика заражень кров’яними інфекціями, безпека медперсоналу. Профілактика СНІДу.

Дезінфекція, розділи: власне дезінфекція, дезінсекція, дератизація, стерилізація. Види дезінфекції: профілактична, вогнищева, поточна і заключна. Методи дезінфекції: фізичний, хімічний та комбінований.

Характеристика дезінфікуючих речовин, їх дія на мікроорганізми. Правила зберігання та техніка безпеки під час роботи з хлоровмісними розчинами. Приготування та застосування розчинів хлорного вапна та хлораміну необхідної концентрації. Сучасні дезінфікуючі середники, що застосовуються в медицині (стериліум, дезефект. дескософт, хлорантоїн, неохлор, дезактин, дезоксон та ін.), їхня характеристика та способи застосування. Дезінфекція предметів догляду за пацієнтами. Маркування інвентаря для прибирання.

Значення поточної дезінфекції у профілактиці внутрішньолікарняної інфекції. Призначення заключної дезінфекції, методи і засоби її проведення.Тема 3. Види та методи стерилізації. Асептика та антисептика

Передстерилізаційне оброблення медичних інструментів, його значення, засоби, етапи. Контроль якості оброблення: азопірамова, фенолфталеїнова проби. Стерилізація: визначення, види та значення. Робота центральних стерилізаційних відділень.

Методи і способи стерилізації: кип’ятінням (в домашніх умовах), в сухожаровій шафі, автоклаві, йонізуючим випромінюванням, хімічна стерилізація. Режим стерилізації. Види упаковок медичних інструментів та перев’язувального матеріалу.

Методи контролю стерилізації: фізичний, хімічний, бактеріологічний. Робота центрального стерилізаційного відділення.

Поняття про асептику та антисептику, їх значення, засоби досягнення. Методи асептики: фізичний, хімічний, біологічний. Сучасні засоби, що застосовуються для стерилізації.Змістовий модуль 2. Загальний догляд за пацієнтами

Конкретні цілі:

  • приймати пацієнтів до стаціонару та проводити санітарне оброблення;

  • транспортувати і перекладати пацієнтів;

  • забезпечити лікувально-охоронний режим та запобігти травматизму в ЛПЗ;

  • виконувати заходи з дотримання особистої гігієни пацієнтів;

  • проводити заходи з профілактики та лікування пролежнів.

Тема 4. Приймання пацієнтів до стаціонару, санітарне оброблення. Обладнання та функції приймального відділення

Приймальне відділення лікарні, його функції, структура, та оснащення. Медична документація приймального відділення. Шляхи прибуття хворих. Об’єм роботи медичної сестри приймального відділення.

Правила приймання та реєстрації пацієнтів. Реєстрація пацієнта в “Журналі обліку прийому хворих і відмов у госпіталізації”. Оформлення титульного листка “Медичної карти стаціонарного хворого”, “Термінового повідомлення про інфекційне захворювання”.

Оснащення санпропускника. Огляд на коросту та педикульоз. Протипедикульозна укладка, дезінсекційні засоби. Повне та часткове санітарне оброблення пацієнтів. Спостереження за пацієнтом під час гігієнічної ванни. Антропометрія.


Тема 5. Лікувально-охоронний режим. Безпечне лікарняне середовище

Поняття про лікувально-охоронний режим, його елементи та значення для пацієнта. Види режимів рухової активності: суворий ліжковий, ліжковий, палатний, загальний. Безпечне транспортування та перекладання тяжкохворих: на каталці, кріслі-каталці, на ношах, на руках.

Положення пацієнтів у ліжку: активне, пасивне, вимушене. Поняття про біомеханіку тіла та правильне положення тіла. Створення пацієнту вигідного положення у ліжку. Використання функціонального ліжка. Допомога під час переміщення пацієнта в ліжку (на спині, животі, у положенні Фаулера та Сімпса).

Запобігання травматизму в пацієнтів. Медсестринські втручання для зниження ризику падіння, опіків, отруєнь, ураження електричним струмом Фактори ризику нещасних випадків у пацієнтів: малюків і старечого віку, порушення свідомості, зору, слуху, ходи, побічні ефекти лікувальної терапії. Організація роботи медичної сестри для забезпечення правильної біомеханіки тіла з метою запобігання травмам хребта та суглобів.

Можливі проблеми пацієнтів: високий ризик падіння, пов’язаний з порушенням зору чи ходи. Медсестринські втручання з розв’язання проблем, що виникли.Тема 6. Задоволення потреби пацієнта в особистій гігієні. Профілактика пролежнів

Вимоги до постільної білизни. Приготування постелі. Способи заміни натільної та постільної білизни тяжкохворим. Правила зберігання чистої та брудної білизни в стаціонарі.

Догляд за слизовими оболонками. Видалення кірок та виділень з носових ходів. Промивання очей, очні ванночки.

Догляд за слизовою ротової порожнини, зрошення, полоскання, чищення зубів у тяжкохворих.

Очищення зовнішнього слухового проходу, видалення сірчаного корка. Закапування крапель в очі, вуха, ніс. Навчання членів родини тяжкохворих пацієнтів елементам догляду за слизовими оболонками.

Вимоги до гігієни тіла хворого. Допомога тяжкохворим під час гігієнічних заходів: вмивання, миття рук, ніг, волосся, гоління, підстригання нігтів. Підмивання тяжкохворих. Подавання сечоприймача та судна.

Пролежні, причини виникнення, локалізація, стадії утворення та профілактика. Методика визначення ступеня ризику утворення пролежнів у кожного пацієнта за шкалою Нортона. Тактика медичної сестри за наявності пролежнів.

Навчання членів родини тяжкохворого пацієнта елементам догляду за шкірою та природними складками у тяжкохворих. Проведення туалету очей, носа, вух, ротової порожнини, підмивання, подавання судна і сечоприймача.

Можливі проблеми пацієнта: порушення цілісності шкіри, ризик виникнення пролежнів. Медсестринські втручання в розв’язання проблем, що виникли.Тема 7. Модульний контроль 1. Основи медсестринства.

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА МОДУЛЯ І

ОСНОВИ МЕДСЕСТРИНСТВА

з/п


Тема

Кількість годин

Усього

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

годин

теми

1

Історія медсестринства та перспективи його розвитку.

Поняття про медсестринські теорії та процес

2

2

-2

Здоров’я. Фактори ризику. Задоволення потреби пацієнта в отриманні знань про здоровий спосіб життя і профілактику захворювань

6

22

2

Здоров’я. Фактори ризику. Показники суспільного здоров’я Сім’я та здоров’я.

Активне довголіття

3

Задоволення потреби пацієнта в отриманні знань про раціона-льне харчування, рухову активність і загартування

6

22
2

Масаж та загартування.

Раціональне харчування

4

Типи лікувально-профілактичних закладів, їх структура та функції.

Роль медичної сестри в задоволенні потреб пацієнта

6

2

4


5

Інфекційна безпека. Інфекційний контроль в ЛПЗ. Дезінфекція

8

2

4

2

Профілактика захворювань медичних працівників при роботі з кров’ю

6

Види та методи стерилізації. Асептика та антисептика

8

2

4

2

Сучасні дезінфікуючі засоби, їх застосування в медицині

7
Приймання пацієнта до стаціонару, санітарне оброблення. Обладнання та функції приймального відділення

448

Лікувально-охоронний режим. Безпечне лікарняне середовище

64

2

Накази МОЗ України

38, 288, 720, 450, 223, 408, 1209
Роль медичної сестри в підтриманні особистої гігієни пацієнтів.
Профілактика пролежнів

64

2

Навчання пацієнта і членів його родини само- і взаємодогляду для забезпечення особистої гігієни

10

Модульний контроль 1. Основи медсестринства

44

Усього

56

12

28

16


Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Medychnyj fakultet -> Sestrynska sprava -> 1 kurs ms -> Medsestrynsvo I Osnovy medsestrynstva
1 kurs ms -> Методика проведення кінцевого контролю засвоєння знань студентів із предмету «Історія медицини і медсестринства»
Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
Sestrynska sprava -> Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)
Medsestrynsvo I Osnovy medsestrynstva -> Тематичний план самостійної позаудиторної роботи з предмету «Основи медсестринства» на 2011-2012 н р
Sestrynska sprava -> Методичні вказівки для студентів до практичних занять з предмету «медсестринство у внутрішній медицині»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка