Програма „Продавець продовольчих товарів”Скачати 150.5 Kb.
Дата конвертації09.09.2018
Розмір150.5 Kb.
ТипПрограма
Програма

Продавець продовольчих товарів”


Вищий рівень
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Продавець – наймасовіша та найпоширеніша професія серед торгівельних працівників. Сучасний професійний продавець – це кваліфікований спеціаліст у галузі товарознавства, консультант і помічник покупця.

Щоб бути конкурентноздатними на ринку праці, продавці повинні робити все, щоб задовольнити потреби клієнтів: бути ввічливими, вміти спілкуватись, досконально володіти інформацією про якість продуктів тих чи інших виробників, давати поради, пропонувати та переконування в необхідності покупки тих чи інших товарів, відчувати настрій покупця, запобігати конфліктним ситуаціям.

Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі допрофесійної підготовки за професією продавець.

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

- пізнавальної - поглиблення знань учнів із базових предметів, ознайомлення з особливостями професії продавця, особливостями продажу продовольчих товарів;

- практичної - формування навичок роботи у сфері обслуговування населення, продажу продовольчих товарів;- творчої - засвоєння основ професійної етики продавця, набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток комунікативних здібностей, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.

- соціальної - виховання культури праці, позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство, доброзичливість).

Програма допрофесійної підготовки „Продавець продовольчих товарів” складена з урахуванням вікових особливостей учнів старшого шкільного віку. Групи комплектуються з учнів 10-11 класів.

Програма розрахована на вищий рівень, перший і другий роки навчання. На освоєння курсу у перший рік і другий рік навчання відводиться - 216 год. Заняття проводяться двічі на тиждень тривалістю 3 год на кожне.

Навчання у гуртку сприяє поглибленню знань із базових предметів, зокрема математики, хімії, фізики, біології.

Програма складається з 6 розділів, кожен із яких є завершеним за змістом курсом. Деякі профілюючі розділи вивчаються на протязі двох років. Програмою передбачено засвоєння теоретичних знань та практичних умінь і навичок.

Теоретичне навчання спрямоване на ознайомлення учнів із торгівлею, як галуззю харчової промисловості, питаннями організації торгово-технологічного процесу, принципами реклами товарів і послуг населенню. Крім того, учні мають вивчити будову обладнання, пристроїв та інструментів, які застосовуються при експлуатації торгової техніки.

У процесі практичного навчання, особлива увага приділяється формуванню в учнів умінь і навичок з професії продавець. Учні ознайомлюються зі зразками товарів; будовою інструментів і пристосувань, які використовуються в роботі; прийомами демонстрації, нарізки та упакування товарів, принципами їхнього розміщення й викладки, оформлення вітрин. Значна частина часу відводиться на вивчення вимог щодо організації робочого місця й безпеки праці.

В учнів слід розвивати творче відношення до професійної діяльності, зокрема, щодо раціоналізації обладнання, планування роботи тощо.

Програмою передбачено виробничу практику, під час якої вихованці вдосконалюють практичні вміння і навички з організації торгового процесу.

Після вивчення розділів, кожен з яких є завершеним курсом, проводяться підсумкові заняття, на яких керівник оцінює роботу кожного учня. Вони можуть проводитись у формі заліку, контрольної роботи чи захисту реферату.

Програму гуртка можна використовувати під час занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651.

Програмою передбачено час на проведення екскурсій, відвідування виставок і професійних конкурсів.

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка має право вносити корективи до змісту, змінювати порядок вивчення окремих розділів і кількість годин, відведених на них програмою.

Слухачам, які успішно завершили навчання, видаються посвідчення встановленого зразка.


Вищий рівень, перший рік навчання

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНп/п


Розділ, тема

Кількість годин

Всього

теоретичні

практичні

1.

Вступне заняття

3

3

-
І. Товарознавство продовольчих товарів

48

26

22

1.1.

Загальні поняття про хімічний склад, харчову та біологічну цінність товарів, якість продовольчих товарів

6

6

-

1.2.

Основи товарознавства продовольчих товарів

42

20

22

ІІ. Охорона праці

12

12

-
   1. 2.1.


Основи безпеки праці в галузі

6

6

-
   1. 2.2.


Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

3

3

-
   1. 2.3.


Охорона навколишнього середовища

3

3

-    1. ІІІ. Організація та технологія торгових процесів


30

26

4

3.1.
    1. Форми, методи і види торгівлі, органи контролю в торгівлі


6

6

-

3.2.
    1. Підготовчі процеси продажу продовольчих товарів


9

7

2
   1. 3.3.


Особливості торгово-технологічного процесу продажу продовольчих товарів

6

4

2
   1. 3.4.


Прогресивні форми організації праці

9

9

-    1. ІV. Санітарія та гігієна


9

9

-
   1. 4.1.


Особиста гігієна працівника торгівлі

3

3

-
   1. 4.2.


Харчові інфекції та отруєння

3

3

-
   1. 4.3.


Санітарні вимоги до утримання робочого місця, транспортування, зберігання та продажу продовольчих товарів

3

3

-

V. Культура торгівлі та професійна етика продавця

15

11

4
   1. 5.1


Типи покупців

3

3

-
   1. 5.2.


Культура спілкування

6

4

2
   1. 5.3.


Професійна етика продавця

6

4

2

VІ. Виробнича практика

90

-

90
   1. 6.1.


Організація торгово-технологічного процесу в магазині

90

-

90

Екскурсії, конкурси, виставки

6

-

6

Підсумкові заняття

3

-

3

Всього за рік навчання

216

87

129

ЗМІСТ ПРОГРАМИ1. Вступне заняття (3 год)

Ознайомлення з навчальною програмою, техніка безпеки.Розділ І. Товарознавство продовольчих товарів (48 год)

1.1. Загальні поняття про хімічний склад, харчову та біологічну цінність товарів, якість продовольчих товарів (6 год)

Поняття про класифікацію, асортимент, кодування продовольчих товарів.

Склад продуктів харчування. Органічні та неорганічні сполуки, їх роль у житті людини. Харчова та біологічна цінність продовольчих товарів.

Поняття про якість. Головні показники якості продовольчих товарів. Методи оцінки якості.

Стандартизація продовольчих товарів. Види стандартів на продовольчі товари, що використовуються на Україні. Вимоги на маркування продовольчих товарів.

1.2. Основи товарознавства продовольчих товарів (42 год)

Бакалійні товари. Класифікація бакалійних товарів. Крупи, борошно, макаронні вироби, харчові концентрати, цукор, мед, крохмаль, чай, кава, прянощі, приправи: асортимент, види, основні споживчі властивості, харчова цінність, показники якості. Умови зберігання, маркування та терміни реалізації.

Молоко та молочні товари. Молоко, вершки, морозиво, молочні консерви, кисломолочні продукти, сири: асортимент, основні споживчі властивості, харчова цінність, показники якості, умови зберігання та терміни реалізації.

Хліб та хлібобулочні вироби. Види та асортимент хліба та хлібобулочних виробів. Основні споживчі властивості хліба та хлібобулочних виробів: харчова цінність, показники якості. Терміни реалізації хліба та хлібобулочних виробів.

Кондитерські вироби. Види кондитерських виробів, їх асортимент. Основні споживчі властивості, харчова цінність, показники якості. Терміни реалізації.

Яйця та яєчні товари. Основні споживчі властивості та харчова цінність яєць. Показники якості, неприйнятні дефекти, термін реалізації.

Свіжі та перероблені овочі, плоди і гриби. Асортимент, основні види, сорти, терміни зберігання.

М'ясо та м'ясні гастрономічні товари: споживча цінність, хімічний склад, класифікація, асортимент, види, категорії вгодованості, терміни зберігання, маркування м'ясних гастрономічних товарів.

Харчові жири. Рослинна олія, коров'яче масло, маргарин, тваринні топлені та кулінарні жири, їх споживча цінність, класифікація, асортимент, види, терміни зберігання, маркування харчових жирів.

Риба і рибні гастрономічні товари. Риба жива, охолоджена, морожена, солена, в'ялена, копчена, нерибні морепродукти, ікра рибна, рибні консерви: їх споживча цінність, хімічний склад, класифікація, види, асортимент, терміни зберігання, маркування рибних гастрономічних товарів.Практична робота. Розпізнавання видів, асортименту бакалійних товарів, відмінних ознак.

Розпізнавання видів, молока та молочних гастрономічних товарів, перевірка термінів зберігання товарів.

Розпізнавання видів, асортименту хліба та хлібобулочних виробів, вивчення маркування товару.

Розпізнавання видів, асортименту кондитерських товарів, маркування, перевірка термінів зберігання товарів.

Розпізнавання видів, свіжих та перероблених овочів та плодів, грибів, перевірка термінів зберігання цих товарів.

Розпізнавання видів, м'ясних гастрономічних товарів, перевірка термінів зберігання товарів.

Ознайомлення з асортиментом риби та рибних товарів, перевірка термінів зберігання товарів.

Розділ ІІ. Охорона праці (12 год)

2.1. Правові та організаційні основи охорони праці. Основи безпеки праці в галузі (6 год)

Основні законодавчі акти. Права і обов’язки працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві. Охорона праці жінок і підлітків. Державний і громадський контроль за охороною праці. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві. Причини та заходи запобігання травматизму і профзахворюванню.

Загальні питання безпеки праці. Засоби захисту. Основні вимоги безпеки під час експлуатації обладнання. Режим праці та відпочинку. Основи протипожежної та електробезпеки.

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди неповнолітніх працівників.2.2. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

(3 год)

Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах, кровотечах, непритомності, шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні, отруєнні. Штучне дихання. Непрямий масаж серця. Транспортування потерпілого.2.3. Охорона навколишнього середовища (3 год)

Основи екології: основні поняття та визначення. Правові основи охорони навколишнього середовища. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.Розділ ІІІ. Організація та технологія торгових процесів (30 год)

3.1. Форми, методи і види торгівлі, органи контролю в торгівлі (6 год)

Мета, зміст, основні поняття розділу.

Торгівля як галузь народного господарства, її роль, значення. Види торгівлі, етапи торговельно-технологічних процесів магазину. Задачі та обов’язки продавця, вимоги до його особистих якостей.

Нормативно-правові акти, що регулюють торгівлю продовольчими товарами.

Форми торгівлі. Порядок зайняття торговельною діяльністю. Правила торговельного обслуговування населення. Напрямки розвитку роздрібної торговельної мережі на сучасному етап. Сучасні великоформатні торговельні комплекси, їх особливість. Типи товарів за асортиментом товарів, за методами продажу. Форми та методи роздрібного продажу товарів, їх відмінні особливості. Застосування нових технологій у процесі продажу товарів.

Органи контролю в торгівлі.3.2. Підготовчі процеси продажу продовольчих товарів (9 год)

Значення, застосування, класифікація, вимоги до устаткування. Види устаткування, інвентарю, призначення догляд, безпека під час використання. Тара, призначення, класифікація, вимоги до тари. Ваговимірювальні засоби, класифікація, метрологічні, торгово-експлуатаційні і санітарно-гігієнічні вимоги.

Організація, правила та порядок приймання товарів від постачальників. Нормативні та супровідні документи, їх використання та порядок оформлення. Організація, правила, порядок приймання і розміщення товарів.

Особливості підготовки до продажу окремих груп продовольчих товарів з дотриманням санітарно-екологічних вимог, правил безпеки. Види пакувальних матеріалів, їх особливості та призначення.

Поняття про робоче місце, вимоги до його організації, порядок організації на основі наукового підходу та дизайну, утримання в санітарному стані. Правила розміщення та викладки товарів з урахуванням споживчого попиту, дизайну.

Практична робота. Відпрацювання навиків зважування товарів.

Ділова гра з організації робочих місць (макетування робочих місць).3.3. Особливості торгово-технологічного процесу продажу продовольчих товарів (6 год)

Значення правильної організації процесу продажу товарів. Правила застосування розрахункових операцій при розрахунках із споживачами. Загальні правила продажу продовольчих товарів. Терміни придатності товарів. Санітарні правила продажу товарів.

Елементи процесу продажу товарів та технологія обслуговування покупців. Нарізка і упаковка м'ясних, молочних гастрономічних товарів.

Практична робота. Організація процесу продажу товарів та обслуговування покупців.

Розфасовка, нарізка і упаковка гастрономічних товарів.3.4. Прогресивні форми організації праці (9 год)

Значення правильної організації форм і методів праці у магазині. Значення застосування рекламних засобів у торгівлі. Особливості оформлення прибавочних вітрин, оформлення та розміщення цінників, догляд за вітринами.

Торговельно-технологічне обладнання, машини для упаковки, для нарізання, холодильне обладнання, його види, призначення, принцип дії, правила експлуатації та безпека праці.

Індивідуальна та колективна форма організації праці, значення, обов'язки.Розділ ІV. Санітарія та гігієна (9 год)

4.1. Особиста гігієна працівника торгівлі (3 год)

ЗЗагальні відомості про санітарію. Законодавство та органи санітарного нагляду. Основні поняття та зміст розділу.

Значення особистої гігієни працівника торгівлі для запобігання поширенню інфекційних захворювань та забруднення продовольчих товарів.

Профілактичні медичні огляди працівників торгівлі. Значення та вимоги до медичного огляду продавців.4.2. Харчові інфекції та отруєння (3 год)

Поняття про мікроби та бактерії. Види харчових інфекцій та отруєнь, джерела їхнього виникнення. Основні симптоми отруєнь, їх профілактика.4.3. Санітарні вимоги до утримання робочого місця, транспортування, зберігання та продажу продовольчих товарів (3 год)

Санітарні вимоги до утримання робочого місця та прилеглої території. Санітарні вимоги щодо транспортування продовольчих товарів.

Чистка, миття і дезінфекція транспорту. Санітарні вимоги до продажу різних груп продовольчих товарів

Розділ V. Культура торгівлі та професійна етика продавця (15 год)

5.1. Типи покупців (3 год)

Значення психологічних знань у взаємовідносинах з людьми. Культура спілкування та професійна етика продавця. Основні поняття та зміст розділу. Морально-етичні норми поведінки продавця.

Культура торгівлі, її основні елементи. Роль культури торгівлі та її вплив на ефективність торгової діяльності. Основні складові культури торгівлі на ринку. Естетика в торгівлі.

Загальні поняття про особистість, її індивідуальні психічні властивості. Типи темпераментів. Характер. Риси характеру, що сприяють роботі у сфері обслуговування. Типи покупців в залежності від психічного складу.

Особливості обслуговування різних типів покупців.

5.2. Культура спілкування (6 год)

Процес спілкування, його значення в роботі продавця. Функції, види і засоби спілкування. Фактори, що ускладнюють спілкування в торгівлі.

Поняття конфлікту. Конфліктна ситуація і конфліктна поведінка. Аналіз конфліктних ситуацій, прийоми їх усунення. Принципи запобігання конфліктів. Значення самовладання та автотренінгу в роботі продавця.

 1. Практична робота. Відпрацювання навичок спілкування з різними типами покупців.

 2. Аналіз конфліктних ситуацій та прийомів їх усунення.


5.3. Професійна етика продавця (6 год)

Поняття етики. Принципи професійної поведінки продавця. Їх роль у забезпеченні культури торгівлі. Морально-етичні норми поведінки продавця. Поняття етикету.

Вимоги до зовнішнього вигляду продавця.

Культура мови продавця.


 1. Практична робота. Відпрацювання навичок мовного етикету.

 2. Аналіз найбільш поширених помилок поведінки продавця.


Розділ VІ. Виробнича практика (90 год)

6.1. Організація торгово-технологічного процесу в магазині (90 год)

Вивчення вимог з техніки безпеки на робочому місці.

Основні правила та інструкції з безпеки праці.

Ознайомлення з правилами та обов'язками продавців. Обов'язки продавця із зберігання товарів, тари, коштів, інвентарю, інструментів та інших матеріальних цінностей.

Інструктаж за місцем занять, організація робочого місця, охорона праці.

Оволодіння навичками підготовки пакувального матеріалу. Відпрацювання способів пакування товарів різними способами в залежності від виду товару, його особливостей.

Ознайомлення з вагами настільними циферблатними. Зважування на настільних циферблатних вагах.

Ознайомлення з електронними вагами. Зважування на електронних вагах. Товарні вага. Зважування на товарних вагах.

Ознайомлення з організацією процесу продажу товарів. Підготовка робочого місця продавця і товарів до продажу.

Асортимент товарів, правила їх продажу Ознайомлення з асортиментом продовольчих товарів: відмінні ознаки, властивості, смакові особливості. Перевірка якості товарів органолептичним методом.

Приймання, викладка, зберігання та підготовка товарів до продажу. Вивчення виробників, постачальників товарів та особливостей виготовлюваного ними асортименту.

Приймання товару разом з матеріально-відповідальними особами; вивчення супровідної документації; перевірка стану упаковки та відповідності товарів даним супровідних документів. Визначення маси брутто і нетто. Розшифрування маркування на тарі. Ознайомлення з порядком оформлення супровідних документів. Ознайомлення з умовами і термінами зберігання товарів. Набуття навичок підготовки до продажу різних груп товарів: розпакування, ознайомлення з зовнішнім виглядом, перебирання, протирання, зачищення; розфасування і пакування товарів; прикріплення цінників до товарів; розташування і викладання товарів за групами, видами і сортами.

Реалізація товарів та обслуговування покупців. Оволодіння навичками пропозиції і показу товарів; консультування покупців щодо властивостей, смакових особливостей, харчової цінності окремих видів товарів; нарізання; зважування на різного виду вагах; пакування пропонування взаємозамінних та супровідних і нових товарів.

Оволодіння навичками спілкування з покупцями: створення сприятливих умов для обслуговування покупців, пропозиція тих чи інших товарів, переконування в необхідності покупки.Екскурсії, конкурси, виставки (6 год)

Екскурсії на підприємство, виставки. Участь у різноманітних конкурсах, виставках, змаганнях. Організація та проведення різноманітних масових заходів.Підсумкові заняття (3 год)

Заліки, контрольні роботи, тестування, захист рефератів.


Вищий рівень, другий рік навчання

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНп/п


Розділ, тема

Кількість годин

Всього

Теор.

Практ.

1.
    1. Вступне заняття


3

3І. Торговельне обладнання та інвентар

27

17

10

1.1.

Обладнання, що використовується в торгівлі

21

14

7

1.2.
    1. Робота на електронно-контрольно-касових апаратах (ЕККА) різних типів


6

3

3
ІІ. Торговельні обчислення, облік та звітність

30

23

7

2.1.

Обчислювальна техніка, технологія торгових обчислень

12

7

5

2.2.

Оформлення товарно-супровідної документації

6

4

2

2.3.

Матеріальна відповідальність продавця. Інвентаризація

6

6

-

2.4.

Облік касових операцій

6

6

-
ІІІ. Інформаційні технології

15

15

-

3.1.

Системи управління на основі комп'ютерних технологій

6

6

-

3.2.

Використання комп'ютерної техніки в торгівлі

9

9

-
ІV. Основи правових знань

9

9

-

4.1.

Конституційні основи Української держави. Основи цивільного права, господарське право

3

3

-

4.2.

Основи законодавства про працю

3

3

-

4.3.

Адміністративна та кримінальна відповідальність

3

3

-
V. Основи ринкової економіки

15

15

-

5.1.

Ринок та ринкові відносини

3

3

-

5.2.

Економічні показники виробництва

3

3

-

5.3.

Трудові ресурси. Організація і оплата праці

3

3

-

5.4.

Основи підприємництва

3

3

-

5.5.

Сутність фінансів держави

3

3

-
VІ. Виробнича практика

96

-

96

6.1.

Робота на реєстраторах розрахункових операцій

18

-

16

6.2.

Оволодіння навичками приймання, викладки, зберігання, підготовки товарів до продажу та реалізації товарів

72

-

72

6.3.

Участь в оформленні торгового залу та вітрин

6

-

6

         1. Екскурсії, конкурси, виставки

         1. 9

         1. -

         1. 9

         1. Підсумкові заняття

         1. 12

         1. -

         1. 12

Всього за рік навчання

216

82

134

ЗМІСТ ПРОГРАМИ1. Вступне заняття (3 год)

Ознайомлення з навчальною програмою, техніка безпеки в лабораторії.Розділ І. Торговельне обладнання та інвентар (27 год)

1.1. Обладнання, що використовується в торгівлі (21 год)

Мета, зміст основні поняття розділу. Значення застосування технічних засобів механізації та комп’ютеризації.

Обладнання роздрібних торгових підприємств, його види, характеристика, призначення.

Ваговимірювальне обладнання. Ваги, що використовуються в торгівлі, їх види та експлуатаційні вимоги до них. Ваги настільні, циферблатні. Принцип їх дії, межі зважування. Ваги настільні гирі. Гирі, їх види, міри об'єму. Електронні ваги. Платформні ваги, їх види, межі зважування. Технічні вимоги до ваговимірювальних приладів. Техніка безпеки при роботі з ваговимірювальним обладнанням. Відповідальність за правильну експлуатацію ваговимірювальних приладів.

Холодильне обладнання. Значення холодильного обладнання в торгівлі продовольчими товарами. Види холодильного обладнання. Техніка безпеки та правила експлуатації холодильного обладнання.

Тара, торговий інвентар та інструмент. Класифікація тари, її призначення, способи відкривання. Види торгового інвентарю та інструменту, їхня характеристика та призначення.

Піднімально-транспортне обладнання. Види підіймально-транспортного обладнання, що використовуються в торгівлі. Гранична маса вантажу при ручних вантажно-розвантажувальних роботах. Правила експлуатації і техніка безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах.

Практична робота. Відпрацювання навичок роботи з установки, перевірки ваг, зважуванню товарів на вагах настільних циферблатних та товарних вагах.

Відпрацювання навичок щодо роботи на електронних вагах.

Оволодіння навичками безпечної експлуатації холодильного обладнання та зберігання продовольчих товарів, що швидко псуються.

Відпрацювання навичок роботи з торговим інвентарем та інструментом.1.2. Робота на електронно-контрольно-касових апаратах (ЕККА) різних типів (6 год)

Значення застосування електронно-контрольно-касових апаратах (ЕККА) в торгівлі. Характеристика основних блоків ЕККА. Особливості роботи на ЕККА різних типів та моделей. Неполадки ЕККА, їх причини та способи усунення. Основні операції на ЕККА.Практична робота. Ознайомлення з будовою різних типів ЕККА. Виконання основних операцій на ЕККА.

Усунення найпростіших неполадок на ЕККА.Розділ ІІ. Торговельні обчислення, облік та звітність (30 год)

2.1. Обчислювальна техніка, технологія торгових обчислень (12 год)

Значення обліку та звітності в торгівлі. Способи швидкого підрахування вартості покупки.

Метрична система вимірів. Іменовані числа. Скорочені прийоми множення на 10, 25, 50, 125 та інші. Способи перевірки додавання, віднімання, ділення і множення. Скорочені прийоми усних підрахунків вартості покупки розвісних та мірних товарів. Підрахунок вартості збірної покупки. Підрахунок вартості мірних товарів за основними долями міри (літри, кілограми). Порядок розрахунку з покупцями. Визначення суми здачі, що належить покупцеві. Обчислення суми доплати чи повернення грошей покупцеві при заміні товару іншим.

Обчислювальні машини, типи машин, що застосовуються в торгівлі на ринку. Виконання арифметичних дій на обчислювальній техніці.

Процентні і товарні обчислення. Поняття процентних обчислень. Основні величини процентних обчислень. Поняття товарних обчислень. Маса брутто, нетто, тари, їх визначення і порядок обчислення. Поняття зважування тари, обчислення її маси. Поняття ціни, види цін. Торгові знижки, накидки, їх значення та порядок обчислення.

 1. Практична робота. Відпрацювання техніки усних обчислень.


Відпрацювання техніки обчислень з використанням обчислювальної техніки.

Підрахунок вартості покупки, визначення суми решти, що належить покупцеві.


 1. Прийоми обчислення вартості мірних товарів за основними долями міри

 2. Відпрацювання вправ на процентні та товарні обчислення.


2.2. Оформлення товарно-супровідної документації (6 год)

Види товарно-супровідних документів. Порядок їх заповнення та оформлення.


 1. Практична робота. Відпрацювання навичок заповнення та оформлення товарно-супровідних документів.


2.3. Матеріальна відповідальність продавця. Інвентаризація (6 год)

Поняття про матеріальну відповідальність. Форми матеріальної відповідальності в торгівлі та її документальне оформлення. Права і обов'язки матеріально-відповідальних осіб. Норми та правила відшкодування втрат.

Інвентаризація, її завдання, види інвентаризації. Терміни і порядок проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. Підготовка товарів до інвентаризації.

2.4. Облік касових операцій (6 год)

Поняття про касові операції. Ознаки платіжної спроможності грошових знаків. Реквізити Книги обліку розрахункових операцій.Розділ. ІІІ. Інформаційні технології (15 год)

3.1. Системи управління на основі комп'ютерних технологій (6 год)

Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням торгівлі. Автоматизована система управління торговельним технологічним процесом. Автоматизація торгівлі на основі електронно-обчислювальної техніки – основа інтенсифікації торгівлі. Охорона праці та техніка безпеки під час роботи на автоматизованому обладнанні. Перспектива розвитку електронно-обчислювальної техніки і засобів автоматизації.3.2. Використання комп'ютерної техніки в торгівлі (9 год)

Програмне забезпечення торгових підприємств. Поняття про пристрої комп'ютерно-касові системи (ККС). Структура і визначення ККС. Основні функції ККС. Принцип роботи ККС. Автоматизований облік у торгівлі.

Вивчення програмного забезпечення торговельних підприємств.

Робота на пристроях ККС.

Застосування автоматизованого обліку в торгівлі.

Розділ ІV. Основи правових знань (9 год)

4.1. Конституційні основи Української держави. Основи цивільного права, господарське право (3 год)

Конституція України – основний закон України. Загальні засади конституційного ладу. Права і свободи людини, громадянина. Державна влада, місцеве самоврядування. Державні символи.

Поняття цивільного права України його законодавство. Цивільно – правові угоди. Зміст і види зобов’язань. Обов’язки батьків щодо виховання дітей. Акти цивільного стану.

Поняття господарського права його законодавство. Правове регулювання галузей господарства та підприємницької діяльності.4.2. Основи законодавства про працю (3 год)

Трудове законодавство. Загальна характеристика. Трудовий договір, трудова книжка. Випробування при прийнятті на роботу. Трудова дисципліна. Особливості правового регулювання трудових відносин.4.3. Адміністративна та кримінальна відповідальність (3 год)

Загальні положення адміністративного права. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення. Кримінальне право. Види злочинів, мета та різновиди кримінальних покарань. Покарання та кримінальна відповідальність неповнолітніх.Розділ V. Основи ринкової економіки (15 год)

5.1. Основні економічні терміни та поняття. Ринок та ринкові відносини

(3 год)

Економіка та її місце в суспільному житті. Типи економічних систем. Закони ринкової економіки. Інфляція, причини та наслідки. Основні галузі економіки України.

Поняття, сутність ринку, його роль. Функції та структура ринку. Ринкова інфраструктура та її функції. Товар, його властивості. Умови товарного виробництва, його типи і види.

5.2. Економічні показники виробництва (3 год)

Показники ефективності виробництва. Собівартість продукції. Поняття про ціни та їх види. Особливості регулювання цін на продукцію. Дохід. Рентабельність виробництва, суть, показники. Класифікація податків. Механізм оподаткування.5.3. Трудові ресурси. Організація і оплата праці (3 год)

Трудові ресурси та їх використання. Зайнятість населення, сучасні проблеми, нові підходи і форми регулювання. Ринок праці. Роль підготовки кадрів. Удосконалення системи професійного навчання робітничих кадрів.

Форми організації праці. Раціональний режим праці і відпочинку. Норми праці, порядок їх встановлення. Тарифна система. Класифікаційні розряди (класи), категорії, порядок їх присвоєння. Заробітна плата, її форми, види і система. Законодавство про оплату праці.

5.4. Основи підприємництва (3 год)

Підприємництво – основа ринкової економіки. Організаційно-економічні форми підприємництва. Розвиток і види підприємств. Фонди підприємств.5.5. Сутність фінансів держави (3 год)

Структура національного доходу. Національне багатство. Державний бюджет, його складові.

Гроші, їх функції. Резервні валюти. Види фінансових ресурсів. Банки, їх функції, структура. Кредитна система.
Розділ VI. Виробнича практика (96 год)

6.1. Робота на реєстраторах розрахункових операцій (18 год)

Ознайомлення з типами магазинів, організацією торгівлі в магазині, з відділами. Ознайомлення з формами та методами продажу товарів, додатковими послугами. Ознайомлення з видами матеріальної відповідальності. Ознайомлення з книгою відгуків та пропозицій.

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці.

Розпізнавання типів електронних контрольно-касових апаратів (ЕККА), основних блоків, замків і ключів та їх призначення.

Підготовка ЕККА до роботи: включення ЕККА до електромережі, оформлення контрольної стрічки, заправка чекової та контрольної стрічок, отримання нульового чека, внесення суми в пам'ять ЕККА, отримання звіту оператора, розміщення службової суми в грошовому ящику. Відпрацювання навичок роботи на ЕККА. Ознайомлення з чеками та їхніми реквізитами, ознайомлення з заходами щодо запобігання підробки чеків.

Оволодіння технікою розрахунків з покупцями в залежності від форми обслуговування. Відпрацювання навичок розрахунку покупців готівкою. Виконання заключних операцій при роботі на ЕККА: підготовка і здача грошей до готової каси.

Відпрацювання навичок розрахунків з покупцями в разі виходу з ладу реєстрів розрахункових операцій згідно з встановленим порядком.

6.2. Оволодіння навичками приймання, викладки, зберігання, підготовки товарів до продажу та реалізації товарів (72 год)

Набуття навичок комплектування подарункових наборів. Ознайомлення з видами пакувального матеріалу. Пакування різних груп товарів різними способами. Набуття навичок підготовки робочого місця продавця до роботи.

Підготовка до продажу: бакалійних товарів, хлібобулочних товарів, кондитерських товарів, м'ясних товарів, гастрономічних товарів, молочних товарів, рибних товарів, плодоовочевих товарів.

Приймання товарів у відділ.

Надання консультації покупцям щодо цін, асортименту, відмінних особливостей.

Зважування товару вагою до 1 кг. та підрахунок його вартості. Підрахунок вартості покупки. Вивчення правил продажу та обміну товарів.

Оволодіння навичками та обслуговування покупців. Набуття навичок професійної поведінки: привітність, ввічливість, тактовність, щирість, люб'язність, готовність до послуг, доброзичливість і уважне ставлення до претензій покупців, попередження і вирішення конфліктних ситуацій. Відпрацювання варіантів мовного спілкування в системі “продавець-покупець”.

Набуття навичок усного підрахунку вартості покупки. Виконання арифметичних дій на обчислювальній техніці. Складання покупюрного опису. Вивчення правил поводження продавця з грошовими купюрами і розмінною монетою різної вартості. Підрахунок виторгу за день.

Розпізнавання прибуткових та видаткових документів відділу, їх реквізитів.

Підготовка товарів до інвентаризації, оформлення інвентаризаційного ярлика.6.3. Участь в оформленні торгового залу та вітрин (6 год)

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці.

Оформлення на прилавкових вітрин. Ознайомлення з видами інвентарю та його підготовка до оформлення вітрин та торгового залу. Підготовка товарів та цінників для оформлення вітрин.

Екскурсії, конкурси, виставки (9 год)

Екскурсії на підприємство, виставки. Участь у різноманітних конкурсах, виставках, змаганнях. Організація та проведення різноманітних масових заходів.Підсумкові заняття (12 год)

Контроль набутих вмінь та навичок (практична робота за вибором).

Заліки, контрольні роботи, тестування, захист рефератів.
Прогнозований результат


Учні повинні знати:

- правила обміну товару та умови вилучення з продажу недоброякісних товарів;

- зміст та порядок оформлення товарно-супровідних документів;

- порядок заняття торговельною діяльністю;

- правила торговельного обслуговування населення;

- правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни;

- правила роботи дрібно роздрібної торговельної мережі;

- правила продажу продовольчих (непродовольчих) товарів та особливості окремих товарів;

- правила експлуатації та терміни проведення перевірок ваговимірювальних приладів.
Учні повинні вміти:


 • приймати від матеріально-відповідальної особи торговельного підприємства товари за кількістю та якістю, підписувати товарно-супровідіні документи;

 • відпускати товар повною мірою за готівку;

 • надавати покупцям необхідну доступну інформацію про товари, які є у продажу;

 • повертати залишки нереалізованих товарів та здавати виручку в касу підприємства відповідно до товарно-супровідних та касових документів;

 • додержуватись правил особистої гігієни, тримати робоче місце та навколишню територію в належному санітарному стані;

 • розпаковувати і розкладати на лоток товар, призначений для продажу;

 • встановлювати ваговимірювальні прилади, перевіряти їх справність та наявність перевірочного тавра державного органу з метрології і стандартизації;

 • забезпечувати наявність відповідно оформлених ярликів цін на кожній одиниці товару.

ОРІЄНТОВНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКАп/п

  1. Обладнання


Кількість    1. Ваговимірювальне обладнання

2.

Ваги ВН-10-Ц13 з комплектом гир

1

3.

Ваги електронні різних типів

2

4.

Ваги товарні, механічні РН-109-134

2

5.

Ємності для вимірювання рідких продуктів, мірні кухлі: алюмінієві, скляні, мензурки, міри об’єму

5

6.

Пакувальні матеріали

15 комплектів

7.

Обладнання для нарізки та фасування товарів

1

8.

Відкритий прилавок для викладки товарів

1

9.

Гірки пристінні для показу товарів

в асортименті

10.

Муляжі товарів

в асортименті
Інструменти
1.

Кондитерські щипці

3

2.

Совки

3

3.

Виделки гастрономічні

3

4.

Лопатки кондитерські

3

5.

Ножі гастрономічні та для сиру

1 комплект

6.

Розділювальні дошки

1 комплект

7.

Емальовані лопатки

15

8.

Комплект інструментів для відкриття тари

1 комплект
Посуд та приладдя
9.

Тарілки

15 комплектів

10.

Склянки або разовий посуд

15 комплектів

11.

Виделки

15 комплектів
Прилади і пристрої
12.

Касові апарати
13.

Касовий апарат SHARP XE-A120

3

14.

Касовий апарат ЕККА ЕРА-101.08

3

15.

Чекові стрічки для всіх типів контрольно-касових апаратів в комплектБІБЛІОГРАФІЯ 1. Киричук О.В., Романець В.А. Основи психології: Підручник. – К.: Либідь, 2002.

 2. Кришемінська Л.Д. Етика ділових відносин в торгівлі. – Київ, Вища школа, 1995.

 3. Кришемінська А.Д. Інтегрований курс підготовки продавця продовольчих товарів: Підручник. – К.: Вікторія, 2001.

 4. Кисляк Н. К. Теоретичні основи товарознавства: Навчально-методичне видання. – К.: Міністерство освіти України, 2000.

 5. Новикова А.М., Голубкіна Т.С., Прокоф’єва С.А. Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами: Підручник. – М.: ПрофОбрИздат, 2002.

 6. Новак С.О. Робота на електронних контрольно-касових апаратах різних типів: Навчальний посібник. – К.: Вікторія, 2003.

 7. Олійник О.М. Організація обладнання і технологія продажу продовольчих товарів. – Москва, Економіка, 1998.

 8. Сирохман І. В. Товарознавство продовольчих товарів. – К.: Лібра, 2002.

 9. Хлібников В. І. Товарознавство та експертиза продовольчих товарів (збірник задач): Навчальний посібник. – М.: Московський Університет кооперації, 2001.

 10. Чепурний І.П. Конкурентоспроможність продовольчих товарів: Навчальний посібник. – М.: Маркетинг, 2002.

Каталог: programs -> naukovo-teh
programs -> Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації Житомирської області Овруцький Центр дитячої та юнацької творчості
programs -> Пояснювальна записка Людина є, безперечно, система…яка в найвищій ступені сама себе регулює, сама себе підтримує
programs -> Програма для студентів геологічного факультету (заочна форма) Затверджено
programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
programs -> Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації Житомирської області Овруцький Центр дитячої та юнацької творчості
programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета
naukovo-teh -> Програма „Кухар Вищий рівень пояснювальна записка
naukovo-teh -> Програма „Перукар”
naukovo-teh -> Програма з виготовлення сувенірів Початковий та основний рівні пояснювальна записка
naukovo-teh -> Програма з паперопластики Початковий, основний та вищий рівні пояснювальна записка

Скачати 150.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка