Програма /рівень стандарту/ для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2004 ВступСторінка11/19
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.98 Mb.
ТипПрограма
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Вступ (1 година)

Повторення і узагальнення знань, отриманих учнями на уроках трудового навчання у 5 класі.

Короткі відомості про основні галузі виробництва: промисловість, сільське господарство, транспорт, будівництво, зв’язок. Приклади технологій , що застосовуються в них (машинобудівна промисловість – автомобілебудування, літакобудування, суднобудування, деревообробна промисловість – технології виготовлення столярних виробів, меблів; будівельна промисловість – виготовлення будівельних матеріалів, будівництво; легка промисловість – виготовлення одягу, взуття; зв’язок – телебачення, радіозв’язок, мобільний зв’язок; сільське господарство – технологія обробітку грунту, вирощування рослин, тварин тощо). Повторення правил внутрішнього розпорядку в майстерні і загальних правил безпечної праці.


характеризує: основні галузі виробництва промисловість, сільське господарство, транспорт, будівництво, зв’язок;

наводить приклади: технологій, які застосовуються у різних галузях господарства;

дотримується правил внутрішнього розпорядку та правил безпечної праці в майстерні.

Розділ 1. Проектування виробів. (8 годин)

Тема 1.1. Об’єкти технологічної діяльності. (2 години)

Свердлильний верстат як технологічна машина; слюсарні та вимірювальні інструменти; спеціалізовані видання про вироби з листового металу; методи пошуку необхідної текстової та графічної інформації (малюнки, схеми тощо). Пошук зразків виробів з листового металу і дроту. Читання і аналіз зразків виробів; способи копіювання графічної інформації.Практичні роботи . Створення моделі виробу із застосуванням методу комбінування.

Робота з технічною літературою.

Пошук і аналіз зразків виробів з листового металу.

Копіювання графічних зображень із технічної літератури. Виявлення найкращих ознак у кожній моделі. Створення нової моделі із використанням найкращих ознак розглянутих моделей.

користується: технічною літературою; підручниками;

виконує: пошук зразків виробів з листового металу та аналіз зразків виробів;

наводить приклади: кращих зразків виробів, моделей;

обґрунтовує і вибирає: кращі зразки моделей і виробів.

Тема 1.2. Методи проектування. Художнє конструювання виробів. (2 години)

Поняття зразок. Використання зразків у проектуванні. Метод фантазування для отримання ідей розробки нових зразків, виробів з листового металу і дроту (зміна розмірів, форми, складу, об’єкту). Історичні відомості про розвиток форми виробів з листового металу. Моделі –аналоги з дроту. Художнє конструювання виробів.Практичні роботи . Створення ескізів моделей –аналогів.

Розробка нових ідей для створення моделей технічних і технологічних об’єктів (іграшок, приладдя, головоломок тощо) шляхом використання типових перетворень.

Опис ідей і технічних рисунків до них. Розпізнавання і аналіз моделей-аналогів виробів з листового металу.


наводить приклади: кращих зразків для проектування;

застосовує: метод фантазування для розробки проектів нових зразків;

характеризує: історичні відомості про розвиток форм виробів з листового металу і дроту.

Тема 1.3. Технічне конструювання (2 години.)

Загальні відомості про проеціювання. Види проеціювання (центральне, паралельне). Поняття про проеціювання на дві взаємно-перпендикулярні площини. Креслення деталей об'ємної форми (циліндричної, конічної, призматичної). Особливості виконання графічних зображень виробів з тонколистового металу та дроту. Використання геометричних побудов при розмічанні листового металу. Побудова креслень у системі прямокутних проекцій ( на прикладі деталей з отворами, виступами). Умовні позначення на кресленнях (радіус, діаметр, заклепкове з’єднання).Практичні роботи. Складання креслення боксу для пензликів.

Читання складальних креслень, технічних рисунків і ескізів виробів з тонколистового металу та дроту (циліндричної, конічної, призматичної форми).

Виконання технічного рисунку, креслення виробу (зображення якого потребує двох проекцій) запланованого для виготовлення.


застосовує: проеціювання в процесі виконання креслень деталей об’ємної форми;

пояснює: особливості графічних зображень виробів з листового металу;

застосовує: геометричні побудови при розмічанні;

здійснює: побудову креслень у системі прямокутних проекцій;

виконує: технічні рисунки виробу запланованого для виконання.

Тема 1.4. Конструкційні матеріали і їх вибір (2 години)

Механічні властивості металів. Поняття про виготовлення тонколистового металу на прокатних станках. Види і призначення тонколистового металу. Відомості про професії робітників, які виготовляють листовий метал та працюють з ним. Поняття про процес виготовлення дроту. Види, властивості та застосування мідного, алюмінієвого сталевого дроту. Відомості про працю робітників, які виготовляють дріт і працюють з ним.Лабораторно-практичні роботи. Визначення властивостей матеріалів.

Визначення видів листового металу (чорна та біла жерсть, алюміній, мідь, латунь).

Визначення твердості, гнучкості, пружності різних видів листового металу.

Визначення видів дроту за кольором. Визначення гнучкості, пружності та міцності різних видів дроту.Називає: способи виготовлення тонколистового металу і його призначення;

наводить приклади професій робітників, які виготовляють листовий метал і дріт;

характеризує: види, властивості та застосування мідного, алюмінієвого та сталевого дроту;

називає: професії робітників, які виготовляють дріт;

визначає: властивості листового металу та дроту.

Тематичне оцінюванняРозділ 2. Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів . (14 годин)


Тема 2.1.Техніка (2 години)

Поняття про механізми. Ведуча і ведена деталі в механізмі. Принципи роботи, призначення і будова механізмів з передачі обертального руху ( на прикладі пасової, зубчастої і фрикційних передач). Призначення і будова механізмів перетворення руху (на прикладі гвинтового, рейкового і кулачкового механізмів). Передатне число. Умовні позначення передач і механізмів на кінематичних схемах. Призначення і будова свердлильного верстата (Типові деталі на верстаті). Основні рухи різання на свердлильному верстаті.Практичні роботи. Вивчення будови свердлильного верстата.

Ознайомлення з пасовою передачею і механізмом подачі шпинделя.

Вимірювання діаметрів блоків шківів і визначення передатного числа.

Встановлення і закріплення свердла потрібного діаметра у свердлильному патроні. Відпрацювання прийомів керування свердлильним верстатом.

Складання кінематичної схеми вузлів та верстата в цілому (за завданням учителя).розпізнає: ведучі та ведені деталі;

пояснює: процес передачі обертального руху від електродвигуна до шпинделя та роботу механізмів перетворення руху;

визначає: передатне число масової передачі;

пояснює будову свердлильного верстата;

розпізнає механізми руху різання та подачі;

дотримується правил безпечної роботи в майстерні.

Тема 2.2.Технологічні процеси розмічання та різання матеріалів(6 годин)

Організація робочого місця у слюсарній майстерні. Правила безпечної праці. Слюсарний верстак – його призначення, відповідність зросту учня. Призначення і будова інструменту для роботи з листовим металом (лінійка, рисувалка, кутник, киянка, молоток, бородок, кернер, напилки, слюсарні ножиці) та пристрої (лещата, оправки, плити слюсарні тощо). Прийоми розмічання заготовки виробу на листовому металі. Підготовчі роботи до розмічання. Припуски на обробку та правила економного використання листового металу. Розгортки об’ємних виробів з листового металу, прийоми їх розмічання. Особливості й прийоми різання тонколистового металу ручними і важільними ножицями. Технологічна послідовність виготовлення плоских та об’ємних деталей. Відомості про роботу слюсаря-жерстяника.Практичні роботи.

Вирівнювання заготовок

Розмітка заготовок плоских та об’ємних виробів (з попереднім виконанням розгортки на папері.

Вирізання та обпилювання заготовок для виготовлення запланованих виробів.Робота з дротом.

Прийоми вимірювання та розмічання заготовок з дроту для виготовлення окремих деталей за ескізом або технічним рисунком. Прийоми різання дроту кусачками. Інструменти і пристрої для вирівнювання і гнуття дроту. Раціональна послідовність виготовлення виробів з дроту, які складаються з окремим деталей.Практичні роботи.

Вирівнювання дроту за допомогою пристроїв.

Вимірювання та розмічання заготовок з дроту.

Вирізання заготовок кусачками та гнуття заготовок потрібної форми.дотримується: правил поведінки та безпечної роботи в майстерні;

називає: інструменти для роботи з листовим металом та дротом;

виконує: розмічання заготовок на листовому металі та дроті;

вибирає: прийоми роботи з листовим металом та дротом;

застосовує: інструменти для різання тонколистового металу та дроту;

виконує: технологічну послідовність виготовлення плоских та об’ємних виробів з жерсті та дроту.


Тема 2.3.Монтаж виробів (2 години)

Прийоми та способи з’єднання деталей з тонколистового металу: однофальцевим швом (інструменти, пристрої) технологічна послідовність виконання з’єднання. Види заклепок. Будова інструменту та пристроїв для заклепкових з’єднань і прийоми їх застосування. Поняття про контактне електрозварювання деталей з тонколистового металу. Відомості про професію електрозварювальника. Правила безпечної роботи.Практичні роботи. Прийоми з’єднання деталей з листового металу.

Ознайомлення з будовою інструментів, обладнання та пристроїв.

Визначення раціональної послідовності з’єднання окремих деталей з тонколистового металу.

Виконання з’єднань деталей однофальцевим швом та заклепками.пояснює: прийоми з’єднання деталей із тонколистового металу;

розпізнає: заклепкове та контактне електрозварювальне з’єднання деталей виробу;

наводить приклади: з’єднань різних деталей;

називає: інструменти, які застосовуються для виконання заклепкових з’єднань;

розуміє: сутність контактного зварювання та паяння виробів з листового металу та дроту.

дотримується правил безпечної роботи.

Тема 2.4.Оздоблення виробів (2 години)

Види оздоблення виробів з тонколистового металу та дроту. Підготовка деталей виробу для оздоблення. Прийоми зачищення шліфувальною шкуркою, фарбування виробів із листового металу та дроту.Практична робота. Виконання оздоблювальних робіт. Організація робочого місця для виконання оздоблювальних робіт. Оздоблення виробів. Правила безпечної роботи

Орієнтовний перелік об’єктів праці: дитячі іграшки, коробочки для дрібних деталей, підставки, силуети тварин, декоративні мережки, головоломки тощо.

вибирає види оздоблення тонколистового металу та дроту;

пояснює необхідність підготовки виробів для оздоблення;

виконує прийоми і правила оздоблення виробів;

дотримується: правил безпечної роботи.

Тема 2.5. Оцінка об’єкту і процесу технологічної діяльності (2 години).

Візуальна оцінка об’єктів праці (чистота і акуратність виготовленого виробу). Точність дотримання розмірів (вимірювання лінійних розмірів та виконаних отворів). Відповідність виробів з дроту технічному рисунку. Визначення витрат матеріалу на виготовлення виробу. Екологічна оцінка процесу та об’єкту праці. Вплив технології на природу і людину.Практична робота. Оцінювання виготовлених виробів.

Зовнішня оцінка виготовлених виробів. Визначення дотримання точності розмірів деталей і акуратності виконання технологічних операцій. Розрахунок основних витрат на виготовлення виробів (тонколистового металу, дроту та оздоблювальних матеріалів) Екологічний аналіз впливу процесу праці на здоров’я людини та оточуюче середовище.складає: візуальну оцінку виробу;

визначає: точність дотримання лінійних розмірів;

обґрунтовує: відповідність виробу технічному рисунку;

здійснює: розрахунок витрат матеріалу для виконання виробу;

виконує: екологічний аналіз процесу праці на здоров’я людини.

Тематичне оцінюванняРозділ 3. Електротехнічні роботи (6 годин).


Тема 4.1.Побутові електроприлади (2 години)

Поняття про квартирну освітлювальну мережу. Види побутових електроприладів. Паспортні дані світильників і електронагрівальних приладів. Поняття про автоматичний захист освітлювальної мережі від перенавантажень за допомогою плавких запобіжників. Призначення електролічильника, зняття показників і розрахунок вартості споживчої електроенергії. Економія електроенергії у побуті. Будова електричної лампи розжарювання.Практичні роботи. Квартирна електромережа. Розрахунок вартості електроенергії.

Складання принципової схеми освітлювальної мережі.

Читання паспортних даних побутових електроприладів.

Розрахунок вартості спожитої електроенергії.

Планування заходів на економне використання електроенергії.пояснює: особливості квартирної електромережі;

наводить приклади побутових електроприладів, пояснює їх будову;

називає: прилади автоматичного захисту квартирної електропроводки;

пояснює: призначення електролічильника;

здійснює: розрахунок витрат електроенергії;


Тема 3.2. Ремонт світильників (2 години)

Правила та прийоми перевірки освітлювальної мережі і побутових електроприладів (світильників).

Перевірка справності елементів освітлювальної мережі за допомогою контрольної лампи. Заміна плавких запобіжників. Особливості ремонту штепсельної розетки, вилки, шнура. Ознайомлення з професією електрика по обслуговуванню електрообладнання.

Практичні роботи. Виконання ремонтних робіт.


Ремонт побутових електросвітильників: визначення несправності та способи її усунення, контроль якості. Заміна шнурів, вилок, побутових електроприладів.

Виготовлення простих побутових електросвітильників.

здійснює: простий ремонт побутових електросвітильників;

дотримується правил електробезпеки при виконанні робіт по ремонту побутових приладів.

Тематичне оцінювання
Розділ 4. Технологія вирощування рослин (4 годин)

Тема 4.1. Технологія вирощування коренеплодів. (2 години)

Біологічні особливості й основи агротехніки вирощування моркви, столового буряка. Сорти. Підготовка насіння моркви та столового буряка до висівання, підготовка грунту.Практична робота: Висівання насіння коренеплодів

Підготовка грунту під коренеплоди.

Підготовка насіння та висівання коренеплодів у грунт.

Догляд за посівами.Об’єкти праці: коренеплоди: столовий буряк, морква.

характеризує: технологію вирощування коренеплодів;

порівнює: різні сорти моркви та столового буряка

спостерігає: за ростом коренеплодів;

розпізнає: сорти;

порівнює: біологічні властивості різних коренеплодів.

Тема 4.2. Технологія вирощування лікарських рослин (2 години)

Значення лікарських рослин у житті людини. Лікарські рослини свого регіону. Лікарські рослини у народній медицині. Умови вирощування і заготівля лікарських рослин.Практична робота:

Висівання насіння нагідок. Догляд за посівами.

Збирання садильного матеріалу лікарських рослин.

Заготівля вирощених лікарських рослин.Об’єкти праці: лікарські рослини: нагідки.характеризує: значення лікарських рослин;

доглядає за посівами;

розпізнає: лікарські рослини за біологічними ознаками;

порівнює: різні види лікарських рослин;

спостерігає: за посівами лікарських рослин;

дотримується: правил збирання садильного матеріалу лікарських рослин.


Розділ 5. Технологія догляду за тваринами (2 години)

Тема 4.3. Технологія утримання домашніх тварин, птахів та догляд за ними (2 години)

Птахівництво як галузь тваринництва. Види свійських (кури, індики) та декоративних (папуг, канарейок) птахів. Ознайомлення з умовами утримання свійських та декоративних птахів і догляду за ними. Гігієна праці на птахофермах. Загальна характеристика домашніх тварин (котів, собак та ін.). Санітарно-гігієнічні та психологічні умови їх утримання. Правильний вибір породи. Специфіка поведінки. Годівля, тренування. Режим. Гігієна та профілактика захворювань. Улаштування годівниць для диких, зимуючих в регіоні, пташок. Підгодовування і оберігання їх взимку. Законодавство України про відповідальність господаря за збитки, заподіяні людям і довкіллю домашніми тваринами.Практична робота.

Влаштування годівниць для диких пташок.

характеризує: види свійських та декоративних птахів;

характеризує: домашніх тварин;

доглядає за свійськими та декоративними птахами;

порівнює: види свійських та декоративних птахів;

спостерігає: за ростом домашньої та декоративної птиці;

дотримується: правил гігієни праці на птахофермах.

Тематичне оцінювання
Каталог: files -> content
content -> Програма курсу "Інформатика" для основної школи
content -> Інформація інформацію про стан малих та середніх підприємств (мсп) в Україні можна знайти у звіті «Малі та середні підприємства України: показники діяльності та стратегії розвитку»
content -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2004 Фізика
content -> 12-річна школа Фізична культура
content -> Лідія савченко випереджаючи час
content -> Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-11 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Доповідь VI соціальний діалог


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка