Програма /рівень стандарту/ для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2004 ВступСторінка19/19
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.98 Mb.
ТипПрограма
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

9 клас

Навчання хлопців
Тематичний план

Розділи, теми

Кількість

годин

Вступ


1

Розділ 1. Проектування виробів (5 год.)
Тема 1.1. Об’єкти технологічної діяльності. Методи проектування

1

Тема 1.2. Художнє конструювання виробів.

1

Тема 1.3. Технічне конструювання

2

Тема 1.4. Конструкційні матеріали і їх вибір

1
Тематичне оцінюванняРозділ 2. Техніка і технологічні процеси (14 год.)

Тема 2.1. Техніка.

4

Тема 2.2. Технологічні процеси ручної і механічної обробки деталей виробів

6

Тема 2.3 Оздоблення виробів.

2

Тема 2.4. Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності.

1

Тема 2.5. Професійна діяльність людини і її вибір.

1
Тематичне оцінюванняРозділ 3. Електротехнічні роботи (4 год.)Тема 3.1. Елементи автоматики

2
Тема 3.2. Елементи електроніки

2
Розділ 4. Охорона довкілля (4 год.)
Тема 4.1. Основи планування садиби

2

Тема 4.2. Охорона навколишнього середовища

1

Тема 4.3. Робітничі професії галузей виробництва і первинної переробки продукції сільського господарства

1

Розділ 5. Основи економічного аналізу господарської діяльності (5 год.)
Тема 5.1. Основи господарської діяльності в умовах ринкової економіки.

1

Тема 5.2. Основи планування виробництва і реалізації продукції

2

Тема 5.3. Принципи визначення собівартості продукції і витрат на виробництво

1

Тема 5.4. Основи підприємництва

1

Тематичне оцінюванняРезерв часу

2

Всього


35


Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Вступ (1 година)

Перспективи розвитку та вдосконалення технологій. Відомості про автоматизацію, комп’ютеризацію технологічних процесів, застосування промислових роботів.

Повторення правил безпечної праці, організації робочого місця, санітарно-гігієнічних вимог під час роботи у шкільній майстерні. Ознайомлення із змістом програми для 9 класу.характеризує: перспективи розвитку та вдосконалення технологій на основі автоматизації , комп’ютеризації технологічних процесів, застосування промислових роботів;

дотримується: правил безпечної праці , організації робочого місця, санітарно-гігієнічних вимог під час роботи у шкільній майстерні.

Розділ 1. Проектування виробів. (5 годин)

Тема 1.1. Об’єкти технологічної діяльності. Методи проектування (1 година)

Відомості про теорію рішення винахідницьких задач та її застосування у процесі проектування нових виробів, обладнання, технологічних процесів тощо. Основні евристичні перетворення на етапах розвитку техніки.Практична робота. Розв’язання винахідницьких задач.

Виявлення недоліків об’єкту і пошук шляхів його вдосконалення шляхом використання теорії рішення винахідницьких задач.характеризує: сутність застосовування теорії рішення винахідницьких задач у процесі проектування нових виробів, обладнання тощо;

застосовує: каталоги, довідники, журнали як інформаційну базу для проектування виробів;

виявляє: недоліки об’єкту;

пропонує: шляхи вдосконалення об’єкту шляхом використання винахідницьких задач.

Тема 1.2. Художнє конструювання виробів (1 година)

Біоформи в художньому конструюванні. Основні методи дизайнерської біоніки. Особливості виконання моделей і макетів з різних \матеріалів (пластиліну, пінопласту, картону, текстильних матеріалів, деревини тощо).Практична роботи. Роботи з біоніки.

1.Використання біоформ в процесі художнього конструювання

Виготовлення моделей і макетів виробів з різних матеріалів


пояснює: сутність методів дизайнерської біоніки;

наводить приклади: застосування біоформ в художньому конструюванні

характеризує: особливості виконання моделей і макетів з різних матеріалів (пластиліну, пінопласту, паперу, картону, текстильних матеріалів, деревини);

розробляє: ескіз або макет виробу;

Тема 1.3. Технічне конструювання (2 години)

Основні відомості про складальне креслення як вид проектної документації (призначення, специфікація, номери позиції тощо). Особливості виконання складальних креслень. Деталювання за складальним кресленням. Початкові відомості про креслення різних видів з’єднань конструкційних матеріалів.. Застосування комп’ютерної техніки у роботі конструктора.Практичні роботи. Розробка складальної документації.

  1. Читання та виконання складальних креслень

  2. Складання специфікації до складальних креслень

  3. Конструювання пристроїв і пристосувань на замовлення

читає: складальні креслення;

розпізнає: різні види з’єднань конструкційних матеріалів;

виконує: складальні креслення

наводить приклади: застосування комп’ютерної техніки у роботі конструктора.


Тема 1.4. Конструкційні матеріали і їх вибір (1 година)

Загальні відомості про нові види матеріалів, їх властивості, нові способи отримання матеріалів.Практична робота. Відбір нових конструкційних матеріалів (для виробів різного призначення).

Ознайомлення з видами і прийомами обробки нових конструкційних матеріалів.характеризує: нові види матеріалів, їх властивості;

наводить приклади: нових способів отримання матеріалів;


Тематичне оцінювання
Розділ 2. Техніка і технологічні процеси (14 годин)


Тема 2.1.Техніка (4 години)

Застосування автоматичних приладів на виробництві і в побуті. Класифікація сучасних автоматичних приладів. Загальні відомості про застосування комп’ютерної техніки у сучасних технологічних процесах.Практична робота.

Ознайомлення із поширеними автоматичними пристроями
наводить приклади: застосування автоматичних приладів та комп’ютерної техніки на виробництві і в побуті;

називає: види сучасних автоматичних приладів;

розпізнає: найбільш поширені автоматичні пристрої

Тема 2.2. Технологічні процеси ручної і механічної обробки деталей виробів (6 годин)

Технологія слюсарно-складальних робіт. Суть операцій розпилювання і припасування пазів, пройм, отворів з плоскими і криволінійними поверхнями.

Відомості про сучасні немеханічні способи з’єднання матеріалів. Їх застосування для монтажу виробів із різних конструкційних матеріалів.

Практичні роботи. Виконання монтажних робіт.

Ознайомлення із складальними кресленнями

Обробка напилками отворів із складними контурами.

Взаємне припасування двох деталей

Виконання основних складальних операцій.

Орієнтовний перелік об’єктів праці: пристрої для обробки деревини і металу у 5-9 класах, універсальні та спеціальні пристосування. Виготовлення виробів із застосуванням фрезерних операцій. Виконання слюсарно-складальних операцій.характеризує : сучасні немеханічні способи з’єднання матеріалів, суть операцій розпилювання і припасування пазів, пройм, отворів;

обробляє: напилками отвори із складними контурами

дотримується: правил безпечної праці, організації праці під час слюсарно-складальних робіт.


Тема 2.3.Оздоблення виробів. (2 години)

Відомості про використання сучасної комп’ютерної техніки для оздоблювальних робіт.наводить приклади: використання сучасної комп’ютерної техніки для оздоблювальних робіт;

Тема 2.4. Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності (1 година)

Сучасні методи контролю і оцінки технічних і технологічних об’єктів. Використання комп’ютерної техніки для контролю і оцінки об’єктів.Практична робота. Контроль і оцінка якості виготовленого виробу.


Характеризує: сучасні методи контролю і оцінки технічних і технологічних об’єктів;

наводить приклади: використання комп’ютерної техніки для контролю і оцінки об’єктів;

здійснює: контроль і оцінку якості виготовленого виробу.


Тема 2.5. Професійна діяльність людини і її вибір ( 1 година)

Професійний план. Етапи формування професійного плану. Структура професійного плану. Основний та резервний професійні плани. Поняття про професійну кар’єру.Практична робота. Аналіз особистого професійного плану.

називає: шляхи оволодіння обраною професією (профіль навчання у старшій школі, навчання у закладах професійно-технічної освіти та ін..)

визначає: структуру та основні вимоги до складання особистого професійного плану;

обґрунтовує: вибір майбутньої професії та шляхи її набуття, вибір профілю навчання у старшій школі;

складає та аналізує: основні та резервні особисті професійні плани.

Тематичне оцінювання
Розділ 3. Електротехнічні роботи (4 години)

Тема 3.1. Елементи автоматики (2 години)

Поняття про автоматичні системи. Захист, контроль і регулювання за допомогою автоматичних пристроїв (на прикладі терморегулятора праски, поплавкової камери карбюратора, покажчика рівня пального, тиску масла у системі мащення тощо)


Типи датчиків, виконуючих та індикаторних пристроїв.

Практична робота . Монтаж і випробування реле.


Монтаж і вивчення роботи світлового, теплового, ємнісного реле або реле дотику.

характеризує: поняття автоматичні системи

роз’яснює: принцип роботи автоматичних пристроїв (на прикладі терморегулятора праски, поплавкової камери карбюратора, покажчика рівня пального, тиску масла у системі мащення тощо)

виконує: монтаж роботи світлового, теплового, ємнісного реле або реле дотику

дотримується: правил безпечної праці, організації робочого місця, санітарно-гігієнічних вимог під час монтажу реле.

Тема 3.2. Елементи електроніки (2 години)

Напівпровідниковий діод та його застосування . Випрямляч змінного струму. Схеми випрямлення. Згладжуючи фільтри. Поняття про стабілізатори.


Практична робота. Електромонтажні роботи.


Складання місткової схеми випрямляча і перевірка його роботи.

Читання та вивчення різних схем випрямленнярозпізнає і роз’яснює: будову і принцип роботи діода, випрямляча змінного струму;

складає і читає: схеми випрямлення змінного електричного струму.

Тематичне оцінювання
Розділ 4. Охорона довкілля (4 години)

Тема 4.1. Основи планування садиби (2 години)

Проект розміщення будівель, надвірних улаштувань, городу, саду, зони відпочинку. Топографічна оцінка місцевості, аналіз грунтів. Поняття про вибір місця для кожної споруди й устаткування. Науково-обгрунтовані норми оцінки вихідних параметрів для розміщення і будівництва споруд на садибі. Реалізація культурних, господарських, гуманістичних і загальнолюдських норм і правил під час улаштування садиби. Сучасні тенденції будівельних споруд, їх взаєморозміщення, узгодження з грунтово-кліматичними умовами, розмірами ділянки. Визначення й обґрунтування архітектурного вирішення основної споруди – житлового будинку і допоміжних – сарай, гараж-майстерня, парники-теплиці тощо. Вибір матеріалів, економічне й екологічне обґрунтування.Практична робота. Розробка проекту садиби.

Розробка плану архітектурного вирішення основного будинку садиби з обґрунтуванням.

Визначення потреби основних матеріалів для спорудження будинку власного проекту.

Захист проекту.
характеризує: топографічну оцінку місцевості;

визначає місце для споруди;

визначає місце розташування основної споруди;

розробляє план розташування споруд;

здійснює: захист проекту.

Тема 4.2. Охорона навколишнього середовища (1 година)

Поняття про зв’язок виробничої діяльності людини з навколишнім природним середовищем. Екологічна ситуація в Україні та в світі в цілому у зв’язку зі стрімким науково-технічним прогресом.

Характеристика можливих джерел забруднення навколишнього середовища від сільськогосподарського виробництва. Шляхи охорони грунту від вітрової і водяної ерозії, руйнівної дії тракторів та машинно-тракторних агрегатів. Засоби запобігання забруднення великих водойм, повітря, знищення рослинного і тваринного світу в природі.

Поняття про екологічно чисті технології у сільському господарстві, перспективи їх розвитку в Україні, екологічно чисті види енергії, замкнуті, безвідходні цикли виробництва продукції рослинництва і тваринництва.Практичні роботи. Участь у планових природоохоронних заходах свого господарства.

  1. Участь у роботах з укріплення схилів на полях і в своєму населеному пункті.

  2. Упорядкування відкритих водойм.

  3. Виготовлення для машинно-тракторних агрегатів пристроїв, які відлякують диких звірів та пташок на місцях їх роботи.
характеризує: екологічну ситуацію в Україні та світі;

називає можливі джерела забруднення навколишнього середовища;

визначає шляхи охорони грунту від ерозії;

порівнює: засоби запобігання забруднення, визначає їх ефективність;

називає: екологічні чисті види енергії;

виготовляє: пристрої для машинно-тракторних агрегатів, які відлякують звірів і пташок.

Тема 4.3. Робітничі професії галузей виробництва і первинної переробки продукції сільського господарства (1 година)

Важливість у житті суспільства і кожної людини професії хлібороба. Психолого-соціологічна характеристика професії хлібороба в цілому і за окремими галузями сільського господарства, які розвинені в даній місцевості. Специфіка роботи у рослинництві. Вимоги до знань, психофізіологічних показників людини, яка обирає ці професії. Роль інтегрованих знань і загально трудової підготовки для оволодіння професією хлібороба та успішної його роботи.

Професії переробних галузей продукції рослинництва і тваринництва.

Важливість професій науково-дослідницької, раціоналізаторської, селекційної спрямованості для виробництва сільськогосподарської продукції, конкурентоспроможної на міжнародному ринку.

характеризує: професії хлібороба та переробних галузей продукції рослинництва і тваринництва;

описує важливість професій науково-дослідницької, раціоналізаторської та селекційної спрямованості.

Розділ 5. Основи економічного аналізу господарської діяльності (5 годин)

Тема 5.1. Основи господарської діяльності в умовах ринкової економіки (1 година)

Сутність поняття “ринкова економіка”. Зміни соціально-економічних відносин. Законодавчі акти про сучасні форми власності на засоби виробництва. Форми організації господарської діяльності, правове регулювання. Поняття про конкуренцію, її вплив на якість продукції, ціну, форми реалізації. Основні положення про умови створення і функціонування селянських (фермерських) господарств в Україні.
розкриває сутність поняття “ринкова економіка”;

характеризує законодавчі акти про сучасні форми власності на засоби виробництва;

називає: форми організації господарської діяльності;

визначає основні положення про умови створення і функціонування фермерських господарств;

Тема 5.2. Основи планування виробництва і реалізації продукції (2 години)

Поняття про структуру планування виробництва в умовах ринкової економіки: перспективне і неперервне планування, як основа успіху господарювання.

Гнучкість господарської направленості, наукове управління виробництвом і збутом. Вивчення попиту і пропозицій. Поняття про бізнес-план. Якість і конкурентоспроможність продукції. Вимоги до керівника (господаря) підприємницької діяльності.

Практичні роботи. Методика складання бізнес-плану.

Ознайомлення з методикою складання бізнес-плану.

Участь у плануванні роботи місцевого господарства на ближню і подальшу перспективу.характеризує: структуру планування виробництва;

визначає сутність поняття “бізнес-план”;

пропонує ідеї щодо планування роботи місцевого господарства;


Тема 5.3. Принципи визначення собівартості продукції і витрат на виробництво (1 година)

Поняття про собівартість, рентабельність, економічну ефективність господарської діяльності. Складники і чинники. Умови підвищення рентабельності.

Шляхи зменшення витрат на виробництво. Певні гарантії реалізації виробленої продукції в умовах ринкової економіки ( на прикладі галузі, яка вивчається). Поняття про механізм формування “вільних” ринкових цін.

Практична роботи:

Ознайомлення з рівнем рентабельності місцевого виробництва (за обраним профілем) і чинниками їх підвищення.

визначає сутність понять “собівартість”, “рентабельність”, “економічна ефективність”;

характеризує: умови підвищення рентабельності;

обґрунтовує шляхи зменшення витрат на виробництво;

Тема 5.4. Основи підприємництва (1 година)

Підприємництво. Види підприємств. Проведення маркетингових досліджень з метою вивчення потреб споживачів. Прибуток. Оборот. Рентабельність.Практична робота. Визначення рентабельності підприємства.

Розрахунок доходу, витрат і прибутку підприємства. Розрахунок собівартості товару (за конкретними даними).розкриває: суть поняття “підприємництво”;

називає: види підприємств;

здійснює: міні маркетингові дослідження з метою виявлення потреб споживачів;

розраховує: доход, витрати і прибуток підприємства, собівартість товару;

пропонує: шляхи збільшення рентабельності виробництва;

Тематичне оцінювання
Каталог: files -> content
content -> Програма курсу "Інформатика" для основної школи
content -> Інформація інформацію про стан малих та середніх підприємств (мсп) в Україні можна знайти у звіті «Малі та середні підприємства України: показники діяльності та стратегії розвитку»
content -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2004 Фізика
content -> 12-річна школа Фізична культура
content -> Лідія савченко випереджаючи час
content -> Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-11 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Доповідь VI соціальний діалог


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка