Програма /рівень стандарту/ для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2004 Вступ


Розділ 3. Електротехнічні роботи. (4 години)Сторінка7/19
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.98 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

Розділ 3. Електротехнічні роботи. (4 години)


Тема 3.1.Електрична енергія в господарстві держави і в побуті (2 години)

Електричне коло (джерело струму, з’єднувальні проводи, споживач). Електромонтажні інструменти (кусачки бокові, плоскогубці круглогубці, викрутка) та прийоми роботи з ними. Будова і призначення ізольованих проводів електрошнурів та ізоляторів. Правила електробезпеки.Практичні роботи:

Підготовка проводів для електромонтажних робіт (нарізання заготовок, знімання ізоляції, оцінювання контактним кільцем, тичком, приєднання до затискачів).

Монтаж простого електричного кола.

Визначення дослідним шляхом провідників і непровідників електричного струму.характеризує: поняття електрична енергія, електричне коло, будову і призначення ізольованих проводів і шнурів;

розпізнає: електромонтажні інструменти;

виконує: підготовку проводів і електрошнурів до монтажних робіт;

здійснює: монтаж простого електричного кола;

визначає: провідники і непровідники електричного струму;

дотримується: правил електробезпеки та правил виконання монтажних робіт.

Тема 3.2. Електротехнічна арматура. Побутові переносні електричні прилади. (2 години)

Будова і призначення електричної арматури (ламповий патрон, вимикач, штепсельне з’єднання). Проста електрична схема. Умовне позначення на схемах джерела струму (генератора, акумулятора, батарейки, лампи розжарювання, вимикача, штепсельного з’єднання , затискачів). Види і класифікація переносних електричних приладів.

Правила вмикання переносних побутових приладів у електричну мережу. Правила безпечної роботи.

Практичні роботи:

Креслення простих електричних схем.

Демонтаж і складання лампового патрона, вимикача, штепсельного з’єднання.

Складання електричного кола з лампою; вмикання переносних побутових приладів у мережу.характеризує: побутову електричну арматуру, електричну схему;

розпізнає і зображує: умовні позначення на простих електричних схемах;

демонтаж і складання: лампового патрона, вимикача, штепсельного з’єднання;

дотримується: правил вмикання і вимикання електроприладів у мережу.

Тематичне оцінювання
Розділ 4. Технологія вирощування рослин (4 год)

Тема 4.1. Технологія обробітку, охорони ґрунтів (1 година)

Грунт як середовище життя рослин. Характеристика типів ґрунтів України і свого регіону. Поняття про структуру ґрунту. Тип і структура ґрунту на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці. Ручні знаряддя праці для обробітку ґрунту (лопата, вила, сапа, граблі), їх підготовка до роботи. Прийоми й послідовність роботи ручними знаряддями праці для обробітку ґрунту. Культура та завдання обробітку ґрунту. Сутність технологічного процесу обробітку різних типів ґрунту. Види обробітку ґрунту. Подібність і відмінність обробітку ґрунту ручним і механізованим способами. Технологічний процес роботи плуга, їх типи. Вплив обробітку на структуру ґрунту. Захист грунту від ерозії. Перевірка якості обробітку ґрунту. Вимоги до одягу та взуття учня під час обробітку ґрунту. Використання спеціального одягу: комбінезона, халата, фартуха, рукавиць, берета, косинки.Практичні роботи. Технологія обробітку грунту.

Збирання рослинних решток на дослідницькій ділянці .

Скопування ділянки на “зяб”.

Перевірка якості обробітку ґрунту.
характеризує: значення сільського господарства і рослинництва, зокрема, його вплив на добробут та економіку України,

основні галузі сільського господарства України, має поняття про ґрунти , їх типи і структуру; ручні знаряддя для обробітку ґрунту, прийоми роботи з ручними знаряддями праці, принцип роботи плуга; правила безпечної праці.складає план агротехнічного догляду за ділянками, визначати тип ґрунту, види обробітку ґрунту; проводити захист ґрунту від ерозії.

розпізнає: типи ґрунтів, ручні знаряддя праці.

наводить приклади: типів ґрунтів різних регіонів; роботи різними знаряддями праці; види спецодягу.

порівнює: ґрунти різних регіонів, роботу ручних і механічних знарядь для обробки ґрунту, спецодяг, ділянки землі після обробітку різними знаряддями.

характеризує: типи ґрунтів, їх структуру; різні знаряддя праці; види обробітку ґрунту, технологічні процеси обробітку ґрунту.

пояснює: особливості ґрунтів, їх структуру, роботу різними знаряддями праці, технологічний процес захисту ґрунту від ерозії.

називає: основні типи ґрунтів, види знарядь праці: ручні, механізовані.

спостерігає: основні роботи в рослинництві; вплив обробітку ґрунту на його структуру.

дотримується правил: техніки безпеки при роботі з ручними знаряддями праці.


Тема 4.2. Технологія вирощування овочевих і ягідних культур (2 години).

Біологічна характеристика овочевих культур України та свого регіону. Технологія вирощування капусти, помідорів, солодкого перцю розсадним та безрозсадним способами.

Теплично-парникове господарство школи. Вирощування розсади овочів у парниках і теплицях, розсадних ящиках. Вимоги до підготовки ґрунту під овочеві культури (пухкий, родючий, вологий).

Способи підготовки ґрунту під овочеві культури ручним інвентарем. Добір сортів овочів, районованих у своєму регіоні. Добір добрив. Правила безпечної праці та особистої гігієни під час роботи в парниках , теплицях, розсадних ящиках, з інвентарем, який використовується. Культура праці. Біологічна характеристика суниць. Сорти ягідних культур. Господарське значення використання високоврожайних сортів ягідних культур. Захист від шкідників. Збір урожаю, його використання. Правила безпечної праці та особистої гігієни під час виконання робіт в ягіднику. Догляд за ягодами: розпушування ґрунту, боротьба з бур’янами, захист від шкідників.Практичні роботи. 1. Висівання насіння овочевих культур

Підготовка грунту під овочеві культури.

Підготовка насіння овочевих культур.

Висівання насіння.2. Вирощування суниць.

  1. Розмноження суниць садовою розсадою.

Орієнтовний перелік об’єктів праці: розсада капусти, помідорів, солодкого перцю, ягідні культури: суниці.


характеризує: технологію вирощування овочевих культур різними способами, біологічну характеристику певних овочевих культур, технологію вирощування капусти, помідорів, солодкого перцю різними способами, сорти овочевих культур.

вирощує розсаду овочевих культур, готувати грунт різним інвентарем.

розпізнає: різні овочеві культури; парники, теплиці.

наводить приклади: використання теплиць , парників, вирощування овочів.

порівнює: технологію вирощування різних овочевих культур.

характеризує: різні овочеві культури, їх особливості.

пояснює: сутність особливостей вирощування різних овочевих культур.

називає: добрива, що використовуються під овочеві культури, їх норму.

спостерігає: за ростом і розвитком різних овочевих культур.

обґрунтовує: добір сортів овочевих культур.

розпізнає: основні сорти суниць;

наводить приклади: диких ягідних культур свого регіону.

порівнює: сорти ягід;

характеризує: сорти суниць;


Тема 4.4. Благоустрій і озеленення приміщень і території. (1 година)

Роль і місце зелених насаджень у житті людини Взаємозв’язок грунтово-кліматичної зони і структури зелених насаджень. Умови ефективного використання у насадженнях різних порід (теплолюбні і холодостійкі, низькорослі і високорослі), раціональний добір. Характеристика основних видів кімнатних рослин. Досягнення вітчизняних селекціонерів паркової архітектури, виведення нових порід декоративних рослин.Практична робота

. Озеленення приміщення.

Підготовка грунту для посадки кімнатних рослин, висадка та догляд за рослинами.характеризує: роль і місце зелених насаджень у житті людини, взаємозв’язок грунтово-кліматичної зони і структури зелених насаджень, умови ефективного використання у насадженнях різних порід (теплолюбні і холодостійкі, низькорослі і високорослі), раціональний добір;

називає і розпізнає: види ручних знарядь праці для обробітку ґрунту;

дотримується: правил безпечної праці під час обробітку ґрунту ручними знаряддями праці.

Розділ 5. Технологія догляду за тваринами (2 години)

Тема 4.3. Тваринництво як галузь сільського господарства. Технологія вирощування кролів. (2 години)

Значення тваринництва як галузі сільського господарства і добробуту людей. Розвиток тваринництва в регіоні. Поняття про спеціалізацію. Умови утримання та годівлі кролів. Час і способи догляду за приміщенням. Поняття про дезінфекцію. Профілактика захворювань кролів. Правила безпечної праці та особистої гігієни під час виконання робіт на кролефермі, заготівля кормів.Практичні роботи. Вирощування кролів.

Обладнання кліток і годівниць.

Чищення кліток, заміна підстилок.

Складання добових раціонів для кролів.

Заготівля кормів. Підготовка їх і згодовування. Організація дослідницької роботи (зважування).


характеризує: тваринництво, як галузь сільського господарства України; про розвиток тваринництва в своєму регіоні,

основні напрямки в тваринництві ; основи технології утримання кролів.визначає: раціон кролів, в залежності від віку.

доглядає за кролями;

заготовляє корми для кролів.

розпізнає: породи кролів за зовнішніми ознаками.

порівнює: різні породи тварин, їх колір, продуктивність, плодючість, раціон.

характеризує: кожну з наведених вчителем порід кролів, їх особливості.

називає: породи, особливості кожної з порід, раціони.

спостерігає: за ростом, розвитком кроленят, зміною їх раціону.

обґрунтовує: вибір породи для свого господарства.

дотримується правил: техніки безпеки при роботі з тваринами.

Каталог: files -> content
content -> Програма курсу "Інформатика" для основної школи
content -> Інформація інформацію про стан малих та середніх підприємств (мсп) в Україні можна знайти у звіті «Малі та середні підприємства України: показники діяльності та стратегії розвитку»
content -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2004 Фізика
content -> 12-річна школа Фізична культура
content -> Лідія савченко випереджаючи час
content -> Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-11 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Доповідь VI соціальний діалог


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка