Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату


Зміст: Діагностика рухових порушеньСторінка3/15
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.78 Mb.
#12526
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Зміст:

 1. Діагностика рухових порушень.

Під «руховим порушенням» розуміється недорозвиток або викривлений розвиток таких компонентів рухової діяльності дитини як спосіб основного руху (вміння та навички), комплекс рухових якостей (сила, гнучкість, спритність, швидкість та витривалість), а також анатомо-фізіологічні особливості організму (стан м’язового тонусу, стан суглобів, архітектоніки кісток, деформації постави тулуба та кінцівок), які зумовлюють зниження кінцевого результату конкретного виду цієї діяльності (наприклад, стояння, ходіння, лазіння, ручних маніпуляцій з предметами тощо).

Визначення ступеня рухових порушень здійснює інструктор з фізичної культури або методист з ЛФК та заповнює робочу таблицю (Додаток 3).

Визначення на основі педагогічних спостережень або спеціальних завдань (тестів) порушеного виду рухової діяльності (наприклад, стояння, ходіння або бігу) потребує подальшої роботи з лікарем-невропатологом щодо з’ясування причини цих негараздів. Як підтверджують наукові дослідження, а також багаторічний досвід практичної роботи, більшість рухових порушень має нейрогенний характер, що призводить до парезів або паралічів тулуба і кінцівок. У наслідок цього знижується результативність виконання основних рухів у дітей, що негативно позначається на одному з трьох компонентів рухової активності (фізичного розвитку дитини, рухових якостей, техніки рухів). Отримані відомості щодо характеру основних рухів або найбільш проблемного основного режиму вносяться в універсальну контрольну картку рухового розвитку дитини (Додаток 4).Перші два параметри (схема руху та рухові якості) визначаються за допомогою педагогічних методик (спостережень та ігрових тестів), а особливості фізичного розвитку (стан анатомо-фізіологічних особливостей організму) – на основі медичних технік: антропометрії, спірографії, плантографії, гоніометрії, електрокардіографії, міотонометрії, рентгенографії, магнітно-резонансної томографії тощо.

На основі результатів обстеження конкретного основного руху заповнюється універсальна картка за даним видом руху, на підставі якої розробляється генеральна формула корекції цього основного руху. Набір генеральних формул корекції за всіма основними рухами складає основу перспективної корекційної програми рухового розвитку для конкретної дитини з церебральним паралічем або групи дітей, які мають подібні рухові порушення.

З метою діагностики рухових порушень використовуються загальноприйняті у практиці фізичного виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату рухові тести, методики педагогічного спостереження за технікою основних рухів, а також «Методика ігрового тестування рухового розвитку дітей з порушеннями опорно-рухового апарату» М.М. Єфименка.

Для оформлення отриманих у процесі діагностичного обстеження показників рухового розвитку дитини використовується результативний тестовий протокол (Додаток 5).II. Складання перспективних корекційних програм рухового розвитку дітей.

До традиційних ознак індивідуалізації рухових корекційних програм можна віднести наступне:

1. Особливості соматичного розвитку (загальний стан ЦНС, хвороби серцево-судинної, дихальної, системи виділення, органів травлення, особливості імунітету, наявність алергії тощо).

2. Особливості рухового розвитку дитини (за кожним видом рухової діяльності виявляється: характер порушення; ступінь його тяжкості; основновна причина; локалізація ураження ЦНС).

3. Особливості психічного розвитку (тип нервової системи, характер психіки).4. Ступінь інтелектуального розвитку (норма, затримка психічного розвитку, розумова відсталість).

5. Стан сенсорної сфери (форма і ступінь порушення зору і слуху).

6. Особливості мовлення (норма або вид мовленнєвого порушення).

7. Інші супутні синдроми.

8. Вік дитини.

9. Статеві особливості.

Під час складання корекційної рухової програми для дитини або групи дітей з однаковими руховими порушеннями необхідно чітко відпрацювати наступні аспекти: 1. Актуальну мету корекційного процесу, а також необхідні для її вирішення завдання.

 2. Спрямованість корекційного процесу (з акцентом на розширення діапазону рухів або підвищення ефективності вже засвоєних; можливо поєднання цих двох напрямків).

 3. Тривалість програми, її перспектива (на квартал, півріччя, рік, декілька років):

 4. Динаміка корекційних заходів (вибір загального рухового режиму, форм занять, їх обсяг та інтенсивність).

 5. Послідовність корекційних заходів (в якій послідовності мають відбуватися корекційні та оздоровчі програми з фізичного виховання, ЛФК, фізіотерапії, бальнеотерапії, ортопедії, масажу, медикаментозні тощо).

 6. Етапність проведення корекції рухового розвитку дитини (які рухові дії опановувати першочергово, а які пізніше; в якій послідовності треба здійснювати корекцію якісних складових рухової дії тощо).

 7. В залежності від ступеню рухових порушень, їх стійкості, термінів початку корекції, її тривалості та ефективності, методичне наповнення комплексної корекційної програми поступово трансформується і проходить наступні етапи:

I – лікувально-оздоровчий этап: найбільш ефективний у ранньому і молодшому дошкільному віці. Головна спрямованість даного етапу – повне відновлення морфо-функціонального статусу дитини, а також виконання мінімальної біологічної програми рухового розвитку здорової дитини першого року життя: від активного утримання голови у положенні лежачи на животі до самостійної ходьби без підтримки дорослого (Додаток 2). Цей етап має переважну лікувально-оздоровчу спрямованість, а його завдання вирішуються засобами лікувальної фізичної культури (ЛФК), фізіотерапії, масажу, гідрокінезотерапії, бальнеотерапії, мануальної терапії, медикаментозного лікування.

II – корекційно-розвивальний этап: починається переважно з молодшого дошкільного віку і продовжується приблизно до середнього шкільного віку. На цьому етапі поступово зростає роль педагогічних можливостей адаптаційного фізичного виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та вирішуються такі завдання:

- розвиток у дитини комплексу рухових якостей (сила, гнучкість, точність, координація, рівновага, швидкість та витривалість);

- формування вміннь та навичок виконання основних рухів (лежання, повзання, сидіння, стояння, ходьба, лазіння, біг, стрибки) та рухових дій (побутових, навчальних, соціальних).

IIIадаптивно-підтримуючий этап: пристосування (адаптація) дитини до власних рухових обмежень з метою удосконалення індивідуальних способів, прийомів, навичок у різних видах рухової діяльності (одяганні-роздяганні, пересуванні, гігієнічних процедурах, навчальних та трудових діях, соціальних проявах тощо). У процесі роботи необхідно прагнути, щоб ефективність життєво необхідних рухових дій досягала того рівня, котрий забезпечив би дитині з порушенням опорно-рухового апарату можливість відносно рівноправно реалізовуватись у житті поряд зі здоровими однолітками. Основна форма занять на цьому етапі – адаптивна фізична культура. Протягом етапу підтримується той рівень рухового розвитку дитини, якого було досягнуто на попередніх етапах.

8. Розробка перспективної корекційної програми рухового розвитку дитини або групи – загальний попередній план-схема, в якому треба стисло відобразити, що саме дитина має опанувати, які етапи для цього треба пройти та в якій послідовності; їх тривалість, інтенсивність корекційних заходів (форм занять).9. Індивідуалізовані методичні рекомендації щодо практичної реалізації окремих положень перспективної корекційної програми для однієї дитини або типологічної підгрупи дітей.

III. Організація адаптивного фізичного виховання дітей.

3.1.1 Форми рухової активності дітей.

Адаптивне фізичне виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату в дошкільних установах та вдома передбачає наступні форми рухової активності (табл. 1).

Таблиця 1

Основні форми рухової активності дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату*


Форми рухової активності


Ранній вік (до 3-х років)

Дошкільний вік (3-7 років)

1.

2.

3.4.

5.

6.7.

8.

9.10.

11.
12.

13.

14.


15.

16.


17.

18.


19.

20.


21.

22.


23.
24.

Ранкова гімнастика пробудження

Фізкультурні паузи

Фізкультурні хвилинки на заняттях

Кумедні фізкультуринки

Фізкультурні розваги

Горизонтальний пластичний балет (ГПБ)

Заняття з фізичної культури

Заняття з ЛФК

Денна гімнастика пробудження (в ліжках)

Індивідуальна корекція протягом дня

Прогулянки з елементами фізичних вправ, ігор, естафет

Загартування

Масаж

Лікувальне плавання (гідрокінезотерапія)Музично-ритмічні заняття

Трудотерапія

Іпотерапія

Дельфінотерапія

Фізкультурне свято

Змагання з доступних рухів (вправ)

Заняття в секції з обраного виду спорту

Елементи малого туризму

Самостійні (нерегламентовані) форми рухової активності

Домашня фізична культураХ

Х


Х

Х
Х


Х
Х

Х

Х


Х

Х
Х


Х

Х

ХХ

Х

ХХ

Х

ХХ
Х

Х

ХХ

Х

ХХ

Х

ХХ

Х

ХХ
Х


* – для кожної конкретної категорії дітей з порушеннями опорно-рухового апарату підбираються відповідні форми рухової активності.

3.1.2 Варіанти форм рухової активності

На основі діагнозу, особливостей фізичного розвитку та рухової підготовленості, індивідуально для кожної дитини або групи дітей з подібним руховим статусом добираються варіанти форм рухової активності.У додатках наведено орієнтовний загальний руховий режим, під яким треба розуміти комплекс запланованих для виконання протягом дня форм рухової активності дітей у приміщенні та на вулиці (додаток 6).

3.2 Засоби фізичного виховання та ЛФК.

3.2.1. Фізичні вправи лікувально-відновлювальної спрямованості (ЛФК, кінезотерапія, гідрокінезотерапія, масаж, мануальна терапія, фізіотерапія, трудотерапія, механотерапія, ортопедичні заходи).

 1. Вправи з корекції позотонічних реакцій (подолання патологічних шийно-тонічних рефлексів: симетричного та асиметричного, а також лабіринтного тонічного рефлексу).

 2. Вправи з загального гравітаційного розвантаження і релаксації скелета та м’язової системи.

 3. Вправи з корекції стану відділів хребетного стовбура у всіх площинах (кривошиї, сколіозу, сутулості, грудного кіфозу, поперекового гіперлордозу, випукло-увігнутої постави, а також кіфосколіозу).

 4. Вправи зі зниження тонусу гіпертонічних м’язів-згиначів верхніх кінцівок.

 5. Вправи з формування розгинальних рухів та опірної здібності верхніх кінцівок.

 6. Вправи з подолання недостатньох рухливості в суглобах верхніх кінцівок.

 7. Вправи з корекції хибних положень та профілактики контрактур у верхніх кінцівках.

 8. Вправи для зниження тонусу гіпертонічних м’язів-згиначів нижніх кінцівок.

 9. Вправи з формування розгинальних рухів та опірної здібності нижніх кінцівок.

 10. Вправи з подолання недостатньої рухливості в суглобах нижніх кінцівок.

 11. Вправи з корекції хибних положень та профілактики контрактур у нижніх кінцівок.

 12. Вправи з підвищення тонусу гіпотонічних м’язів верхніх кінцівок.

 13. Вправи з підвищення сили ослаблених м’язів верхніх кінцівок.

 14. Вправи з подоланням зайвої рухливості в суглобах верхніх кінцівок.

 15. Вправи з формування опорної здібності кистей та рук взагалі.

 16. Вправи з підвищення тонусу гіпотонічних м’язів нижніх кінцівок.

 17. Вправи з підвищення сили ослаблених м’язів нижніх кінцівок.

 18. Вправи з подолання зайвої рухливості в суглобах нижніх кінцівок.

 19. Вправи з формуванням опорної здібності стоп та ніг.

 20. Вправи для загального підвищення тонусу всіх м’язів тулуба та кінцівок (при наявності дифузної м’язової гіпотонії).

 21. Вправи для покращення м’язово-суглобової (кінестетичної) та шкірної (тактильної) чутливості.

 22. Вправи з формування предметно-маніпулятивної діяльності рук (пальців).

 23. Вправи з формування компенсаторних гіпертрофій окремих м’язових груп (посилений розвиток тих м’язів, які мають взяти на себе функції паралізованих або ослаблених).

 24. Вправи з подолання або пригнічення гіперкінезів (співдружніх насильницьких рухів).

 25. Вправи з формування вестибулярних та антигравітаційних реакцій, початкової статичної та динамічної рівноваги.

 26. Вправи з формування відчуття свого тіла у малому та великому просторі.

 27. Вправи для покращення стану серцево-судинної системи.

 28. Вправи для покращення діяльності дихальної системи.

 29. Вправи для покращення діяльності системи виділення.

 30. Вправи для покращення стану системи травлення.

 31. Вправи для нормалізації загального стану центральної нервової системи.

3.2.2. Фізичні вправи корекційно-розвиваючої спрямованості.

Обов’язкова мінімальна програма рухового розвитку дитини:

 1. Вправи з формування підйому голови, її утримання у вертикальному положенні та контролю у просторі.

 2. Вправи з формування опорно-розгинальних рухів у руках (плечовому поясі та верхньому відділі хребта) у положенні лежачи на животі.

 3. Елементарні ручні предметно-маніпулятивні дії у лежачих положеннях.

 4. Вправи з формування поворотів, розворотів та переворотів (зі спини на живіт і навпаки) у положенні лежачи.

 5. Повзання на животі.

 6. Повзання по-пластунськи.

 7. Вправи на карачках (низьких, середніх та високих) на місці.

 8. Повзання на карачках (низьких, середніх та високих).

 9. Елементарні ручні предметно-маніпулятивні дії на карачках.

 10. Вправи для формування положення сидячи.

 11. Вправи для самостійного прийняття положення сидячи.

 12. Пересування у положенні сидячи (на сідницях, навпочіпки).

 13. Елементарні ручні предметно-маніпулятивні дії в положенні сидячи.

 14. Вправи в положенні на колінах (низьких, середніх та високих).

 15. Пересування на колінах.

 16. Вправи для вставання на ноги.

 17. Вправи на самостійне стояння та збереження стійкого положення.

 18. Елементарні ручні предметно-маніпулятивні дії у положенні стоячи.

 19. Вправи з ходіння.

 20. Самостійна ходьба.

 21. Елементарні ручні предметно-маніпулятивні дії у ходьбі.
   1. Фізичні вправи на засвоєння основних рухових режимів, адаптованих до наявних порушень моторної сфери.

I. Лежачий основний руховий режим:

1. Вправи в положенні лежачи на спині.

2. Вправи в положенні лежачи на животі.

3. Вправи в положенні лежачи на боці.

4. Перевороти зі спини на живіт та навпаки.

5. Повороти та розвороти в положенні лежачи (на спині , на животі).

6. Все те ж саме, але маніпулюючи з різними предметами.

7. Ігри, естафети і змагання у лежачих положеннях (на спині, на животі, на боці).

II. Повзальний основний руховий режим:

1. Пересування на спині.

2. Пересування на животі.

3. Повзання по-пластунськи.4. Вправи на низьких карачках на місці.

5. Вправи на середніх карачках на місці.

6. Вправи на високих карачках на місці.

7. Плазування на низьких карачках.

8. Плазування на середніх карачках.

9. Плазування на високих карачках.

10. Біг на високих карачках.

11. Вправи на задніх низьких карачках на місці..

12. Вправи на задніх середніх карачках на місці.

13. Плазування на задніх низьких карачках.

14. Плазування на задніх середніх карачках.

15. Все те ж саме, але маніпулюючи з різними предметами.

16. Ігри, естафети і змагання з елементами повзання.

III. Сидячий основний руховий режим:

1. Вправи з пасивного висаджування дитини.

2. Вправи з розвитку статичної рівноваги в положенні сидячи.

3. Вправи з самостійного прийняття положення сидячи з положення лежачи або на карачках.

4. Вправи з пересувань в положенні сидячи (на сідницях, навпочіпки).

5. Вправи з розвитку динамічної рівноваги при пересуваннях в положенні сидячи.

6. Все те ж саме, але маніпулюючи з різними предметами.

7. Педалювання на стаціонарному велостанку.

8. Педалювання на чотирьохколісному автомобілі.

9. Педалювання на трьохколісному велосипеді.

10. Педалювання на двохколісному велосипеді.

11. Ігри, естафети та змагання у положенні сидячи.


 1. Стоячий основний руховий режим:

1. Вправи в положенні на низьких колінах.

2. Вправи зі вставання на середні та високі коліна.

3. Вправи з розвитку статичної рівноваги в положенні стоячи на високих колінах.

4. Вправи з пересувань на середніх або високих колінах.

5. Вправи з прийняття положення прямостояння.

6. Вправи з розвитку статичної рівноваги в положенні стоячи.

7. Вправи з формування елементарних крокових рухів на місці.

8. Все те ж саме, але маніпулюючи з різними предметами руками і ногами.

8. Ігри, естафети і змагання у положенні стоячи.

V. Ходьбовий основний руховий режим:

1. Вправи з формування крокових дій біля опори.

2. Вправи з формування самостійних крокових дій (без ручної опори).

3. Вправи з прямолінійного ходіння.

4. Вправи з криволінійного ходіння.

5. Вправи з переступанням через незначні перешкоди (гімнастична палиця, обруч, тонкий канат тощо).

6. Вправи з ходіння по відносно складній траєкторії (по колу в обидві сторони, по «вісімці», зигзагом тощо).

7. Вправи з подоланням більш складних горизонтальних перешкод (жердини, дерев’яної «цеглинки», кубики тощо.

8. Вправи з подоланням відносно складних вертикальних перешкод (гімнастичної лави, дерев’яного куба, поручнів тощо).

9. Вправи з ходіння по незручній опірній поверхні (сітці, яку покладено на підлогу; по піску, траві, снігу, воді тощо).

10. Вправи з ходіння по похилій поверхні вгору.

11. Вправи з ходіння по похилій поверхні з гори.

12. Вправи з ходіння по сходинках в гору та з гори.13. Вправи з ходіння в обмеженому просторі (по коридору, по умовному «лабіринту», під гілками дерев, в умовному «тонелі» тощо).

14. Вправи з крос-ходьби (з подоланням природних перешкод на відкритій місцевості: по галявині, по степу, у лісі чи парку).

15. Вправи з ходьби по хиткій поверхні (тренажерів).

16. Вправи з ходьби по підвищеній та обмеженій опорі (лаві, горизонтальній колоді, колесах тощо).

17. Вправи з перенесенням дрібних предметів (м’ячів, кегель, кубиків тощо).

18. Вправи з перенесенням відносно великих предметів (обручів, м’ячів, різних модулів).

19. Вправи з груповим перенесенням відносно довгих предметів (канату, жердини, мотузкової драбини тощо).

20. Вправи з ходьби з елементами перелізання через стаціонарні вертикальні перешкоди (бар’єр, невисоку драбину, гімнастичну конструкцію тощо).

21. Вправи з ходьби в шеренгу парами, трійками або четвірками.

22. Вправи з ходьби в колону по одному, взявшись за руки.

23. Вправи з групової ходьби в обмеженому просторі залу чи майданчика.

24. Вправи з ходьби назустріч один одному.

25. Вправи з ходьби в поєднанні з ручними та ножними предметно-маніпулятивними діями (набиванням м’яча об підлогу, пересуванням візка, ударами по м’ячу ногою тощо).

26. Ходьба без зорового контролю (з заплющеними очима).

27. Ігри, естафети і змагання з елементами ходьби.

VI. Лазильний основний руховий режим:

1. Вправи з лазіння, де використовуються переважно упори.

2. Вправи з лазіння, де використовуються переважно виси.

3. Вправи з лазіння, де поєднуються упори з висами.

4. Вправи з лазіння по стаціонарній вертикальній дробині.

5. Вправи з лазіння по хитких конструкціях (тренажерам «Канатна дорога», «Трап» тощо).

6. Вправи з лазіння по рухливим конструкціям (тренажерах «Бамбучина», «Джунглі-маятники», «Драбина-чудесенка» тощо).

7. Вправи з лазіння та переноскою в руці дрібних предметів (кілець, кубиків, м’ячиків тощо).

8. Вправи з лазіння та перенесенням у руці відносно великого предмета (м’яча середнього розміру, гімнастичної палиці тощо).

9. Вправи з лазіння по різних конструкціях після вестибулярного збудження.

10. Ігри, естафети і змагання з елементами лазіння.VII. Біговий основний руховий режим:

1. Вправи з бігу на місці, тримаючись рукою (руками) за опору.

2. Вправи з бігу на місці без ручної опори.

3. Вправи з довільного бігу по площині залу або майданчика.

4. Вправи з бігу в заданому «коридорі».

5. Вправи з бігу до орієнтирів (кегель або прапорців).

6. Вправи з бігу по колу.

7. Вправи з бігу по фігурній траєкторії («вісімці», зигзагом, змійкою тощо).

8. Вправи з бігу, де треба оббігати вертикальні перешкоди (кеглі, прапорці тощо).

9. Вправи з бігу під натягнутими орієнтирами (резинкою).

11. Вправи з бігу, долаючи незначні горизонтальні перешкоди.

12. Вправи з бігу, долаючи незначні вертикальні перешкоди.

13. Вправи з бігу в шерензі (по двоє, втрьох, вчотирьох).

14. Вправи з бігу в колоні по одному.

15. Вправи з бігу по відмітках.

16. Вправи з бігу по пересічній місцевості (кросовий біг).

17. Вправи з бігу в поєднанні з переноскою дрібних предметів (м’ячиків, кубиків, кілець, мішечків з піском тощо).

18. Вправи з бігу в поєднанні з перенесенням відносно великих предметів (м’яча, гімнастичної палиці, поролонового модуля тощо).

19. Вправи з бігу в поєднанні з веденням м’яча рукою (руками).

20. Вправи з бігу по незручній поверхні (піску, траві, воді, снігу).

21. Вправи з нестандартними способами бігу (приставними кроками, спиною уперед, хрестовим кроком, по типу «лезгінки», галопом тощо).

22. Вправи з бігу в гору.

23. Вправи з бігу з гори.

24. Вправи з бігу з прискоренням.

25. Вправи з бігу на загальну витривалість.

26. Ігри, естафети і змагання з елементами бігу.VIII. Стрибковий основний руховий режим:

1. Вправи з підскоків на місці на двох ногах , тримаючись за опору.

2. Вправи з підскоків на місці на двох ногах , не тримаючись за опору.

3. Вправи з підскоків з просуванням вперед.

4. Вправи з підскоків з просуванням в різних напрямках.

5. Вправи зі стрибків у довжину з місця.

6. Вправи зі стрибків у висоту з місця.

7. Вправи зі стрибків у довжину з розбігу.

8. Вправи зі стрибків у висоту з розбігу.

9. Ігри, естафети і змагання з елементами підскоків та стрибків.Каталог: img -> zstored -> files
files -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
files -> Програма фізична культура для спеціальних медичних груп у
files -> Про затвердження Порядку підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) 57 Змінити назву Положення
files -> Програма література (російська та зарубіжна)
files -> Природознавство 4 клас
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням румунської мови


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка