Програма складається з блоку питань з «Країнознавства», «Історії міжнародних відносин та зовнішнтої політики»Скачати 122.5 Kb.
Дата конвертації28.10.2018
Розмір122.5 Kb.
ТипПрограма
Програма фахового вступного випробування

на навчання за ОКР магістра зі спеціальності

8.03020501 Країнознавство
Програма складається з блоку питань з «Країнознавства», «Історії міжнародних відносин та зовнішнтої політики» і «Теорії міжнародних відносин».

Вступник повинен володіти поняттями:

 • понятійно-категоріальний апарат теорії міжнародних відносин (ТМВ);

 • закономірності і тенденції міжнародних відносин;

 • методи вивчення міжнародних відносин;

 • основні теоретичні підходи в ТМВ (політичний реалізм, політичний ідеалізм, транснаціоналізм та ін.);

 • система міжнародних відносин (типи, структури і закони функціонування міжнародних систем, історичні етапи розвитку міжнародних систем, особливості сучасної системи міжнародних відносин);

 • середовище системи міжнародних відносин (соціальне середовище – цивілізаційний підхід, позасоціальне середовище – роль геополітики в науці про міжнародні відносини, глобалізація міжнародного середовища);

 • учасники міжнародних відносин, їх цілі, засоби і стратегії;

 • національні інтереси держави: поняття, структура, політична роль;

 • міжнародна безпека;

 • правові і моральні принципи регулювання міжнародних відносин;

 • міжнародні організації як механізми регулювання міжнародних відносин;

 • дипломатія як засіб регулювання міжнародних відносин;

 • конфлікти в міжнародних відносинах;

 • міжнародне співробітництво;

 • міжнародний порядок на початку ХХІ ст.

Орієнтовна тематика питань 1. Велика Британія (країнознавча характеристика)

 2. Франція

 3. ФРН

 4. Італія

 5. Іспанія

 6. Країни Бенілюксу

 7. Швейцарія і Австрія

 8. Греція і Кіпр

 9. Туречина

 10. Румунія і Болгарія

 11. Сербія

 12. Албанія і Косово

 13. Хорватія і Словенія

 14. Угорщина і Словачина

 15. Чехія і Польща

 16. Швеція і Фінляндія

 17. Норвегія і Данія

 18. КНР

 19. Японія

 20. КНДР

 21. Корейська республіка

 22. Індонезія

 23. Країни АСЕАН

 24. Індонезія

 25. Іран

 26. Монархії Персидської затоки

 27. Ізраїль

 28. Ірак

 29. Єгипет

 30. Країни Магрибу

 31. Екваторіальна Африка

 32. ПАР

 33. Західна Африка

 34. США: природа і населення

 35. США: політика і економіка

 36. Канада

 37. Мексика

 38. Австралія

 39. Нова Зеладія

 40. Бразилія

 41. Аргентина

 42. Колумбія і Венесуела

 43. Перу і Еквадор (країнознавча характеристика)

 44. Міжнародні відносини як предмет ТМВ. Понятійно-категоріальний апарат ТМВ.

 45. Сутність, цілі та принципи міжнародної політики.

 46. Взаємозв'язок зовнішньої і внутрішньої політики держави.

 47. Закономірності і тенденції міжнародних відносин.

 48. Міжнародні відносини в історії соціально-політичної думки.

 49. Ідеалізм в науці про міжнародні відносини.

 50. Політичний реалізм в теорії міжнародних відносин.

 51. Марксиське розуміння сутності міжнародних відносин.

 52. Сучасні підходи в ТМВ.

 53. Сутність системної теорії. Особливості системного підходу в аналізі міжнародних відносин.

 54. Типи, структури і закони функціонування міжнародних систем.

 55. Теорії міжнародних систем М.Каплана, С. Хоффмана, Р. Роузкранца.

 56. Історичні етапи розвитку міжнародних систем.

 57. Особливості формування сучасної системи міжнародних відносин.

 58. Типи міжнародних акторів та їх ієрархія.

 59. Сутність і роль держави як учасника міжнародних відносин.

 60. Недержавні учасники міжнародних відносин.

 61. Основні компоненти зовнішньополітичної могутності міжнародного актора.

 62. Роль сили в міжнародних відносинах. Збройне насилля і його форми.

 63. Поняття національного інтересу.

 64. Структура національного інтересу. Національні інтереси України.

 65. Поняття безпеки та основні теоретичні підходи до її вивчення.

 66. Основні загрози міжнародній безпеці. Нові глобальні загрози.

 67. Механізми підтримання міжнародної безпеки.

 68. Історичні форми і особливості регулятивної ролі міжнародного права.

 69. Основні принципи сучасного міжнародного права. Статут ООН.

 70. Права людини і міжнародне гуманітарне право.

 71. Мораль у міжнародних відносинах.

 72. Роль міжнародних організацій в міжнародних відносинах.

 73. ООН.

 74. ОБСЄ.

 75. НАТО.

 76. ЄС.

 77. Рада Європи.

 78. СНД.

 79. Міжнародні економічні та фінансові організації.

 80. Сутність поняття “дипломатія”.

 81. Особливості сучасної дипломатії.

 82. Сутність і типологія міжнародних конфліктів.

 83. Розвиток конфлікту: основні фази.

 84. Особливості сучасних міжнародних конфліктів.

 85. Проблеми розв'язання воєних конфліктів.

 86. Поняття і типи міжнародного співробітництва.

 87. Міжнародне співробітництво з позицій політичного реалізму та ліберальної парадигми.

 88. Співробітництво та інтеграційні процеси.

 89. Єврорегіони як специфічна форма міжнародного співробітництва.

 90. Нова світова структура.

 91. Україна в сучасній системі міжнародних відносин

 92. Дипломатична діяльність Священної Римської Імперії.

 93. Дипломатичні стосунки Риму із варварами

 94. Зовнішня політика Риму у період Республіки ІІІ – І ст. до Р.Хр.

 95. Зовнішня політика Греції у македонсько-елінністичну епоху.

 96. Зовнішньополітична діяльність Італії у XII – XV ст.

 97. Зовнішньополітична діяльність Франції у XII – XV ст.

 98. Імперія Карла Великого та зовнішньополітичні вектори її політики .

 99. Історія міжнародних відносин та зовнішньої політики в системі гуманітарних дисциплін.

 100. Міжнародне становище Візантії у VI – X ст.

 101. Міжнародні стосунки Стародавньої Греції у гомерівський період XII – IV ст. до Р.Хр.

 102. Політика Ассирії в епоху могутності VIII –VII ст. до Р.Хр.)

 103. Політичні стосунки Риму з іншими народами (Парфія, Китай, Сасаніди) в епоху Імперій.

 104. Роль папства у міжнародних стосунках.

 105. Роль середньовічної церкви у формуванні зовнішньої політики.

 106. Русь та її зовнішньополітичні вектори.

 107. Система міжнародних зв’язків Стародавньої Греції докласичного періоду.

 108. Система стосунків між Єгипетським і Хетським царствами.

 109. Боротьба американських колоній за незалежність

 110. Віденський конгрес та зовнішньополітичні амбіції його учасників

 111. Війна за австрійську спадщину1740–1748р.

 112. Війна за польську спадщину 1733–1738 рр.

 113. Війни Людовика XIV.

 114. Грецьке питання і “європейський концерт” у 1821 – 1830 рр.

 115. Европа на на шляху до війни 1907–1914 рр.

 116. Европейска система союзів до 1907 р.

 117. Епоха конгресів 1818–1822 рр.

 118. Єгипетські кризи 1831–1833 та 1840–1841 рр.

 119. Зовнішньополітичні баталії в ехоху Третьої коаліції 1805р. та Четвертої коаліції 1806–1807р.

 120. Зовнішня політика США в 1815–1865 рр.

 121. Колоніальна експансия в Азії 80-х – 90-х рр. ХІХ ст.

 122. Колоніальна політика європейських держав у XVIII

 123. Колоніальне суперництво держав у XVII ст.

 124. Крах Наполеонівської імперії 1812 - 1815 р.

 125. Кримська війна 1853–1856 рр.

 126. Латинська Америка в системі міжнародних відносин XIX ст.

 127. Міжнародна політика Франції у 30-60-х рр. XVIII ст.

 128. Наполеонівська Європа 1807– 1812 р.

 129. Німеччина і Європа в 1871–1875 рр.

 130. Османська імперія й інтереси великих держав у першій половині XIX ст.

 131. Паризький конгрес.

 132. Політика й ідеологія: міжнародні відносини в 1830–1847 рр.

 133. Політичні блоки 1914 – 1918 рр.

 134. Революції 1848 р. і міжнародні відносини в Європі

 135. Риси та особливості колоніальної експансії в 80–90-е рр. XIX ст.

 136. Росія та її зовнішньополітичні орієнтири 1789-1802 рр.

 137. Священний союз.

 138. Семилітня війна

 139. Суперництво на Балтиці в др. половині XVII – поч. XVIII ст.

 140. Східна криза 1875–1878 рр.

 141. Східне питання в 1856–1875 рр.

 142. США країни Латинскої Америки з 70-х рр. XIX ст. – поч. XX ст.

 143. Тридцятирічна війна і політична карта Європи в середині XVII ст.

 144. Турецькі війни др. пол XVII – поч. XVIII ст.

 145. Характерні риси міжнародних відносин та зовнішньої політики у період Нового часу.

 146. Американо-японський конфлікт та його наслідки

 147. Вашингтонська конференція 1921-1922 р. та її результати

 148. Версальсько-Вашингтонська система міжнародних відносин: зміст і характер

 149. Врегулювання міжнародних відносин 1943- поч. травня 1945 рр.

 150. Далекосхідний вузол міжнародних протиріч у міжвоєнний період

 151. Загострення німецької проблеми. Рурська криза. План Дауеса.

 152. Західні держави і Радянський Союз у 20-х рр: початковий етап мирного співіснування.

 153. Зовнішня політика країн світу та початки антифашистського співробітництва (червень 1941 –1942 рр.)

 154. Міжнародна обстановка на Далекому Сході і протиріччя великих держав.

 155. Міжнародні відносини на американському континенті у міжвоєнний перод.  

 156. Панамериканські конференції 1920-х рр.

 157. Міжнародні відносини у зоні Тихого океану на завершальній стадії другої світової війни

 158. Напад Німеччини на СРСР.

 159. Німецьке питання в 1920-х рр. План Дауеса

 160. Паризька мирна конференція. Версальський мирний договір з Німеччиною

 161. Плани великих держав по мирному врегулюванню і післявоєнній організації світу.

 162. Поразка Польщі та “Дивна війна”

 163. Потсдамська конференція.

 164. Проблеми європейської безпеки і роззброювання. Конференція в Локарно

 165. Проблеми міжнародної безпеки і роззброювання в роки світової економічної кризи

 166. Створення і початковий період діяльності Ліги націй

 167. Стосунки між союзниками 1942-1944 рр.

 168. Утворення осередків військової небезпеки в Європі у міжвоєнний період.

 169. “Холодна війна” і її вплив на розвиток міжнародних відносин та зовнішньої політики.

 170. Вихід на перші ролі у світовій політиці США та СРСР після Другої світової війни. Відновлення біполярної конфронтації (1980–1985)

 171. Дві Німеччини в системі міжнародних відносин

 172. Дезінтеграція СРСР та створення СНД.

 173. Епоха міжнародних конфліктів (1957-1962 рр.)

 174. Європейське питання у світовій політиці у повоєнний період. Створення ООН.

 175. Інтеграційні процеси у країнах Європи.

 176. Конференція у Сан-Франциско 1951 р.

 177. Країни азійсько-тихоокеанського регіону в міжнародних відносинах

 178. Міжнародне становище кран Азії.

 179. Міжнародні відносини в Африці.

 180. Міжнародні відносини в Латинській Америці.

 181. Міжнародні відносини та зовнішня політика у країнах Латинської Америки.

 182. НАТО та ОВД.

 183. Початковий етап формування біполярності (1947–1949)

 184. Поширення біполярного протистояння на Східну Азію і периферію міжнародної системи (1945–1951)

 185. Проблеми Близького та Далекого Сходу і зацікавлені сторони (1953-1957 рр.).

 186. Проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики на Близькому та Середньому Сході

 187. Протиріччя післявоєнного врегулювання (1945–1946)

 188. Радянсько-американський саміт у Вашингтоні 1959 року.

 189. Підготовка Паризької конференції та її зрив. Карибська криза.

 190. Радянськоамериканські розбіжності у питанні післявоєнного розвитку Японії.

 191. Розкол Німеччини та Європи. Європейські та атлантичні концепції безпеки.

 192. Розпад біполярної структури.

 193. Дезінтеграція СРСР та створення СНД.

 194. Росія і проблема правонаступництва СРСР.

 195. Специфіка розстановки сил на Далекому Сході після капітуляції Японії.

 196. Становлення політики розрядки (1962–1968). (Ослаблення ворогуючих таборів).

 197. Створення РЕВ і сателізація країн Центральної та Південно-Східної Європи.

 198. Стосунки між американськими державами 1948-1957 рр..

 199. Структурне оформлення двоблокової системи (1950–1955)

 200. Територіальні зміни в Європі після Другої світової війни.


4. Література

 1. Абрамова С.Ю. Африка: четыре столетия работорговли. – М., 1992.

 2. Арабский мир: три десятилетия независимого развития. – М., 1990.

 3. Агаев С.Л. Иран между прошлым и будущим. – М., 1987.

 4. Арашидзе Л.Г. Международные отношения в Восточной Азии. Угрозы и надежды. – М.: Международные отношения, 2007. – 295 с.

 5. Африка: взаимодействие культур. – М., 1989.

 6. Африка: энциклопедический справочник. Т.1. А-К. / Гл. ред. А.Громыко. – М., 1986; Т.2. К-Я. / Гл. ред. А.Громыко. – М., 1987.

 7. Балканские страны. – М., 1948.

 8. Безуглий В., Кузинець С. Регіональна економіка і соціальна географія світу. – К., 2007.

 9. Белозоров С.Т. Африка (фізико-географічний нарис). – К., 1951.

 10. Бергер Я. Китай. Экономико-географический очерк. – М., 1959.

 11. Бирма. Справочник. – М., 1982.

 12. Близький Схід: Міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України. – К., 2008.

 13. Бодрук О. Ракетний синдром. Військові потенціали країн третього світу у контексті сучасних міжнародних процесів // Політика і час. – 2002. - № 5.

 14. Борьба за освобождение португальских колоний Африки (1961-1973). – М., 1975.

 15. Бурдяк В. Республіка Болгарія на зламі епох. Політична трансформація суспільства. – Чернівці, 2004. – 520 с.

 16. Васильев Л.С. История Востока: В 2 т. Т.2. – М., 1998.

 17. Великобритания: эпоха реформ / Под ред. Ал.А. Громыко. – М., 2007. – 536 с.

 18. Весь мир. Географическая энциклопедия. – М., 2001.

 19. Вознюк В.А. Відкриваю Нідерланди по-українськи. – Чернівці, 2009. – 232 с.

 20. Восток и современность. – М., 1990.

 21. Гелей С., Рутар С. Політико-правові системи світу. Навчальний посібник. – К., 2006.

 22. Географія. Світи, регіони, континенти. – К., 2004.

 23. Географія США. Американські краєвиди. – К., 1992.

 24. Герман С. Обличчя сучасної Польщі. – Львів, 2001. – 125 с.

 25. Глинкин А.Н. Новейшая история Бразилия (1939 – 1959). – М., 1961.

 26. Государство, гражданское общество и процесс демократизации в Латинской Америке / Отв. ред. Мерин Б.М. – М., 1995.

 27. Государство Израиль. Справочник. – М., 1982.

 28. Гренвилл Дж. История ХХ века. Люди. События. Факты / Пер. с англ. О.Суворов. – М., 1999.

 29. Гуськова Е. История югославского кризиса (1989–2000). – М., 2001. – 720 с.

 30. Дорошко М.С. Країни СНД і Балтії. – Чернівці, 2008. – 308 с.

 31. Дубович І.А. Країнознавчий словник-довідник. – К., 2008. – 839 с.

 32. Экономическая география капиталистических и развитых стран. – М., 1971. – Ч. 1: Западная Европа и США.

 33. Экономическая география капиталистических стран Европы. – М., 1966.

 34. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны / Под ред. д-ра геогр. наук, проф. С.Б.Лаврова, канд. геогр. наук, доц. Н.В.Каледина. – М., 2002.

 35. Энциклопедия нового Китая. – М., 1989.

 36. Жданов Н.В., Игнатенко А.А. Ислам на пороге ХХІ века. – М., 1989.

 37. Зайчиков В.Т. Корея. – М., 1957.

 38. Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів. Львів, 2002.

 39. Ігнатьєв П.М. Індія на шляху до лідерства в Південній Азії. – Чернівці, 2006.

 40. Ігнатьєв П.М. Країнознавство країн Азії. – Чернівці, 2006.

 41. Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів / За ред. Л. Зашкільняка. Львів, 2001.

 42. Индия: страна и ее регионы / Под ред. Е. Ю. Ваниной. – М., 2000.

 43. Иран. Очерки новейшей истории. – М., 1978.

 44. Ислам и политика. – М., 2001.

 45. Ислам: традиции и новации. – М., 1991.

 46. Ислам: Энциклопедический словарь. – М., 1991.

 47. Испания. Анфас и профиль / Под ред. В.Л. Верникова. – М., 2007. – 480 с.

 48. История Китая. – М., 1998.

 49. История народов Восточной и Центральной Азии с древнейших времён до наших дней. – М., 1986.

 50. История национально-освободительной борьбы народов Африки в новейшее время. – М., 1988.

 51. История Тропической и Южной Африки (1918-1988). – М., 1989.

 52. 51а. Италия. – М., 1991.

 53. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года: В 2-х кн. / Пер. с англ. – М., 2000.

 54. Китай. Факты и цифры. 2000. – Пекин, 2000.

 55. Козицький А. Новітня історія країн Азії та Африки (1918-1999): Курс лекцій. – Львів, 2000.

 56. Козырев Н.И. Дипломатия и дипломатическая служба стран Среднего Востока (Иран, Афганистан). – М.: Восток–Запад, 2008. – 71 с.

 57. Колониальное общество Тропической Африки: взаимодействие цивилизаций ? – М., 1993.

 58. Косолапов Б. Алжир. – М., 1959.

 59. Крашенинникова Н.А. История права Востока. – М., 1994.

 60. Кон-Шебрек Ден, эль-Алами Дауд. Палестино-израильская конфронтация. Две точки зрения. – М., 2002.

 61. Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки / М.С. Дорошко, Р.Д. Кривонос, В.П. Крижанівський, Н.Ф. Сербіна. – К.: Ніка, 2009. – 312 с.

 62. Кріль М. Боснія та Герцеговина у післявоєнні роки (1995–2005) // Педагогічна думка. – 2006. - № 1. – С. 35–41.

 63. Кріль М.М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Навчальний посібник. – К., 2008. – 284 с.

 64. Кріль М.М. Історія Словаччини. – Львів, 2006. – 264 с.

 65. Кріль М. Македонія на зламі ХХ–ХХІ ст. // Педагогічна думка. – 2006. - № 2. – С. 63–68.

 66. Кріль М. Молдова: роки незалежності // Педагогічна думка. – 2007. - № 2. – С. 49–55.

 67. Кріль М. Республіка Білорусь: 1991–2006 рр. // Педагогічна думка. – 2007. - № 1. – С. 58–66.

 68. Кріль М. Сучасна Албанія // Педагогічна думка. – 2005. - № 1. – С. 40–47.

 69. Кріль М. Сучасна Хорватія // Педагогічна думка. – 2005. - № 2. – С. 32–38.

 70. Кріль М. Сучасна Чехія // Педагогічна думка. – 2005. - № 3. – С. 31–41.

 71. Крупенко М. Япония после «холодной» войны. – М., 2001.

 72. Культура Аргентины. – М., 1977.

 73. Культура Бразилии. – М., 1981.

 74. Латинская Америка в международных отношениях. ХХ век: В 2 т. – М., 1988.

 75. Латинская Америка 80-х годов: партийно-политическая структура стран региона. – М., 1989.

 76. Латинская Америка 80-х годов: страны Южного конуса: современное положение и перспективы развития. – М., 1989.

 77. Латинская Америка и Карибы. Политические институты и процессы / Отв. ред. З.В.Ивановский. – М., 2000.

 78. Латинская Америка: Справочник / Под общ. ред. В.В.Вольского; Сост. С.Н.Табунов. – М., 1990.

 79. Латинская Америка: структурная перестройка хозяйства. – М., 1994.

 80. Латинская Америка: Энциклопедический справочник, т. 1-2 / [Гл. ред. В.В.Вольский]. – М., 1979-1982.

 81. Левин З.И. Развитие общественной мысли на Востоке. Колониальный период. – М., 1993.

 82. Левин З.И. Общественная мысль на Востоке. Постколониальный период. – М., 1999.

 83. Леонов Н.С. Некоторые проблемы политической истории Центральной Америки ХХ столетия. – М., 1972.

 84. Леонов Н.С. Очерки новой и новейшей истории стран Центральной Америки. – М., 1975.

 85. Литвин В. Зовнішня політика України: 1990-2000 // Віче. – 2000. - № 11-12, 2001. - № 1.

 86. Ломакин В.И. Внешнеэкономическая политика Британии. Монография. – М., 2004. – 287 с.

 87. Лудшувейт У. Турция. Экономико-географический очерк. – М., 1965.

 88. Малая энциклопедия стран / Сиротенко Н.Г., Менделев В.А. – М., 2001.

 89. Малые страны Западной Европы. – М., 1972.

 90. Марчук Н.Н. Борьба за независимость в Латинской Америке в конце ХVІІІ – начале ХІХ ст. – М., 1988.

 91. Марчук Н.Н. Становление национальных государств в Латинской Америке. – М., 1989.

 92. Масляк В. Країнознавство. – К., 2007.

 93. Матлина А.А. Латинская Америка в меняющемся мире. – М., 1992.

 94. Международная энциклопедия «Страны и их объединения (география, история, религия, власть, экономика, социальная сфера)» / Под науч. ред. проф. Севрука М.А. – М., 2001. 

 95. Міжнародні організації. – К., 2008.

 96. Мир в ХХ веке. – М., 2001.

 97. Млечин Л. Кто взорвал Америку? Империя террора: от «Красных бригад» до «Исламского джихада». – М., 2002.

 98. Мусульманские страны. Религия и политика (70-80-е годы). – М., 1991.

 99. Мусульманские страны у границ СНГ. – М., 2001.

 100. Мякин А.Д. Япония. – М., 1956.

 101. Новейшая история арабских стран Азии (1917-1985). – М., 1988.

 102. Новейшая история арабских стран Африки (1917-1987). – М., 1987.

 103. Новейшая история стран Азии и Африки, ХХ век: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 3 ч. / Под ред. А.М.Родригеса. – М., 2001.

 104. Общественная мысль развивающихся стран. – М., 1988.

 105. Патнам Р. Творення демократії. Традиції громадянської активності в сучасній Італії. – К.: Основи, 2001.

 106. Перепелиця Г. Конфлікти в посткомуністичній Європі. – К., 2003. – 432 с.

 107. Пик Г. США – Велика Британія: особливі стосунки. – К., 2004.

 108. Плешов О.В. Ислам и демократия. – М., 1996.

 109. Плясун Я.Г. Туніська республіка. Державно-політичний розвиток. – К., 1972.

 110. Половина І. Фізична географія Європи. – К., 1998.

 111. Пророченко Н. Чому зростає “Халіфорнія”? Політичний іслам і сучасність // Політика і час. – 2002. - № 11.

 112. Регіон Балтійського моря. Культура, політика, суспільство. – Львів, 2005. – 358 с.

 113. Религия и секуляризм на Востоке. – М., 1993.

 114. Республика Заир. Справочник. – М., 1984. – 256 с.

 115. Розалиев Ю.И. Новая и новейшая история стран Азии и Африки. – М., 1987.

 116. Сапожникова Е. Страноведение. Теория и методика туристического изучения страны. – М., 2004.

 117. Свастюк Г.В. Штаты Индии. – М., 1981.

 118. Северная Европа. Регион нового развития / Под ред. Ю.С. Дерябина, Н.М. Антюшиной. – М., 2008. – 512 с.

 119. Сергійчук І.М. Новітня історія країн Азії та Африки (1918 – кінець ХХ ст.). – Суми, 2002.

 120. Системная история международных отношений / Под ред А. Д. Богатурова. – М., 2006. – Т. 2: События 1945 – 2003 годов.

 121. Современная Азия. Справочник. – М., 1973.

 122. Современный ислам: культура и политика. – М., 1994.

 123. Страны Африки: Полит.-экон. справочник. Под общ. ред. Ан.А.Громыко, Ю.С.Грядунова, П.И.Манчхи; Сост. Г.Б.Старушенко. – М., 1988.

 124. Страны Ближнего Востока: Справочник. – К., 1990.

 125. Страны и народы мира: Энциклопедический справочник. – М., 1999.

 126. Страны мира. Информационно-аналитический справочник ЦРУ. – Екатеринбург, 2001.

 127. Страны мира: Справочник. 1999 / Под общ. ред. И.С.Иванова. – М., 1999.

 128. Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки: Учеб. пособие. – М., 1995. 

 129. США. Словарь – справочник. – М., 1950.

 130. Субботин В.А. Великобритания и ее колонии. Тропическая Африка в 1918-1960 гг. – М., 1992.

 131. Тарле Е.В. Политика: История территориальных захватов. ХV-ХХ века. – М., 2000.

 132. Троицкий М.А. Трансатлантический союз 1991–2004. Международная система американо-европейского партнерства после распада биполярности. – М., 2004.

 133. Факти про Німеччину. – Берлін, 1994.

 134. Феномен восточного деспотизма. Структура управления и власти. – М., 1993.

 135. Філіпенко А. Міжнародні економічні відносини. Історія. – Київ, 2006.

 136. Франция. В поисках новых путей / Отв. ред. Ю.И. Рубинский. – М., 2007. – 624 с.

 137. Шевчук Л. Китай. Соціально-географічна характеристика. – Львів, 1999.

 138. Шепелєв М. Світознавство в контексті політизації цивілізаційного процесу // Людина і політика. – 2002. - № 2.

 139. Центральная Европа во второй половине ХХ века: В 3-х т. – Т. 3: Трансформации 90-х годов. – Ч. 1–2. – М., 2002. – 516 с.

 140. Центральноевропейские страны на рубеже ХХ – ХХІ вв. Аспекты общественно-политического развития. Историко-политологический справочник. – М., 2002. – 250 с.

 141. Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен / Под ред. А.А. Языковой. – М., 2007. – 352 с.

 142. Юрковський В. Країни світу. – К., 1999.

 143. Япония. – М., 1973.

 144. Япония второй половины ХХ века: Проблемы и судьбы. – М., 2003.

 145. Яровий В. Новітня історія центральноєвропейських та Балканських країн ХХ ст.: Підручник. – К., 2005. – 814 с.

 146. Аннан К. Партнерство во имя всемирного сообщества. – НьюЙорк, 1998.

 147. Анчишкин А. Наука, техника, економика. – М.,1989.

 148. Арбатов А., Благоволин С. и др. Мир вступает в многополярность? // Междунар. жизнь. – 1997. – № 11–12.

 149. Барановский В. Г. Европа: формирование новой международной политической системы // Мировая экономика и междунар. отношения. – 1990. – № 9.

 150. Батюк В. Геополитический контекст начала “холодной войны”: уроки для 90-х // США: экономика – политика – идеология. – 1994. – № 8–10.

 151. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. – К., 2000.

 152. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и ее геостратегические императивы. – М., 1997.

 153. Богатуров А. Д. Великие державы на Тихом океане: История и теория международных отношений в Восточной Азии после второй мировой войны (1945–1995). – М., 1997.

 154. Венгрия 1956 года. Очерки истории кризиса. – М., 1993.

 155. Всемирная история: Учебник для ВУЗов / Под.ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Марковой. – М., 1997.

 156. Дергачев В.А. Геополитика. – К.: ВИРА, 2000.

 157. Дживелетов А. К. Средневековые города в Западной Европе. – М., 2002. – 304 с.

 158. Дипломатія сучасної України: Енцикл. довід. – К., 1997.

 159. Добрынин А. Карибский кризис. Свидетельства участника // Междунар. жизнь. – 1992. – № 7.

 160. Дубович І. Країнознавчий словник –довідник. – Львів, 2002.

 161. Дугин А.П. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. – М., 1997.

 162. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К., 1995.

 163. Євроатлантичний вісник: інформаційне і довідкове видання. – К., 1996.

 164. История международных отношений и внешней политики СССР: В 3 т. – М., 1987. – Т. 3. 1970–1987.

 165. История Средних Веков в 2 томах / Под. ред. С. П. Карпова. – М., 2005.

 166. История стран Зарубежной Азии в Средние Века. – М., 1970. – 641 с.

 167. Камінський Є. Критерії ефективності зовнішньої політики України: теоретичний та практичний виміри // Дослідження світової політики: Зб. наук. пр./ ІСЕМВ НАН України. – 2001. – Вип. 18. – С. 3–12.

 168. Камінський Є. Міжнародна безпека у XXI столітті: загальний прогноз // Дослідження світової політики: Зб. наук. пр./ ІСЕМВ НАН України. – 2001. – Вип. 15. – С.3–15.

 169. Капиталистические и развивающиеся страны на карте 90-х годов / Под. ред В.В.Вольского. – М.: Изд. Моск. ун-та, 1990. – 546 с.

 170. Квок Б. Ядерные испытания в Индии и Пакистане // Междунар. жизнь. – 1998. – № 8.

 171. Кенигсбергер Г. Средневековая Европа 400–1500. – М., 2001. – 384 с.

 172. Киссинджер Г. Дипломатия. – М., 1997.

 173. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: Учебник для студентов вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 479 с.

 174. Коппель О. А., Пархомчук О. С. Міжнародні системи. Світова політика. – К., 2001.

 175. Кулик Б. Т. США и Тайвань против КНР. 1945–1957 // Новая и новейшая история. – 1995. – № 5.

 176. Кучик О., Мацях М. Міжнародні відносини і світова політика. Методичні вказівки та рекомендації до академічного курсу. – Львів, 2005. – 29 с.

 177. Лановик Б., Матисякевич З., Матейко Р. Економічна історія світу: Підручник. – К., 1999.

 178. Латинская Америка в международных отношениях. XX век: В 2 т. – М., 1988.

 179. Маастрихтский процесс: реакция и новые вызовы // Мировая экономика и междунар. отношения. – 1993. – № 9.

 180. Мала енциклопедiя етнодержавознаства. – К, 1996.

 181. Международные отношения на Дальнем Востоке (1870 –1945) / Под. ред. Е.М. Жукова. – М., 1951.

 182. Международные отношения на Дальнем Востоке в послевоенные годы: В 2 т. – М., 1978.

 183. Мельников Е. Корейская война 1950–1953. Размышления о причинах конфликта и его действующих лицах // Междунар. жизнь. – 1995. – № 8.

 184. Мишо Г. История крестовых походов. – К., 1995. – 232 с.

 185. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945–70-ті роки): Підруч. / В. А. Манжола та ін. – К., 1999.

 186. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980–2000 роки): Підручник / Л. Ф. Гайдуков, В. Г. Кремень, Л. В. Губерський та ін. – К., 2001.

 187. Міжнародні економічні відносини: Система регулювань міжнародних економічних відносин: Підручник / А.С.Філіпенко та ін. – К.: Либідь, 1994. – 256 с.

 188. Момзен Т. История Рима в 5 томах. – С-пб., 1994.

 189. Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка. 1917- 1945. –М., 1989.

 190. ООН у системі міжнародних відносин. – К., 1995.

 191. Политические процессы и конфликты 50–60-х годов в Восточной Европе. – М., 1993.

 192. Системная история международных отношений в четырех томах. События и документы. 1918–2000 / Отв. ред. А. Д. Богатуров. – М., 2000.

 193. Советская внешняя политика в годы “холодной войны”. – М., 1995.

 194. Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А. В. Торкунова. – М., 2000.

 195. Трохимчук С. В. Федунь О. В. Політична географія світу: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 422 с.

 196. Троян С.С. Будз М.Д. Термінологічний словник із методики країнознавчих досліджень. – Рівне, 2002.

 197. Туниця Т. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Методичні рекомендації до вивчення курсу. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 34 с.

 198. Хижняк І. А. Навчальна програма дисципліни “Історія міжнародних відносин (1945 – початок XXI ст.)” частина II (для бакалаврів, спеціалістів). – К.: МАУП, 2005. – 28 с.

 199. Холодная война. Новые подходы, новые документы. – М., 1995.

 200. Хрестоматия по истории Древней Греции / Под. ред. Д. П. Калтстова. – М., 1964. – 695 с.

 201. Чиркин В. С. Конституционное право зарубежных стран. М., 2006. – 669 с.

 202. Шаповал Ю. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 496 с.

 203. Шергін С. Світовий порядок: концепції і реальність // Політика і час. – 1997. – № 12.

 204. Юрківський В.М. Країни світу. – К.: Либідь, 1999. – 368 с.

 205. Яковец Ю. История цивилизаций. – М., 1997.

 206. Андріїв Т. Історія членства України в СНД // Політична думка. – 2002. - № 2.

 207. Асиметрія міжнародних відносин / Під ред. Г.М. Перепелиці, О.М. Субтельного. – К., 2005.

 208. Байдак А., Ціватий В. Україна і світ // Політика і час. – 2000. - № 21.

 209. Волес В., Волес Г. Творення політики в Європейському Союзі. К., 2004.

 210. Гальчинський А.С. Україна на перехресті геополітичних інтересів. – К. 2002.

 211. Голуб Н.В., Клімкін П.А. Україна та міжнародні організації. – К., 2003.

 212. Горбулін В. Національна безпека України та міжнародна безпека // Політична думка. – 1997. - № 1.

 213. Дергачов О. Україна в європейському та євразійському інтер’єрі // Політична думка. – 2000. - № 4

 214. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. – Львів, 1995.

 215. Лебедева М. М. Мировая политика: Учебник для ВУЗов. – М., 2004.

 216. Маддісон В. В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин. – К., 1997.

 217. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Сучасна українська геополітика. – К., 2003.

 218. Международные отношения: теории, конфликты, организации / Под. ред. проф. П.А. Цыганкова. – М., 2004.

 219. Михальченко М. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич- Київ, 2004.

 220. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України / Під. Ред. Л.С. Голопатюка. – К., 2005.

 221. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності / А.С. Філіпченко, В.С. Будкін, М. А. Дудченко. – К., 2004.

 222. Міжнародні організації: Навч. посібник / За ред Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. – К., 2003.

 223. Ніколас Мусис Усе про спільні політики Європейського Союзу. – К., 2005.

 224. Пражский самит и преобразование НАТО: Справочник-путеводитель. – 2003.

 225. Роберт Каган Про рай і владу. Америка і Європа у новому світовому порядку. – Львів, 2004.

 226. Світова та європейська інтеграція / За ред проф. Я.Й. Малика. – Львів, 2005.

 227. Світова та європейська інтеграція: організаційні засади / За ред. Я.Й. Малика, М.З. Мальського. – Львів, 2002.

 228. Современные международные отношения / Под ред проф. А.В. Торкунова. – М., 2000.

 229. Теория международных отношений на рубеже столетий / Под ред. К. Буга и С. Смита. – М., 2002.

 230. Теория международных отношений. Хрестоматия / Научный ред. проф. П.А. Цыганков. – М. 2002.

 231. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Полис. – 1994. - № 1.

 232. Хахлюк А. Міжнародне співробітництво // Політична думка. – 2002. - № 2.

 233. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навчальний посібник. – К, 2001.

 234. Цыганков П.А. Теория международных отношений. – М., 2003.

 235. Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин. – К., 2004.

Каталог: download -> spec magistr
download -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
spec magistr -> Перелік питань з курсу «Філософська пропедевтика»
spec magistr -> Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»
spec magistr -> Перелік питань з курсу «Філософська пропедевтика»
spec magistr -> Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 020105 «документознавство та інформаційна діяльність»
spec magistr -> Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 03020101 Міжнародні
spec magistr -> Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»
spec magistr -> Перелік питань з курсу «Філософська пропедевтика»
spec magistr -> Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 020105 «документознавство та інформаційна діяльність»
spec magistr -> Перелік питань з курсу «Філософська пропедевтика»

Скачати 122.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка