Програма Соснівської філії «зош І-ІІІ ступенів с. Пнівне»Скачати 381.61 Kb.
Сторінка1/25
Дата конвертації20.11.2018
Розмір381.61 Kb.
#65145
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

на засіданні педагогічної ради

протокол №7 від 31.08.2018 р. Директор школи Т.М.Пугач
Освітня програма

Соснівської філії «ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Пнівне»

Базова загальна середня освіта

ІІ ступінь

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року розпочинають здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Освітня програма ІІ ступеня освіти складена відповідно до Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 405.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культураЗагальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня.

Робочий план (табл.1)


Освітня

галузь


Предмет


Кількість годин на тиждень

5

6

7

8

9

Разом

Мови і

літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

13,5
Українська літ.

2

2

2

2

2

10

Англійська мова

3

3

3

3

3

15

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

10

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

6

Всесвітня історія
1

1

1

1

4

Основи правозн.

1

1

Мистецтво


Музичне

Мистецтво

1

1

13

Образотворче

мистецтво

1

1

13

Мистецтво


1

1

2

Математика

Математика

4

4


8

Алгебра2

2

2

6

Геометрія2

2

2

6

Природо-

знавство

Природозн.

2

2

Біологія
2

2

2

2

8

Географія
2

2

2

1,5

7,5

Фізика2

2

3

7

Хімія1,5

2

2

5,5

Технології

Трудове навч.

2

2

1

1

1

7

Інформатика

1

1

1

2

2

7

Здоров'я і

фізична

культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

5

Фізична культура

3

3

3

3

3

15

Разом
23,5+3

26,5+3

28+3

28,5+3

30+3

151,5

Додаткові години

1,5

0,5

1

0,5

2

5,5

Курс за виборомХристиянська етика

1

0,5


1,5

Додаткові години:Рідний край

0,5

0,5

Українська мова

0,5
0,5
1

2

Хімія0,50,5

Інформатика


0,5

0,5

1

Всього

28

30

32

32

35

157

Робочий навчальний план складено для базової середньої загальної освіти за таблицею 1.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

очікувані результати до програм

Географія

6 клас

Учень / учениця:

Називає сучасні географічні дослідження;

добирає з різних джерел додаткову інформацію про пізнання і дослідження Землі на сучасному етапі;

аналізує інформацію про географічні дослідження у ХХ та на початку ХХІ ст.;

порівнює дослідження Землі у сучасну добу з тими, що мали місце в більш ранні епохи;

складає за допомогою членів родини короткі повідомлення про власні подорожі, які ілюструє малюнками, фотографіями, міні-презентаціями;

визначає роль сучасних досліджень у підвищенні добробуту людства;

Називає різні способи орієнтування на місцевості;

Пояснює способи орієнтування на місцевості.

складає схему маршруту руху;

порівнює інструментальні та візуальні способи орієнтування на місцевості;

Оцінює практичне значення вміння орієнтуватися на місцевості;

робить висновки про важливість орієнтування для збереження власного життя та безпеки під час подорожей та екскурсій;

Називає способи зображення Землі;

Пояснює відмінності різних видів масштабу, особливості орієнтування плану місцевості;

порівнює зображення місцевості на глобусі, аерофотознімку та космічному знімку, плані, карті;

Оцінює практичне значення плану та географічних карт для себе і своєї родини;

Називає види масштабів;

пояснює відмінності різних видів масштабу;

визначає масштаб плану і карти;

розв’язує задачі з різними видами масштабу;

називає відмінності абсолютною і відносною висотою місцевості;

визначає абсолютну і відносну висоту місцевості за допомогою горизонталей та за шкалою висот;

вміє читати карту, використовуючи умовні знаки та легенду карти;

вимірює відстані на плані і карті за допомогою масштабу;

розв’язує задачі з різними видами масштабу;

Називає лінії градусної сітки: паралелі, меридіани, екватор, нульовий меридіан, ознаки понять «географічна широта», «географічна довгота»;

Пояснює відмінності між географічною широтою і географічною довготою.

Користується градусною сіткою для визначення географічних координат;

визначає географічні координати об`єктів, населених пунктів;

оцінює практичне значення знань про географічні координати;

Оцінює практичне значення знань про географічні координати;

Називає внутрішні шари Землі, склад материкової та океанічної земної кори, суттєві ознаки понять «літосфера», «земна кора», «мінерали», «гірські породи», «корисні копалини»;

наводить приклади магматичних, осадових і метаморфічних гірських порід;

розрізняє магматичні, осадові й метаморфічні гірські породи;

розв’язує задачі на зміну температури повітря, атмосферного тиску з висотою;

пояснює причини і наслідки зміни погоди і клімату.

будує графіки ходу температури, діаграми розподілу опадів за певний період, розу вітрів;

робить висновки про значення прогнозу погоди для життя і діяльність людини;

Називає суттєві ознаки понять «океан», «море», «затока», «протока», «острів»;

наводить приклади морів, заток, проток, островів;

називає суттєві ознаки понять «річка»;

наводить приклади річок пояснює особливості живлення і режиму вод суходолу;

називає суттєві ознаки понять «озеро»;

наводить приклади озер; штучних водойм;

називає суттєві ознаки понять «болото»;

пояснює особливості живлення і режиму вод суходолу;

називає суттєві ознаки понять «льодовик», «багаторічна мерзлота»;

називає суттєві ознаки понять «підземні води»;

визначає особливості розподілу води між Світовим океаном і водами суходолу за відповідною діаграмою;

пояснює особливості живлення і режиму вод суходолу;

знає і розуміє негативні наслідки паводків, повеней;

розрізняє способи зображення вод суходолу на плані та карті, типи боліт;

розрізняє способи зображення вод суходолу на плані та карті, покривні та гірські льодовики;

розрізняє типи підземних вод;

позначає на контурній карті назви: морів: Чорне, Середземне, Червоне, Балтійське, Баренцове; проток: Гібралтарська, Магелланова, Дрейка, Берингова; заток: Біскайська, Бенгальська, Мексиканська, Гвінейська.

позначає на контурній карті назви: річок: Дніпро, Дунай, Янцзи, Ніл, Амазонка, Міссісіпі;

визначає особливості видів живлення та режиму вод суходолу від клімату;

розрізняє озера за походженням їхніх улоговин і стоком, штучні водойми;

позначає на контурній карті назви: озер: Каспійське, Великі озера, Байкал, Вікторія.

Називає суттєві ознаки понять «ґрунти»;

Пояснює особливості поширення ґрунтів на земній кулі за допомогою карт, вплив людини на компоненти біосфери;

порівнює види рослин і тварин, що поширені на різних широтах земної кулі;

оцінює значення ґрунтів, рослинності і тваринного світу для життєдіяльності людини;

пропонує власні заходи зі збереження тваринного та рослинного світу своєї місцевості;

Називає суттєві ознаки понять «природний комплекс», «географічна оболонка», компоненти природного комплексу;

називає суттєві ознаки понять «природна зона»;

наводить приклади природних комплексів змінених людиною, у своїй місцевості;

Порівнює особливості основних природних зон Землі;

наводить приклади природних комплексів та комплексів, змінених людиною, у своїй місцевості;

пояснює на конкретних прикладах наслідки взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери.

Дотримується правил безпеки і поведінки під час екскурсії;

Оцінює вплив людини на природні комплекси у своїй місцевості та значення знань про природні комплекси для її життєдіяльності;

Називає кількість населення на Землі та в Україні, людські раси;

Аналізує карти густоти населення та людських рас;

Порівнює людські раси за зовнішніми ознаками, густоту населення в різних регіонах земної кулі;

усвідомлює толерантне ставлення до представників людських рас і народів світу;

вміє читати політичну карту;

показує на карті найбільші за площею та кількістю населення держави світу;

показує на карті держави-сусіди України;

висловлює судження про заходи щодо усунення негативних наслідків господарської діяльності у своєму населеному пункті;

характеризує види господарської діяльності та її наслідки у своєму населеному пункті;

усвідомлює толерантне ставлення до представників людських рас і народів світу;

оцінює вплив людини на природу, рівень забруднення навколишнього середовища в результаті різних видів господарської діяльності.


Скачати 381.61 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка