Програма Соснівської філії «зош І-ІІІ ступенів с. Пнівне»


Історичне минуле в літературіСкачати 381.61 Kb.
Сторінка10/25
Дата конвертації20.11.2018
Розмір381.61 Kb.
#65145
ТипПрограма
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25

Історичне минуле в літературі

усвідомлює загрозу зникнення людства внаслідок війн на планеті Земля;

цінує любов до ближнього, вияв патріотизму;

висловлює судження щодо переваг мирного співіснування народів світу

усвідомлює важливість креативності та переваги спільної діяльності задля досягненні мети

знає основні відомості про життя і творчість письменників;

виразно читає твори (фрагменти або цілісно), виявляє емоційне враження від прочитаного, пояснює своє ставлення;

виявляє історичну основу прочитаних творів;

висловлює власне судження щодо подій і образів, підтверджує свою думку цитатами з тексту;

переказує текст (у частинах або цілісно) з виявленням особливостей сюжету (епічного або ліричного);

характеризує образи персонажів, виявляє у них ключові риси, національний і загальнолюдський зміст;

порівнює образи героїв (Бріан де Буагильбер і Айвенго, леді Ровена і Ребекка), виявляє схожість і відмінності між ними;

вирізняє у прочитаних текстах художні засоби створення образів персонажів, установлює функції засобів образотворення;

характеризує образ автора і засоби вираження авторської позиції;

визначає види і функції пейзажу в прочитаних творах (розкриття образів, національного колориту, авторської позиції, ідеї);

дає визначення поняття «художній час», пояснює його відмінність від хронологічного часу;

виокремлює епізоди текстів, де відбувається зміщення лінійного часу, відхід автора від хронологічної послідовності у викладі подій, пояснює значення цього прийому;

дає визначення поняття «художній простір», установлює особливості художнього простору в прочитаних творах;

висловлює враження про ліричні твори про Другу світову війну.

Духовне випробування людини

аналізує трагічні наслідки ризикованого втручання людини у світ природи;

набуває навичок ухвалювати життєво важливі рішення, усвідомлює цінність родинних стосунків;

цінує професіоналізм, навчається долати труднощі, критично оцінює ризики підприємницької діяльності в екстремальних умовах.

виразно читає художні тексти, емоційно сприймає, висловлює враження від прочитаних творів;

розкриває історичні, моральні, філософські проблеми у творах письменників, актуальність проблематики оповідань для сьогодення;

розповідає про основні факти життя і творчості митців;

вирізняє напружені (кульмінаційні) моменти сюжету, їхнє значення для розкриття образів персонажів;

аналізує образи персонажів: їхні характерні риси, вчинки, стосунки з іншими персонажами, динаміку, засоби створення (художня деталь, символи та ін.);

визначає у творах антитези, пояснює, як вони реалізовані у творах;

знаходить у прочитаних творах символи, виявляє їхній прихований зміст, множинність трактування;

порівнює оригінали й художні переклади (фрагменти) творів митців (за умови володіння іноземною мовою);

висловлює власне ставлення до порушених у творах філософських і моральних проблем.

Дружба і кохання

висловлює судження щодо важливості духовного й емоційного збагачення людини;

усвідомлює красу високих почуттів, висловлює критичну думку щодо вияву меркантилізму, прагматизму у людських стосунках;

цінує віру у власні здібності, здатність ухвалювати нестандартні рішення для втілення мрії.

знає і розповідає про основні факти життя і творчості митців, їхні зв’язки з Україною, увічнення їхньої пам’яті в літературних музеях, пам’ятниках;

виявляє факти біографії О. С. Пушкіна у вірші «19 жовтня 1825 року»;

визначає провідну ідею вірша О. С. Пушкіна «19 жовтня 1825 року», знаходить відповідні цитати;

характеризує образ автора у вірші О. С. Пушкіна «19 жовтня 1825 року», його спогади, зміни образу автора в часі;

визначає роль описів природи у вірші «19 жовтня 1825 року», розкриває їхнє емоційне забарвлення і художні засоби втілення певних емоцій і почуттів;

переказує основні події повісті «Пісня над піснями» Шолом-Алейхема (або «Пурпурові вітрила» Олександра Гріна);

визначає особливості сюжету і композиції прочитаної повісті;

характеризує духовно-емоційний світ головних героїв прочитаної повісті, зміни (або незмінність) їхніх внутрішніх якостей;

розкриває сутність трактування проблеми кохання у творі Шолом-Алейхема (або Олександра Гріна);

висловлює власні судження щодо персонажів (Шимек, Бузя; або Ассоль, Артур Грей), їхнє ставлення до кохання і світу;

визначає теми, провідні мотиви, ідеї у повісті «Пісня над піснями» (або «Пурпурові вітрила»);

називає символи у прочитаних творах, розкриває їхній зміст, функції;

зіставляє літературні образи з кінообразами, виявляє ключові риси характеру персонажів прочитаних творів, утілені в медіа версіях;

виразно читає вірші зарубіжних авторів про кохання, висловлює враження від прочитаних творів, порівнює оригінали та переклади віршів (за умови володіння іноземною мовою).

Літературний детектив

розуміє невідворотність покарання злочину;

висловлює судження щодо переваг фізичної витривалості, здорового способу життя;

усвідомлює необхідність набуття знань для успішної професійної діяльності.

дає визначення жанру «детектив», виявляє його характерні ознаки на прикладі прочитаних творів;

знає про історію виникнення і формування жанру у світовій літературі, видатних представників детективної літератури;

розповідає про ключові віхи життя і творчості Е. А. По і А. Конана Дойла, називає їхні найвідоміші твори, причини популярності серед різних поколінь; знає і виявляє характерні ознаки циклу (на прикладі творів про Шерлока Холмса);

висловлює враження від прочитаних творів письменників, розповідає про своїх улюблених героїв;

виявляє особливості сюжету і композиції творів Е. А. По та А. Конана Дойла;

установлює значення прийому «розповідь у розповіді» в текстах письменників;

характеризує образи персонажів (Легран, Джупітер, Шерлок Холмс, Ватсон, учасники злочинів та ін.);

змальовує образи оповідачів, називає їхні провідні риси, роль у розгортанні сюжету (спостерігач, безпосередній учасник сюжету (персонаж) тощо);

розуміє поняття «точка зору», виявляє у творах різні точки зору (персонажів, оповідача) на події, зіставляє їх;

розповідає про відомі екранізації за творами Е. А. По та А. Конана Дойла (1–2 за вибором), висловлює власне судження про втілення героїв детективів засобами кіномистецтва;

порівнює оригінали й художні переклади творів письменників (за умови володіння іноземною мовою).

Світова новела

висловлює судження щодо моральної відповідальність за свої вчинки та утвердження справедливості; цінує щирість людських стосунків;

усвідомлює цінність життя;

шанобливо ставиться до мистецького хисту.

дає визначення жанру новели, виявляє її характерні ознаки у прочитаних творах;

розрізняє за змістом різновиди новел (психологічну, філософську, фантастичну та ін.);

виразно читає і переказує (близько до тексту) новели письменників;

виявляє у новелах зарубіжних митців основні проблеми (моральні, філософські та ін.), їхнє художнє втілення в подіях, образах, символах, назвах та інших компонентах твору;

визначає особливості розвитку сюжету новел, напружені (кульмінаційні) моменти творів;

характеризує образи персонажів новел у їхніх стосунках, динаміці, виявляє ключові риси персонажів, їхні моральні якості;

розмірковує над фіналами творів, дає їм (фіналам) власне тлумачення; характеризує образи оповідача («Чарівна крамниця» Г. Дж. Уеллса) і розповідача (новели О. Генрі), розрізняє їх за формами оповіді (оповідач – від 1-ої особи, розповідач – від 3-ої особи);

виявляє культурні паралелі в текстах новел (біблійні мотиви в новелі «Дари волхвів» О. Генрі, зв’язок із японськими традиціями в новелі «Павутинка» Р. Акутаґави);

розкриває підтекст окремих епізодів творів;

порівнює оригінали і художні переклади новел (за умови володіння іноземною мовою);

порівнює образи героїв новел О. Генрі;

знає про втілення сюжетів новел у різних видах мистецтва, висловлює ставлення до них (1-2 твори за вибором)

Сучасна література

прогнозує загрози для розвитку інтелекту людини, пов’язані з науково-технічним прогресом;

розуміє важливість самостійного мислення, цінує свободу;

аналізує ступінь ризику під час прийняття життєво важливого рішення, усвідомлює цінність життя;

виявляє здатність оперативно та адекватно реагувати на технологічні зміни у житті суспільства.

знає основні відомості про життя та творчість сучасних письменників;

розповідає про ключові події сюжету творів;

розкриває актуальні теми і проблеми у прочитаних текстах;

характеризує образи головних героїв, їхнє сприйняття світу, стосунки з батьками, друзями та ін.;

визначає особливості художньої оповіді у творах (від 1-ої чи 3-ої особи), роль оповідної форми у розкритті образів героїв;

порівнює оригінал і переклад в окремих фрагментах (за умови володіння іноземною мовою);
порівнює образи підлітків у прочитаних творах;

оцінює (із допомогою вчителя) художню вартість прочитаних творів;

володіє інформацією про бібліотеки України (центральні, а також у рідному місті, селі), їхню структуру, організацію роботи (зокрема з використанням Інтернету);

розповідає про твори сучасних авторів, які привернули його (її) увагу, пояснює свої уподобання;

виявляє початкові вміння розрізнення художньої вартості сучасних творів.

Підсумки

розкриває взаємозв’язки людини і навколишнього середовища;

цінує здатність до ненасильницького розв’язання конфліктів;

усвідомлює переваги здорового способу життя та безпечної поведінки;

розуміє роль ініціативності та підприємливості в суспільстві.

знає авторів і відомих українських перекладачів творів зарубіжних письменників, що вивчалися протягом року;

аналізує й інтерпретує художні твори (окремі компоненти й цілісно);

знає визначення основних літературознавчих понять, що вивчалися протягом 57 класу, застосовує їх у процесі аналізу й інтерпретації тексту;

визначає жанрові ознаки, форми оповіді (від 1-ої чи 3-ої особи) у творах, що вивчалися протягом року;

демонструє уміння порівнювати твори різних видів мистецтва, твори українських і зарубіжних авторів (в окремих аспектах – теми, ідеї, образи, жанри та ін.).

8 клас

Вступ

усвідомлює розмаїття культур різних країн, місце української літератури у світовому історико-літературному процесі.

розрізняє поняття «культура» і «література»;

розуміє поняття «літературний процес»;

називає основні епохи (періоди) літературного процесу в різних країнах;

характеризує поняття «літературний напрям», «літературна течія», розрізняє їх (як ціле та часткове);

дає визначення понять «рід літератури», «епос», «лірика», «драма», називає їхні характерні ознаки, демонструє на прикладах із прочитаних творів

Священні книги людства як пам’ятки культури і джерело літератури

обґрунтовує взаємозв’язок людини з природою;

розуміє спільні для різних народів морально-етичні принципи, розрізняє поняття добра і зла.

називає найвідоміші священні книги людства, розуміє їхнє значення для розвитку світових релігій, культури, мистецтва;

розповідає про походження та побудову Вед, Біблії, Корану;

називає основні міфи (їхні різновиди) священних книг – Вед, Біблії, Корану;

переказує окремі міфологічні сюжети (передбачені програмою), розкриває їхній морально-філософський зміст;

характеризує міфологічні образи, символи, наявні в сюжетах священних книг;

виявляє гуманістичні цінності, утілені у священних книгах людства;

пояснює окремі вислови зі священних книг;

порівнює священні книги людства як пам’ятки культури – Біблію і Коран, виявляє схожість і відмінності між ними;

називає 1–2 твори українських і зарубіжних письменників, які зверталися до образів, сюжетів, мотивів священних книг;

розкриває особливості відображення сюжетів і образів священних книг у творах світового мистецтва – живопис, музика, кіно та ін. (1–2 твори за вибором);

називає визначні пам’ятки християнства та ісламу в Україні й за кордоном, виявляє у них особливості культури, утілення ідей, сюжетів і образів священних книг

Античність

усвідомлює війну як катастрофу, розуміє необхідність гармонійного співіснування людини і природи;

наводить приклади героїзму та самопожертви заради захисту рідної землі, шанує сімейні традиції, усвідомлює взаємозв’язок між ухваленим рішенням та його наслідками;

висловлює судження про цінність життя, гармонійну красу людини; усвідомлює підступність стратегії завойовників.

знає загальні особливості розвитку античної літератури;

називає видатних представників античної літератури, їхній внесок в історію світової культури;

розкриває концепцію людини і світу в античній літературі та її втілення у прочитаних творах;

називає основні цикли давньогрецьких міфів (троянський, фіванський, про аргонавтів), їхні ключові міфологічні образи і сюжети;

переказує та інтерпретує сюжети троянських міфів, передбачених програмою;

характеризує центральні міфологічні образи й символи троянського циклу;

розповідає про основні факти життя і творчості митців;

розкриває специфіку втілення міфологічних образів і сюжетів у творах античних авторів;

знає визначення понять «героїчний епос», «елегія», «ода», «трагедія», їхні характерні ознаки, які виявляє у прочитаних текстах;

знає визначення поняття «віршовий розмір», виявляє гекзаметр і пентаметр у прочитаних творах;

аналізує вірші поетів з акцентом на розкриття античних ідеалів, авторської позиції;

знає загальні особливості розвитку лірики, епосу і драми в добу античності;

розкриває художні конфлікти в прочитаних творах;

характеризує образи Ахілла, Гектора («Іліада» Гомера), Прометея («Прометей закутий» Есхіла), Енея («Енеїда» Вергілія);

установлює схожість міфологічних образів і відмінності з їхнім утіленням у літературних творах (на прикладі прочитаних текстів);

розкриває специфіку втілення вічних образів античності в зарубіжній і українській літературі, у творах світового мистецтва (на прикладі 1-2 творів за вибором);

називає імена відомих українських перекладачів творів античності, висловлює судження про їхній внесок у розвиток української культури, прилученні українства до світових вершин

Середньовіччя

цінує красу природи, сприймає людину як частку навколишнього світу;

усвідомлює вплив історичних подій на долю людини, висловлює судження щодо активної громадянської позиції;

розуміє вплив позитивного мислення на відновлення душевної рівноваги.

знає і пояснює хронологічні межі доби Середньовіччя, основні ознаки й тенденції розвитку середньовічних літератур Заходу і Сходу;

називає видатних представників середньовічної літератури Заходу і Сходу, визначає їхній внесок у розвиток світової культури;

характеризує історичний і культурний контекст розвитку середньовічних літератур; розповідає про основні віхи життя й творчості письменників (твори яких передбачені для текстуального вивчення), про їхню роль у розвитку національних літератур;

демонструє вплив релігії, філософії на художню літературу на прикладі прочитаних текстів;

знає ключові періоди й жанри середньовічної літератури на Заході та Сході;

дає визначення жанрів «героїчний епос» (середньовічний), «рубаї», «сонет», виділяє їхні жанрові ознаки у прочитаних творах;

виявляє основні теми й мотиви в ліриці митців;

визначає символи та їхній прихований зміст у творах поетів;

характеризує образ ліричного героя у текстах, рекомендованих програмою;

знає історичну основу «Пісні про Роланда» та особливості її художнього втілення у творі;

переказує, аналізує й інтерпретує окремі частини (епізоди) «Пісні про Роланда»;

характеризує образи персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд, Карл, Ганелон), визначає засоби їхнього художнього зображення (на прикладі уривків із тексту);

висловлює власне ставлення до персонажів та їхніх вчинків;

порівнює художні образи персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд — Ганелон, Карл — Ганелон);

виявляє риси фольклору в «Пісні про Роланда»: символи, повтори, постійні епітети, метафори тощо (на прикладі уривків із тексту за вибором учня);

зіставляє образи ліричних героїв у східній поезії (Лі Бо, Ду Фу, Омар Хайям);

виявляє актуальний зміст середньовічних творів, вічність порушених у них проблем;

знає українських перекладачів середньовічних творів;

виявляє особливості художньої мови творів митців (в українських перекладах)

Відродження

виявляє повагу до людини, усвідомлює роль кохання і дружби, засуджує розбрат між людьми, розуміє гуманістичні ідеали;

цінує людське життя;

висловлює думку щодо необхідності виявлення ініціативи для досягнення мети, критично оцінює засоби досягнення поставленої мети.

знає хронологічні межі Відродження, особливості світоглядного перевороту того часу, історичний і культурний контекст, роль античності в розвитку літератури;

визначає риси гуманізму в літературних творах доби Відродження;

розповідає про ключові віхи життя й творчості митців, розкриває їхній внесок в історію національних літератур і світової культури;

визначає поняття «сонет», виявляє особливості його структури у творах Ф. Петрарки і В. Шекспіра;

визначає провідні теми, мотиви в ліричних творах письменників (сонетах), розкриває специфіку художнього втілення високого почуття кохання;

характеризує образ ліричного героя в сонетах Ф. Петрарки, В. Шекспіра;

зіставляє образи героїнь у сонетах митців;

порівнює оригінали й художні переклади сонетів В. Шекспіра (за умови володіння англійською мовою);

розкриває загальнолюдський зміст вічних образів ренесансних творів (Ромео і Джульєтта, Дон Кіхот і Санчо Панса);

виявляє жанрові особливості творів («Ромео і Джульєтта», «Дон Кіхот»);

аналізує ліричні твори (цілісно), драматичні і прозові твори (в окремих частинах і цілісно), виявляє в них морально-філософські проблеми, засоби художньої виразності;

розкриває особливості художньої мови творів (в оригіналах і перекладах), наводить відповідні приклади, цитати;

знає про втілення сюжетів, образів, мотивів ренесансної літератури у світовому мистецтві (1-2 твори за вибором);

називає відомих українських перекладачів творів доби Відродження;

виявляє окремі особливості відтворення перекладачем тексту оригіналу засобами української мови (за умови володіння іноземною мовою)

Бароко і класицизм

розрізняє істинні та фальшиві цінності, розуміє необхідність шанобливого ставлення до людини незалежно від її соціального стану;

усвідомлює важливість здорового глузду;

висловлює критичне судження щодо різних моделей поведінки людини.

визначає провідні ознаки бароко як художнього напряму;

розкриває специфіку барокового світосприйняття у прочитаних творах;

виявляє у поетичному тексті провідні теми, ідеї, символи бароко, розкриває їхній філософський зміст;

аналізує образ ліричного героя вірша, виявляє засоби його створення (монолог, риторичні питання, заглиблення у внутрішній світ, епітети, метафори та ін.), наводить відповідні цитати;

розповідає про чинники формування класицизму як літературного напряму (історичні, філософські, естетичні);

називає основні ознаки класицизму, демонструє їх на прикладі комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич», а також на прикладі творів (1-2 за вибором) класицистичного мистецтва (живопису, архітектури та ін.);

дає визначення поняття «комедія», відрізняє від поняття «трагедія» (що вивчалося раніше);

виявляє ознаки комедії у творі Мольєра «Міщанин-шляхтич»;

називає основні теми і проблеми в комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»;

характеризує персонажів комедії «Міщанин-шляхтич» (окремо і в порівнянні);

дає визначення понять «сатира», «сарказм», знаходить приклади сатири й сарказму та інших видів комічного (гумор, іронія), установлює їхню роль у тексті;

розкриває сутність морального уроку, утіленого митцем засобами комедії;

виявляє зв’язок комедії Мольєра з народним мистецтвом.


Скачати 381.61 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка