Програма Соснівської філії «зош І-ІІІ ступенів с. Пнівне»


усвідомлює значення громадянської позиції вченого, причинно-наслідкові зв’язки у природі і її цілісність; поважаєСкачати 381.61 Kb.
Сторінка18/25
Дата конвертації20.11.2018
Розмір381.61 Kb.
#65145
ТипПрограма
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25

усвідомлює значення громадянської позиції вченого, причинно-наслідкові зв’язки у природі і її цілісність;

поважає авторське право;

обґрунтовує: роль хімії у пізнанні хімічних процесів;

критично ставиться: до хімічної інформації з різних джерел;

оцінює: внесок хімічної науки в розвиток вітчизняного виробництва; значення хімічних знань як складника загальної культури людини.

Паспорт кабінету хімії: загальноосвітній навчальний заклад: ОНЗ «ЗОШ I- III ступенів села Пнівне»; Адреса: село Пнівне Камінь-Каширський район Волинська область; Місце розташування кабінету: другий поверх, південна сторона; Загальна площа кабінету 54 м?, лаборантської 15 м?; Меблі та обладнання: столи учнівські – 20 шт., стільці учнівські 34 шт., робочий стіл учителя 1 шт., стільці вчителя 2 шт., демонстраційний стіл 1 шт., витяжна шафа 1 шт., дошка 1 шт., плазмовий телевізор 1 шт.

Дидактичні матеріали, які використовуються: Набір таблиць «Неорганічна хімія»; Моделі для складання молекул речовин, модель будови атома; Лабораторний посуд, прилади для проведення дослідів; Апарат Кіппа для добування газів; Колекція «Мінерали та гірські породи», «Паливо», «Пластмаси», «Нафта і продукти її переробки», «Кам’яне вугілля і продукти його переробки», «Волокна» Набори хімічних реактивів.

Плани на майбутнє: придбати збірники задач і тестових завдань, виписати журнал «Хімія», оновити набори хімічних реактивів.

Інформатика

5 клас

Інформаційні процеси та системи

Учень/учениця

Пояснює поняття інформації та інформаційної системи;

Наводить приклади даних і повідомлень;

Наводить приклади інформаційних процесів;

Називає складові комп'ютера та їх призначення;

Пояснює поняття операційної системи;

Наводить приклади комп'ютерних програм;

Розпізнає різновиди інформаційних процесів.

Розрізняє типи комп'ютерів.

Дотримується правил безпеки життєдіяльності під час роботи з комп'ютерним пристроями.

Уміє виконувати основні операції над файлами та папками

Усвідомлює взаємозв’язок між апаратною та програмною складовими інформаційної системи.

Усвідомлює наслідки впливу комп’ютерних пристроїв на здоров’я.

Має уявлення про роль інформаційних технологій у житті людини та розвитку суспільства

Мережеві технології та Інтернет

Розуміє поняття комп'ютерної мережі.

Пояснює відмінність між глобальною та локальною комп'ютерними мережами.

Наводить приклади пошукових систем.

Наводить приклади навчальних веб-ресурсів.

Використовує мережеві папки для обміну файлами та їх зберігання.

Дотримується правил безпеки під час використання Інтернету.

Шукає, завантажує та зберігає дані, отримані із Всесвітньої мережі.

Усвідомлює необхідність дотримання авторського права.

Критично оцінює відомості, отримані з мережі Інтернет

Опрацювання текстових даних

Пояснює поняття об’єкта та властивостей об’єкта.

Називає основні об'єкти текстового документа.

Називає властивості символів, абзаців, сторінок, зображень і таблиць.

Уміє редагувати та форматувати об'єкти текстових документів.

Додає зображення з файлів та налаштовує їхні параметри.

Додає таблиці й однорівневі списки, редагує та форматує їх.

Налаштовує параметри сторінки (розмір, орієнтацію, поля).

Готує документ до друку

Усвідомлює роль електронного документообігу у сучасному суспільстві.

Оцінює якість форматування текстового документа.

Алгоритми та програми

Пояснює поняття алгоритму та програми.

Наводить приклади виконавців та команд, які вони виконують.

Пояснює сутність алгоритмічних структур.

Складає прості алгоритми.

Розрізняє алгоритмічні структури.

Використовує середовище для опису та виконання алгоритмів.

Обирає алгоритмічні структури для розв'язування поставленої задачі.

За необхідності коригує алгоритми.Виконує алгоритми, подані у формальному вигляді

Усвідомлює значущість алгоритмів у житті.

Робить висновки про відповідність результату виконання алгоритму поставленій задачі

6 клас

Комп’ютерна графіка

Пояснює поняття комп’ютерної графіки.

Порівнює особливості кодування растрових і векторних зображень.

Пояснює призначення растрових і векторних графічних редакторів.

Наводить приклади форматів векторної та растрової графіки.

Пояснює, як змінюються властивості об’єктів після їх групування і розгруповування

Створює та редагує векторні та растрові зображення.

Змінює формат і налаштовує параметри зображення для його використання з певною метою.

Групує та розгруповує, обертає, вирівнює та масштабує об’єкти на зображенні.

Використовує шари для створення зображень.

Налаштовує інструменти та середовище графічного редактора під час створення зображення

Обґрунтовує вибір способу подання зображення для різних потреб

Комп’ютерні презентації

Називає апаратне й програмне забезпечення, необхідне для створення й перегляду комп’ютерних презентацій.

Наводить приклади об’єктів презентації, їх властивостей і типів слайдів.

Називає етапи створення презентації і правила компонування її об’єктів.

Знає принципи естетичного оформлення слайдів

Створює презентацію та налаштовує її показ.

Використовує гіперпосилання, ефекти зміни слайдів та анімації.

Планує представлення презентації та виступає з нею перед аудиторією

Обґрунтовує доцільність використання презентацій у своїй навчальній діяльності та повсякденному житті.

Оцінює якість презентації та дотримання вимог до її оформлення

Алгоритми та програми

Знає і розуміє поняття об’єкта в програмуванні. Наводить приклади властивостей об’єктів та їх значень.

Пояснює поняття події та наводить приклади подій та їх опрацювання.

Знає і розуміє поняття вкладених алгоритмічних структур, наводить приклади їх застосування

Розкладає задачу на підзадачі і розв’язує їх (здійснює декомпозицію задачі).

Додає об’єкти до програмного проекту.

Уміє змінювати значення властивостей об’єктів, у тому числі програмно.

Уміє перевіряти результат виконання програми на відповідність умові задачі.

Програмує опрацювання подій.

Застосовує вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження

Усвідомлює доцільність застосування подійного програмування для розв’язання конкретної задачі.

Обґрунтовує необхідність застосування вкладених алгоритмічних структур.

7 клас

Служби Інтернету

Пояснює принципи функціонування служб електронної пошти та спільного доступу, поняття хмарних сервісів;

Пояснює небезпеки, пов’язані з використанням електронної пошти;

Пояснює основні принципи функціонування Інтернету речей, поняття кінцевого пристрою, проміжного мережевого пристрою, середовища передавання даних, датчика в пристрої, контролера;

Створює поштову скриньку та використовує її;

Створює і використовує списки розсилки;

Уміє працювати в команді й організовувати спільну роботу в онлайн-середовищах;

Використовує онлайнові перекладачі;

Усвідомлює переваги та недоліки електронної пошти як засобу спілкування;

Дотримується принципів електронного етикету та безпечного користування електронною поштою;

Усвідомлює цінність персонального освітньо-комунікаційного середовища для навчання та саморозвитку;

Усвідомлює значення Інтернету речей у житті людини.

Опрацювання табличних даних

Пояснює призначення електронних таблиць, зокрема як засобу моделювання.

Знає принципи адресації клітинок і діапазонів.

Називає основні типи даних та пояснює їхнє призначення.

Називає і пояснює призначення основних об’єктів ЕТ.

Пояснює поняття моделі

Застосовує засоби опрацювання електронних таблиць для розв’язання навчальних і життєвих задач.

Аналізує умову задачі, виокремлює зв’язки між величинами. Реалізує математичні моделі засобами електронних таблиць.

Використовує формули в електронних таблицях.

Редагує і форматує електронні таблиці.

Застосовує засоби автозаповнення й автозавершення для прискорення введення даних

Розпізнає задачі, для яких доцільно використовувати електронні таблиці.

Робить висновки на основі аналізу даних в електронних таблицях

Алгоритми та програми

Пояснює поняття величини, змінної та операції присвоювання.

Знає базові алгоритми роботи зі змінними: обмін значеннями, визначення найбільшого й найменшого з двох значень

Використовує різні алгоритмічні структури та змінні для розв’язання навчальних і життєвих задач.

Застосовує засоби програмування для побудови моделей

Усвідомлює роль програмування та моделювання для розв’язання навчальних і життєвих задач

8 клас

Кодування даних та апаратне забезпечення

Розуміє поняття двійкового коду, називає одиниці вимірювання його довжини та пояснює їх співвідношення.

Описує загальний принцип побудови таблиці кодів символів.

Пояснює деякі принципи кодування графічних даних.

Має уявлення про взаємодію складових обчислювальних пристроїв, описує їхні основні характеристики.

Наводить приклади застосування сучасних пристроїв у різних галузях.

Описує процес обробки даних комп’ютерними пристроями

Уміє кодувати і декодувати повідомлення за певними правилами.

Визначає характеристики складових персонального комп’ютера залежно від його призначення

Усвідомлює зв’язок між інформаційними технологіями та потребами й етапами розвитку людського суспільства

Опрацювання текстових даних

Має уявлення про принципи та можливості опрацювання текстових даних.

Має уявлення про структуру документа.

Пояснює принципи стильового оформлення та спільної роботи з документом.

Знаходить і замінює символи та групи символів.

Створює й використовує гіперпосилання в текстовому документі.

Використовує стилі для форматування документа.

Структурує документ і створює його зміст.

Створює і редагує колонтитули документа

Розуміє й обґрунтовує необхідність дотримання вимог до стильового оформлення й структурування текстового документа

Створення та публікація веб-ресурсів

Наводить приклади засобів автоматизованого створення веб-сторінок;

Розуміє поняття мови гіпертекстової розмітки;

Створює веб-сторінки за допомогою автоматизованих засобів та публікує їх в Інтернеті;

Використовує гіпертекстові, графічні й мультимедійні елементи на веб-сторінках;

Усвідомлює важливість участі в діяльності глобальної інтернет-спільноти;

Дотримується правил ергономічного розміщення матеріалів на веб-сторінці.

Опрацювання мультимедійних об’єктів

Пояснює принципи оцифровування звуку та відеоряду;

Розрізняє формати аудіо- й відеофайлів;

Наводить приклади програмного забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа та пояснює його призначення;

Наводить приклади сервісів для роботи з відео- й аудіоданими;

Використовує програми для роботи з мультимедіа;

Перетворює формати аудіо- й відеофайлів;

Будує відеоряд;

Використовує мультимедійні об’єкти в презентаціях;

Використовує контент з інтернет-джерел з урахуванням авторських прав;

Ураховує художньо-естетичну складову в процесі створення мультимедійних об’єктів.

Алгоритми та програми

Розуміє призначення мови програмування та основних її елементів. Наводить приклади сучасних мов програмування;

Знає відмінність між змінними та константами;

Порівнює особливості різних середовищ програмування;

Розуміє поняття об’єкта в мові програмування, його властивостей і методів;

Пояснює структуру програми;

Пояснює функції елементів графічного інтерфейсу та користується ними;

Розрізняє властивості і методи елементів управління;

Планує процес розв’язування задачі з використанням програмування;

Створює і налагоджує програми, зокрема подійно- й об’єктно-орієнтовані;

Використовує в програмах вирази, коректно добирає типи даних;

Розв’язує задачі з використанням усіх базових алгоритмічних структур, змінних та констант;

Обґрунтовує вибір типів даних для розв’язування задачі;

Оцінює відповідність результатів виконання програми поставленій задачі;

Розпізнає задачі, для розв’язання яких доцільно використовувати засоби програмування.

9 клас

Програмне забезпечення та інформаційна безпека

Називає типи програмного забезпечення; пояснює відмінності між ними та наводить приклади;

Класифікує операційні системи; пояснює призначення драйверів;

Пояснює поняття сумісності програмного забезпечення;

Називає різні типи ліцензій на програмне забезпечення, пояснює відмінності між ними;

Пояснює принципи стиснення даних;

Називає типи файлів архівів;

Називає основні типи шкідливих програм та пояснює принцип їх дії;

Розуміє принципи і знає методи захисту від інформаційних загроз;

Уміє стискати файли та розпаковувати архіви;

Застосовує антивірусну програму для захисту комп’ютерного пристрою від інформаційних загроз; налаштовує параметри антивірусної програми;

Добирає програмне забезпечення під конкретні задачі;

Усвідомлює важливість використання легального програмного забезпечення та контенту, а також відповідальність за порушення законів щодо захисту даних;

Дотримується принципів інформаційної безпеки під час роботи з інформаційними технологіями та системами.

3D-графіка

Пояснює призначення тривимірного моделювання об’єктів реального світу;

Знає основні принципи тривимірного моделювання;

Пояснює принцип отримання тривимірного анімованого зображення;

Створює просторові моделі з використанням тривимірних примітивів;

Редагує форму й вигляд тривимірних об’єктів, змінюючи властивості вершин, ребер, граней і поверхонь;

Створює анімаційні ефекти;

Оцінює перспективи використання тривимірного моделювання для розв’язання повсякденних задач;

Усвідомлює важливість технології тривимірної графіки та 3D-друку в сучасному світі.

Опрацювання табличних даних

Пояснює відмінність між посиланнями різних типів;

Називає основні логічні, математичні та статистичні функції та пояснює їх призначення;

Інтерпретує деякі види електронних таблиць як набори відомостей про однотипні об’єкти;

Пояснює призначення функцій і засобів табличного процесора для опрацювання наборів однотипних об’єктів;

Добирає і застосовує доцільну функцію або засіб табличного процесора для розв’язання певної задачі;

Використовує посилання різних типів для опрацювання рядів даних;

Добирає тип діаграми, що є найдоречнішим для візуального подання набору даних;

Уміє будувати та інтерпретувати діаграми різних типів;

Застосовує умовне форматування для унаочнення даних, що задовольняють певні умови;

Розв’язує задачі, що вимагають сортування та обчислення проміжних і загальних підсумків, застосовує прості та розширені фільтри для відбору об’єктів;

Уміє експортувати й імпортувати вміст електронних таблиць;

Усвідомлює значення електронних таблиць як засобу для фінансових розрахунків та розв’язання задач із інших дисциплін;

Обґрунтовує вибір типу діаграми для подання набору даних.

Бази даних. Системи керування базами даних

Дає означення бази даних;

Пояснює відмінності подання даних у багатотабличних БД та в електронних таблицях;

Пояснює поняття таблиці, поля, запису, ключа таблиці;

Пояснює призначення систем керування базами даних;

Уводить дані в таблиці, усвідомлюючи обмеження, що накладаються структурою бази даних.

Сортує дані в таблицях бази за одним чи кількома полями;

Фільтрує дані в таблицях;

Знаходить у базі дані за певними критеріями відбору, створюючи прості вибіркові запити в автоматизованому режимі;

Редагує дані в таблицях;

Усвідомлює переваги використання баз даних в інформаційних системах.

Алгоритми та програми

Пояснює принцип організації даних за допомогою одновимірних масивів;

Пояснює поняття масиву, елемента масиву, індексу та значення елемента;

Описує алгоритми опрацювання елементів масиву, що задовольняють певній умові;

Описує алгоритм знаходження підсумкових величин у масиві;

Описує принаймні один алгоритм впорядкування масиву;

Складає й описує мовою програмування алгоритми для опрацювання елементів масиву, що задовольняють певну умову, знаходження підсумкових величин у масиві та його впорядкування

Оцінює часову та ємнісну складність алгоритмів;

Усвідомлює важливість застосування ефективних методів для опрацювання великих наборів даних.

Навчально – методичне забезпечення: Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з інформатики для 5-9 класів (для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класі), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804;

Перелік необхідного програмного забезпечення: операційна система з графічним інтерфейсом; клавіатурний тренажер і тренажер миші; векторний графічний редактор; растровий графічний редактор; текстовий процесор; редактор презентацій; редактор публікацій; програми для опрацювання 3D-графіки; табличний процесор; програма для створення карт знань; програми для опрацювання аудіо- та відеоданих і розробки потокових презентацій; веб-браузер; навчальне середовище виконання алгоритмів; комп’ютерні програми для підтримки вивчення різних навчальних предметів.

Матеріально – технічне забезпечення: Кабінет інформатики; Комп’ютерний учительський стіл; Демонстраційний стіл; Учнівський комп’ютерний стіл – 10 шт.; Стіл для теоретичної роботи – 11шт.; Стілець учнівський – 40 шт.; Книжкова шафа; МФП Canon MF-3110; Звукові колонки; Wi-Fi-роутер; Пластикова дошка; Комп’ютер учительський; Комп’ютер учнівський – 10 шт.; Проектор Epson.

Основи християнської етики

5 клас

Біблія. Її вчення про людину, добро і зло

знає зміст понять «етика», «мораль», «християнська етика», «моральні цінності»;

розуміє суть і переваги християнських моральних цінностей;

аналізує приклади моральної поведінки в родині, школі, у спілкуванні з іншими людьми;

має загальне поняття про Біблію, її структуру та зміст;

вміє користуватися Святим Письмом;

усвідомлює, що Біблія – Слово Боже;

розуміє важливість Біблії для особистого життя християнина;

характеризує Біблію як джерело моральних цінностей;

наводить приклади значення Біблії для української культури.

знає біблійне вчення про виникнення Всесвіту й людини, основні етапи створення світу за Біблією;

має повагу до себе, життя кожної людини та до всього довкілля;

уміє пояснювати біблійний погляд на виникнення світу і людини.

знає призначення людини у світі;

уміє розкрити подібності і відмінності людини і тварин, мету появи людини на світ, різні погляди на походження людини;

усвідомлює своє місце і роль у світі, цінність людського життя;

засвоює правила етичної поведінки, виходячи з розуміння ролі і призначення людини у світі;

уміє аналізувати, ким є людина, розуміє неповторність і досконалість людини, те, що вона – вінець Божого творіння.

знає поняття «праведність» («неправедність») і «вірність» («невірність»);

усвідомлює хибність неправедного життя;

знає біблійне тлумачення праведності на прикладі життя Ноя;

прагне до праведного життя.

знає зміст християнських понять «добро», «доброчинність», «чуйність», «милосердя»;

Уміє пояснити зло як наслідок гріхопадіння;

плекає в собі доброзичливість і богобоязність, бажання безкорисливо робити добрі вчинки;

прагне остерігатися зла і відповідати за свій вибір у вчинках;

уміє розрізняти зміст понять «добро» і «зло», розвивати вміння моделювати ситуації з прикладами різних вчинків людей.

знає, що таке закон і розуміє його необхідність для людини. Розуміє, що Заповіді Божі – зразок досконалого закону;

знає вимоги Заповідей щодо стосунків з Богом, батьками, іншими людьми і обґрунтовує важливість їх дотримання;


Скачати 381.61 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка