Програма Соснівської філії «зош І-ІІІ ступенів с. Пнівне»


має відповідальність перед законом. ПрищеплюєСкачати 381.61 Kb.
Сторінка19/25
Дата конвертації20.11.2018
Розмір381.61 Kb.
#65145
ТипПрограма
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25

має відповідальність перед законом. Прищеплює у собі бажання виконувати заповіді, дані Богом у Його Святому Письмі;

прагне правильно (за законом) чинити в різних життєвих ситуаціях.

Моральні цінності Святого Письма

розуміє поняття гордості та зарозумілості як прояви людського егоїзму;

знає про біблійний погляд на гордість, наслідки зарозумілості на прикладі біблійної історії про Вавилонську вежу;

формує у собі негативне ставлення до самозвеличення; – – знає шляхи подолання гордості та зарозумілості;

Виховує у собі смирення, поступливість та скромність;

знає, як виявив гостинність Авраам, «Батько віри»;

розуміє суть понять «гостинність», «щедрість»;

усвідомлює важливість щедрості та гостинності до інших;

наводить приклади прояву особистої щедрості та гостинності;

виховує у собі гостинність до знайомих і незнайомих людей;

розвиває задоволення від прояву гостинності та щедрості.

знає про біблійне тлумачення любові як самовідданості на прикладі історії про Авраама та Ісаака;

знає зміст поняття «самовідданість»;

розвиває позитивні почуття задоволення від вірної любові до Бога.

усвідомлює важливість уміння прощати, значущість прощення в житті людини;

наводить приклади прощення в особистому житті;

усвідомлює силу Божого прощення, велич Божого милосердя;

виховує в собі поступливість, терплячість, милосердя як найголовніші риси поведінки християнина;

усвідомлює відповідальність перед Богом за свої вчинки;

усвідомлює поняття патріотизм як вияв любові до свого народу на основі біблійної постаті Давида;

усвідомлює необхідність бути відповідальним за долю народу;

наводить приклади яскравих особистостей України і пояснює їхню роль в історії народу (Володимир Мономах);

розуміє поняття «мужність», «переконання»;

знайомиться з прикладами мужності і непохитності переконань у книзі Даниїла;

усвідомлює цінність чесноти мужності й непохитності переконань в характері людини;

обґрунтовує власні переконання і поважає переконання інших людей;

наводить приклади мужності захисту християнської віри з історії українського народу.

знає події, пов’язані з народженням Ісуса Христа за Євангелієм;

усвідомлює значення народження Ісуса Христа для людства;

розуміє значення Особистості Ісуса Христа – як Джерела та Ідеалу моральних цінностей.

Моральні цінності Святого Письма (продовження)

знає зміст понять «віра», «довіра»; знає, як довіряв Богові пророк Ілля;

розуміє віру як основу духовності людини;

усвідомлює важливість віри в житті кожного християнина;

розуміє важливість говорити правду і відповідати за свої слова.

розрізняє зміст понять «мудрість», «освіченість», «знання»;

усвідомлює мудрість як Божий Дар;

наводить приклади значення християнського просвітництва для України;

аргументує позитивний вплив християнства на моральність українського народу;

вчиться мудро поводитися у різних життєвих ситуаціях толерантно ставиться до людей.

знає зміст понять «покликання», «служіння Богові та людям», «патріотизм»; «відповідальність за долю народу;

знає біблійні історії про пророка Ісайю, царицю Естер;

уміє порівнювати й аналізувати біблійну та українську історію (життя та діяльність княгині Ольги), робити висновки;

обґрунтовує взаємозв’язок між вірою, духовністю та патріотизмом, любов’ю до Батьківщини і служінням та відповідальністю за долю народу;

усвідомлює важливість обрання власного життєвого шляху;

вчиться розуміти своє покликання, відповідати за виконання власної місії.

Значення приходу в світ Ісуса Христа

знає значення поняття «сумління»; – знає, що совість – почуття моральної відповідальності за свої вчинки перед людьми і Богом;

вчиться адекватно реагувати на голос совісті.;

розвиває почуття відповідальності за свої рішення.

розуміє, що прихід Ісуса Христа – здійснення Божої обіцянки;

усвідомлює важливість при ходу Месії у світ;

довіряє Святому Письму під час життєвих випробувань.

знає, що найбільша Божа обіцянка – прихід у світ Ісуса Христа;

шанує Христа та Діву Марію;

усвідомлює вагомість виховання слухняності та смирення у своєму характері.

вміє знайти в Євангелії ті місця, які розповідають про дитячі роки Ісуса Христа;

знає про дитячі роки та поведінку в дитинстві Ісуса Христа;

ознайомлений, якими моральними принципами керувався Ісус Христос у дитячі роки;

проявляє послух у ставленні до батьків.

знає про особу Івана Предтечі. Може переказати подію Хрещення за Євангелієм;

розуміє і може пояснити значення Хрещення для християнина;

знає, як починав служіння Ісус Христос та як Він обирав учнів;

знає дві головні заповіді любові. Пояснює їхній зміст.

Усвідомлює єдність Божого Закону (10 заповідей) та заповідей любові;

знає зміст понять «любов до Бога», «ближній», «любов до ближнього», «головні заповіді любові», «ненависть»;

розвиває у собі почуття задоволення від власних проявів любові.

знає основні події Страсного Тижня і може аргументувати, в чому значення хресного страждання Ісуса Христа, велич Його любові до людей;

замислюється над ціною жертви Ісуса Христа і моральністю свого життя;

благоговійно ставиться до подвигу Ісуса Христа, розуміє, якою ціною Він здійснив спасіння людей.

ознайомлений з історичним походженням свята Пасхи;

усвідомлює значення події Воскресіння Христового;

розуміє Воскресіння Ісуса Христа як визволення з полону гріха та смерті;

наводить приклади святкування Великодня за українською традицією.

знає, у чому полягало служіння Христа людям;

переповідає євангельські розповіді про служіння Ісуса Христа людям;

пояснює, чому Ісуса Христа називають лікарем душі і тіла. та тіла;

плекає у собі почуття вдячності Ісусу Христу за Його жертву.

закріплює отримані знання в на практиці;

знайомиться з духовною спадщиною українського народу;

аналізує плюралізм поглядів у релігійних питаннях;

бере участь в акціях милосердя для бідних, немічних, сиріт.

6 клас


Новий Завіт – джерело християнської моралі

знає, як працювати з текстом Нового Завіту;

розуміє і пояснює значення слів: учень Ісуса Христа; Апостол; Євангеліст;

пояснює, чому Євангеліє є основою етики християнина.

знає суть вчення Ісуса Христа;

розрізняє форми, якими навчав Ісус: бесіда, проповідь, притча;

наводить приклади служіння Христа людям та знає зміст основних заповідей християнства.

знає зміст поняття «притча», розуміє відмінність між Христовими притчами та притчею як літературним жанром;

вміє пояснити виховний зміст притчі;

переказує Євангельські тексти;

розуміє важливість вибору мети життя на основі християнської моралі;

розуміє сенс життя християнина;

обґрунтовує, що життя – це постійна праця над собою.

розуміє і може пояснити, на яких принципах будується життя згідно з Євангелієм;

усвідомлює відповідальність за будування власного життя.

Слово Боже виховує нас

розуміє суть понять «духовні цінності» і «матеріальні цінності», пояснює перевагу духовних цінностей над матеріальними;

усвідомлює власну відповідальність у виборі найголовнішого в житті.

знає та вміє пояснити вплив слова правди на нашу поведінку;

розуміє, наскільки важливо не лише почути, а й виконати мудре і правдиве слово;

характеризує стани людської душі згідно з євангельською притчею про сіяча.

пояснює зміст понять «гордість», «смирення»;

усвідомлює прояви гордості у власній поведінці. Шукає шляхи подолання гордості та самолюбства.

знає та може переказати притчу;

оцінює події життя з позиції справедливості;

наводить приклади справедливого і несправедливого в житті суспільства та власному житті.

знає, що покарання за зло неминуче, усвідомлює поняття справедливої кари;

розуміє, що людина несе відповідальність за кожен свій вчинок (добрий або злий).

знає та розуміє важливість відповідального ставлення до праці;

усвідомлює, що заздрість негативно впливає на стосунки між людьми.

розуміє, що кожна людина наділена талантами;

здатний (здатна) бачити таланти в собі та довколишніх;

називає шляхи розвитку талантів;

усвідомлює відповідальність за власні здібності, таланти.

Етика людських взаємин у світлі Христового вченн

знає та розуміє поняття «послух»;

вміє розрізняти послух і непослух;

усвідомлює важливість послуху батькам;

моделює відповідні ситуації та вирішує їх.

розуміє значущість кожної людини як особистості;

усвідомлює необхідність турботи про менших та слабших;

наводить приклади взаємодопомоги і поваги в учнівському колективі.

знає суть поняття «милосердя», «співчуття»;

обґрунтовує важливість слідування євангельському ідеалу у ставленні до ближнього

уміє наводити приклади вияву милосердя у вчинках.

розуміє суть любові та прощення;

усвідомлює, що Бог прощає нам, коли ми прощаємо ближньому;

розповідає про прояви любові та прощення в різних життєвих ситуаціях.

знає, що кожна добра справа є цінною перед Богом та людьми;

уміє оцінювати значення добрих вчинків для розбудови морального суспільства.

знає про моральні цінності світових релігій;

розуміє що всім людям властивий пошук істини, добра;

поважає представників інших релігій.

Основи морального життя

знає та може пояснити, що таке добро;

усвідомлює необхідність поширення добра кожною людиною у світі.

вчиться знаходити основу радості в житті;

розуміє позитивний вплив радості на душевний стан людини;

вміє радіти разом з іншими та розділяти їхню радість.

знає та розуміє, що кожна людина повинна цінувати життя та відповідати за власні вчинки;

вміє обирати найцінніше у житті. Усвідомлює сенс життя.

знає та розуміє, що ніколи не варто втрачати надії у досягненні доброї мети;

вчиться бути наполегливим у добрих справах.

знає зміст понять «щедрість», «захланність»;

уміє бачити переваги щедрості над захланністю;

наводить життєві приклади щедрості та захланності.

знає зміст поняття «справедливість» та усвідомлює, що за справедливі вчинки є винагорода, а за зло – покарання.

знає та розуміє різницю між добром і злом;

аналізує певні події та розрізняє прояви добра і зла у світі.

розуміє необхідність бути зразком для тих, хто довкола;

усвідомлює власну відповідальність як християнина за духовне та моральне здоров’я наступного покоління.

Фізична культура

5 клас

Теоретико – методичні знання

Учень, учениця:

характеризує: здоровий спосіб життя; поняття: фізичний розвиток, фізична підготовленість, вид спорту та Олімпійський принцип «Fair Play»

наводить приклади: особливостей фізичного виховання в Стародавній Греції; чесної поведінки під час занять з видів спорту та у повсякденному житті; видів спорту.

володіє: методами самоконтролю за дотриманням правильного положення тіла; основними прийомами самоконтролю за об’єктивними показниками (ЧСС) під час занять фізичними вправами;

дотримується правил: гігієни та санітарії; безпеки на уроках і під час позакласних фізкультурних занять; Олімпійського принципу «Fair Play»: повага до суперника, суддів, уболівальників, здобуття перемоги завдяки наполегливим тренуванням, а не за будь-яку ціну та ін.

Загальна фізична підготовка

виконує: перешикування з колони по одному в колону по чотири дробленням і зведенням, із колони по два, чотири розведенням і злиттям; рух уперед з кроку на місці; ходьбу по діагоналі, «протиходом» та «змійкою»; різновиди ходьби, бігу та стрибків; загальнорозвивальні вправи на місці та в русі, без предмета, з предметами (м’ячами, гімнастичними палицями, обручами, скакалками), у парах; вправи для формування постави та запобігання плоскостопості; танцювальні вправи; повторний біг на відрізках 10–30 м; прискорення до 10 м із різних вихідних положень; біг зі зміною швидкості і напрямку за сигналом; різновиди стрибків із завданнями; стрибки з поворотами на 90 та 180°; акробатичні вправи; подолання смуги перешкод, «човниковий» біг 4?9 м, рухливі та народні ігри, естафети.

бере участь у рухливих, народних іграх та естафетах;

виконує: згинання і розгинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі (хл.) та висі лежачи (дівч.), присідання, піднімання тулуба з положення лежачи; піднімання тулуба з положення лежачи на животі; вправи з гантелями (до 1 кг), еспандерами, з предметами збільшеної ваги у парах;

виконує: вистрибування з присіду вгору; стрибки з місця в довжину та висоту; стрибки в «глибину» з на­ступним вистрибуванням угору; метання малого м’яча; вправи з широкою амплітудою рухів руками і ногами; махові рухи; активні та пасивні нахили; відведення рік та рук за допомогою партнер(а/-ки); вправи на розтягування; рівномірний біг до 1000 м; повторний біг 4?30 м, 2?60 м

бере участь у рухливих, народних, спортивних іграх та естафетах, усвідомлює їх значення.

6 клас

Теоретико – методичні знання

наводить приклади впливу шкідливих звичок на здоров’я людини;

характеризує: Олімпійські ігри у Стародавній Греції; особливості фізичного розвитку і функціонального стану організму у підлітковому віці; засоби і методи контролю витривалості;

володіє методами самоконтролю фізичного стану під час занять вправами, спрямованими на розвиток витривалості;

пояснює значення та дотримується правил: поведінки під час плавання у басейнах та водоймищах; безпеки на уроках і під час позаурочних фізкультурних занять;

Загальна фізична підготовка

виконує: шикування та перешикування раніше вивченими способами; стройовий крок, розмикання та змикання на місці; команди: «Збільшити дистанцію», «Зменшити дистанцію»; рух по межах, кутах і точках залу;

виконує: різновиди ходьби, бігу та стрибків;

виконує: загальнорозвивальні вправи на місці та в русі, без предмета, з предметами (м’ячами, гімнастичними палицями, обручами, скакалками), у парах;

виконує: вправи для формування постави та запобігання плоскостопості; танцювальні вправи; повторний біг на відрізках 10–30 м; прискорення до 10 м із різних вихідних положень; біг зі зміною швидкості і напрямку за сигналом; багаторазові стрибки з поворотами на 90, 180 та 360°; акробатичні вправи; вправи на підвіщеній опорі; подолання смуги перешкод, «човниковий» біг 4?9 м, біг з різних вихідних положень; згинання і розгинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі (хл.) та висі лежачи (дівч.), присідання, піднімання тулуба з положення лежачи; піднімання тулуба з положення лежачи на животі; вправи з гантелями (до 1 кг), еспандерами, з предметами збільшеної ваги у парах; пересування в упорі на руках; вистрибування з присіду вгору; стрибки з місця в довжину та висоту; стрибки в «глибину» з наступним вистрибуванням угору; метання малого м’яча; серійні стрибки з поштовхом однією та двох ніг; кидки і ловіння набивного м’яча (1кг); вправи з широкою амплітудою рухів руками і ногами; махові рухи; активні та пасивні нахили; відведення ніг та рук за допомогою партнера; вправи на розтягування;

виконує: рівномірний біг до 1200 м; перемінний біг 200–400-метрових відрізків по черзі с прискореною ходьбою 30–50 м; стрибки через скакалку

бере участь в рухливих, народних іграх та естафетах, усвідомлює їх значення.

7 клас

Теоретико-методичні знання

пояснює значення раціонального рухового режиму для здоров’я людини;

називає форми занять рекреаційної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості;

характеризує: відродження Олімпійських ігор сучасності; засоби та методи розвитку сили, гнучкості; ознаки перевтоми;

володіє: методами контролю за розвитком сили, гнучкості; засобами самоконтролю за адекватністю фізич­них навантажень за суб’єктивними відчуттями;

дотримується правил безпеки на уроках і під час позаурочних фізкультурних занять

Загальна фізична підготовка

виконує: шикування та перешикування на місці із зімкнутого двошеренгового строю в одношеренговий; зміна напрямку заходженням плечем; різновиди ходьби, бігу, стрибків вивчені в попередніх роках; загальнорозвивальні вправи: вправи на місці та в русі, в парах, без пред­мета, з предметами (м’ячами, обручами, гімнастичними палицями, скакалками, набивними м’ячами (1 кг), у парах; вправи для формування постави та запобігання плоскостопості; танцювальні вправи; повторний біг на відрізках 15–30 м; прискорення до 15 м із різних вихідних положень зі зміною швидкості і напрямку за сигналом; різновиди стрибків із завданнями зі зміною напряму; стрибки з пово­ротами, через різноманітні предмети; акробатичні вправи; подолання смуги перешкод; «човниковий» біг 4?9 м; рівномірний біг до 1000 м; перемінний біг 200–400-метрових відрізків зі швидкістю 2–3,5 м/с і 30–50 м прискореного бігу зі швидкістю 4,0–4,5 м/с; стрибки через скакалку; згинання і розгинання рук в упорі лежачи (хл.) від лави (дівч.); підтягування у висі (хл.) та висі лежачи (дівч.), присідання на одній та двох ногах; згинання та розгинання рук в упорі стоячи біля стіни під кутом 45–50°; кидання і ловіння набивного м’яча в парах; вправи з широкою амплітудою рухів руками і ногами; махові рухи; активні та пасивні нахили; відведення ніг та рук за допомогою партнера; вправи на розтягування;

бере участь у спортивних іграх та естафетах.

  1. клас

Теоретико – методичні знання

наводить приклади визначних спортивних досягнень олімпійців;

характеризує цінності олімпізму,

називає: ознаки обмороження, опіків та профілактику їх попередження; правила загартування холодовими та тепловими процедурами;

пояснює значення занять фізичною культурою та спортом для підтримання розумової працездатності;

характеризує засоби та методи розвитку швидкісно-силових якостей;

дотримується правил безпеки на уроках і під час поза­урочних фізкультурних занять

Загальна фізична підготовка

виконує: повороти в русі наліво, направо, команду «Прямо!», організовувальні вправи; різновиди ходьби, бігу, стрибків; вправи в русі, в парах, у трійках, без предмета, з предметами (набивними м’ячами, гантелями, гімнастичними лавами, джгутами); вправи для формування постави та запобігання плоскостопості; повторний біг на відрізках 15–30 м, прискорення до 20 м з різних вихідних положень; біг зі зміною швидкості і напрямку за сигналом;

виконує: різновиди стрибків із завданнями; стрибки з поворотами, через різноманітні предмети; метання м’яча в ціль; акробатичні вправи; вправи на підвищеній опорі; подолання смуги перешкод, «човниковий» біг 4?9 м; естафети, що складаються із комбінованих вправ; рівномірний біг до 1500 м; чергування бігу та ходьби на дистанції до 1700 м; стрибки через скакалку; згинання і розгинання рук в упорі лежачи підтягування у висі (хл.) та висі лежачи (дівч.); присідання на одній та двох ногах; пересування в упорі на руках; вправи з гантелями, гумовими джгутами; вправи з широкою амплітудою рухів руками і ногами; махові рухи; активні та пасивні нахили; відведення ніг та рук за допомогою партнер(а/-ки); вправи на розтягування; вправи з гімнастичною палицею або скакалкою, складеною вчетверо;

стрибки на одній та двох ногах у довжину та висоту; перестрибування через перешкоди, відштовхуючись однією та двома ногами; вистрибування з присіду; кидки і ловіння набивного м’яча (1 кг) в парах; кидки набивного м’яча (1 кг) різними способами;бере участь у спортивних іграх;

дотримується правил безпеки на уроках і під час позаурочних фізкультурних занять

  1. клас

Теоретико – методичні знання

пояснює основи раціонального харчування;

називає: досягнення українських олімпійців на міжнародній арені, роль Національного олімпійського комітету України для розвитку спорту;

має уявлення про правила домедичної допомоги під час травм;

дотримується правил безпеки на уроках і під час позаурочних фізкультурних занять;

характеризує правила самостійних занять фізичними вправами;

Загальна фізична підготовка

виконує: організовувальні вправи, поворот кругом в русі; різновиди ходьби, бігу, стрибків; загальнорозвивальні вправи; вправи в русі, в парах, у трійках, у групах, із предметами – набивними м’ячами, гімнастичними лавами, джгутами; вправи для формування постави та запобігання плоскостопості; повторний біг на відрізках 30–60 м; прискорення до 30 м з різних вихідних положень; біг зі зміною швидкості й напрямку за сигналом; різновиди стрибків із завданнями; стрибки з поворотами, через різноманітні предмети; подолання смуги перешкод, «човниковий» біг 4?9 м; рівномірний біг до 1500 м; біг 300–400 м з інтервалом по 1–2–3 рази; біг у перемінному темпі до 2000 м; стрибки через скакалку;


Скачати 381.61 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка