Програма Соснівської філії «зош І-ІІІ ступенів с. Пнівне»


знає назви перших друкованих книг в Україні; пояснюєСкачати 381.61 Kb.
Сторінка8/25
Дата конвертації20.11.2018
Розмір381.61 Kb.
#65145
ТипПрограма
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

знає назви перших друкованих книг в Україні; пояснює особливості епох Ренесансу і Бароко; розуміє значення видатних діячів української культури цього часу; знає загальну інформацію про козацькі літописи, «Історію русів», про вертеп як вид давнього театрального мистецтва, про життя Г. Сковороди; виразно читає поезії, коментує їх зміст.

дискутує з приводу порушених у творах проблем, толерантно відстоює власну позицію; оцінює й характеризує внесок Г. Сковороди в скарбницю української літератури, у світовий мистецький поступ; добирає самостійно джерела інформації для просування індивідуальним освітнім маршрутом; висловлює судження про філософські ідеї Г. Сковороди та їх актуальність.

Вивчає напам’ять: «Всякому місту – звичай і права».

Усвідомлення ролі самопізнання і гармонії зі світом у становленні й реалізації себе як особистості.

називає найвизначніших письменників нової української літератури ХVIII ст.; розповідає про життя і творчість І. Котляревського; розуміє його роль у розвитку української літератури, національного самоусвідомлення; вдумливо читає та аналізує поему «Енеїда»; характеризує образ Енея, висловлює власні міркування про його вчинки й характер; коментує проблему війни: погляд автора і героїв; характеризує образи твору «Наталка Полтавка»; визначає й коментує роль гумористичних засобів у творі; робить порівняльну характеристику дійових осіб п’єси (Петра і Миколи, возного і виборного), їхніх життєвих позицій; пояснює роль і функцію пісень у драмі.

визначає проблеми й підтекст твору; пояснює алюзію на події історії України; зіставляє специфіку розкриття теми в різних видах мистецтва.

Усвідомлення важливості активної життєвої позиції; бажання захищати людську гідність, власні принципи; потреба пошуку власного щастя.

знає основну інформацію про життя і творчість письменника; розуміє причини написання перших творів російською мовою і важливість його виступів на захист рідної мови; має уявлення про ознаки сентименталізму, християнські ідеали повісті «Маруся»; характеризує образи персонажів твору; визначає композиційні особливості та проблематику твору.

висловлює судження про поведінку та моральні пріоритети героїв твору, про сенс людського життя, справжнє кохання й вірність; оцінює й характеризує внесок Г. Квітки-Основ’яненка у скарбницю української літератури, у розвиток української літературної мови, у світовий мистецький поступ.

Усвідомлення важливості соціально активної позиції в житті; розвитку уміння відстоювати людську гідність, власні принципи в пошуках щастя.

знає загальну інформацію про розвиток романтизму в Україні, називає провідних діячів та осередки романтичного руху, твори романтизму в музиці та образотворчому мистецтві.

пояснює значення романтизму для нового етапу розвитку літератури; виявляє зв’язок літератури романтизму з філософією, міфологією, фольклором, іншими видами мистецтва.

Усвідомлення важливості емоційної, почуттєвої сфери в житті людини.

знає найголовніше з біографій митців; виразно читає вірші, аналізує їх; визначає жанрові ознаки творів, пояснює їх фольклорну основу.

створює ілюстрації до творів поетів-романтиків, спираючись на досвід і почуття, використовуючи відповідні зображувально-виражальні засоби; оцінює й характеризує внесок митців у скарбницю української літератури, у розвиток української літературної мови, у світовий мистецький поступ.

Усвідомлення того, що романтик — духовно багата, творча людина. Шанобливе ставлення до засад народної моралі й етики: працелюбності, щирості, любові. Краса вірності в коханні.

знає біографію митця, пов’язану з Україною; розуміє місце творчості письменника на порубіжжі культур двох народів, культурно-історичні обставини, що впливали на мовний вибір митця; знає і коментує думки Т.Шевченка про М. Гоголя; переказує зміст повісті «Тарас Бульба»; знаходить зв’язок сюжету з історією України; характеризує образ головного героя; пояснює колізію морального й національного вибору в образах синів Тараса Бульби.

дискутує щодо порушених у творі проблем, толерантно відстоює власну позицію; оцінює й характеризує внесок М. Гоголя у світовий мистецький поступ; добирає самостійно джерела інформації для просування індивідуальним освітнім маршрутом; розуміє цінність україномовного перекладу твору.

Усвідомлення, що Україна — країна визначних мистецьких талантів, які зробили великий внесок у культуру інших народів.

знає біографію поета; розуміє його життєвий подвиг в умовах підневільного становища нації в першій половині ХІХ ст.; розрізняє лірику й ліро-епіку, визначає жанр, до якого належить твір; виразно читає поезію, коментує її ідейно-художній зміст, контрастні картини в ньому.

висловлює судження про необхідність свободи, національного визволення для вільного розвитку особистості та побудови демократичного устрою; пояснює великий духовний імпульс, який подала діяльність Т. Шевченка в боротьбі за політичну незалежність і культурне збагачення України.

Усвідомлення громадянської позиції людини як одного з проявів духовності.

коментує сюжет твору, його ідейний зміст, контрастні картини в ньому; інтерпретує твір у культурологічному контексті; коментує оцінку твору критиками, зіставляє її з власною; визначає його місце в мистецькому доробку автора, історії української літератури; пояснює його актуальність сьогодні.

коментує створені поетом образи морально звироднілих «землячків», висловлює власне ставлення до таких людей; знаходить паралелі в сьогоденні; дискутує з приводу порушених у творі проблем; застосовує комунікативні стратегії відповідно до мети і ситуації спілкування; визначає особливості представлення творчості Т.Г. Шевченка в різних видах мистецтв.

Вивчає напам’ять: фрагмент (на вибір).

Формування вільнодумної, національно свідомої особистості. Усвідомлення громадянської позиції людини.

виразно читає та коментує фрагменти поеми; визначає епізоди з ліричним, іронічним забарвленнями; коментує використання контрасту в поемі; пояснює узагальнену ідею твору та її актуальність.

висловлює судження про зв’язок творів Т. Шевченка із сучасністю; добирає самостійно джерела інформації для просування індивідуальним освітнім маршрутом.

Усвідомлення важливості почуття солідарності з боротьбою інших народів за визволення від гніту; засудження загарбницьких війн, пропаганда неприйняття насильства, поневолення людей.

розуміє культурні й політичні чинники, що спонукали поета до написання цього твору;

виразно й усвідомлено читає твір, визначає і коментує його головну думку та особливості композиції, його різні настроєві інтонації; визначає і характеризує адресата послання.висловлює судження про актуальність проблем твору; розрізняє іронію і сарказм у творі, цитує приклади їх уживання; дискутує з приводу порушених у творі проблем, толерантно відстоює власну позицію.

Вивчає напам’ять: фрагмент (на вибір).

Формування переконання, що за будь-яких обставин необхідно залишатися з народом, його цінностями.

розуміє становище жінки в кріпацькій Україні часів Шевченка;

порівнює різні типи втілення теми жіночої долі у творчості поета (на прикладі творів);

пояснює поведінку та порівнює вчинки героїнь поем «Катерина», «Наймичка», коментує їх.

висловлює судження про материнство та вічну проблему жіночого щастя.

Шанобливе ставлення до жінки в усіх її іпостасях (жінка-мати, жінка-кохана та ін.). Усвідомлення того, що жінка – уособлення краси на землі.

розповідає про обставини написання цих творів; коментує настрої, внутрішній світ героїв.

висловлює судження про ліризм та настроєвість творів, засоби художньої виразності в них; визначає роль поетичної й малярської творчості Т.Г. Шевченка в загальнокультурному контексті.

Вивчає напам’ять: вірш «Доля».

Переконання, що контакт із друзями, однодумцями, зі світом є підтримкою особистості, що жити треба чесно, у добрі та взаємоповазі.

пояснює розуміння Шевченком ідеї Бога; має уявлення про її стильове й образне вираження у творчості поета; аналізує та інтерпретує текст твору; визначає його головну думку.

порівнює твір Т. Шевченка з оригінальними біблійними текстами; визначає домінанти поетового почуття; дискутує з приводу порушених у творі проблем, толерантно відстоює власну позицію.

Осмислення важливості моральних чеснот у житті.

розуміє великий духовний імпульс, який подала діяльність Шевченка в боротьбі за політичну незалежність і культурне збагачення України.

оцінює й характеризує внесок Т. Шевченка в скарбницю української поезії, у розвиток української літературної мови, у світовий мистецький поступ; уміє користуватися різними джерелами інформації; узагальнює й систематизує її.

Усвідомлення важливої ролі Т.Г. Шевченка в історико-культурному поступі України.

знає основні віхи життєвого і творчого шляху письменника; розрізняє епічні жанри: роман, історичний роман, роман-хроніка, біографічний роман; визначає й коментує історичну і художню правду у творі, основний конфлікт у ньому, особливості оповіді, історичний колорит; характеризує образи й символи; порівнює образи Якима Сомка та Іванця Брюховецького.

добирає цитати для характеристики ситуацій та образів; коментує вчинки героїв; знаходить паралелі до образів і проблематики роману П. Куліша в інших історичних творах української та зарубіжної літератури; дискутує про зв'язок історичного минулого із сучасністю, важливість знання історії.

Усвідомлення значення ініціативності, наполегливості й працьовитості для досягнення поставленої мети. Прагнення до справедливості, лицарства, щирості, вірності почуттю й обов’язку.

знає й переказує зміст твору, коментує його сюжет; визначає жанр, особливості сюжету; пояснює причини тяжкого життя народу в добу кріпацтва.

оцінює і коментує вчинки героїв; дискутує з проблем, порушених у творі; усвідомлює внутрішні спонуки прагнення людини до вільного, щасливого життя.

Переконаність у тому, що кожна людина, незалежно від свого суспільного стану, має право бути щасливою.

знає про письменників-земляків, їхні твори; розуміє зміст цих творів; виразно читає і коментує їх; розкриває особливості художнього зображення теми у творах митців рідного краю.

проводить аналогії з власними спостереженнями;

визначає критерії для порівняння фактів (явищ, предметів, образів) і здійснює його.

Усвідомлення і сприйняття сили й енергетики поетичного та прозового слова, прагнення наслідувати своїх відомих земляків.

називає імена митців та їхні твори, які вивчалися;

виокремлює серед них ті, які найбільше запам’яталися;

висловлює міркування про найулюбленіші твори.

оцінює й характеризує внесок митців, творчість яких вивчалася, у скарбницю української літератури, у розвиток української літературної мови, у світовий мистецький поступ;

добирає самостійно джерела інформації для просування індивідуальним освітнім маршрутом.

Формування власної думки та власної позиції у процесі пізнання й вивчення.


Форми організації навчального процесу: урок-подорож, урок- презентація, урок-гра, урок-вітальня, урок-суд, урок- уявна подорож, урок-зустріч, урок-рольова гра тощо.
Навчально-методичне забезпечення: портрети письменників; альбоми «Шевченко-художник», «Мальовнича Україна»; тексти творів; методичні посібники, фахові журнали «Дивослово», «Українська мова і література»; хрестоматії; зошити для контрольної перевірки; матеріали до «Літератури рідного краю»; розробки вчителів-словесників з позакласної роботи; фонотека; дидактичний матеріал по темах; ТЗН.
Іноземна мова

5-9 класи

Навчальна програма є рамковою, а відтак проміжні результати за класами визначають вчителі, орієнтуючись на кінцевий результат.

Рівень та дескриптори володіння англійською мовою на кінець 9-го класу відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання А2+.Учень / учениця:

Розуміє достатньо, щоб задовольнити конкретні потреби, якщо мовлення чітке й повільне.

Визначає в загальних рисах тему дискусії, якщо мовлення чітке й повільне.

Розпізнає, коли мовці погоджуються чи не погоджуються у спілкуванні, якщо мовлення чітке й повільне.

Слідкує за основним змістом демонстрації або презентації на знайому передбачувану тему, якщо мовлення повільне, чітке, просте й підкріплене наочністю (напр. слайди, роздруківки).

Розуміє та виконує інструкції щодо звичних повсякденних занять (напр., спорт, приготування їжі і таке інше), якщо мовлення чітке й повільне.

Розуміє прості оголошення (напр., повідомлення на автовідповідачі або оголошення по радіо щодо кіносеансів чи спортивних подій, оголошення про запізнення потяга або повідомлення через гучномовець у супермаркеті), якщо мовлення чітке й повільне.

Розуміє найважливішу інформацію, що міститься в короткій аудіо рекламі товарів та послуг, які входять до сфери інтересів (напр., компакт-диски, відеоігри, подорожі).

Розуміє, слухаючи інтерв'ю по радіо, як люди проводять дозвілля, що саме їм подобається і не подобається робити, якщо мовлення чітке й повільне.

Визначає головну думку новин, у яких висвітлюються події, надзвичайні ситуації і таке інше, якщо візуальний ряд відповідає коментарям.

Слідкує за телерекламою або трейлером, розуміючи, про що говорять актори, якщо відеоряд значним чином підкріплює сказане, а мовлення чітке й відносно повільне.

Розуміє короткі прості тексти на знайомі теми конкретного типу, побудовані на основі широковживаного мовного матеріалу, пов'язаного з побутом і навчанням.

Розуміє простий особистий лист, електронний лист або допис у мережі Інтернет, у якому автор пише на знайомі теми (напр., про друзів та сім'ю) або розпитує про них.

Розуміє основні типи стандартних листів, електронних повідомлень і факсів (запити, замовлення, підтвердження) на знайомі теми.

Знаходить потрібну інформацію у практичних, конкретних передбачуваних текстах (напр., путівниках, рецептах), якщо у них використано простий мовний інвентар.

Розуміє основну інформацію у коротких та простих описах товарів у брошурах та на веб-сайтах (напр., портативні цифрові прилади, фотокамери і таке інше).

Знаходить конкретну інформацію у простішому писемному матеріалі у формі листів, брошур, коротких газетних статей, що описують події.

Розуміє в загальних рисах новини, в яких повідомляється про події, що стосуються відомих тем, якщо зміст знайомий і передбачуваний.

Знаходить основну інформацію в коротких новинах чи простих статтях, у яких цифри, імена, ілюстрації та заголовки відіграють важливу роль і допомагають зрозуміти текст.

Розуміє правила та інструкції (напр., правила безпеки, дорожнього руху), якщо у них використано простий мовний інвентар.

Розуміє короткі письмові інструкції з покроковими ілюстраціями (напр., для підключення нового обладнання).

Розуміє достатньо для того, щоб читати короткі, прості історії та комікси, в основі яких лежать знайомі, конкретні ситуації, а мовні засоби часто вживані у повсякденному спілкуванні.

Розуміє основні думки у коротких журнальних статтях і записах у путівниках, які пов'язані з конкретними повсякденними темами (напр., захоплення, спорт, дозвілля, тварини).

Бере участь у коротких повсякденних розмовах на теми, що входять до сфери особистих інтересів.

Простими словами розповідає про своє самопочуття, висловлює подяку.

Просить про послугу (напр. позичити щось), пропонує послугу й може відповісти, якщо його просять про послугу.

Обмінюється думками, порівнює предмети і людей використовуючи прості мовні засоби.

Погоджується або не погоджується з іншими, аргументуючи свою думку.

Розуміє достатньо, щоб без надмірних зусиль впоратися з простими повсякденними завданнями, а у разі нерозуміння просить повторити сказане, використовуючи дуже прості мовні засоби.

Обговорює плани з партнером або в групі, пропонує і відповідає на пропозиції.

Орієнтується у загальних аспектах повсякденного життя, таких як, подорож, житло, їжа і покупки.

Спілкується у передбачуваних повсякденних ситуаціях (на пошті, на вокзалі, у магазині), використовуючи широкий спектр простих мовних засобів.

Отримує потрібну інформацію в туристичному бюро, якщо її викладено простими мовними засобами без використання спеціалізованих термінів.

Розуміє достатньо, щоб без надмірних зусиль спілкуватись у простих, повсякденних ситуаціях, задовольняючи практичні повсякденні потреби.

Знаходить і передає просту фактологічну інформацію.

Ставить та відповідає на питання про звички й повсякденні справи, вільний час, минулі події, плани та наміри.

Ставить прості питання та надає прості пояснення й інструкції щодо того, як дістатися певного місця.

Пише особисті листи й записки, пов'язані зі сферою нагальних потреб.

Обмінюється інформацією через текстові повідомлення (SMS), електронні або традиційні короткі листи, відповідаючи на питання особи, з якою спілкується.

Записує короткі, прості повідомлення, якщо може попросити повторити чи перефразувати.

Спілкується онлайн на побутові теми, використовуючи мовні кліше.

Розміщує в мережі Інтернет короткі описові дописи про повсякденну діяльність та почуття.

Обмінюється простими коментарями з іншими дописувачами.

Представляється та веде онлайн прості розмови, ставить та відповідає на питання, обмінюється думками на передбачувані повсякденні теми, якщо має достатньо часу, щоб сформулювати відповіді, і спілкується одночасно лише з одним співрозмовником.

Створює короткі описові онлайн-дописи, які стосуються повсякденних питань, суспільної діяльності та почуттів, використовуючи прості мовні засоби для опису ключових деталей.

Коментує онлайн дописи інших людей, якщо автори використовують прості мовні засоби, реагує на вбудовані медіа, висловлює здивування, цікавість та байдужість, послуговуючись простими мовленнєвими конструкціями.

Використовує мовні кліше, розв'язуючи повсякденні питання, що виникають під час онлайн спілкування (напр., наявність певних моделей і спеціальних пропозицій, дата доставки, адреса і таке інше).

Обмінюється онлайн базовою інформацією зі співрозмовником, який готовий допомогти, якщо необхідно розв'язати проблему або виконати спільне завдання.

Взаємодіє онлайн з партнером або групою під час роботи над простим спільним завданням; просить про роз'яснення; виконує прості інструкції, за наявності засобів візуалізації (зображення, статистичні дані, графіки), які ілюструють пов'язані з завданням поняття.

Описує або представляє людей, розпорядок дня, смаки та уподобання у вигляді короткого зв'язного висловлювання, побудованого з простих фраз та речень.

Розповідає історії або описує щось у формі простого переліку подій.

Описує своє повсякденне оточення, напр., людей, місця, досвід навчання, особисті речі.

Стисло, за допомогою простих мовних засобів описує дії та події, плани та домовленості, звички, події з минулого, особистий досвід.

Дає прості пояснення, як дістатися з одного пункту в інший, використовуючи елементарні мовні засоби (напр., праворуч, прямо, спочатку, потім, далі).

Пояснює, що подобається і не подобається, чому надає перевагу; робить прості, прямі порівняння, аргументуючи свою думку.

Робить коротку, відрепетирувану презентацію на тему, пов'язану з повсякденним життям, коротко аргументує і пояснює свої думки, плани та дії.

Дає відповіді на обмежену кількість уточнюючих питань.

Пише низку простих фраз і речень, з'єднаних простими словами-зв'язками, напр., «та/і/й», «але/проте» і «тому, що».

Пише зв'язну розповідь про своє оточення, напр., про людей, місця, навчання.

Дуже стисло, на елементарному рівні описує події, минулі дії та особистий досвід.

Розповідає прості історії (напр., про події, що відбулися під час канікул).

Пише прості тексти на знайомі теми, які входять до сфери інтересів, поєднує речення словами- зв'язками.

Пише про свої враження й переконання на теми, що входять до сфери особистих інтересів (напр., стиль життя та культура), використовує базові слова та вирази повсякденного вжитку.
Зарубіжна література

5 клас

Казки народів світу

Учень / учениця:

набуває досвіду спілкування з природою;

навчається цінувати власну свободу, ініціативність, обстоює власні позиції;

використовує народну мудрість у повсякденному житті для уникнення конфліктних ситуацій;

навчається кмітливості й винахідливості.

виразно читає тексти казок;

визначає головну думку прочитаного;

переказує тексти казок (окремі фрагменти й цілісно);

висловлює власне ставлення до подій творів;

дає характеристику казкових персонажів, оцінює їхні вчинки, моральні якості;

називає основні ознаки фольклорної і літературної казки, наводить приклади з прочитаних творів;

виявляє елементи будови казок (зачин, основна частина, кінцівка, діалоги, повтори та ін.);

розкриває гуманістичний зміст казок, моральні цінності, утілені в них;

знає визначення понять «антитеза», «алегорія», вирізняє їх у прочитаних текстах, розкриває значення антитези й алегорії в казках;

розуміє поняття «автор літературного твору» (на початковому рівні);

розкриває національний колорит народних і літературних казок, окремі засоби його створення (деталі побуту, національні образи, мовні засоби та ін.);

називає відомих збирачів і авторів казок (Ш. Перро, брати Я. і В. Ґрімм, О. Пушкін та ін.);

називає твори мистецтва, у яких утілені казкові образи й сюжети (живопис, музика, мультиплікація, кіно тощо);

порівнює українські та зарубіжні народні казки, установлює в них окремі спільні елементи (образи, сюжети, особливості будови та ін.);

називає імена 2–3-х українських письменників – авторів літературних казок, їхні твори, а також імена 2–3-х українських перекладачів зарубіжних казок


Скачати 381.61 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка