Програма Соснівської філії «зош І-ІІІ ступенів с. Пнівне»Скачати 381.61 Kb.
Сторінка9/25
Дата конвертації20.11.2018
Розмір381.61 Kb.
#65145
ТипПрограма
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

Природа і людина

пізнає красу навколишнього середовища, усвідомлює взаємозв’язки людини і природи;

усвідомлює відповідальність за свої вчинки;

осмислює цінність життя;

цінує ініціативність та особистісну позицію.

виразно читає і емоційно сприймає віршовані й прозові твори;

дає визначення термінів «тема», «ідея», розкриває їх у прочитаних творах, наводить відповідні цитати;

визначає ставлення автора до світу природи, знаходить і коментує відповідні цитати;

дає визначення понять «епітет», «метафора», вирізняє їх у прочитаних текстах, визначає роль у розкритті авторського задуму;

виявляє специфіку літературного пейзажу порівняно з іншими творами мистецтва (живопису, музики);

установлює зв’язок прочитаних літературних творів із фольклором на рівні окремих образів, художніх засобів, жанрових рис (пісня).

Світ дитинства

розуміє необхідність розв’язання проблем довкілля;

розуміє важливість вияву ініціативи в суспільному житті;

усвідомлює переваги позитивного мислення для збереження здоров’я;

характеризує героїв творів щодо їхньої винахідливості, підприємливості та кмітливості.

виразно читає фрагменти текстів (зокрема читання в особах, коментоване читання);

має початкові уявлення про «сюжет» (як художню послідовність подій);

називає елементи сюжету (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка), визначає їх у творах;

розповідає про основні події прочитаних творів Марка Твена й Е. Портер;

переказує окремі розділи (фрагменти) прозових текстів;

знає й розуміє поняття «портрет», знаходить у тексті портрети персонажів;

характеризує образи персонажів, оцінює їхні моральні якості, вчинки;

визначає окремі художні засоби створення образів персонажів (портрет, учинки, мова, ставлення до інших тощо);

має початкові уявлення про поняття «повість», «роман», визначає їхні жанрові ознаки на прикладі прочитаних творів;

порівнює образи Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна, Тома Сойєра і Полліанни, визначає схожість і відмінність між ними (на рівні рис характеру);

знає українських перекладачів творів Марка Твена та Е. Порте.

Сила творчої уяви

усвідомлює важливість знаходити спільну мову з природою ;

розрізняє поняття «добро» і «зло»;

розуміє необхідність здорового способу життя;

осмислює важливість лідерських ініціатив.

знає основні відомості про письменника Льюїса Керролла, переклади його книжок;

розповідає про творчу історію книжки «Аліса в Країні Див»;

переказує зміст основних епізодів твору Льюїса Керролла;

описує і характеризує образ Аліси, а також персонажів, що її оточують;

визначає ознаки казки й повісті у творі Льюїса Керролла;

виявляє особливості художньої мови повісті-казки «Аліса в Країні Див» на підставі фрагментів оригіналу (за умови володіння іноземною мовою) або на підставі перекладу;

дає визначення поняття «фантастика», виявляє фантастичні елементи у творі Льюїса Керролла;

розуміє особливості розвитку сюжету в ліричному творі М. І. Цвєтаєвої (як плин почуттів, спогадів, роздумів, образів);

характеризує образ ліричної героїні вірша «Книги в червоній палітурці», світ її захоплень;

розповідає про свої улюблені книжки, мистецькі вподобання

Сучасна література. У колі добрих героїв

усвідомлює взаємозв’язок усього живого на землі;

розуміє важливість сімейних зв’язків;

осмислює необхідність дотримання здорового способу життя, важливість ненасильницького розв’язання конфліктів;

оцінює креативність як важливу рису людського характеру.

називає імена популярних сучасних письменників, їхні твори для дітей;

переказує близько до тексту зміст прочитаних творів;

розкриває особливості сюжету;

визначає актуальні ідеї творів;

характеризує образи персонажів у їхніх вчинках, ставленні до інших;

висловлює власне судження щодо подій і вчинків героїв;

розрізняє поняття «персонаж» (як утілення загального в конкретному, дійова особа у творі) і «герой» (персонаж із яскравими індивідуальними рисами, рушій сюжету, центр твору);

розповідає про свої улюблені твори сучасної літератури, пояснює, чому саме вони привернули увагу.

Підсумки

розуміє взаємозв’язки людини і навколишнього середовища;

орієнтується на ненасильницьке розв’язання конфліктів;

осмислює переваги здорового способу життя та безпечної поведінки;

усвідомлює роль ініціативності та підприємливості в суспільстві.

знає імена авторів та українських перекладачів творів зарубіжних письменників, що вивчалися протягом року;

розкриває ідейно-художній зміст прочитаних творів;

виявляє набуті вміння й навички елементів аналізу та інтерпретації окремих компонентів тексту (сюжету, персонажів, художніх особливостей тощо).
6 клас

Вступ

знає та розуміє значення культурних традицій у державному поступі;

усвідомлює роль духовних цінностей у формуванні гармонійно розвиненої особистості.

виявляє ознаки різних видів мистецтва, установлює своєрідність літератури в системі видів мистецтва, її характерні риси;

дає визначення поняття «художній образ», знає його різновиди – «традиційний образ», «вічний образ»;

наводить 2–3 приклади традиційних і вічних образів (із фольклору, прочитаних літературних творів, різних видів мистецтва);

виявляє специфіку зображення одного й того самого образу в літературі та інших видах мистецтва;

розповідає про свої улюблені твори літератури й мистецтва, виявляють їхні специфічні риси.

Міфи народів світу

усвідомлює єдність людини й природи;

оцінює вплив міфів на подальший розвиток культурних традицій народів світу;

визнає переваги фізичного здоров’я людини;

усвідомлює роль особистої ініціативи у подоланні життєвих перешкод, заповзятості й наснаги в реалізації творчих планів.

визначає причини появи міфів, особливості міфологічного світосприйняття;

дає визначення поняття «міф», відрізняють його від казки;

називає тематичні групи міфів, наводить приклади сюжетів та образів, що належать до певних груп міфів;

розуміє (на елементарному рівні) поняття «мотив», співвідносить його з поняттям «тема» (як часткове й ціле; мотив — реалізація теми);

називає провідні міфологічні теми (творення світу, діяння героїв та ін.) і мотиви (сонця, ночі, випробування та ін.), що виявляються у міфах різних народів;

переказує найвідоміші міфи народів світу, розкриває їхній загальнолюдський зміст;

характеризує популярні міфологічні образи, розкриває втілення в них народних уявлень про світ, виявляє актуальний зміст міфологічних образів;

зіставляє типологічно подібні образи (наприклад, образи героїв та ін.) у міфах народів світу;

виявляє схожість давніх міфологічних уявлень українців і міфології інших народів;

розкриває специфіку втілення міфів народів світу у творах мистецтва (живопис, музика,

театр, кіно, мультиплікація тощо);розповідає про свої улюблені міфи, міфологічних героїв, висловлюють власне ставлення до них.

Мудрість байки

критично оцінює суспільні вади, виявляє готовність обстоювати власну думку;

цінує злагоджену роботу для досягнення спільної мети;

усвідомлює необхідність уникати небезпечних життєвих ситуацій.

дає визначення жанру «байки», називає її характерні ознаки, підтверджує прикладами з прочитаних творів;

розкриває специфіку художньої структури байки;

пояснює мораль байок, визначає її в прочитаних творах;

розуміє поняття «езопова мова», демонструє на конкретних прикладах особливості езопової мови;

зіставляє байки Езопа («Мурашки й Цикада», «Вовк і Ягня») та І. А. Крилова («Бабка і Муравель», «Вовк і Ягня»), виявляє у них схожість і відмінності;

характеризує алегоричні образи байок, виявляє у них прихований зміст;

називає українські байки, у яких знайшли відображення сюжети й образи байок Езопа;

розкриває специфіку художнього втілення сюжетів і образів байок Езопа та І. А. Крилова у світовому мистецтві (на прикладі окремих творів образотворчого мистецтва, мультиплікації та ін.)

Пригоди і фантастика

усвідомлює роль екологічних знань у досягненні життєвої мети;

обстоює демократичні цінності;

оцінює ініціативність та підприємливість під час ухвалення життєво важливих рішень.

переказує (стисло) основні події роману «П’ятнадцятирічний капітан» Ж. Верна (або «Острів скарбів» Р. Л. Стівенсона);

розкриває основні теми й проблеми роману Ж. Верна (або Р. Л. Стівенсона);

визначає роль описів природи у творі Ж. Верна (або Р. Л. Стівенсона);

характеризує образ Діка Сенда (або Джима Хокінса), порівнює його з іншими персонажами, визначає етапи духовного зростання героя, зміни в його внутрішньому світі, у сприйнятті людей і життя;

визначає ключові моменти сюжету повісті Ч. Діккенса «Різдвяна пісня в прозі»;

простежує динаміку образу Скруджа, знаходить у тексті відповідні цитати;

висловлює власне ставлення до Скруджа (до зміни героя і після його внутрішньої зміни);

знаходить елементи фольклору в повісті Ч. Діккенса, виявляє їхню роль у тексті;

розповідає про зв’язки М. В. Гоголя з Україною (окремі факти біографії),
знає про музеї М. В. Гоголя в Україні (Гоголеве, Великі Сорочинці);

виявляє національні традиції й звичаї, що знайшли відбиток у повісті М. В. Гоголя «Ніч перед Різдвом», елементи українського фольклору у творі (традиційні образи, символи, елементи казки та ін.);

характеризує образи Оксани й Вакули («Ніч перед Різдвом»);

інтерпретує окремі епізоди повісті М. В. Гоголя;

висловлює власні враження, емоції, почуття, роздуми від прочитаних творів;

визначає особливості композиції творів;

знаходить у творах письменників портрети персонажів, визначає роль портретів у розкритті образів;

коментує висловлювання українських митців про Ж. Верна, Ч. Діккенса, М. Гоголя;

називає 1–2 твори мистецтва за мотивами прочитаних творів, висловлює враження від них.

Людські стосунки

розуміє залежність людини від навколишнього середовища;

визнає рівність людей незалежно від расової приналежності;

усвідомлює цінності життя, розуміє небезпеку потрапляння в критичні ситуації.

визначає актуальні проблеми у прочитаних творах, висловлює своє ставлення до порушених питань, розкриває їхню актуальність;

виявляє особливості сюжету і композиції творів, визначає кульмінаційні моменти;

характеризує ставлення персонажів до світу, природи, людей, мистецтва;

пояснює вчинки персонажів, мотиви їхньої поведінки;

розкриває внутрішні порухи, поривання, мрії й прагнення персонажів;

пояснює символічний зміст назв творів;

дає визначення поняття «художня деталь», знаходить художні деталі та встановлює їхню роль у тексті (змалювання персонажів, розкриття внутрішнього стану, увиразнення авторської ідеї та ін.);

дає визначення понять «гумор», «іронія», розуміє схожість і різницю між ними, виявляє гумор та іронію в текстах, значення для розкриття образів персонажів, авторської позиції;

вирізняє в окремих епізодах підтекст, визначає прихований зміст висловлювання, обґрунтовує свою думку;

коментує окремі факти життєвої і творчої біографії митців;

порівнює образи (чеховських персонажів), знаходить спільні й відмінні риси між ними;

зіставляє літературні твори з їхніми екранізаціями, ілюстраціями (за вибором)

Поетичне бачення світу

сприймає природу як цілісну систему, усвідомлює тісний взаємозв’язок між людиною і навколишнім середовищем, розуміє важливість біологічного розмаїття світу;

емоційно сприймає, оцінює вияв патріотичних почуттів;

усвідомлює роль позитивного мислення для підтримки фізичного здоров’я, важливість ненасильницького розв’язання конфліктів.

виразно читає твори поетів в українських перекладах та іноземною мовою (за умови володіння нею);

висловлює враження від прочитаного, а також емоції й почуття, що виникли від зустрічі з поезією;

визначає особливості розвитку сюжету (ліричного – не тільки перебіг зовнішніх подій, а передовсім плин образів, почуттів, емоцій, думок);

виявляє особливості жанру та художньої мови у творах письменників (використання епітетів, метафор, повторів, інверсії тощо);

знаходить у поетичних текстах художні деталі, виявляє їхню роль у розкритті картин природи, станів ліричного героя;

визначає провідні теми, мотиви, ідеї прочитаних творів;

усвідомлює специфіку розуміння краси в різних культурах на прикладі поетичних творів;

називає імена видатних українських перекладачів творів зарубіжних поетів, демонструє майстерність їхніх художніх перекладів, барви української мови

Образ майбутнього в літературі

усвідомлює небезпеку руйнування духовних цінностей, взаємозв’язки людини і природи;

розуміє особисту відповідальність кожної людини за збереження здобутків цивілізації;

зазначає переваги людського інтелекту та креативного мислення під час життєвих випробувань;

висловлює судження щодо значущості професіоналізму в кар’єрному зростанні та розв’язанні життєво важливих проблем.

виразно читає текст і визначає головну думку прочитаного, підтверджує її прикладами, цитатами з тексту;

називає основні ознаки фантастичної літератури та виявляє їх у прочитаних творах;

характеризує образи головних героїв фантастичних оповідань Р. Бредбері та Р. Шеклі;

установлює сутність конфлікту між героєм і світом (Том і натовп, Кліві й неземна цивілізація);

характеризує образи майбутнього у творах письменників;

зіставляє персонажів фантастичних творів (Том і Кліві);

висловлює свою думку щодо майбутнього людства, ролі літератури й мистецтва в майбутньому.

Сучасна література. Зростання і взаємини зі світом

усвідомлює особисту відповідальність за доручену справу; розуміє цінність родинних стосунків, значущість участі кожного у суспільно важливих справах;

осмислює важливість перемоги над самим собою, власними страхами.

розповідає про основні події сюжету творів, виокремлює у них кульмінаційні моменти;

визначає актуальні проблеми у творах митців, пов’язані зі зростанням дитини, її взаєминами з колективом, світом дорослих;

висловлює і пояснює свою точку зору щодо вчинків персонажів, їхніх стосунків;

визначає жанрові ознаки (казки, повісті, роману) в прочитаних творах;

виявляє риси характерів героїв у життєвих випробуваннях;

осмислює поняття «добро» і «зло», «життя» і «смерть», «любов» і «ненависть», «милосердя» і «байдужість» під час інтерпретації художніх образів, епізодів прочитаних творів, розмірковує про вибір життєвої позиції, моральні цінності;

порівнює образи дітей і підлітків у прочитаних протягом року творах, називає своїх улюблених персонажів і висловлює власне ставлення до них;

розповідає про свої улюблені твори сучасних письменників, виявляє в них актуальний зміст;

розуміє значення категорії «художність» для оцінки творів масового мистецтва.

Підсумки

розкриває взаємозв’язки людини і навколишнього середовища;

розуміє переваги ненасильницького розв’язання конфліктів;

усвідомлює важливість здорового способу життя та безпечної поведінки;

розуміє роль ініціативності та підприємливості в суспільстві.

знає авторів і українських перекладачів творів зарубіжних письменників, що вивчалися протягом року;

розкриває ідейно-художній зміст, актуальність прочитаних творів, їхні сюжетно-композиційні особливості, систему образів, жанрову своєрідність (окремих жанрів – оповідання, повість, роман, хайку та ін.);

знає визначення основних літературознавчих понять, що вивчалися протягом 56 класу, застосовує їх у процесі аналізу й інтерпретації текстів (окремих фрагментів і компонентів – образів, сюжетів та ін.);

демонструє уміння порівнювати твори літератури та їхнє втілення в різних видах мистецтва;

усвідомлює взаємозв’язки української літератури з іншими літературами (на рівні окремих спільних рис міфології, жанрів (байка та ін.), тем (природа та ін.), образів (дітей та ін.) тощо)

  1. клас

Вступ

усвідомлює багатство української мови, яка слугує засобом міжкультурного спілкування.

дає визначення понять «оригінал», «переклад», «переспів», розрізняє їх (на прикладі окремих текстів);

знає види перекладу – прямий (непрямий), точний (неточний), повний (неповний), вільний та ін., установлює різницю між ними (на конкретних прикладах текстів);

знає витоки й основні етапи української перекладацької традиції, імена видатних українських перекладачів, котрі зробили значний внесок у культуру України, прилучення українців до світових здобутків;

порівнює переклад і переспів одного й того самого твору, установлює схожість і відмінність між ними;

розуміє значення опанування творів в оригіналі (іноземною мовою), роль художніх перекладів у розвитку культури, взаємин між народами, становленні особистості

Билини і балади

поважає загальнолюдські чесноти, родинні цінності, героїзм і відданість вітчизні;

самокритично оцінює власні рішення та поведінку.виразно читає билини й балади, висловлює власне враження про них, емоційне ставлення до змальованих подій, героїв;

дає визначення жанрів «билина», «балада», виявляє їхні характерні ознаки в текстах прочитаних творів;

називає цикли билин (Київський і Новгородський), ключові твори і героїв циклів;

визначає характерні риси фольклорних балад («Король Лір і його дочки» та балади про Робіна Гуда);

характеризує образи билин і фольклорних балад як традиційні й вічні, розкриває втілення в них народних уявлень (про мораль, патріотизм, героїзм та ін.);

переказує сюжети билин і балад (в окремих частинах і цілісно);

визначає ключові (зокрема кульмінаційні) моменти в билинах і баладах, установлює, як у ключових моментах виявляються риси героїв, увиразнюється ідея твору;

характеризує образи персонажів прочитаних творів;

виявляє засоби поетичної мови в билинах і баладах (гіперболи, епітети, метафори, повтори та ін.), зокрема фольклорного походження;

визначає у прочитаних творах символи (наприклад, рукавичка, озеро, білі лілії, вересовий напій та ін.), розкриває їхній прихований зміст;

зіставляє оригінали літературних балад із художніми перекладами (за умови володіння іноземною мовою);

розкриває особливості відтворення сюжетів та образів билин і балад у мистецтві (творах живопису, музики, кіно, мультиплікації та ін. – за вибором);

називає перекладачів билин, балад, виявляє майстерність їхніх перекладів


Скачати 381.61 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка