Програма «Сто відсотків»Дата конвертації21.11.2018
Розмір2.47 Mb.
#65859
ТипПрограма

«Формування і розвиток в учнів ІКТ на уроках інформатики для реалізації їхнього творчого потенціалу і соціалізації в суспільстві»

 • Семінар:

Питання:

 • Державна цільова програма «Сто відсотків»
 • 1
 • 2
 • Вивчення інформатики в початковій школі

Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів ІКТ «Сто відсотків» на період до 2015 року

 • З метою забезпечення 100-відсоткового оволодіння вчителями до кінця 2011 року основ інформаційно-комунікаційних технологій відділ інформаційних технологій працював у таких напрямках:
  • Розроблення методичних рекомендацій щодо навчання вчителів основам ІКТ.
  • Створення спільноти «Реалізація програми «Сто відсотків» в Донецькій області» з метою підтримки колективної та індивідуальної комунікації, формування мережного професійного об'єднання освітян, методичної підтримки вчителів інформатики.

Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів ІКТ «Сто відсотків» на період до 2015 року

 • Організація системи майстер-класів для вчителів інформатики за програмою «Цифрові технології» в рамках спільної програми «Партнерство в навчанні» Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту та корпорації Майкрософт Україна з метою створення бази міських та районних тренерів.
 • Продовження системи тренінгів для вчителів за програмою «Цифрові технології» із залученням тренерів-учителів.
 • Обробка звітів про проведені тренінги із зазначенням кількості вчителів, що успішно їх пройшли.

Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів ІКТ «Сто відсотків» на період до 2015 року

 • Поглиблення підготовки вчителів щодо оволодіння ІКТ під час курсів підвищення кваліфікації у Донецькому облІППО.
 • Подання на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України звіту щодо 100-відсоткового оволодіння вчителями основ інформаційно-комунікаційних технологій та виконання завдань і заходів з виконання Програми.
 • Надання навчальним закладам сертифікату "100 відсотків володіння ІКТ", всі вчителі яких відповідають вимогам до рівня володіння основам ІКТ.

Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів ІКТ «Сто відсотків» на період до 2015 року

 • 3
 • 2
 • 1
 • Результати:
 • Проведено 28 майстер-класів та навчено 617 вчителів інформатики
 • Міські та районні тренери залучили до навчання з основ ІКТ близько 10 тисяч учителів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів області
 • Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій у Донецькому облІППО дозволив охопити навчанням 473 педагога
 • аудит якості і кількості навченості педагогів з ІКТ в навчальних закладах
 • Станом на 15.12.2011 рік педагоги 735 навчальних закладів області першими стовідсотково пройшли навчання з основ ІКТ (67%)

Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів ІКТ «Сто відсотків» на період до 2015 року

 • Високий рівень роботи методичних служб в організації та створенні умов для навчання педагогів з основ ІКТ у загальноосвітніх навчальних закладах відзначено у таких містах та районах області: м. Донецьк (Калінінський район, Кіровський район, Куйбишевський район), м. Дружківка, м. Кіровське, м. Костянтинівка, м. Макіївка, м. Маріуполь, м. Слов’янськ, м. Шахтарськ, Костянтинівський район, Слов’янський район, Старобешівський район, Тельманівський район, Ясинуватський район.

Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів ІКТ «Сто відсотків» на період до 2015 року

 • Визначено 242 педагога, які якісно та кількісно навчили вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій в рамках реалізації Державної цільової програми «Сто відсотків» в області.

Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів ІКТ «Сто відсотків» на період до 2015 року

 • Відповідно до Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків», у рамках спільної програми «Партнерство в навчанні» Міністерства та корпорації «Майкрософт Україна» розпочався другий етап підготовки вчителів за програмою «Учителі в онлайні» з метою підвищення компетентності вчителів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Мета програми – допомогти вчителям і освітнім установам у впровадженні інноваційних методик, хмарних технологій, які дають змогу підвищити результати учнів і підготувати їх до життя в ХХІ столітті.

Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів ІКТ «Сто відсотків» на період до 2015 року

 • Було призначено 14 осіб тренерами, які пройшли навчання на майстер-класі та отримали сертифікат за програмою «Учителі в онлайні» міжнародного зразка.
 • Організована система тренінгів для шкіл-учасників за програмою «Учителі в онлайні». Проведено 10 тренінгів за програмою «Учителі в онлайні». Навчання вчителів проходило в очному та дистанційному форматах (вебінар), в рамках курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій. В тренінгах прийняло участь 237 педагогів Донецької області.

Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів ІКТ «Сто відсотків» на період до 2015 року

 • На виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 494, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.01.2012 року № 58 «Про впровадження програми «Школи-новатори», з метою сприяння інноваційній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів області управлінням освіти і науки облдержадміністрації було затверджено 50 загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області для участі в Програмі «Школи-новатори».

Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів ІКТ «Сто відсотків» на період до 2015 року

 • Метою Програми є створення власної моделі інноваційного розвитку школи, що дозволить підвищити рівень інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів України та оптимізувати процес навчання з урахуванням сучасних світових тенденцій і перспектив розвитку інформаційного суспільства, сформувати уміння і навички, необхідні учням для життя у 21 столітті, створити необхідні передумови для підвищення ефективності та якості освіти.

Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів ІКТ «Сто відсотків» на період до 2015 року

 • Для реалізації Програми компанія «Майкрософт Україна» безкоштовно надає Інтернет-платформу освітньої мережі Microsoft «Партнерство в навчанні», а також онлайн-ресурси для проведення дослідження рівня інновацій у викладанні і навчанні та для проходження навчального курсу за Програмою «Школи-новатори».

Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів ІКТ «Сто відсотків» на період до 2015 року

 • У рамках розвитку програми «Партнерство в навчанні» була розширена діяльність і популяризація Восьмого Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор», організованого компанією «Майкрософт Україна» за сприяння Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Метою Конкурсу було опанування освітянами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та підтримка роботи педагогів у розробці та впровадженні мультимедійних програмних засобів навчання. У 2011 році на конкурс «Вчитель-новатор» надійшла рекордна кількість робіт – 1084. Найбільш активними стали педагоги з Донецької області - 222 роботи, що становить 20,5 % від загальної кількості проектів.

Державний освітній стандарт Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями

Нове поняття “писемність” (за матеріалами ЮНЕСКО)

 • Читання – знаходження нових даних шляхом пошуку і різних джерелах, спостереження, збирання, реєстрації тощо
 • Писання – уміння спілкуватися в гіпермедіа середовищі, використовувати всі види подання повідомлень і всі засоби масової інформації
 • Рахування – уміння проектувати (конструювати) об'єкти і дії

Особливості нового курсу

 • Вперше в Україні (на базі багаторічного впровадження в Києві)
 • Пропедевтичний курс (105 годин (35 год. у 2 класі, 35 год. у 3 класі і 35 год. у 4 класі з розрахунку 1 година на тиждень за рахунок інваріантної частини навчального плану))
 • Вимагає додаткових стандартів (стандарту умов для успішного впровадження, стандарту моніторингу)
 • Формує ІКТ-компетентності (ключову та предметну)
 • Формує міжпредметні компетенції
 • Робота за ПК не більше 15 хв за урок (ділення уроку на теоретичну та практичну частини)

Мета курсу

 • Формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

Основні завдання курсу

 • формування
 • початкових уявлень про базові поняття інформатики, зокрема, повідомлення та дані, комп’ютер та пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями, сфери їх застосування у житті сучасної людини в інформаційному суспільстві;
 • початкових навичок знаходити, використовувати, створювати та поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби ІКТ, як то введення тексту до комп’ютера, використання різних програм для опрацювання даних різного типу, вихід в Інтернет, користування електронною поштою, робота з пошуковими системами, підготовка презентацій;
 • алгоритмічного, логічного та критичного мислення;
 • початкових уявлень та навичок роботи з різними програмними засобами, за допомогою яких можна розв’язувати практичні завдання з предметів, що вивчаються в початковій школі.

Предметна ІКТ–компетентність передбачає формування у учнів

 • умінь застосовувати комп’ютер у навчанні та повсякденному житті;
 • здатності раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби для розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням даних, їх пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;
 • готовності вирішувати інформаційні проблеми шляхом застосування засобів ІКТ та алгоритмів виконання завдань;
 • здатності співпрацювати за допомогою засобів ІКТ для виконання комплексних завдань.

Умови реалізації мети та завдань курсу

Стандарт моніторингу навчальних досягнень учнів

Види діяльності

 • ігрова,
 • навчально-ігрова,
 • практичне експериментування,
 • конструювання,
 • художня діяльність,
 • дослідження,
 • співпраця в парі,
 • групова взаємодія.
 • Напрямок ІІ Загальна середня освіта
 • Проект «Впевнений старт першокласника»
 • (Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти)
 • початкових класів
 • інформатики

Аналіз кадрового та технічного забезпечення викладання предмету «Сходинки до інформатики»

 • Відсутність навчального комп’ютерного класу (НКК) – 13 закладів.

Перелік підручників, які визнані переможцями Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4 класів ЗНЗ та отримали гриф «Рекомендовано МОНмолодьспорт України»

 • Сходинки до інформатики
  • Ломаковська Г.В., Рівкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я., Проценко Г.О. (ТОВ «Видавничий дім «Освіта»);
  • Потапова Ж.В., Лабага О.П., Чижевська С.М. (ТОВ «Далечинь»);
  • Коршунова О.В. (ТОВ «Видавництво «Генеза»);
  • Зарецька І.Т., Корнієнко М.М., Крамаровська С.М. (ТОВ «Видавництво «Ранок»).

Вручення нагород

 • м. Донецьк – 11 навчальних закладів
  • Сертифікати – 8.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 1.

Вручення нагород

 • м. Донецьк, Будьонівський р-н – 14 навчальних закладів
  • Сертифікати – 5.
  • Грамоти – 3.
  • Подяки – 4.

Вручення нагород

 • м. Донецьк, Ворошиловський р-н – 13 навчальних закладів
  • Сертифікати – 1.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • м. Донецьк, Калінінський р-н – 13 навчальних закладів
  • Сертифікати – 13.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 12.

Вручення нагород

 • м. Донецьк, Київський р-н – 16 навчальних закладів
  • Сертифікати – 16.
  • Грамоти – 12.
  • Подяки – 13.

Вручення нагород

 • м. Донецьк, Кіровський р-н – 21 навчальних закладів
  • Сертифікати – 19.
  • Грамоти – 15.
  • Подяки – 16.

Вручення нагород

 • м. Донецьк, Куйбишевський р-н – 17 навчальних закладів
  • Сертифікати – 14.
  • Грамоти - 14.
  • Подяки – 14.

Вручення нагород

 • м. Донецьк, Ленінський р-н – 14 навчальних закладів
  • Сертифікати – 2.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • м. Донецьк, Петровський р-н – 15 навчальних закладів
  • Сертифікати – 13.
  • Грамоти – 13.
  • Подяки – 1.

Вручення нагород

 • м. Донецьк, Пролетарський р-н – 17 навчальних закладів
  • Сертифікати – 15.
  • Грамоти – 3.
  • Подяки – 3.

Вручення нагород

 • м. Авдіївка – 7 навчальних закладів
  • Сертифікати – 7+1.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • м. Артемівськ – 18 навчальних закладів
  • Сертифікати – 17.
  • Грамоти – 6.
  • Подяки – 8.

Вручення нагород

 • м. Горлівка – 54 навчальних закладів
  • Сертифікати – 30.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 3.

Вручення нагород

 • м. Дебальцеве – 12 навчальних закладів
  • Сертифікати – 4.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • м. Дзержинськ – 17 навчальних закладів
  • Сертифікати – 7.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • м. Димитров – 11 навчальних закладів
  • Сертифікати – 11.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • м. Добропілля – 18 навчальних закладів
  • Сертифікати – 18+1.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • м. Докучаєвськ – 5 навчальних закладів
  • Сертифікати – 5.
  • Грамоти – 1.
  • Подяки – 1.

Вручення нагород

 • м. Дружківка – 14 навчальних закладів
  • Сертифікати – 13.
  • Грамоти – 8.
  • Подяки – 14.

Вручення нагород

 • м. Єнакієве – 24 навчальних закладів
  • Сертифікати – 24+1.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • м. Жданівка – 3 навчальних закладів
  • Сертифікати – 2.
  • Грамоти – 1.
  • Подяки – 2.

Вручення нагород

 • м. Кіровське – 3 навчальних закладів
  • Сертифікати – 3+1.
  • Грамоти – 3.
  • Подяки – 4.

Вручення нагород

 • м. Костянтинівка – 14 навчальних закладів
  • Сертифікати – 1.
  • Грамоти – 5.
  • Подяки – 8.

Вручення нагород

 • м. Краматорськ – 11 навчальних закладів
  • Сертифікати – 7.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • м. Красноармійськ – 16 навчальних закладів
  • Сертифікати – 11.
  • Грамоти – 13.
  • Подяки – 12.

Вручення нагород

 • м. Красний Лиман – 22 навчальних закладів
  • Сертифікати – 22.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • м. Макіївка – 68 навчальних закладів
  • Сертифікати – 68+2.
  • Грамоти – 21.
  • Подяки – 36.

Вручення нагород

 • м. Маріуполь – 69 навчальних закладів
  • Сертифікати – 39.
  • Грамоти – 41.
  • Подяки – 41.

Вручення нагород

 • м. Новогродівка – 4 навчальних закладів
  • Сертифікати – 4.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • м. Селидове – 12 навчальних закладів
  • Сертифікати – 2.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • м. Слов'янськ – 25 навчальних закладів
  • Сертифікати – 16.
  • Грамоти – 3.
  • Подяки – 6.

Вручення нагород

 • м. Сніжне – 15 навчальних закладів
  • Сертифікати – 12.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • м. Торез – 17 навчальних закладів
  • Сертифікати – 17+1.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • м. Харцизьк – 20 навчальних закладів
  • Сертифікати – 10.
  • Грамоти – 7.
  • Подяки – 5.

Вручення нагород

 • м. Шахтарськ – 16 навчальних закладів
  • Сертифікати – 16.
  • Грамоти – 12.
  • Подяки – 15.

Вручення нагород

 • м. Ясинувата – 7 навчальних закладів
  • Сертифікати – 6.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • Амвросіївський р-н – 26 навчальних закладів
  • Сертифікати – 26.
  • Грамоти – 2.
  • Подяки – 2.

Вручення нагород

 • Артемівський район – 28 навчальних закладів
  • Сертифікати – 27.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • Великоновосілківський р-н – 26 навчальних закладів
  • Сертифікати – 25.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • Волноваський р-н – 47 навчальних закладів
  • Сертифікати – 46.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • Володарський р-н – 19 навчальних закладів
  • Сертифікати – 11.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • Добропільський район – 10 навчальних закладів
  • Сертифікати – 3.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • Костянтинівський район – 21 навчальних закладів
  • Сертифікати – 7.
  • Грамоти – 7.
  • Подяки – 9.

Вручення нагород

 • Красноармійський район – 19 навчальних закладів
  • Сертифікати – 14.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • Мар'їнський р-н – 33 навчальних закладів
  • Сертифікати – 33.
  • Грамоти – 33.
  • Подяки – 33.

Вручення нагород

 • Новоазовський р-н – 19 навчальних закладів
  • Сертифікати – 19.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • Олександрівський р-н – 17 навчальних закладів
  • Сертифікати – 7.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • Першотравневий р-н – 14 навчальних закладів
  • Сертифікати – 12.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • Слов'янський р-н – 20 навчальних закладів
  • Сертифікати – 17.
  • Грамоти – 8.
  • Подяки – 21.

Вручення нагород

 • Старобешівський р-н – 20 навчальних закладів
  • Сертифікати – 20.
  • Грамоти – 10.
  • Подяки – 20.

Вручення нагород

 • Тельманівський р-н – 19 навчальних закладів
  • Сертифікати – 9.
  • Грамоти – 8.
  • Подяки – 6.

Вручення нагород

 • Шахтарський р-н – 14 навчальних закладів
  • Сертифікати – 14.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 0.

Вручення нагород

 • Ясинуватський р-н – 15 навчальних закладів
  • Сертифікати – 14.
  • Грамоти – 0.
  • Подяки – 3.

Вручення нагород

Дякую за увагу!


Каталог: seminar -> s 23 08 12
seminar -> Реалізація метапредметного підходу у процесі викладання фізики Урок у 10 класі
seminar -> Ділова українська мова: Тести Що таке мова?
seminar -> Комунальна установа «Іванівський районний методичний кабінет»
seminar -> Цивільний захист функція держави. Основні складові, їх структура, зміст та функціонування
seminar -> Міністерство освіти та науки україни донбаська державна машинобудівна академія кафедра філософії та соціально-політичних наук плани семінарських занять з філософії для студентів всіх спеціальностей
seminar -> Усатівський нвк «школа-гімназія» ім. П. Д. Вернидуба заступникам директора з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних заладів створення шкільного учнівського наукового товариства
seminar -> Конкурс Оголошення Увага! Шановні гімназисти! З 26 по 30 листопада 2012 року
seminar -> Особливості харчування сучасної людини
s 23 08 12 -> Інструктивно-методичний семінар


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка