Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчанняСторінка3/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.57 Mb.
ТипПрограма
1   2   3
Тематичні повідомлення


 1. Характеристика періодів НТР.

 2. Вимоги до фахівців інформаційного суспільства.

 3. Інформаційні технології.

 4. Використання енергії атому.

 5. Розвиток генетики у ХХ ст.

 6. Використання лазера.

 7. Освоєння Космосу.

 8. Інтернет та його вплив на суспільство.

 9. Розвиток робототехніки.

 10. Альтернативі джерела енергії.

 11. Основні напрями розвитку наукових досліджень у ХХІ ст.

 12. Наука і техніка в духовно-культурному житті суспільства.

 13. Екологічні наслідки розвитку науки і техніки.

 14. Розвиток робототехніки.

 15. Головні досягнення НАН України.ТЕМА 8. Історичний шлях Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Лекція 8. Історія НТУ «ХПІ»

1. Становлення Харківського технологічного інституту як науково-освітнього закладу в перші десятиліття його діяльності.

2. Науковий доробок та освітня модель 20-х – 80-х рр. ХХ ст.3. НТУ «ХПІ» наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Історичні передумови виникнення інституту. Роль харківської громади у підготовці створення технічного закладу. Початок функціонування Харківського практичного технологічного інституту. Значення діяльності його першого директора професора В. Л. Кірпічова. Створення необхідної матеріально-технічної бази та забезпечення кваліфікованим науково-педагогічним складом. Особливості організації навчального процесу на механічному та хімічному відділеннях. Зародження основних напрямів наукових студій. Діяльність Південно-російського товариства технологів. Прикладний характер наукових досліджень.

Доробок провідних науковців ХТІ : В. Л. Кірпічова, М. М. Бекетова, О. М. Ляпунова, В. О. Стєклова, К. О. Зворикіна, П. М. Мухачова, М. Д. Пильчикова, І. П. Осіпова, О. П. Погорєлка, В. С. Кнаббе, В. Е.Тіра, В. О. Геміліана, О. П. Лідова, М. П. Клобукова, І. А. Красуського, П. П. Копняєва, В. М. Хрущова, М. Д. Зуєва, Є. І. Орлова, Г. Ф.  Буракова, Г. Ф. Проскури.

Суперечності реорганізацій 1920-х рр. Створення нових факультетів: інженерно-будівельного та електротехнічного. Встановлення котролю з боку більшовицької влади. Зміни кадрового складу, «пролетарізація» вищої школи. Створення робітфаку. Прийом за соціальним походженням. Особливості організації навчального процесу. Українізація та її наслідки. Діяльність науково-дослідних кафедр. Створення аспірантури та підготовка науково-педагогічних кадрів. Основні напрями науково-дослідної роботи.

Реорганізації 1930-х рр. Створення на базі ХПІ спеціалізованих навчальних закладів та їхня відомча підпорядкованість. Харківський механіко-машинобудівний інститут (ХММІ), Харківський хіміко-технологічний інститут (ХХТІ), Харківський електротехнічний інститут. Нові факультети та кафедри. Масова підготовка інженерних кадрів. Основні напрями наукової діяльності. Відновлення наукових ступенів та підготовка науково-педагогічних кадрів. Співпраця з науково-дослідними інститутами та промисловими підприємствами. Виробнича практика. Репресії 1930-х рр. Втрати серед професорсько-викладацького складу.

Друга світова війна. Мобілізація на фронт викладачів та студентів. Студентський батальйон. Евакуація ХММІ, ХХТІ та ХЕТІ. Діяльність ХММІ в Красноуфімську та ХХТІ в Чирчику. Особливості організації навчального процесу та наукової роботи. Реевакуація інститутів 1944 р. Відбудова навчальних корпусів, лабораторій та гуртожитків. Відновлення навчального процесу. Перші повоєнні роки. Зростання чисельності викладачів та студентів. Відкриття нових факультетів. Основні напрями наукової діяльності. Відновлення на базі ХММІ, ХХТІ та ХЕТІ в 1950 р. Харківського політехнічного інституту (ХПІ).

Особливості організації навчального процесу 1950-х – 1980-х рр. Створення нових факультетів та кафедр. Навчання за новими програмами та підготовка нової навчальної літератури. Зміцнення матеріально-технічної бази. Будівництво нових навчальних корпусів, лаболаторій, гуртожитків. Розгортання науково-дослідної діяльності. Створення науково-дослідних лабораторій та співпраця з академічними та галузевими науковими інституціями. Підготовка науково-педагогічних кадрів. Збільшення числа докторів та професорів. Науково-педагогічна та організаційна діяльність ректора професора М. Ф. Семка. Створення та діяльність нових наукових шкіл. Встановлення наукових зв’язків із закордонними навчальними закладами, підготовка іноземних студентів.

Харківський політехнічний наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Діяльність ректорів М.Ф. Киркача та Ю.Т. Костенка. Реорганізація навчального процесу. Створення нового покоління навчальних програм. Забезпечення навчально-методичною літературою. Програма підручник. Нові кафедри та факультети. Статус університету (1994 р.), національного університету (2000 р.), науково-дослідного університету (2010 р.). Науково-педагогічна та організаційна діяльність ректора професора Л. Л. Товажнянського. Основні напрями наукової діяльності. Наукові школи НТУ «ХПІ»: фізики тонких плівок і плівкового матеріалознавства; динаміки і міцності машин; нелінійних дискретних систем комп’ютерних технологій; теоретичного програмування; електротехніки; турбінобудування; фізики процесів різання матеріалів; тракторобудування; танкобудування; двигунобудування; з кінетики і каталізу процесів зв’язування азоту; переробки жирів, синтетичних жирних кислот і миючих засобів та інших.

Взаємозв’язки НТУ «ХПІ» з вищими навчальними закладами та науковими установами України. Міжнародна співпраця. «Болонський процес». Гуманізація та гуманітаризація вищої освіти.

Підсумки історичного шляху Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Семінар 8. Етапи розвитку НТУ «ХПІ»

1. Харківський технологічний інститут наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.2. Основні напрями розвитку 1920-х–1980-х рр. ХХ ст.

3. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інстиут» на сучасному етапі.
Тематичні повідомлення

1. Віктор Львович Кірпічов – фундатор Харківського практичного технологічного інституту.

2. Організація навчального процесу в Харківському практичному технологічному інституті у перші роки діяльності.

3. Зародження напрямів наукових досліджень у галузі механіки, промислової хімії та електротехніки наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

4. Особливості розвитку Харківського технологічного інституту
20-х рр. ХХ ст.

5. Історія Харківського механіко-машинобудівного інституту.

6. Історія Харківського хіміко-технологічного інституту.

7. Історія Харківського електротехнічного інституту.

8. Ректори НТУ «ХПІ» (за вибором студента).

9. Видатні вчені-політехніки (за вибором студента).

10. Наукові школи НТУ «ХПІ» (за вибором студента).

11. Історія факультету (за вибором студента).

12. Історія кафедри (за вибором студента).

Питання до модульного контролю 2
1. Наукові досягнення в галузі фізико-математичних наук ХІХ ст.

2. Хімія та хімічні технології ХІХ ст.

3. Біологія та медицина ХІХ ст.

4. Теплотехніка ХІХ ст.

5. Електротехніка ХІХ ст.

6. Транспортна революція ХІХ ст.

7. Вугільно-металургійна галузь ХІХ ст.

8. Машинобудування ХІХ ст.

9. Вища школа та наукові установи ХІХ ст.

10. Практичне застосування науки про електрику.

11. Відкриття радіоактивності.

12. Основні результати наукової революції наприкінці XIX – початку ХХ ст.

13. Створення метричної системи мір.

14. Технічний прогрес і видатні технічні винаходи ХІХ ст.

15. Еволюція квантової теорії.

16. Становлення вищої технічної освіти в Україні.

17. Створення сучасної фізики на початку ХХ ст.

18. Наукова спадщина В.І. Вернадського.

19. Наукові досягнення першої половини ХХст.

20. С.О. Лебедєв і перший у континентальній Європі комп’ютер.

21. Становлення і розвиток науки в Україні в першій половині ХХ ст.

22. Вітчизняні вчені – нобелівські лауреати.

23. Характеристика етапів науково-технічної революції.

24. Розвиток генетики.

25. Взаємодія людини і машини у ХХІ ст.

26. Застосування атомної енергії.

25. Взаємозвязок науки і техніки. Перетворення науки у виробничу силу.

26. Розвиток автомобільного транспорту.

27. Розвиток авіації.

28. Розвиток радіо та телебачення.

29. Систематизація хімічних і біологічних знань.

30. Роль технічних наук та інженерної освіти в розвитку техніки.

31. Атомна зброя та атомна енергетика.

32. Освоєння Космосу.

33. Сучасні інформаційні технології.

34. Наука в умовах глобалізації.

35. Харківський практичний технологічний інститут у перші роки
діяльності.

36. Напрями наукових досліджень у ХТІ наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

37. ХММІ, ХХТІ та ХЕТІ (1930–1949 рр.).

38. Харківські політехніки в роки Другої світової війни.

39. Харківський політехнічний інститут у 50-х–80-х рр. ХХ ст.

40. Сучасний етап розвитку НТУ «ХПІ».
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Академик Александр Михайлович Ляпунов: к 150-летию со дня рождения : монография / [Л. Л. Товажнянский, К. В. Аврамов, Е. Е. Александров и др.]. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2007. – 288 с.

 2. Аллаби М. Энциклопедия изобретений и открытий: От колеса до коллайдера / Майкл Аллаби, Эми-Джейн Бир, Джон Клак / Перевод с английского А. Гришин, Е. Кац, М. Лукьянова. – М. : «Издательская группа «Азбука-Аттикус», 2012. – 495 с.

 3. Аптекарь М. Д. История инженерной деятельности / М. Д. Аптекарь, С. К. Рамазанов, Г. Е. Фрегер. – К. : Аристей, 2003. – 568 с.

 4. Афанасьев Ю. Н. История науки и техники [Текст] : конспект лекций / Ю. Н. Афанасьев, Ю. С. Воронков, С. В. Кувшинов; Российский гуманитарный университет [РГГУ], Российская академия наук [РАН]. Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова. – Москва : Российский гуманитарный университет (РГГУ), 1999. – 265 с.

 5. Ахиезер А. И. Развивающаяся физическая картина мира / А. И. Ахиезер. – Х. : ННЦ ХФТИ, – 1998. – 340 с.

 6. Баранов М. И. Избранные вопросы электрофизики: монография в 2-х томах. Т. 1: Электрофизика и выдающиеся физики мира / М. И. Баранов. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. – 252 с.

 7. Бернал Дж. Наука в истории общества / Дж. Бернал. – М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1956. – 735 с.

 8. Бєсов Л. М. Науково-дослідна робота в Харківському політехнічному інституті (1950–1980 рр.) / Л. М. Бєсов, М. В. Зозуля, В. М. Скляр // Історія української науки на межі тисячоліть: [зб. наук. праць / відп. ред. О. Я. Пилипчук]. – К., 2005. – Вип. 18. – С. 15–21.

 9. Бєсов Л. М. Історія суспільства. – 3-є вид., переробл. і доп. /
  Л. М. Бєсов. – Х. : НТУ «ХПІ», 2010. – 276 с.

 10. Вергунов В. А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки / В. А. Вергунов. – К.: Аграрна наука, 2006. – 492 с.

 11. Вилейтнер Г. История математики от Декарта до середины XIX столетия / Г. Вилейтнер. – М. : Наука, 1978. – 507с.

 12. Виргинский B. C. Очерки истории науки и техники XVI – XIX веков / В. С. Виргинский. – М. : Просвещение, 1984. – 287с.

 13. Виргинский B. C. Очерки истории науки и техники, 1870 –1917 гг. / В. С. Виргинский, В. Ф. Хотеенков. – М. : Просвещение, 1988. – 304 с.

 14. Виргинский В. С. Очерки истории науки и техники с древнейших времен до середины XV века / В. С. Виргинский, В. Ф. Хотеенков. – М. : Просвещение, 1993. – 288 с.

 15. Возникновение и развитие химии с древнейших времен до XVII века. Всеобщая история химии / ред. Ю. И. Соловьев – М. : Наука, 1980. – 399 с.

 16. Волков В. А. Выдающиеся химики мира / В. А. Волков, Е. В. Вонский, Г. И. Кузнецова / Под. ред. Г. И. Кузнецова. – М. : Высшая школа, 1991. – 656 с.

 17. Гайденко П. П. Эволюция понятия наука: (XVII – XVIII вв.): Формирование научных программ Нового времени / Гайденко П. П. / Отв. ред. И.Д. Рожанский; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – М. : Наука, 1987. – 447 с.

 18. Горохов И. Н. Знать, чтобы делать. История инженерной профессии и ее роль в современной культуре / И. Н. Горохов. – М., 1987. – 175 с.

 19. Данилевский В. В. Винайдено в Росії / В. В. Данилевський. – К. : АН УРСР, 1951. – 388 с.

 20. Деркач В. П. «Кибернетика – любовь его»: К 80-летию В. М. Глушкова // Наука та наукознавство. – 2003. – № 3. – С. 10–50.

 21. Дирак П. Воспоминания о необычайной эпохе / П. Дирак. – М. : Наука, 1979. – 317 с.

 22. Добров Г. М. Наука о науке / Г. М. Добров. – К. : Наук. думка, 1989. – 304 с.

 23. Ермаков Ю. М. От древних ремесел до современных технологий / Ю. М. Ермаков. – М. : Просвещение, 1992. – 127 с.

 24. Жербін М. М. Микола Миколайович Бенардос (до 110–річчя його патенту з електрозварювання) / М. М. Жербін // Будівництво України. – 1997. – № 4. – С. 45–47.

 25. Жмудь Л. Я. Зарождение истории науки в античности /
  Л. Я. Жмудь. – СПБ. : РХГИ, 2002. – 424 с.

 26. З історії української науки і техніки. Хрестоматія-посібник / [Співавт.–укладачі В. І. Онопрієнко А. А. Коробченко, О. Я. Пилипчук, С. П. Руда, Л. П. Яресько]. – Київ : Академія наук вищої школи України, 1999. – 171 с.

 27. Зворыкин А.А. История техники / [А. А. Зворыкин, Н. И. Осьмова, В. А. Чернышев, С. В. Шухардин] / Под ред. Ю. К. Милонова. – М. : Соцэкгиз, 1962. – 576 с.

 28. Історія науки і техніки в Україні : Анотований каталог 106 докторських і кандидатських дисертацій. 1979 – 2008 рр. / укладачі : О. Я. Пилипчук, О. О. Пилипчук, В. П. Шуманський. – К. : Вид-во «АСМІ», 2008. – 264 с.

 29. Історія Національної академії наук України суспільно-політичному контексті 1918–1998 / [С. Кульчицький, Ю. Павленко, С. Руда, Ю. Храмов]. – Київ : Фенікс, 2000. – 528 с.

 30. Київський політехнічний інститут. Нарис історії (КПІ–100 років). – Київ: Київський політехнічний інститут, 1995. – 318 с.

 31. Кирсанов В. С. Научная революция XVII в. / Кирсанов В. С. – М. : Наука, 1987. – 343 с.

 32. Концепції сучасного природознавства [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Карпов Я.С. [и др.]. – К. : Професіонал, 2004. – 496 с. 

 33. Кордун Г. Г. Історія фізики: навч. посібник. 3-є вид., перероб. і доп. / Г. Г. Кордун. – К. : Вища шк., 1993. – 279 с.

 34. Кузнецова Н. И. Наука в ее истории / Н. И. Кузнецова. – М. : Наука, 1982. – 127 с.

 35. Кун Т. Структура научных революций / Пер. с англ. И. З. Налетова. Общая ред. и послесловие С. Р. Микулинского и Л. А. Марковой. М. : Прогресс, 1975. – 288 с.

 36. Левченко О. С. Україна – батьківщина шістьох Нобелевських лауреатів: бесіда з О. С. Левченком / записав Ю. Килимник // День. – 2003. – 12 груд. – С. 20.

 37. Литвинко A. C. Становлення статистичної фізики в Україні (30–40 рр. XX ст.) / Литвинко A. C. – К. : Фенікс, 2009. – 220 с.

 38. Литвинко А.С. Микола Миколайович Боголюбов та статистична фізика в Україні / А. С. Литвинко. – К. : Академперіодика, 2009. – 304 с.

 39. Маліцький Б. А. Прикладне наукознавство / Б. А. Маліцький. – К. : Фенікс, 2007. – 464 с.

 40. Мандрыка А. П. Очерки развития технических наук. Механический цикл [Текст] : монография / А. П. Мандрыка; отв. ред. Н. Н. Поляхов; Академия наук [АН] СССР. Институт истории естествознания и техники. – Ленинград : Наука. Ленинградское отделение [ЛО], 1984. – 107 с.

 41. Матерiали до iсторiї Острозької академiї (1576-1636): Бiобiблiогр. довiдник / АН УРСР. Археограф. комiсiя; Iн-т iсторiї. [вiдп. ред. О. М. Дзюба]. – К., 1990. – 216 с.

 42. Медовар Б. И. Металлургия вчера, сегодня и завтра / Б. И. Медовар. – К. : Наукова думка, 1986. – 132 с.

 43. Микеле Джуа. История химии / перев. с итал. д.х.н. Г. В. Быкова. – М. : Мир, 1975. – 477 с.

 44. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Історія розвитку. 1885–2010 / уклад. : В. І. Ніколаєнко, В. В. Кабачек, С. І. Мешковая [та ін.]. – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – 408 с.

 45. Огурцов А. П. Історія світової науки і техніки : Навчальний посібник. – 2-е вид., перероблене / А. П. Огурцов, Л. М. Мамаєв, В. В. Заліщук, С. Х. Авраменко, В. А. Зінченко. – К., 2000. – 664 с.

 46. Оноприенко В. И. Фундаментализация научного поиска в технических науках: К 70-летию Академии наук УССР / В. И. Оноприенко. – К. : О-во «Знание», УССР, 1988. – 48 с.

 47. Оноприенко В. И. Становление высшего технического образования на Украине / В. И. Оноприенко, Т. А. Щербань. – К. : Наук. думка, 1990. – 140 с.

 48. Онопрієнко В. І. Джерела з історії Українського наукового товариства в Києві / Онопрієнко В. І., Щербань Т. О. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2008. – 352 с.

 49. Онопрієнко В. І. Історія української науки. Курс лекцій / В. Онопрієнко, В. Ткаченко. – К. : Варта, 2010. – 652 с.

 50. Павленко Ю. В. Дело «УФТИ». 1935–1938 / Ю. В. Павленко, Ю. Н. Ранюк, Ю.А.Храмов. – Київ: Фенікс, 1998. – 324 с.

 51. Павленко Ю. В. Природознавство в Україні до початку ХХ ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах / Ю. В. Павленко, С. П. Руда ,  С. А.Хорошева, Ю. О. Храмов. – К. : Академперіодика, 2001. – 420 с.

 52. Палій В. М. Національна Академія наук України. 1918–2008. Персональний склад / В. М. Палій, Ю. О. Храмов. – К. : Фенікс, 2008. – 352 с.

 53. Пилипчук О. Я. Історія науки та освіти в Україні (найдавніші часи – перша третина ХХ ст.) : навч. посібник з українознавства / О. Я. Пилипчук [та ін.]; Академія наук Вищої школи України. Сектор історії та методології освіти, науки і техніки. – К. : ТОВ «Міжнародна фінансова агенція», 1998. – 80 с.

 54. Поликарпов В. С. История науки и техники: Учебное пособие для студентов вузов / Поликарпов В. С. – Ростов-на-Дону : «Феникс», 1998. – 352 с.

 55. Полонська-Василенко Н. Д. Українська Академія наук. Нарис історії / Полонська-Василенко Н. Д. – К. : Наукова думка, 1993. – Ч. 1. – 151 с., ч. 2. – 215 с.

 56. Поляков М. В. Класичний університет / М. В. Поляков, В. С. Савчук. – К. : Генеза, 2004. – 414 с.

 57. Развитие металлургии в Украинской ССР / АН УССР. Сектор истории естествознания и техники Ин-та истории и др.; редкол. : З. И. Некрасов (отв. ред.) и др. – К. : Наук. думка, 1980. – 960 с.

 58. Развитие физической химии на Украине / Отв. ред. В. Д. Походенко. – Киев: Наук. думка, 1989. 264 с.

 59. Развитие химической технологии на Украине: В 2 т. Т. 1: Химическая технология неорганических веществ / АН УССР. Сектор истории естествознания и техники Ин-та истории; О. В. Авилов (отв. ред.) и др. – К. : Наук. думка, 1976. – 314 с.; Т. 2: Химическая технология органических веществ / АН УССР. Сектор истории естествознания и техники Ин-та истории; О. В. Авилов (отв. ред.) и др. – К. : Наук. думка, 1976. – 354 с.

 60. Рання історія Академії наук України (1918–1921) / [Храмов Ю., Руда С., Павленко Ю., Кучмаренко В.] – К. : Манускрипт, 1993. – 247 с.

 61. Саган Г. В. Мости єднання (співпраця української та іноземної науки 1918–1939 рр.)/ Г. В. Саган; НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К. : Б.В.,
  1999. – 95 с.

 62. Сергійчук В. Що дала Україна світові / Володимир Сергійчук – К. : ПП Сергійчук М. І., 2008. – 288 с.

 63. Симоненко О. Д. Электротехническая наука в первой половине XX века / Симоненко О. Д. – М. : Наука, 1988. – 140 с.

 64. Славетні імена Київського політехнічного інституту / редколегія : М. Ю. Ільченко, Л. О. Гріффен, В. О. Добровольський, В. О. Константинов, Л. С. Перелигіна, Л. Р. Слободян. – К. : «ЕКМО», 2003. – 128 с.

 65. Сухотеріна Л. І. Внесок вчених в розвиток технічних наук в Україні в 30-х роках ХХ ст. : монографія / Л. І. Сухотеріна. – Одеса : АстроПринт, 1999. – 268 с.

 66. Тверитникова О. Є. Зародження і розвиток науково-технічної школи професора П. П. Копняєва : монография / О. Є. Тверитникова. – Х. : НТУ «ХПI». – 2010. – 212 с.

 67. Техника в ее историческом развитии (70-е годы ХІХ – начало ХХ в.) / Отв. ред. С. В. Шухардин, Н. К. Ламан, А. С. Федоров. – М. : Наука, 1982. – 510 с. 

 68. Техника в ее историческом развитии: От появления ручных орудий труда до становления техники машинно-фабричного производства / Отв. ред. С. В. Шухардин. – М. : Наука, 1979. – 416 с.

 69. Харківський політехнічний: події і факти; під ред. д-р техн. наук, проф. Ю. Т. Костенка. – Х. : Прапор, 1999. – 336 с.

 70. Харковский политехнический: ученые и педагоги /
  Ю. Т. Костенко, В. В. Морозов, В. И. Николаенко [и др.]. – Х. : Прапор, 1999. – 352 с.

 71. Харьковский ордена Ленина политехнический институт им.
  В. И. Ленина: Краткая справка. – Х. : Изд. ХГУ, 1970. – 15 с.

 72. Харьковский политехнический институт. 18851985: история
  развития; отв. ред. Н. Ф. Киркач. – Х. : Вища школа, 1985. – 223 с.

 73. Харьковский политехнический на рубеже тысячелетий /
  Л. Л. Товажнянский, В. И. Николаенко [и др.]. – Х. : Прапор, 2000. – 384 с.

 74. Харьковский политехнический : Выпускники – гордость и слава.
  – Х. : Прапор, 2000. – 88 с.

 75. Хижняк З. І. Історія Києво-Могилянської академії / З. І. Хижняк, В. К. Маньківський. – Київ: Видавничий дім «КМ Академія». 2003. – 184 с.

 76. Храмов Ю. О. Фізика. Історія фундаментальних ідей, теорій та відкриттів / Ю. О. Храмов. – К. : Фенікс, 2012. – 816 с.

 77. Чеканов А. А. Виктор Львович Кирпичев. 1845–1913 /
  А. А. Чеканов. – М. : Наука, 1982. – 175 с.

 78. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідної діяльності: підручник. – 4-те вид., випр. і доп. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К. : Знання, 2004. – 307 с.

 79. Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки / В. Шендеровський.– К. : Вид-во «Рада», 2003. – 416 с.


ЗМІСТ
Вступ 5

Методика викладання курсу історії науки і техніки у


вищий школі 6

Тематичний план курсу «Історія науки і техніки 11

ТЕМА 1. Історія науки і техніки як наука та навчальний предмет.
Зародження знань про довкілля та людину в Стародавньому світі 12

ТЕМА 2. Натурфілософія та техніка доби Античності та Середньовіччя 14

ТЕМА 3. Наукова революція в природознавстві ХVІІ ст 17

ТЕМА 4. Наука і техніка у ХVІІІ ст. Початок промислової


революції 19

Питання до модульного контролю 1 21

ТЕМА 5. Поступ науки і розвиток техніки ХІХ ст 23

ТЕМА 6. Новітня революція в природознавстві на рубежі ХІХ – ХХ ст. Науковий та технічний прогрес першої половини ХХ ст. 26

ТЕМА 7. Науково-технічна революція. Сучасний етап розвитку
науки і техніки 29

ТЕМА 8. Історичний шлях Національного технічного


університету «Харківський політехнічний інститут» 31

Питання до модульного контролю 2 34

Література 36

Навчальне видання


ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з навчальної дисципліни

ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ


для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання

Укладачі: СКЛЯР Володимир Миколайович

ГУТНИК Марина Валеріївна

ТВЕРИТНИКОВА Олена Євгенівна

За авторською редакцією

План 2012 р., поз. 57.


Підписано до друку __ . __ .__ . Формат 6084 1/16. Папір друк. № 2.

Друк–ризографія. Гарнітура Times New Roman. Ум. друк. арк.

Наклад ______ прим. 100 Зам. № ____. Ціна договірна.
Видавничий центр НТУ «ХПІ». 61002, Харків, вул.. Фрунзе, 21.

Свідоцтво про реєстрацію ДК № 3657 від 24.12.2009 р.


Друкарня НТУ «ХПІ», 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21.Каталог: int
int -> Кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології
int -> І тип анафілактичні реакції
int -> Положення про денний стаціонар» Додаток 4 до наказу моз україни від 23 лютого 2001 р. N 72 «Примірне положення про денний стаціонар»
int -> Рахіт І рахітоподібні захворювання у дітей
int -> Імунодефіцитні стани (первинні)
int -> Клінічна фармакологія препаратів, що впливають на систему крові Клінічна фармакологія препаратів заліза
int -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
int -> Лекція Доцент Маланчин І. М. Медична деонтологія
int -> Фізіологія післяпологового періоду. Фізіологія періоду новонародженості
int -> Жіночий таз. Плід як об'єкт родів. Акушерська термінологія


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка