Програма VIІІ міжнародної науково-практичної конференції "сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці"Скачати 88.92 Kb.
Дата конвертації20.11.2016
Розмір88.92 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА

VIІІ Міжнародної

науково-практичної конференції

"СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ"


8 листопада 2013 року10.00 – реєстрація учасників

11.00 – початок виступів

14.00-15.00 – перерва

15.00-16.30 – виступи учасників

Оргкомітет

Ложачевська Олена Михайлівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки

Дяченко Тетяна Олексіївна – к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки

Прокоп‘єва Аліна Анатоліївна - к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки

Ложачевська Анастасія Сергіївна – аспірантка кафедри міжнародної економіки.

Місце проведення й адреса організаційного комітету:

Україна 03058, м. Київ, пр-т Космонавта Комарова, 1, Національний авіаційний університет, Інститут економіки та менеджменту, факультет економіки і підприємництва, кафедра міжнародної економіки – 2 корпус, кім. 402.

Телефони: +38 (044)406-79-75, факс.

+38 (044) 406-73-69, моб. (050) 352-35-52 (Тетяна Олексіївна) або (050) 548-34-43 (Аліна Анатоліївна)Е-mаіl: kme@nau.edu.ua

або alina_prokopeva@mail.ru


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний авіаційний університет
Інститут економіки й менеджменту

Кафедра міжнародної економіки
VIІІ Міжнародна

науково-практична конференція
"СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ"


8 листопада

2013 року


Присвячується 80-річчю НАУНАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТІнститут економіки й менеджменту
Запрошує вчених, викладачів, наукових співробітників, підприємців, аспірантів, здобувачів, студентів взяти участь у VIІІ Міжнародній науково-практичній конференції "СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ", що відбудеться 8 листопада 2013 року.

Метою конференції є обмін науково-практичною інформацією про проблеми і напрямки розвитку економічних процесів, що відбуваються у світі; проблеми, які виникають у національних економіках в умовах глобалізації; аспекти еволюції наукової думки в сфері міжнародної економіки.Робота конференції планується за наступними напрямками:

 • Пріоритети, напрямки та сучасні чинники розвитку міжнародних економічних відносин

 • Філософія створення нового глобального порядку й економічного переділу світу

 • Міжнародні стратегії економічного розвитку і їх економіко-математичне моделювання

 • Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації

 • Формування сучасних теорій міжнародної торгівлі

 • Міжнародна конкурентоспроможність на макро-, мезо- та мікрорівнях

 • Проблеми діяльності компаній у системі міжнародного маркетингу і менеджменту.

 • Перегляд міжнародних стандартів бухгалтерської й фінансової звітності корпорацій в умовах інтеграційних змін

 • Економічні аспекти розвитку світового авіабудування

 • Розвиток міжнародного ринку авіаперевезень

 • Міжнародне регулювання повітряного простору

 • Інтеграція українського сектора авіаперевезень у європейський повітряний простір

Для участі в конференції необхідно до 20 жовтня 2013 року подати в організаційний комітет заявку, тези доповіді (електронний варіант) за наведеними формами, копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску в розмірі 150 грн. (у суму входить друк і розсилання матеріалів конференції учасників). Для студентів НАУ сума організаційного внеску становить 80 грн. Іноземні учасники сплачують внесок – 20 дол. США або в еквіваленті.УВАГА! Оплата участі в конференції відбувається звичайним поштовим переказом на адресу:

03058, м. Київ, вул. Борщагівська, 210 ( до запитання)

Ложачевська Анастасія Сергіївна

Заявка учасника конференції

Прізвище
Ім`я
По батькові
Організація
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Робочий телефон
Факс
E-mail
Домашня адреса
Домашній телефон
Форма участі в конференції
Тема доповіді

Додаткова інформація для учасників конференції

Видання збірників тез доповідей планується до початку конференції.

Матеріали учасники одержать під час роботи конференції особисто або поштою після її завершення.

Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, якщо вони не відповідають вимогам оформлення або тематиці конференції, а також при відсутності підтвердження сплати організаційного внеску.

Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції, завчасно повідомити про це оргкомітет (телефоном або електронною поштою).


Витрати на проїзд, проживання і харчування сплачуються учасниками самостійно.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Приймаються до друку матеріали обсягом 1-3 стор., оформлені у форматі А5 і набрані в редакторі Word for Windows, у вигляді комп'ютерного файлу з розширенням * doc. або * rtf. Шрифт Times New Roman 10. Міжрядковий інтервал - одинарний. Поля з усіх боків по 1.5 см. Рубрикація тез доповідей повинна містити наступні дані:

- ініціали й прізвище автора й співавторів, назва організації, де працює автор(и) (вирівнювання по правому краю);

- назва тез (прописними буквами), (Times New Roman 9, вирівнювання по центру);

- основна теза;

- список літератури (не обов'язково).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого співавтора. До диску додається паперовий варіант тез, підписаний автором (авторами).

Мова доповіді: українська, російська, англійська.

Форма участі: доповідь (до 15 хвилин).

Презентацію доповіді можна проводити за допомогою мультимедійного обладнання, про що просимо повідомити завчасно.


Учасники конференції можуть подати наукові статті в збірник праць, що входить у перелік професійних наукових видань затверджених ВАК України «Стратегія економічного розвитку України». Вартість публікації однієї статті становить 300 грн.

Для аспірантів та здобувачів до статті обов’язково додається рецензія кандидата або доктора наук і електронний та друкований варіанти статті. Вимоги до оформлення статей наведені нижче.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Стаття оформляється у текстовому редакторі Microsoft Word. Обсяг статті повинен становити не менш, як 3-4 сторінки формату А4 (поля з усіх сторін – 20 мм, гарнітура Times New Roman, кегль (розмір) 10 pt, міжрядковий інтервал – 1,0). Нумерація сторінок не проводиться.

Не користуватись кнопкою табуляції!2. На першій сторінці автор зазначає:

- у першій стрічці (вирівнювання ліворуч) УДК;

- у наступних стрічках (вирівнювання праворуч) ініціали та своє прізвище – українською, російською та відтранслітеровані латиницею (таблиці з транслітерації наведено нижче), науковий ступінь, вчене звання, посаду чи професію, місце роботи;

- після відступу в 1 стрічку пишеться назва статті – великими напівжирними літерами та вирівнюється по центру сторінки. Назву статті слід подавати українською, російською та англійською мовами. Далі до питань, що розглядаються у статті, пропускається стрічка.3. До статті обов’язково додаються анотація і ключові слова трьома мовами: українською, російською та англійською. Вирівнювання анотації і ключових слів здійснюється по ширині сторінки.

4. Текст статі повинен містити елементи, визначені вимогами ВАК. Посилання на джерела інформації – обов’язкові.

5. Таблиці та ілюстрації повинні бути набрані у текстовому редакторі MS WORD у межах формату А-4 (з полями 2 см), мати порядковий номер та тематичний заголовок. Розмір шрифту для набору інформації у таблицях має бути не менш, як 9 кегля. Таблиці повинні бути компактними, мати назву і відповідати стандартам оформлення. Рисунки, створені у текстовому редакторі Microsoft Word, повинні бути виконані на полотні або згруповані. Назва рисунка пишеться напівжирними літерами та вирівнюється по центру сторінки.

6. Список використаних джерел подається у кінці статті, і повинен бути оформлений згідно вимог ВАК.

7. На окремому аркуші пишеться науковий реферат статті (резюме) – від 250 слів англійською мовою. Спочатку зазначається назва статті англійською мовою, а потім прізвище та ініціали авторів, відтранслітеровані латиницею. Сподіваємося на Вашу участь


у конференції
!

Каталог: site -> variables -> docs -> docsmenu -> nauka
site -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
site -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
site -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
site -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
site -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
nauka -> Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів
docsmenu -> Про План проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки на 2014 рік
docs -> Документознавець
docsmenu -> Витяг з Державних санітарних норм та правил

Скачати 88.92 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка