Програма вступних випробуваньСкачати 401.2 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір401.2 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Програма

вступних випробувань

зі спеціальності 035 «Філологія» за спеціалізації «Переклад» (англійська та друга іноземна мови)» за програмою ОКР «спеціаліст»

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


Затверджено

Головною Вченою Радою КНУКіМ

Протокол № ___ від «____» ____________ 2016р.

КИЇВ 2016

Програма з вступного іспиту зі спеціальності 035 «Філологія» за спеціалізації «Переклад» (англійська та друга іноземна мови)» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.– 41 с.

Розробники:

Білецька О.О., кандидат культурології, доцент кафедри іноземних мов;

Саприкін О.А., кандидат філологічних наук, доцент

Палєй Т.А., кандидат філологічних наук, доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземної філології та перекладу

Протокол № від « » __________________ 2016р.


Завідувач кафедри іноземної філології та перекладу

_____________ (О.А. Саприкін)ВСТУП
Спеціаліст, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Підготовка спеціаліста здійснюється на основі освітньої програми (ОП), яка забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікацією. Освітня програма підготовки спеціаліста включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.

Особи, які успішно виконали програму підготовки спеціаліста та пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікацію спеціаліста.

Основою підготовки фахівців освітнього рівня «Спеціаліст» є нормативно-правова база освіти: Закон України «Про вищу освіту», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», Положення про ступеневу освіту, Положення Міністерства освіти і науки України «Про організацію науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах».Вступний іспит з перекладу передбачає перевірку і оцінку мовної, мовознавчої та перекладацької компетенції вступників, наявності у них знань з основ лінгвістичної теорії та перекладознавства, а також вмінь реалізувати ці знання на практиці, що складає основу майбутньої професійної аналітично-дослідницької діяльності студентів.

Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні:

• володіти поглибленими знаннями основної іноземної мови та уміннями інноваційного характеру, вільно, впевнено і правильно користуватися англійською мовою у професійних, наукових та інших цілях; володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на рівні С1 за шкалою Ради Європи: розуміти при читанні і сприйнятті на слух інтегрований зміст і деталі текстів усіх типів будь-якого рівня змістової і мовної складності (окрім вузькоспеціальних); уміти вилучати із текстів як експліцитну так і імпліцитну інформацію, що міститься в них; вільно й адекватно використовувати англійську мову в ситуаціях усного спілкування: вміти інформувати, описувати, повідомляти, висловлювати свій погляд та арґументувати його, дотримуючись параметрів комунікативної адекватності, мовної правильності, відповідної структурованості та зв’язності; писати добре структуровані тексти, відповідно до ситуації і комунікативного наміру (твір, реферат, доповідь, тези доповіді, коментар, анотацію, наукову статтю); реферувати й анотувати наукові та науково-методичні матеріали на різну тематику;

• володіти знаннями з теорії мови: знати основні положення сучасних лінгвістичних теорій, що складають концептуальну основу теоретичних дисциплін, базові поняття теорії мови; визначати на функціональному рівні граматичний статус омонімічних, синонімічних та полісемантичних конструкцій, трансформувати певні конструкції в семантично еквівалентні; розкривати закономірності відношень між мовними формами та їхнім змістом, володіти основами контрастивного методу дослідження мов, мати належні знання історії формування фонетичної, лексичної, морфологічної та синтаксичної систем англійської мови; знати особливості формування і структури лексичного значення, парадигматичних угрупувань лексики, можливості збагачення лексичного складу, його соціальний та територіальний поділ, основні типи словників; кваліфіковано аналізувати лексичне значення слова, особливості формування лексичних одиниць, підбирати синоніми, антоніми, будувати синонімічні ряди, формувати тематичні групи, лексико-семантичні поля;

• володіти широкою теоретичною базою перекладознавства; вільно оперувати основними поняттями, концепціями і фактами сучасної науки про переклад; застосовувати головні методи перекладознавчого аналізу; знати ключові концепції перекладання в історичному зрізі, лінгвістичний та літературознавчий підходи до перекладу; розуміти динаміку розвитку перекладацьких принципів; вміти відтворювати одиниці тексту з проблемною еквівалентністю, обирати стратегію для досягнення необхідного рівня еквівалентності, перекладати тексти з урахуванням жанрово-стилістичної домінанти та типу тексту, аналізувати перекладні тексти в історичному зрізі, розпізнавати функцію, що її переклад виконує у полісистемі.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення

Скачати 401.2 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка