Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладівСторінка3/26
Дата конвертації22.11.2018
Розмір3.28 Mb.
#66108
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


9 клас

Показники фізичних якостей

Рівень компетентності

низький

середній

достатній

високий

Швидкість:

біг 30 м (с)Хл.

Більше 6,0

6,0

5,6

5,0

Дівч.

Більше 6,7

6,7

6,0

5,5

Витривалість: рів­номірний біг (хв.с)

Хл. 1500 м

Більше 7.30

7.30

7.00

6.30

Дівч. 1000 м

Більше 6.00

6.00

5.30

5.10

Гнучкість: нахил ту­луба уперед із поло­ження сидячи (см)

Хл.

До 2

2

5

9

Дівч.

До 9

9

11

14

Сила: підтягування (кількість разів)

Хл.у висі

До 3

3

7

10

Дівч. у висі лежачи

До 5

5

15

18

Згинання та розги­нання рук в упорі лежачи

(кількість разів)Хл. від підлоги

До 12

12

18

25

Дівч. від лави

До 8

8

12

15

Спритність: човни­ковий біг 4×9 м (с)

Хл.

11,7

11,2

10,6

10,1

Дівч.

12,8

12,3

11,8

11,3

Швидкісно-силові: стрибок у довжину з місця (см)

Хл.

До 160

160

180

200

Дівч.

До 135

135

150

170

Метання малого м’яча на дальність (м)

Хл.

До 26

26

32

40

Дівч.

До 16

16

19

24

Піднімання тулуба в сід за 30 с (кількість разів)

Хл.

До14

14

20

26

Дівч.

До 13

13

19

25


Автор:

О. М. Лакіза завідувач кафедри фізичного виховання ВСП НУБ і ПУ «Ніжинський агротехнічний інститут», кандидат педагогічних наук
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

для загальноосвітніх навчальних закладів
5–9 класи

Варіативний модуль
БАСКЕТБОЛ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Варіативний модуль «Баскетбол» складається зі змісту навчаль-ного матеріалу, державних вимог до рівня загальноосвітньої під-готовки учнів, орієнтовних навчальних нормативів та переліку обладнання.

До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесено теоретичні відомості, техніко-тактичну підготовку.

Розділ «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів» зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та навичок поданого матеріалу.

Під час навчання технічних прийомів з баскетболу треба на кожному уроці використовувати вправи загальної та спеціальної фізичної підготовки, а також дотримуватися методики послідовності навчання атакувальних і захисних прийомів техніки гри. Широко використовувати підвідні вправи. Під час навчання треба застосовувати вправи ігрового характеру.

Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні складають випробування (навчальні нормативи) для контролю якості засвоєння технічних прийомів з баскетболу.
1 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Історія розвитку баскетбо-лу.

Гігієна тіла, одягу, спор-тивної форми, режиму дня. Поняття про техніку гри. Основні правила гри.

Поведінка під час змагань

Правила безпеки під час занять баскетболом


Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є основні ета-пи історії розвитку баскетболу;

п о я с н ю є принципи гігієни та санітарії баскетболіста;

в и з н а ч а є основні елементи техніки і правила гри;

д о т р и м у є т ь с я правил без-пеки і поведінки під час занять баскетболом та змагань

Спеціальна фізична підготовка

Спеціальні фізичні вправи та рухливі ігриУчень, учениця:

в и к о н у є: прискорення на 5, 10, 15 м з різних стартових поло-жень за зоровим і звуковим сиг-налами, «човниковий» біг 45 м; вправи для розвитку сили м’язів тулуба, плечового пояса та кистей рук, гнучкості;

рухливі ігри та естафети з бігом і стрибками;в о л о д і є серійними стрибка-ми з діставанням високо підвіше-них предметів

Техніко-тактична підготовка

Стійки, способи пересу-вань, зупинки, повороти на місці, ведення м’яча, передачі, кидки м’ячаУчень, учениця:

в и к о н у є: стійки баскетболіста та різноманітні пересування в нападі й захисті; зупинки стрибком та двома кроками; повороти на місці; кидки м’яча однією рукою від плеча, двома руками від грудей з місця та в русі;

в о л о д і є: ловленням і передачами м’яча двома руками від грудей, однією рукою від плеча на місці та в русі; веденням м’яча на місці, у русі, з обведенням предметів;

з а с т о с о в у є технічні прийо-ми нападу і захисту у взаємодіях з партнерами під час гри


2 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Історія розвитку баскетбо-лу в Україні.

Раціональне харчування спортсменів.

Шкідливі звички та їх нега-тивний вплив на досягнен-ня у спорті.

Поведі нка пі д час змаганьПравила безпеки під час занять баскетболом

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є історію роз-витку баскетболу в Україні;

о б ґ р у н т о в у є особливості харчування баскетболіста;

н а в о д и т ь п р и к л а д и негативного впливу шкідливих звичок на досягнення у спорті;

д о т р и м у є т ь с я правил без-пеки і поведінки під час занять баскетболом та змагань

Спеціальна фізична підготовка


Спеціальні вправи для роз-витку фізичних якостей, рухливі ігри та естафети

Учень, учениця:

в и к о н у є: прискорення з місця на 5, 10, 15 м з різних вихідних положень; «човниковий» біг 49 м; чергування прискорень, зупинок, поворотів, бігу зі зміною напрямку за зоровим сигналом; вправи для розвитку сили м’язів тулуба, плечового пояса та кистей рук, гнучкості;

з а с т о с о в у є: серійні стрибки поштовхом однієї та двох ніг із діставанням високих предметів; вистрибування з присіду; естафети, рухливі ігри

Техніко-тактична підготовка

Пересування; ловлення і передачі м’яча однією рукою від плеча; ведення м’яча; кидки однією рукою зверху; подвійний крок, штрафний кидок, фінтиУчень, учениця:

в и к о н у є: чергування вивче-них способів пересувань; кидки однією рукою зверху з місця (з відскоком від щита в кошик), двома руками від голови (дівча-та) та в русі (з двох кроків); подвійний крок, техніку виконання штрафного кидка; фінти; протидію нападаючому гравцю з м’ячем;

з а с т о с о в у є:

ловлення і передачі м’яча однією рукою від плеча в парах, трійках; оптимальний вибір місця для одержання передачі м’яча; технічні прийоми нападу й захисту у взаємодії з партнерами під час гри;

з д і й с н ю є: ведення м’яча (правою та лівою рукою почер-гово) з наступною передачею в колонах, парах, трійках; ведення з опором захисника


3 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Українській баскетбол на сучасному етапі.


Методика розвитку витривалості;
самоконтроль на заняттях баскетболом.

Поведінка під час змаганьПравила безпеки під час занять баскетболом

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є стан укра-їнського баскетболу на сучас-ному етапі;

н а з и в а є: провідні баскетбольні клуби країни, області, міста; видатних баскетболістів України;

п о я с н ю є: засоби фізичної підготовки баскетболіста; методику розвитку витривалості;

н а в о д и т ь п р а в и л а: самоконтролю під час занять спортом; зовнішні ознаки втоми і перевтоми та засоби її запобі-гання;

д о т р и м у є т ь с я правил без-пеки і поведінки під час занять баскетболом та змагань

Спеціальна фізична підготовка


Спеціальні вправи для роз-витку фізичних якостей, рухливі ігри та естафети

Учень, учениця:

в и к о н у є: прискорення з міс-ця на 5, 10, 15, 20 м з різних стартових положень; «човнико-вий» біг 49 м; серійні стрибки поштовхом двох і однієї ноги з діставанням високих предметів;

вправи з обтяженнями, набивни-ми м’ячами; вправи для розвитку сили м’язів тулуба, плечового пояса та кистей рук: гнучкості;

рухливі ігри та естафети з бігом і стрибками


Техніко-тактична підготовка

Чергування різних спосо-бів пересувань, ведень, пе-редач та кидків м’яча. Подвійний крок.

Гра в захисті: протидія атакувальним прийомам суперника


Учень, учениця:

в и к о н у є: різноманітні способи пересувань, бігу, стрибків під час активної протидії захисників;

чергування різних прийомів ловіння, передач м’яча двома ру-ками зверху та знизу; накриван-ня і відбивання м’яча;з а с т о с о в у є: чергування різ-них способів ведення м’яча без зорового контролю; кидки однією рукою з місця, в русі й у стрибку; штрафний кидок; кидок м’яча в корзину після подвійного кроку; технічні прийоми нападу і захисту у взаємодіях з партнерами під час навчальної гри


4 рік вивчення


Теоретичні відомості

Спеціальна фізична підго-товка баскетболіста.

Методика розвитку швидкісно-силових якос-тей, спритності.

Правила гри

Поведінка пі д час змагань

Правила безпеки під час занять баскетболом


Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є: спеціальну фізичну підготовку баскетболіста;

швидкісно-силові якості, сприт-ність;з а с т о с о в у є правила під час навчальної гри;

д о т р и м у є т ь с я правил без-пеки під час занять баскетболом

Спеціальна фізична підготовка


Спеціальні вправи для роз-витку фізичних якостей, рухливі ігри та естафети

Учень, учениця:

в и к о н у є: прискорення з різ-них вихідних положень на 5, 10, 15, 20 м; «човниковий» біг 49 м;

серійні стрибки поштовхом двох і однієї ноги з діставанням висо-ких предметів; вправи з обтя-женнями, набивними м’ячами;

естафети; вправи для розвитку сили м’язів тулуба, плечового пояса та кистей рук, гнучкості


Техніко-тактична підготовка

Різні способи пересувань, зупинок, ведень, передач, кидків м’яча; подвійний крок, протидії атакувальним діям суперниківУчень, учениця:

в и к о н у є: поєднання різних способів пересувань зупинок, стійок із технічними прийомами нападу й захисту; асинхронне ве-дення м’яча без зорового контро-лю; «перекладання» м’яча при опорі захисника; кидки однією рукою зверху в стрибку, двома руками зверху (дівчата) з місця та у русі, з опором захисника, штрафний кидок; кидки м’яча в корзину після подвійного кроку;

з а с т о с о в у є: передачі м’яча у стрибку; асинхронне ведення м’яча без зорового контролю; «перекладання» м’яча при опорі захисника; технічні прийоми нападу й захисту у взаємодіях з партнерами під час гри;

з д і й с н ю є: накривання м’яча; боротьбу за м’яч, що відскочив від щита


5 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Методика розвитку сприт-ності.
Профілактика травматизму і надання першої долікар-ської допомоги.
Правила гри з баскетболу.
Поведінка під час змагань

Правила безпеки під час занять баскетболомУчень, учениця:

х а р а к т е р и з у є методику розвитку спритності;

п о я с н ю є профілактику трав-матизму на заняттях баскетболом;

н а в о д и т ь п р и к л а д и першої долікарської допомоги;

з а с т о с о в у є правила гри під час навчальної гри;

д о т р и м у є т ь с я правил без-пеки і поведінки під час занять баскетболом та змагань

Спеціальна фізична підготовка


Спеціальні вправи для роз-витку фізичних якостей, рухливі ігри та естафети

Учень, учениця:

в и к о н у є: прискорення з міс-ця на 5, 10, 15, 20 м з різних ви-хідних положень; «човниковий» біг 49 м; вправи з обтяження-ми, набивними м’ячами; естафе-ти; вправи для розвитку сили м’язів тулуба, плечового пояса та кистей рук; гнучкості;

з а с т о с о в у є: зупинки, пово-роти, біг зі зміною напрямку за зоровим сигналом; серійні стриб-ки поштовхом однієї та двох ніг із діставанням високих предме-тів; вистрибування з присіду; стрибки «вглибину» з наступним вистрибуванням угору

Техніко-тактична підготовка

Різні способи пересувань, ловіння і передач м’яча, ведення та кидки в умовах жорсткого опору захисників.

Штрафні та дальні кидки.

Подвійний крокУчень, учениця:

в и к о н у є: різні способи пере-сувань, зупинок у поєднанні з технічними прийомами нападу й захисту у тактичних взаємодіях і при активному опорі суперників;

накривання м’яча і блокування при боротьбі за м’яч, що відско-чив від щита;з а с т о с о в у є: асинхронне ведення м’яча без зорового контролю; передачі м’яча різними способами при опорі захисника кидки однією рукою зверху в стрибку із середньої і далекої дистанцій в русі з опором захисника;

р а ц і о н а л ь н о в и к о р и с- т о в у є технічні прийоми напа-ду й захисту у взаємодіях з парт-нерами під час гриОрієнтовні навчальні нормативи

Навчальні нормативи

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

1 рік вивчення

6 кидків м’яча (міні-баскетбольного або волейбольного) у кошик однією рукою від плеча, двома руками від грудей (дівчата), стоячи збоку на від-стані 1,5 м від щита (кількість влучень):

хлопці
дівчата


Жодного влучного кидка


1
1

2
2

3
3


передача м’яча у накреслене на стіні коло (діаметр 60 см) на рівні грудей учня з відстані 3 м:

хлопці
дівчатаЖодної правильно виконаної передачі

2
1

3
2

5
42 рік вивчення

6 кидків однією рукою зверху, двома руками від голови (дівчата), стоячи збоку на відстані 3 м від щита:

хлопці


дівчата

Жодного влучного кидка


1
1

2
2

3
3


10 передач м’яча (на місці) у парах на відстані 4 м одним із вивчених способів виконання:

хлопці
дівчатаЖодної правильно виконаної передачі

3
1

5
2

8
53 рік вивчення

Кидки м’яча після ведення та под­війного кроку

(з 5-ти спроб):

хлопці

дівчата


Жодного влучного кидка

1
1

2
2

3
3

6 штрафних кидків:

хлопці
дівчата


Жодного влучного кидка


1
1

2
2

3
3


4 рік вивчення

6 кидків однією рукою зверху на відстані 3 м від щита:

хлопці


кидки двома руками зверху на відстані 3 м від щита:

дівчата

Жодного влучного кидка

Жодного влучного кидка


1
1

2
2

3
3


6 штрафних кидків:

хлопці
дівчата


Жодного влучного кидка


1
1

2
2

4
3


5 рік вивчення

6 кидків однією рукою зверху в стрибку на відстані 3 м:

хлопці


6 кидків двома руками зверху на відстані 3 м від щита:

дівчата

Жодного влучного кидка

Жодного влучного кидка


1
1

2
2

3
3


10 штрафних кидків:

хлопці
дівчата


Жодного влучного кидка


1
1

2
2

5
4Обладнання, потрібне для вивчення

модуля «Баскетбол»

(За наявності одного спортивного залу із розміткою для гри «Баскетбол» або літнього майданчику із розміткою, зі стійками і щитами)

пор.

Обладнання

Кількість, шт

1

Сітка для баскетбольного кільця

4

2

Баскетбольний м’яч

15

3

Міні-баскетбольний або волейбольний м’яч

15

Автори:

В. Г. Гусєв завідувач кабінету фізичної культури та основ здоров’я Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

Н. С. Кравченко вчитель Червоноградської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 м. Червонограда Львівської області, заслужений учитель України
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

для загальноосвітніх навчальних закладів
5–9 класи


Варіативний модуль
ВОЛЕЙБОЛ


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Варіативний модуль «Волейбол» складається зі змісту, навчаль-ного матеріалу, державних вимог до рівня загальноосвітньої під-готовки учнів, навчальних нормативів та переліку обладнання, яке потрібне для вивчення цього модуля.

До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесено теоретичні відомості, спеціальну фізичну підготовку волейболістів, техніко-тактична підготовку.Розділ «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів» зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та навичок поданого матеріалу.

При навчанні технічних прийомів з волейболу необхідно на кожному уроці використовувати вправи спеціальної фізичної під-готовки, такі як: прискорення з різних вихідних положень, біг зі зміною швидкості та напрямку за сигналом, багаторазові стрибки через перешкоди різної висоти, стрибки із присіду вгору, «човни-ковий біг» 49 м, вправи з набивними м’ячами (0,5–1 кг) і т. д., а також дотримуватися методики послідовності навчання передач, прийомів, подач, нападаючих ударів та блокування, використову-ючи підвідні вправи.

З метою профілактики травматизму при вивченні передач двома руками зверху та прийомів м’яча двома руками знизу слід звертати увагу на правильну постановку рук, застосування учнем стійки волейболіста та правильного пересування учнів по волейбольному майданчику.

Під час першого та другого років навчання можна використо-вувати рухливі ігри, які за своїми правилами наближені до гри волейбол — «Малюкбол» («Піонербол»).

Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні складають випробування (навчальні нормативи) для контролю якості засвоєння технічних прийомів з волейболу: передач, прийомів та подач. При виконанні таких навчальних нормативів, як передачі м’яча двома руками зверху та прийом і передача двома руками знизу, оцінюється виконання цього технічного елементу кожною дитиною окремо. При цьому в пару з учнем може стати вчитель чи дитина, яка займається в секції волейболу у дитячо-юнацькій спортивній школі або учень, який володіє цими навичками на високому рівні.1 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Історія розвитку українсь-кого волейболу.

Загальна характеристика гри волейбол (розмітка ігрового майданчика, роз-міщення гравців, основні правила гри).

Правила безпеки на ігровому майданчику. Санітарно-гігієнічні вимо-ги до спортивного інвен-тарю.

Особиста гігієна спортсме-наУчень, учениця:

х а р а к т е р и з у є історію розвитку українського волейбо-лу;

н а з и в а є: загальну характе-ристику гри волейбол, назви лі-ній, розміщення гравців та пра-вила переходу на майданчику;

правила техніки безпеки на ігровому майданчику; санітарно-гігієнічні вимоги до спортивного інвентарю та вимоги особистої гігієни;д о т р и м у є т ь с я правил безпеки та правил гри

Спеціальна фізична підготовка

Стрибкові вправи, спеці-альні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечо-вого пояса, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного преса, спини; вправи на розтягування; вправи для розвитку швидкості, спритностіУчень, учениця:

в и к о н у є: стрибкові вправи;

спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного преса, спи-ни; вправи на розтягування;

вправи для розвитку швидкості, спритності


Техніко-тактична підготовка

Стійка волейболіста. Роз-міщення та перехід гравців на ігровому майданчику.Пересування в стійці волей-боліста приставними крока-ми, вибір вихідного положення для виконання передач та прийому м’яча.

Передача м’яча двома ру-ками зверху над собою на місці, від стіни, в парах, в колонах, в зустрічних ко-лонах. Прийом м’яча знизу над собою, від стіни, з накидання партнера.

Рухлива гра «Малюкбол»


Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є: розміщен-ня гравців на майданчику; пра-вила переходу;

в и к о н у є: пересування в стійці волейболіста (вправо, вліво, впе-ред, назад), вибір вихідного поло-ження для передач та прийому м’яча; передачі м’яча зверху над собою, від стіни, в парах, в ко-лонах; прийом м’яча знизу над собою, від стіни, з накидання партнера; прийом м’яча знизу над собою, від стіни, з накидання партнера
бере участь у рухливій грі «Малюкбол»


2 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Місце українського волей-болу на сучасному етапі розвитку європейського спорту.Значення гравців передньої та задньої ліній.

Правила безпеки на ігровому майданчикуУчень, учениця:

р о з к р и в а є місце українсь-кого волейболу на сучасному етапі розвитку європейського спорту;

о б ґ р у н т о в у є значення гравців передньої і задньої ліній;

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки на ігровому майданчику та правил гри

Спеціальна фізична підготовка


Стрибкові вправи, спеціаль-ні вправи для розвитку гнуч-кості верхнього плечового пояса, сили верхніх та ниж-ніх кінцівок, черевного пре-са, спини, вправи на розтягу-вання.

Вправи для розвитку швид-кості, спритності.

Учень, учениця:

в и к о н у є: стрибкові вправи;

спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса, сили верхніх та нижніх кін-цівок, черевного преса, спини;

вправи на розтягування;
вправи для розвитку швидкості, спритності;


Техніко-тактична підготовка

Способи пересування грав-ців по ігровому майданчи-ку, поєднання способів пе-ресування. Передача м’яча двома руками зверху.

Прийом м’яча двома рука-ми знизу. Прийом м’яча двома руками знизу після переміщення. Вибір місця для виконання другої передачі. Вибір місця для виконання нижніх подач.

Нижня пряма та бокова подача. Прийом м’яча знизу після виконання нижньої прямої (бокової) подачі від стіни.

Навчальна гра волейбол за спрощеними правилами, рухлива гра «Малюкбол»


Учень, учениця:

в и к о н у є способи пересуван-ня по волейбольному майданчи-ку; передачі м’яча двома руками зверху;

прийом м’яча знизу від стіни, в парах та колонах;

прийом м’яча знизу після пере-міщення;

вибір місця для виконання другої передачі;

вибір місця для виконання ниж-ніх подач;

нижню пряму та бокову подачі з відстані 4–6 м від сітки та від стіни;

прийом м’яча після подачі;
бере участь: у навчальній грі волейбол за спрощеними правилами; у рухливій грі «Малюкбол»3 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Досягнення українських волейбольних команд на міжнародній арені.

Значення спеціальної фі-зичної підготовки волейбо-лістів.

Загартовування організму.

Суддівство змагань, склад суддівської бригади, жести суддіУчень, учениця:

х а р а к т е р и з у є досягнення українських волейбольних команд;

з а с т о с о в у є спеціальні вправи волейболіста;

н а з и в а є: основні принципи загартування; склад та обов’язки суддівської бригади;

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки на ігровому майданчику

Спеціальна фізична підготовка


Вправи для розвитку швид-кості, швидкісно-силових якостей, спритності, сили, гнучкості

Учень, учениця:

в и к о н у є: стрибкові вправи, спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового поясу, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного пресу, спини, вправи на розтягування, вправи для розвитку швидкості, сприт-ності

Техніко-тактична підготовка

Пересування різними спо-собами в поєднанні з тех-нічними прийомами в на-паді та захисті.

Нижня пряма та бокова подачі з-за лицьової лінії.

Кидання набивного м’яча. Кидання волейбольного м’яча правою та лівою руками в парах.

Кидання тенісного м’яча правою та лівою руками в ціль. Верхня пряма подача в стіну. Верхня пряма подача на партнера. Верхня пряма подача через сітку із скороченої відстані.

Прийом м’яча двома рука-ми знизу після верхньої прямої подачі від стіни та в парах.Взаємодія гравців передньої та задньої ліній. Система гри «кутом уперед».

Навчальна гра волейболУчень, учениця:

в и к о н у є: пересування, різними способами, поєднуючи з передачами та прийомами;

нижню пряму та бокову подачі;

кидання набивного м’яча двома руками зверху в па-рах з положення стоячи (0,5–1 кг);

кидання волейбольного м’яча правою та лівою руками в парах;

кидання тенісного м’яча в ціль;

верхню пряму подачу в стіну з відстані 5–8 м та на точність на партнера; верхню пряму подачу через сітку; прийом м’яча двома руками знизу;з а с т о с о в у є взаємодію гравців передньої і задньої ліній та систему гри «кутом уперед»;

бере участь у навчальній грі волейбол


4 рік вивчення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Особливості фізичної під-готовки волейболістів з урахуванням віку і статі.

Розвиток фізичних якостей волейболістів.

Правила контролю та са-моконтролю під час занять волейболом.

Профілактика спортивного травматизмуУчень, учениця:

х а р а к т е р и з у є: особливості фізичної підготовки волейболістів; засоби профілактиці травматизму юних волейболістів;

фізичні якості, які розвиваються засобами волейболу;н а з и в а є правила контролю та самоконтролю;

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки на ігровому майданчику

Спеціальна фізична підготовка


Вправи для розвитку швид-кості, швидкісно-силових якостей, спритності, сили, гнучкості

Учень, учениця:

в и к о н у є: стрибкові вправи; спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного преса, спини;

вправи на розтягування; вправи для розвитку швидкості, сприт-ностіТехніко-тактична підготовка

Передачі м’яча двома ру-ками зверху в парах через сітку. Прийом та передача м’яча двома руками знизу через сітку в парах.

Передача м’яча двома ру-ками зверху за спину в парах, трійках. Прийом м’яча, що відскочив від сітки. Нижня та верхня прямі подачі.

Взаємодії гравців передньої та задньої ліній під час при-йому м’яча після подачі.

Підвідні вправи для напа-даючого удару. Нападаю-чий удар з власного підки-дання. Одиночне блоку-вання нападаючого удару.

Друга передача через грав-ця зони 3. Дії гравців під сіткою в зоні 3.

Правила центральної, задньої ліній.

Навчальна гра волейбол


Учень, учениця:

в и к о н у є: технічні прийоми: передачу м’яча двома руками зверху та прийом і передачу м’я-ча двома руками знизу в парах через сітку; передачу м’яча двома руками зверху за спину в парах, трійках; прийом м’яча, що відскочив від сітки; нижню та верхню прямі подачі;

підвідні вправи для нападаючого удару, нападаючий удар з влас-ного підкидання; одиночне блокування нападаючого удару;

другу передачу через гравця зони 3;

з а с т о с о в у є взаємодію грав-ців передньої та задньої ліній під час прийому м’яча після подачі;

правила центральної, задньої лінії;бере участь у навчальній грі волейбол


5 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Технічна та тактична під-готовки волейболістів. Ін-дивідуальні й групові так-тичні дії гравців у нападі та захисті.

Взаємодія гравців перед-ньої та задньої ліній.

Основні засади суддівства.

Профілактика травматизму під час занять волейболом.Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є особливос-ті техніки та тактики гри; засоби профілактичного травматизму під час занять волейболом;

о б ґ р у н т о в у є взаємодію гравців передньої та задньої ліній;

н а з и в а є основні засади суддівства;

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки на ігровому майданчику;

Спеціальна фізична підготовка


Вправи для розвитку швид-кості, швидкісно-силових якостей, спритності, сили, гнучкості

Учень, учениця:

в и к о н у є: стрибкові вправи, спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного преса, спини;

вправи на розтягування;

вправи для розвитку швидкості, спритності


Техніко-тактична підготовка

Передачі м’яча двома руками зверху.

Прийом та передачі м’яча двома руками.

Подачі м’яча — верхня й нижня. Прийом м’яча знизу після подачі в задану зону. Прямий нападний удар з власного підкидан-ня. Нападний удар з на-кидання партнера. Нападний удар з передачі партнера.

Виконання нападного удару гравцями задньої лінії.

Блокування нападного удару.

Страхування гравців.

Взаємодії гравців задньої лінії під час прийому м’яча.

Взаємодії гравців перед-ньої лінії під час атакувальних дій.

Навчальна гра волейбол


Учень, учениця:

в и к о н у є: передачі м’яча двома руками зверху через сітку в парах; прийом та передачі м’яча двома руками знизу через сітку в парах; верхню та нижню прямі подачі; прийом м’яча після подачі в задану зону; прямий нападний удар з власного підкидання; нападний удар з накидання партнера; нападний удар з передачі партнера;

нападний удар із задньої лінії;

блокування нападного удару;
з а с т о с о в у є взаємодію гравців передньої та задньої лі-ній під час атакувальних та захисних дій;

бере участь у навчальній грі волейбол


Каталог: images -> files -> doshkilna-cerednya -> serednya -> navch-program -> 2012 -> nac-mensh
nac-mensh -> Програма природознавств о 5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів Затверджено Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України
nac-mensh -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання
nac-mensh -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською (російською) мовою
serednya -> Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
nac-mensh -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою
nac-mensh -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою Пояснювальна записка


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка