Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладівСторінка6/32
Дата конвертації22.11.2018
Розмір2.44 Mb.
#66130
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


6 рік вивчення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Теоретична підготовка

Досягнення українських волейболістів. Волейбол як засіб фізичного виховання, вдосконалення фізичних і психологічних якостей. Чинники, що визначають ефективність змагальної діяльності гравців. Попередження спортивного травматизму. Основні поняття та правила гри у волейбол. Суддівство. Склад суддівської бригади. Жести та суддівська термінологія. Ведення протоколу гри
Учень, учениця:

характеризує та аналізує: досягнення українських волейболістів на міжнародній арені; волейбол як засіб фізичного виховання; характерні травми волейболіста, правила техніки безпеки;

називає та пояснює: чинники, які визначають ефект змагальної діяльності гравців; склад та обов’язки суддівської бригади; основні поняття та правила гри у волейбол;

виконує: показ основних суддівських жестів; ведення спрощеного протоколу гри;

дотримується правил безпеки життєдіяльності

Спеціальна фізична підготовка

Вправи на розвиток навичок швидкої протидії: за сигналом (переважно зоровим); біг із зупинками та зміною напрямку руху. Вистрибування на гірку матів, багатоскоки. Зістрибування з висоти 30 см з наступним стрибком у гору.

В упорі лежачі пересування на руках по колу, кидки набивного м’яча від грудей обома руками вперед, над собою, кидки обома руками з-за голови з щонайбільшим прогинанням тулуба на місці, кидки тенісного м’яча через сітку. Кидки набивного м’яча (до 1 кг) з-за голови обома руками при активному рухові кистей рук зверху до низу стоячі на місці. Пересування уздовж сітки приставним кроком правим та лівим боком, зупинки, обрання вихідного положення для блокування


Учень, учениця:

в и к о н у є: повторне про бігання відрізків 5 – 10 – 15 м із різних вихідних положень, зі зміною напрямку та швидкості руху за зоровим та голосовим сигналом;

стрибки у довжину , стрибки через скакалку, багатоскоки;

згинання та розгинання рук в упорі лежачи, переміщення в упорі лежачи вправо, вліво, по колу;

багаторазові кидки набивного м’яча від грудей двома руками вперед, над собою; багаторазові передачі м’яча в стіну; передача м’яча в парах, в трійках, в русі; кидки тенісного м’яча через сітку в ціль, в задану зону;

пересування уздовж сітки приставним кроком правим та лівим боком, зупинки та обрання вихідного положення для блокування


Техніко-тактична підготовка


Верхня бокова подача. Подача в ліву та праву половину майданчика Вибіркове виконання подачі: на гравця, слабшого у прийомі м’яча, на гравця що вийшов після заміни. Прийом знизу однією рукою з наступним падінням вперед та перекатом на стегна та живіт (для дівчат) та перекатом на груди (для юнаків).

Багаторазова передача м’яча в стіну зі зміною висоти передачі та відстані до стіни; завислі передачі в ближню зону: 2–3, 3–2; передача м’яча через зону: 2–4, 4–2. Передача м’яча з пересуванням в парах, в трійках, передачі м’яча у падінні, у стрибку. за спину.

Прямий нападаючий удар за ходом, сильнішою рукою з високих та середніх передач із зон 2 та 4; нападні удари з короткої передачі; нападний удар з першої передачі.

Індивідуальне та групове блокування; блокування з наступною самостраховкою.

Зонне блокування (закрити основний напрямок); блокування найсильнішого нападного; своєчасний вихід в зону удару

Вибір місця при страховці партнера, що виконує прийом; розташування гравців у момент прийому м’яча в побудові «кутом вперед»; взаємодія гравців, що приймають м’яч із зв’язковим гравцем, що перебуває в зоні: 3, 2, 4.Вибір атакуючого партнера для передачі йому м’яча, взаємодія гравців.

Взаємодія з гравцем, що виконує другу передачу

Учень, учениця:

виконує: верхні прямі подачі до лівої та правої частини майданчика, чергування нижніх та верхніх прямих подач; верхню бокову подачу в межах майданчика;

володіє: технікою переміщень (приставним кроком, зупинка кроком та стрибком, поєднання переміщення і зупинки); прийом м’яча двома руками знизу після переміщення; прийом м’яча при передньому падінні;

виконує: передачу м’яча двома руками зверху для нападного удару; зустрічні передачі двома руками зверху в парах; передача із наступним падінням та перекатом на спину;

застосовує: нападний удар по ходу сильнішою рукою з місця та розбігу; нападний удар з короткої передачі; прямий нападний удар з переводом; боковий нападний удар; уміння пом’якшити прийом сильно посланого м’яча; подачу на гравця, що погано володіє навичками прийому м’яча;

володіє: технікою блокування з наступною страховкою; технікою зонного блокування;

умінням послати м’яч в задану зону, змінювати способи подачі, виконувати силові подачі обраним способом;здійснює: чергування подач в праву та ліву частини майданчика; взаємодію гравців під час прийому подачі, розташування гравців у момент прийому м’яча від суперника в побудові «кутом вперед»;

вміє: обирати місця для другої передачі; вибирати атакуючого партнера та передавати йому м’яч, узгоджувати свої дії згідно з характером передачі;

самостійно визначати найнебезпечніший напрямок удару при здійсненні індивідуального блокування

7 рік вивчення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Роль та місце спортивних ігор у вихованні морально-вольових якостей особистості. Волейбол у сучасному олімпійському русі. Фізична підготовленість волейболіста. Суддівство змагань. Чинники, які визначають ефективність змагальної діяльності гравців. Матеріально-технічне забезпечення змагань і тренувань. Прийоми самоконтролю за фізичним навантаженням. Правила першої допомоги в разі травмування. Методика самостійних занять. Поняття про втому та перевтому. Функціональні можливості організму

Учень, учениця:

характеризує: роль та місце спортивних ігор у вихованні морально-вольових якостей особистості. Волейбол у сучасному олімпійському русі. Фізична підготовленість волейболіста. Матеріально-технічне забезпечення змагань і тренувань;

пояснює суддівство змагань; чинники, які визначають ефективність змагальної діяльності гравців; прийоми самоконтролю за фізичним навантаженням; правила першої допомоги в разі травмування; методику самостійних занять фізичними вправами;

обґрунтовує: поняття про втому та перевтому; функціональні можливості організму

Спеціальна фізична підготовка

Пробігання коротких відрізків з різних вихідних положень; біг приставним кроком з виконання певного завдання: прискорення, поворот на 180, падіння, перекат, імітація нападного удару, блокування тощо. Стрибки з просуванням вперед, назад, з подоланням перешкод, з діставанням підвішених предметів тощо.Багаторазові передачі м’яча в стіну при повільному збільшені відстані до неї. Кидки набивного м’яча з-за голови з активним рухом кистей рук зверху донизу, стоячи на місці та в стрибку. Пересування уздовж сітки приставним кроком правим та лівим боком, імітація блокування, теж саме, але пересуваючись спиною до сітки з поворотом на 180

Учень, учениця:

в и к о н у є : прискорення з місця на 5, 10, 15 м з різних вихідних положень; «човниковий» біг 49 м; чергування прискорень, зупинок, поворотів, бігу зі зміною напрямку за зоровим сигналом;

вправи для розвитку стрибучості, сили м’язів тулуба, плечового пояса, кистей рук, гнучкості тощо;

серійні стрибки поштовхом однієї та двох ніг із діставанням предметів; подоланням перешкод, вистрибування з присіду, естафети, рухливі ігри.

з а с т о с о в у є багаторазові передачі волейбольного м’яча а стіну з різної відстані, пересування уздовж сітки приставним кроком правим та лівим боком, спиною з поворотом на 180


Техніко-тактична підготовка

Націлена подача; скорочена верхня пряма подача; планеруюча подача в межах майданчика; силові подачі. Прийом м’яча після сильних верхніх подач; прийом м’яча, що летить збоку; прийом м’яча після швидкого переміщення. взаємодія гравців, що приймають м’яч із гравцем, що перебуває в зоні 4, 3, 2. Передачі м’яча для нападного удару, для зв’язкового; скорочені передачі; передачі в стрибку; передача м’яча із задньої лінії, передача м’яча для нападного удару з другої лінії. Прямий нападний удар з коротких та середніх передач; прямий нападний удар з переводом; прямий нападний удар з другої лінії; нападний удар слабшою рукою. Одиночне та групове блокування в зонах 3; 2; 4. Взаємодія з гравцем, що виконує другу передачу; імітація нападного удару з наступними обманними діями. Контроль за суперником; вибір місця для блокування; взаємодія з партнером по блокуУчень, учениця:

в и к о н у є: націлену, скорочену та планеруючу подачу в межах майданчика;

передачу м’яча з глибини майданчика під нападний удар; передачу двома руками зверху біля сітки, стоячи спиною до неї; передачу на точність; скорочену передачу у стрибку; прийом м’яча двома руками знизу в зонах 5, 6, 1 та передачу в зони 4,3,2.з а с т о с о в у є: пересування приставним кроком, зупинку стрибком у поєднанні з виконанням технічних прийомів у нападі та захисті; одиночне блокування прямого нападного удару в зонах 2, 3, 4; групове блокування в зонах 2, 4; систему гри «кутом вперед»;

здійснює: прямий нападний удар з переводом; нападний удар із зони 4, 3, 2 з високих та середніх передач; нападний удар з другої лінії, нападний удар слабшою рукою; вибір місця для другої передачі в зоні 2, стоячи спиною до напрямку передачі;

вміє: «пом’якшити» прийом сильно посланого м’яча; спрямовувати м’яч в потрібному напрямку за різними траєкторіями; імітувати нападні удари з наступними обманними рухами; вибирати атакуючого партнера для передачі йому м’яча


Орієнтовні навчальні нормативи


Рік вивченняНавчальні нормативи


Рівень компетентності

низький

середній

достатній

високий

1 рік вивчення

Передача м’яча над собою двома руками зверху

Хл.

до 3

3

4

5

Дівч.

до 2

2

3

4

Прийом м’яча знизу над собою

Хл.

до 2

3

4

5

Дівч.

1

2

3

4

2 рік вивчення

Передача м’яча в стіну двома руками зверху (відстань 3 м)

Хл.

до 4

4

5

6

Дівч.

до 3

3

4

5

Прийом м’яча знизу від стіни (відстань 2 м)

Хл.

до 3

3

4

6

Дівч.

до 2

2

3

4

3 рік вивчення

Передача м’яча двома руками зверху в парах (відстань 2 м)

Хл.

до 3

3

5

6

Дівч.

до 3

3

4

5

Прийом та передача м’яча двома руками знизу в парах (відстань 3 м)

Хл.

до 2

2

3

4

Дівч.

0

1

2

3

Нижня пряма або бокова подачі

(6 спроб)Хл.

1

2

3

4

Дівч.

0

1

2

3

4 рік вивчення

Передача м’яча двома руками звер­ху через сітку в парах

Хл.

до 3

3

4

5

Дівч.

до 2

2

3

4

Прийом та передача м’яча двома руками знизу в парах

Хл.

до 2

2

3

4

Дівч.

0

1

2

3

Верхня пряма подача (7 спроб)

Хл.

1

2

3

4

Дівч.

0

1

2

3

5 рік вивчення

Передача м’яча двома руками звер­ху через сітку в парах

Хл.

до 4

4

5

6

Дівч.

до 3

3

4

5

Прийом та передача м’яча двома руками знизу через сітку в парах

Хл.

до 4

4

5

6

Дівч.

до 3

3

4

5

Верхня пряма подача (6 спроб)

Хл.

до 2

2

3

4

Дівч.

0

1

2

3
Рік вивчення


Навчальні нормативи


Рівень компетентності

низький

середній

достатній

високий

6 рік

вивчення10 верхніх (хл.); нижніх (дівч.) пря­мих подач на влуч­ність у зазначену викладачем зону

Хл.

4

6

8

9

Дівч.

2

5

6

8

6 передач на точність через сітку із зон 2, 3, 4

(в зазначену зону)Хл.

2

3

5

6

Дівч.

1

2

3

5

7 рік вивчення

10 прямих верхніх подач: на точність в зазначену зону (хл.); в ігровий майданчик (дівч.)

Хл.

4

5

6

7

Дівч.

2

4

5

6

6 передач на точність через сітку із зони 2, 3, 4 (в зазначену зону)

Хл.

2

3

4

5

Дівч.

1

2

3

4


Обладнання, потрібне для вивчення модуля «Волейбол»

(За наявності одного спортивного залу

із розміткою для гри «Волейбол»)пор.

Обладнання

Кількість, шт.

1

Волейбольний м’яч

15

2

Волейбольна сітка

2

3

Волейбольна стійка

4

4

Тенісний м’яч

30

5

Набивний м’яч (0,5–1 кг)

20


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка