Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладівСторінка9/32
Дата конвертації22.11.2018
Розмір2.44 Mb.
#66130
ТипПояснювальна записка
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   32

Автори:

С. М. Чешейко вчитель ЗОШ № 78 м. Києва, заслужений учитель УкраїниН. С. Кравченко вчитель Червоноградської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 м. Червонограда Львівської області, заслужений учитель України

Л. А. Галенко – вчитель гімназії № 38 м. Києва, учитель-методист


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

для загальноосвітніх навчальних закладів

5–9 класи

Варіативний модуль

ГІМНАСТИКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Варіативний модуль «Гімнастика» складається з таких розділів: зміст навчального матеріалу, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, орієнтовні навчальні нормативи та перелік обладнання.

До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесено теоретичні відомості, спеціальну фізичну підготовку, вправи, які виконуються на гімнастичних приладах: на колоді, брусах та перекладині, вправи з акробатики, опорного стрибку, крім цього внесено вправи лазіння по канату, стрибки зі скакалкою, навчальні нормативи та перелік обладнання.

Розділ «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів» зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та навичок поданого матеріалу.

У змісті навчального матеріалу з акробатики подано лише нові елементи. У залікову комбінацію елементів акробатичних вправ при цьому включено елементи, що вивчалися в попередні роки.

Навчаючи акробатичних комбінацій, опорних стрибків, вправ на рівновагу і вправ на брусах та перекладині (виси та упори), учитель може використовувати запропоновані комбінації, а може складати комбінації самостійно, зважаючи на наявну матеріально-технічну базу та гімнастичне обладнання. Під час складання контрольних нормативів з цих видів програми оцінюється техніка засвоєння елементів, які входять до акробатичної комбінації (правильність виконання 3–5 елементів), ступінь оволодіння технікою виконання опорного стрибка (правильність виконання розбігу, настрибування на міст, якісне виконання стрибка та приземлення), засвоєння комбінацій для рівноваги і висів та упорів, подолання довжини канату.

Під час навчання акробатичних вправ, лазіння по канату, опорних стрибків слід забезпечити страхування учнів. З метою профілактики травматизму на кожному уроці доцільно проводити спеціально-розвивальні та підвідні вправи до кожного гімнастичного елементу чи вправи.

Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні складають випробування (навчальні нормативи) для контролю якості засвоєння гімнастичних вправ та комбінацій.

1 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Історія розвитку гімнастики.Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня школяра, правила їх виконання.
Правила техніки безпеки

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є історію розвитку гімнастики;

н а з и в а є фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня школяра й дотримується правил їх виконання;

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки під час занять гімнастичними вправами

Спеціальна фізична підготовка


Стройові вправи і прийоми;
вправи з предметами;
танцювальні кроки

Учень, учениця:

в и к о н у є: стройові вправи і прийоми;

загальнорозвивальні вправи: з гантелями, еспандерами; з предметами збільшеної ваги; у парах; підстрибування вгору з упору присівши; стрибки у присіді, пересуваючись у різні боки;

танцювальні кроки


Стрибки


Опорний стрибок;

стрибки через скакалку

Учень, учениця:

в и к о н у є способом «ноги нарізно» через гімнастичного козла (козел у ширину, висота 80–90 см); з утриманням основної стійки (о. с.) після приземлення;

стрибки через скакалку (4´30 стрибків)Лазіння


Лазіння по горизонтальному і вертикальному канатам

Учень, учениця:

в и к о н у є лазіння по горизонтальному і вертикальному канатах у три прийоми

Рівновага

Дівчата:

вправи у стані рівноваги (колода, висота 95–100 см)Учениця:

в и к о н у є зв’язку елементів: вхід з додатковою опорою на кінець колоди – 3–4 швидких кроки на носках, руки в сторони – мах правою, руки вперед, мах лівою, руки вперед – поворот направо на носках у напівприсіді на 180° – присід, руки вниз – упор стоячи на коліні, руки в сторони – стійка впоперек – зіскок з утриманням о. с.

з а с т о с о в у є самострахування під час виконання гімнастичних вправ

Акробатика

Хлопці:

стійка на голові і руках із зігнутими ногами;

«міст» із положення стоячи (з допомогою) – перехід в упор присівши;

два перекиди вперед злито.Дівчата:

два перекиди вперед злито;

«міст» із положення стоячи (з допомогою) – перехід в упор присівши


Учень:

в и к о н у є орієнтовні комбінації елементів вправ:

в. п. – о. с. – упор присівши – два перекиди уперед – перекид назад – перекатом назад стійка на лопатках – перехід у положення лежачи на спині – «міст» – перехід в упор присівши – о. с.Учениця:

в и к о н у є орієнтовні комбінації елементів вправ:

в. п. – о. с – упор присівши – два перекиди уперед – перекид назад – перекатом назад стійка на лопатках – перекатом уперед упор присівши – випрямитися – «міст» (з допомогою) – перехід в упор присівши (з допомогою) – о. с.Виси та упори

Хлопці:

вправи на паралельних брусах (низьких): упор на брус з опорою ногами; сід «ноги нарізно»; сід на стегні; зіскок з поворотом на 90° і 180°;


вправи на перекладині (низькій): махом однієї поштовхом другої ноги підйом переворотом в упор; махом назад зіскок.Дівчата:

вправи на різновисоких брусах або низькій перекладині та низький перекладині (висота 95 см);

– поштовхом двох ніг в упор;

– опускання вперед у вис присівшиУчень:

в и к о н у є орієнтовну комбінацію елементів вправ: упор на брус з опорою ногами – сід «ноги нарізно» – сід на праве (ліве) стегно – перехват лівою (правою) – зіскок з поворотом на 90° з утриманням о. с.;

згинання та розгинання рук в упорі від підлоги;в и к о н у є орієнтовну комбінацію елементів вправ: вис стоячи – махом однієї поштовхом другої ноги підйом переворотом в упор – махом назад зіскок – о. с.;

підтягування у висі на високій перекладині.Учениця:

в и к о н у є орієнтовну комбінацію елементів вправ: вис стоячи – вис присівши поштовхом двох ніг упор –

о. с;
підтягування у висі лежачи

згинання та розгинання рук в упорі від підлоги2 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Історія розвитку гімнастики в Україні.

Значення корегувальної гімнастики для формування постави.

Естетичне виховання у процесі занять фізичними вправами.

Правила техніки безпеки.Учень, учениця:

н а в о д и т ь приклади естетичного виховання у процесі занять фізичними вправами;

п о я с н ю є значення корегувальної гімнастики для формування постави;

х а р а к т е р и з у є історію розвитку гімнастики в Україні;

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки під час занять гімнастичними вправами

Спеціальна фізична підготовка


Стройові вправи і прийоми;
вправи з предметами;


підстрибування вгору з упору присівши;

різновиди стрибків;
танцювальні кроки

Учень, учениця:

виконує: стройові вправи і прийоми;

загальнорозвивальні вправи: з гантелями, еспандерами;

з предметами збільшеної ваги;

у парах;

підстрибування вгору з упору присівши;

стрибки у присіді, пересуваючись у різні боки,

танцювальні крокиСтрибкиОпорний стрибок через гімнастичного козла (хлопці способом «зігнувши ноги»; дівчата – з настрибуванням в упор присівши і зіскоком вигнувшись та способом «ноги нарізно);

стрибки зі скакалкою

Учень, учениця:

в и к о н у є:

опорні стрибки через козла в ширину висотою 85–100 см (хлопці – способом «зігнувши ноги»; дівчата – з настрибуванням в упор присівши і зіскоком вигнувшись та способом «ноги нарізно»);

стрибки зі скакалкою


Лазіння


Лазіння по вертикальному канату

Учень, учениця:

в и к о н у є лазіння по канату в три прийоми

Рівновага

Дівчата

- вправи у стані рівноваги (колода, висота 100–105 см)

Учениця:

в и к о н у є зв’язку елементів – вхід з додатковою опорою на середину колоди – стійка на носках, руки на пояс – 2–3 кроки на носках – поворот кругом, руки в сторони – мах лівою ногою, хлопок у долоні під нею – мах правою ногою, хлопок у долоні під нею – махом лівою (правою) поворот праворуч (ліворуч) на 90° – упор присівши на лівій (правій) – стійка ноги нарізно, руки в сторони – упор присівши на правій (лівій) – поворот направо (наліво) у положенні випаду, руки в сторони – стійка на носках – 2–3 швидких кроки вперед – зіскок вигнувшись;

з а с т о с о в у є самострахування під час виконання гімнастичних вправ

Акробатика

Хлопці:

стійка на голові і руках (з допомогою);

– стійка плавця, довгий перекид уперед.


Дівчата:

– напівшпагат із різними положенням рук і з різних вихідних положеньУчень:

в и к о н у є орієнтовні комбінації елементів вправ: в. п. – старт плавця – довгий перекид уперед – перекид уперед – перекид назад – перекатом назад стійка на лопатках – перехід у положення лежачи на спині – «міст» – перехід в упор присівши – о.с.

Учениця:

в и к о н у є орієнтовні комбінації елементів вправ: в. п. – о. с. – напівшпагат, руки в сторони – стійка на колінах – стрибком упор присівши – два перекиди вперед – перекатом назад стійка на лопатках – перекатом уперед упор присівши – перекид назад – випрямитися – «міст» (з допомогою) – перехід в упор присівши – о. с.

Виси та упори

Хлопці:

вправи на паралельних брусах (низьких): махи в упорі;


вправи на перекладині (низький та високій):

перемах правою; спад у вис завісом; підйом завісом у сід верхом; перемах правою назад; зіскок із поворотом на 90◦.Дівчата:

вправи на різновисоких брусах та низькій перекладині (висота 95 см):

– розмахування у висі на верхній жердині;

– вис присівши;

– вис лежачи;

– махом однієї і поштовхом другої від верхньої жердини перехід в упор на нижню;

– сід на лівому(правому) стегні;

– зіскок з поворотом на 90°


Учень:

в и к о н у є орієнтовну комбінацію елементів вправ: упор на брус з опорою ногами – махом вперед сід «ноги нарізно» – сід на стегні – перехват лівою (правою) – зіскок з поворотом на 180° з утриманням о. с.;

в и к о н у є орієнтовну комбінацію елементів вправ: вис стоячи – махом однієї і поштовхом другої підйом переворотом в упор – перемах правою – спад у вис завісом – підйом завісом у сід верхом – перемах правою назад – зіскок із поворотом на 90° – о. с.;

підтягування у висі на високій перекладині;

згинання та розгинання рук в упорі від підлоги.

Учениця:

в и к о н у є орієнтовну комбінацію елементів вправ: вис стоячи – махом однієї і поштовхом другої вис вигнувшись з опорою ногами на верхню – махом однієї і поштовхом другої перехід в упор на нижній – перехватом рук за верхню жердину поворот у вис лежачи – вис присівши – вис – з розмахування вигинами вис лежачи – сід на лівому (правому) стегні – зіскок з поворотом на 90°;


підтягування у висі лежачи (перекладина висотою 95 см);

згинання та розгинання рук в упорі від підлоги
3 рік вивчення


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Розвиток гімнастики в Україні на сучасному етапі. Роль гнучкості та м’язової сили в оволодінні руховими діями.

Правила техніки безпекиУчень, учениця:

х а р а к т е р и з у є розвиток гімнастики в Україні;

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки під час занять гімнастичними вправами

Спеціальна фізична підготовка


Стройові вправи і прийоми,
загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів;
перетягування каната; вправи для формування та корекції постави;

ритмічна гімнастика; танцювальні вправи

Учень, учениця:

в и к о н у є стройові вправи і прийоми;

загальнорозвивальні вправи з предметами (скакалка, гімнастична палиця, гумові джгути, набивні м’ячі) та без предметів; перетягування каната;

вправи для формування та корекції постави;

комплекси ритмічної гімнастики; танцювальні вправи


Стрибки


Опорні стрибки;


стрибки зі скакалкою

Учень, учениця:

в и к о н у є опорні стрибки способом «ноги нарізно», «зігнувши ноги» (козел у довжину, висота 90–105 см);

стрибки зі скакалкоюЛазіння

Хлопці:

лазіння по вертикальному канату

Учень:

в и к о н у є лазіння по канату у два чи три прийоми

Рівновага

Дівчата:

вправи у стані рівноваги (колода, висота 105–110 см)


Учениця:

в и к о н у є зв’язку елементів: вхід з додатковою опорою на кінець колоди – стійка на носках, руки в сторони – 2–3 кроки на носках – мах правою (лівою), руки вперед – мах лівою (правою), руки вперед – поворот кругом на носках у напівприсіді, руки в сторони – 2 стрибки зі зміною положення ніг – крок правою(лівою) – упор стоячи на лівому (правому) коліні, хват за колоду – праву (ліву) ногу вниз – махом правої (лівої) зіскок.

з а с т о с о в у є самострахування під час виконання гімнастичних вправ;

Акробатика

Хлопці:

стійка на долонях з опорою на стіну;

перекид назад в упор стоячи ноги нарізно.

Дівчата:

стійка на долонях з опорою на стіну;

перекид назад у напівшпагат


Учень:

в и к о н у є орієнтовну комбінацію елементів вправ: в. п.стійка на голові і руках (з допомогою) – упор присівши – перекид уперед – довгий перекид уперед – перекид назад в упор стоячи ноги нарізно – стрибок в о. с.Учениця:

в и к о н у є орієнтовну комбінацію елементів вправ: в. п. – о. с. – два перекиди вперед – перекатом назад стійка на лопатках – перекатом уперед упор присівши – перекид назад у напівшпагат, руки в сторони – стійка на колінах – стрибок в упор присівши – випрямитися – «міст» (з допомогою) – перехід в упор присівши – о. с.Виси та упори

Хлопці:

вправи на паралельних брусах (низьких):

– вихід в упор поштовхом двома;

– перемах правою (лівою) в сід на стегні;
на перекладині (високій та низькій):

– підйом переворотом в упор поштовхом двома.


Дівчата:

вправи на різновисоких брусах та низькій перекладині (висота 95 см):

– махом однієї та поштовхом другої підйом переворотом в упор на нижній жердині;

– з сіду на стегні зіскок з поворотом на 180°


Учень, учениця:

в и к о н у є орієнтовну комбінацію елементів вправ: вихід в упор поштовхом двома – махом вперед сід «ноги нарізно» – перемах правою (лівою) – сід на стегні – зіскок з поворотом на 180° з утриманням о. с.;

в и к о н у є орієнтовну комбінацію елементів вправ: вис стоячи – підйом переворотом в упор поштовхом двома – перемах правою – спад у вис завісом – підйом завісом у сід верхом – перемах правою назад – зіскок із поворотом на 90° – о. с;

підтягування у висі на високій перекладині;

згинання та розгинання рук в упорі від підлоги.

з а с т о с о в у є самострахування під час виконання гімнастичних вправ

Учениця:

в и к о н у є орієнтовну комбінацію елементів вправ: махом однієї та поштовхом другої підйом переворотом в упор на нижній жердині – перехватом рук за верхню жердину поворот у вис лежачи – сід на правому (лівому) стегні, тримаючись правою (лівою) рукою за верхню жердину, ліва (права) рука в сторону – тримаючись зворотним хватом лівої (правої) руки, зіскок з поворотом на 180° – о. с.

підтягування у висі лежачи на низькій перекладині;

згинання та розгинання рук в упорі лежачи;з а с т о с о в у є самострахування під час виконання гімнастичних вправ


4 рік вивчення


Теоретичні відомості

Різновиди гімнастики, що культивуються в Україні. Страхування під час виконання фізичних вправ. Правила техніки безпеки

Учень, учениця:

н а в о д и т ь п р и к л а д и т а

х а р а к т е р и з у є різновиди гімнастики, що культивуються в Україні;

п о я с н ю є значення самострахування під час виконання фізичних вправ;

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки під час занять гімнастичними вправами

Спеціальна фізична підготовка


Стройові вправи і прийоми, повороти в русі;
загальнорозвивальні вправи;

перетягування каната;
елементи ритмічної, художньої гімнастики;
танцювальні вправи;

вправи для розвитку гнучкості та сили

Учень, учениця:

в и к о н у є стройові вправи і прийоми; повороти в русі;

перешикування; загальнорозвивальні вправи в парах, з гімнастичними лавами,

з набивними м’ячами;

перетягування каната;


елементи ритмічної, художньої гімнастики;
танцювальні вправи;

вправи для розвитку гнучкості та силиСтрибки


Опорні стрибки;
стрибки зі скакалкою

Учень, учениця:

в и к о н у є: опорні стрибки через козла висотою 100–110 см (хлопці – у довжину способом «ноги нарізно»; дівчата – в ширину способом «ноги нарізно»);

стрибки зі скакалкоюЛазіння

Хлопці:

лазіння по вертикальному канату

Учень:

в и к о н у є лазіння по канату в два прийоми

Рівновага

Дівчата:

вправи у стані рівноваги (колода – висота 110 см), перемінний крок

Учениця:

в и к о н у є зв’язку елементів – вхід з додатковою опорою на кінець колоди – руки в сторони – перемінний крок з правої, коло руками вниз – перемінний крок з лівої, коло руками вниз – мах правою, руки вперед – поворот кругом на носках у напівприсіді, руки в сторони – 2 стрибки зі зміною положення ніг – крок правою – упор стоячи на лівому коліні, хват руками за колоду – праву ногу вниз – махом правої зіскок вигнувшись

Акробатика

Хлопці:

стійка на руках

(з допомогою);Дівчата:

рівновага на одній нозі

Учень:

в и к о н у є орієнтовні комбінації елементів вправ: в. п. – о. с. – стійка на голові і руках – упор присівши – перекид уперед – довгий перекид уперед – перекид назад в упор стоячи ноги нарізно – стрибок в о.с

Учениця:

в и к о н у є орієнтовні комбінації елементів вправ: рівновага на одній нозі, руки в сторони – упор присівши – 2 перекиди вперед – перекатом назад стійка на лопатках – перекатом уперед упор присівши – перекид назад у напівшпагат, руки в сторони – стійка на колінах – стрибок в упор присівши – випрямитися – «міст» (з допомогою) – перехід в упор присівши – о. с.

Виси та упори

Хлопці:

вправи на паралельних брусах:

з упору на передпліччях махом уперед, сід ноги нарізно; з сіду ноги нарізно перемах у середину; махом назад – зіскок;

вправи на низький перекладині:

– вис на підколінках;

– вис зігнувшись;

– вис вигнувшись;

– опускання в упор присівши через стійку на руках.
Дівчата:

вправи на різновисоких брусах та низькій перекладині (висота 95 см): з вису присівши поштовхом двома упор на верхній жердині


Учень:

в и к о н у є орієнтовну комбінацію елементів вправ: упор на передпліччі – махом уперед, сід ноги нарізно – перемах у середину – мах назад – зіскок – о. с.

в и к о н у є орієнтовну комбінацію елементів вправ: вис стоячи – підйом переворотом в упор поштовхом двома – перемах правою – спад у вис завісом – вис на підколінках – вис зігнувшись – вис вигнувшись – вис на підколінках – через стійку на руках опускання в упор присівши – о. с.

підтягування у висі на високій перекладині;

згинання та розгинання рук в упорі від підлоги.

Учениця:

в и к о н у є орієнтовну комбінацію елементів вправ: вис на верхній – з розмахування вигинами вис присівши – поштовхом двома упор на верхній – спад у вис лежачи – сід на правому (лівому) стегні, тримаючись правою (лівою) рукою за верхню жердину, ліва (права) рука в сторону – тримаючись зворотним хватом лівої (правої) руки, зіскок з поворотом на 180° – о. с.;

підтягування у висі лежачи;

згинання та розгинання рук в упорі лежачи


5 рік вивчення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Оптимальний руховий режим.

Розвиток фізичних якостей засобами гімнастики. Профілактика травматизму під час занять гімнастикою. Правила техніки безпекиУчень, учениця:

х а р а к т е р и з у є гімнастику, як засіб розвитку фізичних якостей;в и з н а ч а є оптимальний руховий режим;

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки під час занять гімнастичними вправами

Спеціальна фізична підготовка


Стройові вправи і прийоми;
загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів;

вправи для формування та корекції постави;

вправи з подоланням власної ваги та ваги партнера;

вправи для розвитку гнучкості;

вправи на координацію рухів;

елементи ритмічної гімнастики, хореографії, аеробіки

Учень, учениця:

в и к о н у є: стройові вправи і прийоми;

загальнорозвивальні вправи;

вправи для формування та корекції постави;

вправи з подоланням власної ваги та ваги партнера;

вправи для розвитку гнучкості;
вправи на координацію рухів;

елементи ритмічної гімнастики, хореографії, аеробікиСтрибки

Опорні стрибки;

стрибки зі скакалкою

Учень, учениця:

в и к о н у є опорні стрибки

(хлопці – стрибок через гімнастичного козла в довжину висотою 105–115 см способом «ноги нарізно»; дівчата – стрибок у присід – зіскок вигнувшись через гімнастичного коня чи козла в ширину висотою 100–110 см);

стрибки зі скакалкою


Лазіння

Хлопці:

лазіння по вертикальному канату

Учень:

в и к о н у є лазіння по канату без допомоги ніг

Рівновага

Дівчата:

вправи у стані рівноваги, вивчені у попередніх класах (колода, висота 110 см)


Учениця:

в и к о н у є зв’язку елементів: вхід з додатковою опорою на кінець колоди – руки в сторони – перемінний крок з правої, коло руками вниз – перемінний крок з лівої, коло руками вниз – мах правою, руки вперед – поворот кругом на носках у напівприсіді, руки в сторони – 2 стрибки зі зміною положення ніг – поворот направо (наліво) – зіскок вигнувшись ноги нарізно

Акробатика

Хлопці:

переворот у сторону;


Дівчата:

«міст» нахилом назад (з допомогою); встати з «моста»,

переворот у сторону.


Учень:

в и к о н у є орієнтовні комбінації елементів вправ: в. п. – о. с. – переворот в сторону – поворот на 90° – стійка на руках (з допомогою) – упор присівши – перекид уперед – довгий перекид уперед – перекид назад в упор стоячи ноги нарізно – стрибок в о. с;

Учениця:

в и к о н у є орієнтовні комбінації елементів вправ: переворот в сторону – поворот на 90° – в. п. – о. с.– упор присівши – два перекиди уперед – перекатом назад стійка на лопатках – перекатом уперед упор присівши – перекид назад у напівшпагат, руки в сторони – стійка на колінах – стрибок в упор присівши – випрямитися – «міст» нахилом назад (з допомогою) – о. с. з «мосту» (з допомогою)

Виси та упори

Хлопці:

вправи на паралельних брусах:

згинання і розгинання рук в упорі на брусах;вправи на перекладині:

підйом силою;

підйом переворотом в упор.
Дівчата:

вправи на різновисоких брусах та низькій перекладині (висота 95 см)


Учень, учениця:

в и к о н у є орієнтовні комбінації елементів вправ вивчених у попередніх класах;
в и к о н у є орієнтовні комбінації елементів вправ: із вису підйом силою або переворотом в упор – махом назад зіскок, руки в сторони – о.с.; підтягування у висі на високій перекладині;

згинання та розгинання рук в упорі від підлоги.Учениця:

в и к о н у є орієнтовні комбінації елементів вправ, вивчених у попередніх класах; підтягування у висі лежачи;

згинання та розгинання рук в упорі лежачиКаталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   32
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка