Програма з геодезії напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія І землеустрій для спеціальності: 08010103 землеустрій та кадастрСторінка1/7
Дата конвертації13.12.2016
Розмір1.3 Mb.
#3819
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


Кафедра геодезії, картографії та управління територіями

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан географічного факультету

Проф. В.П. Руденко

“____” ___________ 201_ р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з геодезії

напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія і землеустрій

для спеціальності: 6.08010103 землеустрій та кадастр
Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний обсяг год/кредитів

Всього аудит. (год.)

У тому числі (год.)

Самостійна робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові проекти (роботи), (шт.)

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

Лекції

Лабораторні

Практичні

Денна

1,2

1-3

360/10

260

130

130

-

100

6

34
2

1

3


Вечірня
Заочна
Екстернат
Робоча програма складена на основі навчальної програми з геодезії створеної на підставі освітньо – професійної програми ГСВО напряму 0801 геодезія, картографія і землеустрій

Робоча програма складена: к.г.н., доцентом Білокриницьким Сергієм Миколайовичем, асистентом Крупелою Леонтієм Миколайовичем, асистентом Березкою Ігорем Степановичем, асистентом Ранським Миколою Петровичем.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри: геодезії, картографії та управління територіями

Протокол №1 від 31 cерпня 2011 р.

Завідувач кафедрою П.О.Сухий

“______” вересня 2011 р.

Схвалено методичною комісією напряму геодезія, картографія і землеустрій

Протокол №1 від 31 серпня 2011р.

31 серпня 2011 р. Голова___________ П.О.Сухий

Пояснювальна записка


Мета викладання дисципліни

Мета даного курсу – засвоїти теоретичні і практичні питання, які пов’язані з проведенням геодезичних вимірювань на земній поверхні, використанням програмних засобів для вирішення професійних задач, обчисленням координат і висот пунктів, попередніми зрівнювальними обчисленнями результатів польових вимірювань, створенням геодезичної основи для топографічних зйомок, виконанням топографічних зйомок, виконанням нівелювання.Завдання вивчення дисципліни

  • розкрити студентам зміст кусу «Геодезія» як наукової дисципліни;

  • ознайомити з основними поняттями геодезії;

  • сформувати систему знань про теодолітну зйомку місцевості, мензульну зйомку і тахеометричну зйомку, а також геометричне і тригонометричне нівелювання;

  • ознайомити з класифікацією державних геодезичних мереж і держаних мереж нівелювання та методами їх побудови;

  • надати навички при роботи з геодезичними приладами, а також при здійсненні обчислювальної обробки геодезичних вимірів;

  • надати основні поняття про картографічні проекції і проекцію Гаусса;

  • ознайомити з сучасними методами визначення координат пунктів – GΡS-методом;

  • ознайомити з процесом виготовлення карт, планів, схем та технічної документації, а також копіювання та множення документів.

Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни «Геодезія» студент повинен знати і уміти:

Як виготовляти технічну документацію з застосуванням традиційної креслярської методики та засобів сучасної комп’ютерної графіки; як виконувати техогляд перевірки, дослідження, обслуговування та усувати неполадки геодезичних інструментів і приладів; як виконувати вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів, перевищень, довжин ліній та магнітних азимутів; як виконувати вимірювання GPS- методом з розробкою програми, вибором методів спостереження і обробки результатів; як проектувати та врівноважувати лінійно- кутові, полігонометричні мережі та їх комбінації; як розв’язувати прямі, зворотні, комбіновані засічки, задачі визначення недоступної відстані, задачі перетворення координат та прив’язки до пунктів полігонометрії; як виконувати камеральну обробку результатів польових геодезичних вимірювань та земельно-кадастрової інформації; як виконувати обчислювальні роботи при складанні планів і проектуванні об’єктів; як здійснювати контроль польових матеріалів; як складати проекти згущення геодезичної мережі, рекогностування, закладку пунктів та реперів, кутові та лінійні вимірювання, а також геометричне та тригонометричне нівелювання; як виконувати прив’язку до державної геодезичної мережі або до місцевих предметів; як виконувати зйомку ситуацій різними способами; як складати, викреслювати і оформляти плани теодолітного знімання; як виконувати технічне поздовжнє і площинне нівелювання із здійсненням прив’язки до реперів; як виконувати тахеометричне знімання, мензульну зйомку з нанесенням на фотоплан горизонталей; як виконувати роботи з оновлення картматеріалів.
Кількість кредитів: 10

Загальна кількість годин: 360

Кількість годин на тиждень: 2/8/6

Дисципліна обов’язкова

Семестри: 1, 2, 3

Кількість годин: лекції – 130 год., лабораторні роботи – 130 годин, самостійна робота – 100 годин.

Підсумковий контроль: 1 семестр – екзамен, 2 семестр – залік, 3 семестр – екзамен.


Каталог: res -> geo -> robociprog -> syx
syx -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із «Організація та прогнозування апк» для напрямку підготовки 0
syx -> Програма з інженерної фотограмметрії напряму підготовки: 0801 «Геодезія, картографія І землеустрій» для спеціальності: 08010101
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
syx -> Програма навчальної дисципліни «Земельні ресурси та розвиток апк» для напряму підготовки 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
syx -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
syx -> Програма навчальної дисципліни «Основи територіального проектування І районного планування» для напряму підготовки 070904 «Геодезія, картографія та землеустрій»
syx -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із Охорона праці в галузі
syx -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із Математична обробка геодезичних вимірів
syx -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
syx -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка