Програма з хімії для 10-11 класів


-й клас ( 6 год на тиждень, усього 210 годин із них 20 год – резервних ) ОРГАНІЧНА ХІМІЯСторінка3/4
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.9 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   411-й клас

( 6 год на тиждень, усього 210 годин із них 20 год – резервних )ОРГАНІЧНА ХІМІЯ


К-ть

годин

Зміст навчального

матеріалу

Державні вимоги до загальноосвітньої

підготовки учнів3

Повторення основних відомостей про органічні сполуки
Склад, властивості, застосуваня найважливіших органічних сполук

Учень (учениця)

називає

 • вивчені органічні сполуки;

наводить

ілюструє

 • хімічні властивості речовин рівняннями хімічних реакцій.

5

Тема 1. Теорія будови органічних сполук

Короткі відомості з історії становлення і розвитку органічної хімії. Перші синтези органічних речовин.

Теорія як вища форма наукових знань. Передумови створення теорії хімічної будови органічних сполук. Теорія хімічної будови О.Бутлерова. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Ізомерія. Приклади ізомерії неорганічних і органічних речовин.

Розвиток теоретичних уявлень про будову органічних речовин. Основні напрями розвитку теорії будови органічних речовин, її значення. Життя і діяльність О.Бутлерова.Учень (учениця)

називає:

 • передумови створення теорії хімічної будови органічних сполук, напрямки її розвитку;

наводить приклади:

 • структурних формул ізомерів неорганічних і органічних сполук;

 • залежності властивостей речовин від їхніх складу і будови;

формулює:

 • основне положення теорії будови органічних сполук;

 • означення ізомерії;

характеризує:

 • сутність сучасної теорії будови органічних сполук;

пояснює:

 • значення теорії будови органічних сполук;

висловлює судження:

 • про роль теорії в системі наукових знань.

35

Тема 2. Вуглеводні.

Алкани (парафіни). Метан, його склад, хімічна, електронна,просторова будова молекули.

-гібридизація електронних орбіталей атома Карбону. Основні характеристики ковалентного зв’язку: довжина, енергія, полярність, просторова напрямленість. Гомолітичне і гетеролітичне розривання ковалентного зв’язку.

Гомологічний ряд метану, фізичні властивості гомологів, залежність фізичних властивостей від склду і хімічної будови молекул, поширеність у природі. Просторова будова насичених вуглеводнів. Структурна ізомерія алканів. Поняття про конформації. Систематична номенклатура.

Поняття про спектральні методи встановленя структури органічних сполук

Хімічні властивості алканів: повне і часткове окиснення, хлорування, нітрування, термічний розклад, ізомеризація. Механізм реакції заміщення.

Галогенопохідні алканів. Індукційний ефект. Реакції з активними металами, водою, лугами.

Добування алканів. Застосування алканів та їх галогенопохідних. Добування синтез-газу і водню з метану.

Циклоалкани (циклопарафіни), їхній склад, будова, ізомерія. Поняття про конформації циклогексану. Залежність властивостей циклоалканів від будови циклів. Добування і застосування циклоалканів.

Алкени. Етен, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули.


- гібридизація електронних орбіталей атома Карбону. Подвійний карбон-карбоновий зв’язок, - та -зв’язки. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Фізичні властивості. Структурна і просторова (цис-, транс-) зомерія алкенів, номенклатура алкенів.

Хімічні властивості алкенів: повне і часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів, води, полімеризація. Правило В.Марковнікова. Механізм реакції приєднання за подвійним зв’язком. Добування та застосування алкенів.

Алкадієни. Будова молекул алкадієнів зі спряженими зв’язками. Хімічні властивості: окиснення, приєднання, полімеризація. Застосування алкадієнів. Природний каучук.

Алкіни. Етин, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули.-гібридизація електронних орбіталей атома Карбону. Потрійний карбон-карбоновий зв’язок.

Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Фізичні властивості, ізомерія, номенклатура алкінів. Хімічні властивості: повне і часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів, полімеризація.

Добування та застосування етину.

Ароматичні вуглеводні (арени). Бензен, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості.

Хімічні властивості бензену: окиснення, приєднання, заміщення.

Гомологи бензену. Взаємний вплив атомів у молекулі ( на прикладі толуену). Уявлення про орієнтацію замісників у бензеновому ядрі.

Добування, застосування бензену. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їх використання у сільському господарстві на основі вимог щодо охорони природи.

Поняття про вуглеводні з кількома бензеновими ядрами (нафтален, антрацен).Взаємозв’язок і взаємоперетворення насичених, ненасичених, ароматичних вуглеводнів.

Учень (учениця)

називає:

 • вуглеводні за систематичною номенклатурою;

 • загальні формули насичених, ненасичених, ароматичних вуглеводнів

наводить приклади:

 • насичених, ненасичених, ароматичних вуглеводнів;

розрізняє:

 • вуглеводні нормальної будови, структурні та просторові ізомери, конформації;

 • вуглеводні різних груп;

складає:

 • молекулярні, структурні та електронні формули вуглеводнів;

 • моделі молекул вуглеводнів;

характеризує:

 • ковалентні зв’язки за основним параметрами;

 • фізичні та хімічні властивості вуглеводнів;

ілюструє:

 • хімічні властивості вуглеводнів рівняннями хімічних реакцій;

класифікує:

 • вуглеводні за будовою карбонового ланцюга і видами карбон-карбонових зв’язків;

пояснює:

 • структурні й електронні формули вуглеводнів та їх галогенопохідних;

 • утворення одинарного, подвійного, потрійного карбон-карбонових зв’язків;

 • сутність структурної і просторової ізомерії вуглеводнів, конформацій;

 • механізми реакцій заміщення і приєднання;

 • правило В. Марковнікова;

 • електронну сутність взаємного впливу атомів у молекулі;

 • орієнтацію замісників у реакціях заміщення;

 • електронну природу індукційного ефекту;

 • сутність спектральних методів встановленя структури органічних сполук;

порівнює:

 • будову і властивості вуглеводнів різних груп;

встановлює:

 • причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями вуглеводнів;

обґрунтовує:

 • застосування вуглеводнів їхніми властивостями;

робить висновки:

визначає:

 • молекулярну формулу газуватої речовини на основі її густини, відносної густини за воднем або за повітрям і масовою часткою елементів, а також за масою, об’ємом або кількістю речовини продуктів її згоряння;

 • речовини за характерними реакціями;

оцінює:

 • пожежну небезпечність вуглеводнів;

 • вплив засобів захисту рослин на здоров’я людей та довкілля при їх неправильному використанні;

висловлює судження:

 • про значення хімічних засобів захисту рослин;

складає і використовує:

дотримується правил безпечного поводження з вуглеводнями, засобами захисту рослин та іншими продуктами синтетичної органічної хімії.


Каталог: doc -> files -> news -> 309 -> 30993
30993 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
30993 -> Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
30993 -> Програма з хімії для 10-11 класів
30993 -> Захист вітчизни
30993 -> Світова література 10-11 класи Профільний рівень
30993 -> Всесвітня історія 10 – 11 класи академічний рівень/ Рівень стандарту 10 клас
30993 -> Художня культура 10-11 класи Профільний рівень українська художня культура (10 клас)
30993 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів астрономія 11-й клас Профільний рівень Пояснювальна записка
30993 -> Пояснювальна записка предмет «Українська література»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка