Програма з курсу „ Теорія держави і права для слухачів за спеціальністю


Перелік питань на залік (питання 1-50) та іспит (питання 1-110)Сторінка3/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.78 Mb.
#12200
ТипПрограма
1   2   3

Перелік питань на залік (питання 1-50) та іспит (питання 1-110):


 1. Юридична наука: поняття, структура і місце в системі гуманітарних наук.

 2. Теорія держави і права як наука та її предмет. Співвідношення теорії держави і права з іншими юридичними науками.

 3. Основні завдання і функції теорії держави і права як науки.

 4. Методологія пізнання державно-правових явищ: поняття і структура.

 5. Характеристика соціальної влади і соціальних регуляторів в родовому суспільстві.

 6. Основні теорії походження держави.

 7. Особливості виникнення сучасних держав.

 8. Поняття держави: основні підходи.

 9. Публічна влада як основна ознака держави.

 10. Територіальна ознака держави.

 11. Суверенітет держави: поняття, внутрішні і зовнішні аспекти суверенітету.

 12. Сутність держави і її соціальне призначення.

 13. Типологія держав.

 14. Поняття форми держави і її основні структурні елементи.

 15. Поняття і види форм державного правління.

 16. Поняття монархії та її види.

 17. Республіка та її види.

 18. Поняття та особливості парламентської республіки.

 19. Поняття та особливості президентської республіки.

 20. Характеристика парламентсько-президентської та президентсько-парламентської республік.

 21. Сучасний стан і перспективи розвитку форми державного правління в Україні.

 22. Форма державного устрою.

 23. Унітарні держави: поняття та їх види.

 24. Поняття, види та особливості федерації.

 25. Конфедерація, імперія, унія, співдружність.

 26. Сучасний стан і перспективи розвитку форми державного устрою в Україні.

 27. Поняття і види державного режиму.

 28. Демократичний державний режим, його види та особливості.

 29. Антидемократичний державний режим: поняття та види.

 30. Сучасний стан і перспективи розвитку державного режиму в Україні.

 31. Поняття, ознаки, зміст і значення функцій держави.

 32. Співвідношення функцій держави із сутністю, соціальним призначенням, цілями і завданням держави.

 33. Класифікація основних функцій держави.

 34. Методи і форми здійснення функцій держави.

 35. Апарат держави як основа механізму держави: поняття, ознаки, структура, призначення.

 36. Органи державної влади: поняття, характерні ознаки, класифікація.

 37. Система органів державної влади в Україні.

 38. Принципи побудови і діяльності апарату і механізму держави.

 39. Принцип поділу державної влади.

 40. Проблеми вдосконалення механізму держави в Україні.

 41. Місцеве самоврядування: поняття, ознаки, структура, призначення.

 42. Громадянське суспільство: поняття, ознаки і структура.

 43. Правовий статус особи, людини і громадянина.

 44. Права людини як правова основа громадянського суспільства. Класифікація прав людини.

 45. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні.

 46. Правова держава: поняття, суть і ознаки.

 47. Принципи правової держави.

 48. Взаємозв’язок правової держави і громадянського суспільства.

 49. Проблеми формування правової держави в Україні.

 50. Сучасні концепції держави.

 51. Право як історичне явище.

 52. Право і система нормативного регулювання суспільних відносин: співвідношення.

 53. Норми права і норми моралі: співвідношення.

 54. Поняття правового регулювання суспільних відносин.

 55. Механізм правового регулювання: поняття, елементи, їх характеристика.

 56. Суть і функції права.

 57. Поняття і класифікація принципів права. Принцип верховенства права: поняття і зміст.

 58. Поняття та соціальна природа права: еволюція поглядів у вітчизняній юридичній науці.

 59. Юридичний позитивізм: історія виникнення та сучасний стан. Вітчизняна юридична наука і юридичний позитивізм.

 60. Соціологічна теорія права: історія виникнення та сучасний стан. Вітчизняна юридична наука і соціологічна юриспруденція.

 61. Доктрина природного права: джерела ідеї та еволюція їх розвитку. Доктрина природного права і вітчизняна юридична наука.

 62. Проблеми праворозуміння у вітчизняній теорії права: історія і сучасність.

 63. Норми права: поняття, ознаки, основні види.

 64. Структура норм права: поняття та загальна характеристика.

 65. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акту.

 66. Правова система: поняття, структура, співвідношення з іншими правовими явищами.

 67. Романо-германська правова сім’я.

 68. Сім’я загального права.

 69. Місце правової системи України серед правових систем сучасності.

 70. Система права: поняття та загальна характеристика. Тенденції розвитку системи права в Україні.

 71. Система права і система законодавства: співвідношення.

 72. Основні критерії поділу системи права на галузі та інститути: предмет і методи правового регулювання.

 73. Систематизація законодавства: поняття і види.

 74. Кодифікація законодавства: поняття і види.

 75. Інкорпорація законодавства: поняття і види.

 76. Взаємозв’язок права окремих держав і міжнародного права.

 77. Джерела і форми права: поняття, види та місце в сучасних правових системах.

 78. Джерела права в Україні: види, тенденції розвитку.

 79. Нормативно-правовий акт як джерело права: поняття та особливості.

 80. Закон: поняття, ознаки і види.

 81. Конституція України 1996 р.: основні риси і місце в системі нормативно-правових актів України.

 82. Правовий прецедент як джерело права: поняття та особливості.

 83. Правовий звичай як джерело права: поняття та особливості.

 84. Нормативно-правовий договір як джерело права: поняття та особливості.

 85. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб.

 86. Правотворчість: поняття та види.

 87. Законотворчість: поняття, основні риси і стадії.

 88. Правовідносини: поняття, ознаки та види.

 89. Структура правовідносин: суб’єкти, об’єкти і зміст.

 90. Юридичні факти: поняття та класифікація.

 91. Правосвідомість особи: поняття, структура та функції.

 92. Правовий нігілізм: поняття та шляхи подолання в Україні.

 93. Правова культура особи: поняття, структура, види, стан та шляхи підвищення її рівня в Україні.

 94. Професійна правосвідомість та правова культура юриста.

 95. Поняття та юридичні гарантії законності.

 96. Правомірна поведінка особи: поняття і види.

 97. Правопорядок: поняття, співвідношення із законністю та шляхи його зміцнення в Україні.

 98. Правопорушення: поняття та види.

 99. Юридична відповідальність: поняття, види.

 100. Підстави та принципи юридичної відповідальності.

 101. Реалізація норм права: поняття та форми.

 102. Застосування правових норм: поняття, специфічні ознаки та основні стадії.

 103. Підстави і суб’єкти застосування правових норм.

 104. Акти застосування норм права: поняття, структура, види.

 105. Прогалини в законодавстві і шляхи їх подолання. Аналогія права і аналогія закону.

 106. Юридичні колізії: поняття та способи усунення і подолання.

 107. Тлумачення правових норм: поняття та види.

 108. Способи тлумачення правових норм.

 109. Офіційне тлумачення правових норм: поняття та види.

 110. Акти тлумачення правових норм: поняття та види.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка