Програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму


Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) медична допомога (6 год.)Сторінка2/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4

3.1. Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) медична допомога (6 год.)


Правила особистої гігієни (догляд за шкірою, зубами тощо).

Гігієна одягу та взуття (правильний вибір взуття та одягу).

Гігієна харчування та водосолевий режим. Профілактика захворювань і травмувань під час подорожі.

Допомога при травмах і захворюваннях, що виникли через неправильні дії туристів (опіки, рани, порізи, отруєння).

Потертості, мозолі, переломи та їх види, вивихи, розтяги, струс мозку, забиття голови, живота, грудей.

Гостра судинна недостатність, непритомність, шок.

Види кровотеч. Правила та техніка накладання джгута. Похідна аптечка.

Практичні заняття.

Накладання пов’язок, шин при різних типах переломів, вивихів тощо. Виготовлення нош, способи транспортування потерпілого, техніка реанімації. Допомога при травмах та отруєнні травами, грибами.3.2. Туристський побут (2 год.)

Улаштування місць привалів і ночівель – загальні вимоги. Вибір місця з урахуванням безпеки, гігієни та санітарних норм і потреб, рельєфу та інших природних факторів, зміни погоди тощо.

Охорона природного середовища. Заготівля дров. Типи вогнищ. Вимоги до організації харчування в польових умовах.

Практичні заняття.

Встановлення наметів на місцевості. Аналіз можливих небезпечних ситуацій в залежності від вибору місця розташування тимчасового табору.


3.3. Організація харчування в краєзнавчій експедиції (6 год.)

Види продуктів харчування та їх калорійність, потреби людини у різноманітті продуктів. Вимоги до зберігання продуктів харчування у побуті та у польових умовах. Терміни зберігання та пакування продуктів харчування.

Варіанти меню для польових умов споживання: теорія і практика.

Вимоги до місця та улаштування вогнища. Розпалювання вогнищ різного типу. Приготування їжі в польових умовах за допомогою природних органічних матеріалів та за допомогою сучасних приладів.

Вимоги з безпеки поводження з вогнем, перебування біля вогнища. Експлуатація приладів (примусів тощо) для приготування їжі.

Вимоги до одягу та взуття учасників приготування їжі у польових умовах.Практичні заняття.

Підготовка різних варіантів меню. Приготування їжі в польових умовах.


РОЗДІЛ IV.

ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ (10 год.)
4.1. Підготовка до літньої краєзнавчої експедиції (8 год.)

Підготовка та проведення туристсько-краєзнавчої подорожі як форми комплексного закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у навчальному році.

Мета та завдання краєзнавчої експедиції. Вивчення району експедиції. Методи збирання історико-краєзнавчих матеріалів. Польовий зошит та польовий щоденник, вимоги до їх ведення, спеціальні запитальники.

Практичні заняття.

Розподіл обов’язків між членами групи. Робота з картографічним матеріалом з метою розробки маршруту експедиції. Складання кошторису та матеріальне забезпечення експедиції.


4.2. Підведення підсумків навчального року (2 год.)

Аналіз навчання вихованців, повторення основних розділів вивченого матеріалу, питань безпечної участі у туристсько-краєзнавчих заходах. Завдання на літо.Вручення заохочувальних відзнак за успіхи у навчанні та виконання окремих завдань, участь у громадських суспільних заходах, за проявлені ініціативи під час підготовки та проведення туристсько-краєзнавчих заходів.

Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-Тематичний планНазва розділу, теми

Кількість годин

Усього

У тому числі

теоре­тичних

прак­тичних

1

2

3

4

5
РОЗДІЛ І. Вступ

6

6

-

1.1

Вступне заняття

2

2
1.2

Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей

2

2

-

1.3

Організація туристських подорожей та екскурсій з учнівською та студентською молоддю

2

2

-
РОЗДІЛ ІІ. Геологічне краєзнавство

142

46

96

2.1.

Повторення навчального матеріалу за попередній навчальний рік

2

2

-

2.2.

Обробка результатів літніх геологічних походів та експедицій

8

2

6

2.3.

Сучасні досягнення геологічної науки у світі та в Україні

4

2

2

2.4.

Тектонічні рухи земної кори.

2

2

-

2.5

Гіпотези щодо походження материків та океанів.

2

2

-

2.6

Геологічна будова України

4

2

2

2.7

Гідрогеологія України

2

2

-

2.8

Гірські породи України та методи їх вивчення

30

8

22

2.9

Пошукові ознаки та методи розвідки корисних копалин

10

4

6

2.10

Маршрутна геологічна зйомка:

А. Завдання геологічної зйомки

Б. Документація геологічних відслонень

В.Шліхове випробування (випробування пухких відкладів на важкій фракції)

Г. Радіометричні дослідження

Д. Гідрогеологічні та гідрохімічні дослідження

Е. Відбір зразків гірських порід та мінералів

Є. Екологічні дослідження на маршруті

Ж. Документація матеріалів геологічної зйомки

2

88
8

8

66

8

2

2

2


2

2

2-

2

-

6

6


6

6

46

6


2.11

Складання геологічних карт, розрізів і геологічних звітів

8

2

6

2.12

Масові туристсько-краєзнавчі заходи

16

4

12
РОЗДІЛ ІІІ. Забезпечення життєдіяльності учасників туристсько-краєзнавчих подорожей

12

2

10

3.1.

Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) медична допомога

6

2

4

3.2.

Туристський побут

2

-

2

3.3.

Організація харчування в польових умовах

4

-

4
РОЗДІЛ ІV. Підсумки навчального року

10

2

8

4.1.

Підготовка до літньої краєзнавчої експедиції

8

2

6

4.2.

Підведення підсумків роботи за рік

2

-

2

4.3.

Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож

Поза сіткою годин
РАЗОМ

170

56

114Зміст програми
РОЗДІЛ І. ВСТУП (6 год.)
1.1. Вступне заняття (2 год.)

Стан, можливості та перспективи розвитку туризму і краєзнавства на сучасному етапі. Зміст і завдання роботи гуртка, особливості роботи юних геологів-краєзнавців.


1.2. Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей (2 год.)

Техніка безпеки під час проведення занять. Безпечні умови організації екскурсій. Правила дорожнього руху. Норми поведінки у транспорті. Протипожежна безпека.


1.3. Організація туристських подорожей та екскурсій з учнівською та студентською молоддю (2 год.)

Права та обов’язки учасників туристсько-краєзнавчих подорожей. Забезпечення безпечних умов проведення подорожей.

Інструкція щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю, Інструкція щодо організації та проведення туристських спортивних походів з учнівською та студентською молоддю, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи» від 02.10. 2014 № 1124, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2014 р. за № 1341/261178).


РОЗДІЛ ІІ

ГЕОЛОГЫЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО (142 год.)

2.1. Повторення навчального матеріалу за попередній рік навчання

(2 год.)

Контрольна перевірка рівня туристсько-краєзнавчих знань, умінь та навичок гуртківців. Підведення підсумків багатоденної туристсько-краєзнавчої подорожі.


2.2. Обробка результатів літніх геологічних експедицій (8 год.)

Обробка зібраних під час проведення геолого-краєзнавчих експедицій матеріалів для складання звіту. Участь у конкурсі на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію з активними формами пересування.Практичні заняття.

Виготовлення картографічної документації та звіту, оформлення тематичних геологічних колекцій та виставок. Участь у конференціях, зльотах.


2.3. Сучасні досягнення геологічної науки у світі та в Україні (4 год.)

Головні напрями розвитку наукової та практичної геології. Новітні методи пошуку корисних копалин. Вплив людини на геологічні процеси. Техногенез.

Характеристика зв’язків геологічної науки та практики, аналіз новітніх досягнень вітчизняної геології та їхнє значення для господарського комплексу України.

Практичні заняття.

Екскурсія до геологічного музею, виробничого підприємства або наукового закладу. Нанесення на контурну карту України головних родовищ корисних копалин України та районів, перспективних для пошуку.


2.4. Тектонічні рухи земної кори (2 год.)

Характеристика тектонічних рухів земної кори. Коливальні рухи (епейрогенез). Складчасті та розривні рухи.(орогенез). Геосинкліналі. Горсти, грабени, глибинні розломи. Характеристика основних тектонічних структур. Зв’язок різних покладів корисних копалин з окремими геологічними структурами та історія їх розвитку (вугілля Донбасу, залізорудні поклади Придніпров’я, газ та нафта Прикарпаття та Дніпровсько-Донецької западини).


2.5. Гіпотези щодо походження материків та океанів

Трансформації уявлень людини щодо походження материків та океанів. Глобальна тектоніка плит А. Вегенера (мобілізм). Конвекційні гіпотези. Залучення до сучасних геотектонічних гіпотез даних геофізики, геохімії, астрономії.2.6. Геологічна будова України

Визначення геологічних структур, у межах яких розташована Україна, а також структур, з якими вона межує, у контексті загального структурного плану Євразійського континенту. Будова Українського кристалічного щита, Дніпрово-Донецького авлакогену, Воронезького щита, Таврийської плити, Кримсько-Кавказької геосинкліналі, Приазовського щита, Подільської плити, Передкарпатського крайового прогину, Карпатської геосинкліналі, Закарпатського прогину.Практичні заняття.

Виділення контурів найважливіших геологічних структур України з використанням контурної карти України, написання реферату з будови, історії розвитку та значення окремих геологічних структур України.

2.6. Гідрогеологія України (2 год.)

Вода як корисна копалина. Зв’язок покладів води з геологічними структурами. Залежність хімічного складу води від хімічного складу гірських порід. Визначення на гідрологічній карті України головних гідрологічних басейнів; характеристика водних запасів.

Проблеми екологічного захисту підземних вод та вплив видобутку корисних копалин на підземні та поверхневі води.
2.7. Гірські породи України та методи їх вивчення (30 год.)

Петрографія як наука, що вивчає гірські породи. Поняття про гірські породи, форми залягання. Структури та текстури гірських порід. головні методи їх вивчення. Класифікації гірських порід за походженням.

Магматичні гірські породи, їх розповсюдження та зв'язок з геологічними структурами.

Осадові гірські породи України, їх класифікація, умови накопичення.

Гірські породи хімічного та біохімічного походження (боксити, залізомарганцеві руди, фосфорити, кременисті та карбонатні породи, солі).

Метаморфічні гірські породи Ураїни.

Горючі корисні копалини (вугілля, нафта, торф, горючі сланці, газ), умови їх утворення.

Зв’язок родовищ корисних копалин із різними гірськими породами.Практичні заняття.

Визначення за допомогою геологічних колекцій фізичних властивостей гірських порід, складу, структури, текстури та назви. Методи визначення гірських порід у петрографічній лабораторії.

Опис на прикладі геологічних відслонень гірських порід і їх визначення; добір і документація зразків, спостереження за геологічними процесами, набуття навичок роботи з гірським компасом.

Екскурсії до геологічних та краєзнавчих музеїв, кар’єрів, нафтогазових промислів та ін.


2.8. Пошукові ознаки та методи розвідки

корисних копалин (10 год.)

Головні пошукові ознаки корисних копалин ендогенного, екзогенного та метаморфічного походження. Рудні та нерудні корисні копалини, мінеральні та прісні води. Геохімічні та геофізичні методи пошуків корисних копалин. Шліхове випробування.Практичні заняття.

Робота з колекціями руд, заняття в польових геологічних підрозділах. Опис виходів підземних вод, відбір і документація зразків води. Визначення властивостей води методом органолептичного аналізу та розрахунок дебету джерела. Геологічне спорядження для польових геологічних досліджень. Заходи безпеки на практичних заняттях. Захисне спорядження.


2.9. Маршрутна геологічна зйомка (54 год.)

А. Завдання геологічної зйомки (2 год.)

Маршрутна геологічна зйомка як основний комплекс польових геологічних досліджень. Приклади відкриття великих родовищ корисних копалин методом маршрутної зйомки.Б. Документація геологічних відслонень (8 год.)

Прив’язка до місцевості, нанесення даних на карту, нумерація. Записи в щоденнику. Опис гірських порід на відслоненні.

Визначення умов залягання пластів за допомогою гірського компасу.

Умовні знаки на геологічних картах та розрізах. Добір геологічних зразків, їх вивчення та визначення в лабораторних умовах.Практичні заняття.

Вивчення умовних знаків геологічних карт. Ведення щоденника. Камеральна обробка матеріалів.В. Шліхове випробування (випробування пухких відкладів на важкі фракції) (8 год.)

Руйнування порід. Транспортування водним потоком, диференціація згідно з вагою та відкладення в нерівностях рельєфу концентрованими масами. Алювіальні, делювіальні, колювіальні пухкі відклади. Шліхове випробуваня.

Шліховий метод пошуків самородних елементів (золото, платина, алмази), складних окислів (ільменіт, каситеріт, монацит), алюмосилікатів та сульфідів.

Необхідне спорядження та матеріали для шліхового випробування розсипних корисних копалин у руслових, прируслових і долинних ділянках водостоків і на бортах долин, об’єм проб. Місце відбору. Процес промивання. Висушування шліхів. Попереднє польове визначення мінералів шліху. Зв’язок з геологічними організаціями.Практичні заняття.

Практичні тренування на річках різних типів з геологічним матеріалом різного складу.Г. Радіометричні дослідження (8 год.)

Радіометричні методи пошуку корисних копалин. Екологічні дослідження. Будова та принцип дії радіометрів різних типів.

Методи обробки матеріалів досліджень (математичний, графічний, інтерполяції).

Практичні заняття.

Тренувальні пошуки за допомогою радіометра та радіоактивного еталону.Д. Гідрогеологічні, гідрологічні та гідрохімічні дослідження (8 год.)

Значення води в житті людини. Запаси води. Вивчення води як геологічного тіла та географічного феномена. Вивчення дебету джерел об’ємним способом та дебету річок і струмків поплавковим методом. Методи відбору проб води.Практичні заняття.

Комплекс робіт біля річки, струмка, джерела. Документування результатів вимірювання.Е. Відбір зразків гірських порід та мінералів (6 год.)

Правила відбору гірських порід та мінералів. Розмір зразків. Документація відібраних зразків.Практичні заняття.

Практичні роботи на геологічних відслоненнях по відбору зразків гірських порід і мінералів. Підготовка етикеток. Правила побудови колекцій мінералів та гірських порід для навчального закладу.Є. Екологічні дослідження на маршруті (6 год.)

Система знань з екології локальної біосфери. Використання та збереження місцевих природних ресурсів. Поняття про ландшафтні (географічні) зони. Вплив господарської (у тому числі геологічної) діяльності людини на ландшафти.Практичні заняття.

Екскурсії до краєзнавчого музею, ботанічного саду, дендропарку та до місць, де діяльність людей негативно впливає на екологічні системи. Дотримання екологічної дисципліни. Співпраця з товариством охорони природи.Ж. Документація матеріалів зйомки (8 год.)

Польова книжка геолога та її титульний лист – головний документ у роботі геолога. Опис маршруту.Практичні заняття.

Тренувальні маршрути. Нотатки в польовому щоденнику. Замальовка та опис відслонень у польовому щоденнику.


2.10. Складання геологічних карт, розрізів

та геологічних звітів (8 год.)

Головні типи геологічних карт. Принципи побудови геологічних карт. Побудова геологічних розрізів. Геохронологічна таблиця, її кольорова індексація. Геологічний звіт про подорож, його обов’язкові розділи.Практичні заняття.

Навички роботи з інструментами та матеріалами в геологічній експедиції. Побудова геологічної карти. Побудова розрізу та його оформлення. Умовні знаки геологічних карт.


2.11. Масові туристсько-краєзнавчі заходи (16 год.)

Ознайомлення з положеннями та умовами проведення масових заходів з учнівською та студентською молоддю. Загальні поняття про Правила туристських змагань. Робота з положенням та умовами змагань. Основні принципи суддівства змагань. Таблиця штрафів та командна картка.Практичні заняття.

Визначення мети і завдань експедиції. Підбір групи та розподіл обов'язків. Підготовка спорядження та топографічних матеріалів.
РОЗДІЛ ІІІ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИХ ПОДОРОЖЕЙ


Каталог: upload -> files -> Бібліотека -> Гурткова%20робота
files -> Агентський договір
files -> Контрольна робота на семестр є обов’язковою
files -> Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 6131. А. 01. 50-2016 позначення стандарту
files -> Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації Житомирської області Овруцький Центр дитячої та юнацької творчості
Бібліотека -> Перелік праць І. Франка, які висвітлюють різні аспекти життя Галичини ХІХ – початку ХХ ст
Гурткова%20робота -> Програми з позашкільної освіти: туристсько-краєзнавчий та військово-патріотичний напрями
Бібліотека -> Іван Франко як краєзнавець
Гурткова%20робота -> Програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка