Програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму


Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) медична допомога (6 год.)Сторінка3/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4

3.1. Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) медична допомога (6 год.)


Правила особистої гігієни (догляд за шкірою, зубами тощо).

Гігієна одягу та взуття (правильний вибір взуття та одягу).

Гігієна харчування та водосолевий режим. Профілактика захворювань і травмувань під час подорожі.

Допомога при травмах і захворюваннях, що виникли через неправильні дії туристів (опіки, рани, порізи, отруєння).

Потертості, мозолі, переломи та їх види, вивихи, розтяги, струс мозку, забиття голови, живота, грудей.

Гостра судинна недостатність, непритомність, шок.

Види кровотеч. Правила та техніка накладання джгута. Похідна аптечка.

Практичні заняття.

Накладання пов’язок, шин при різних типах переломів, вивихів тощо. Виготовлення нош, способи транспортування потерпілого, техніка реанімації. Допомога при травмах та отруєнні травами, грибами.


3.2. Туристський побут(2 год.)

Улаштування місць привалів і ночівель – загальні вимоги. Вибір місця з урахуванням безпеки, гігієни та санітарних норм і потреб, рельєфу та інших природних факторів, зміни погоди тощо.

Охорона природного середовища. Заготівля дров. Типи вогнищ. Вимоги до організації харчування в польових умовах.

Практичні заняття.

Встановлення наметів на місцевості. Аналіз можливих небезпечних ситуацій в залежності від вибору місця розташування тимчасового табору.


3.3. Організація харчування в краєзнавчій експедиції (6 год.)

Види продуктів харчування та їх калорійність, потреби людини у різноманітті продуктів. Вимоги до зберігання продуктів харчування у побуті та у польових умовах. Терміни зберігання та пакування продуктів харчування.

Варіанти меню для польових умов споживання: теорія і практика.

Вимоги до місця та улаштування вогнища. Розпалювання вогнищ різного типу. Приготування їжі в польових умовах за допомогою природних органічних матеріалів та за допомогою сучасних приладів.

Вимоги з безпеки поводження з вогнем, перебування біля вогнища. Експлуатація приладів (примусів тощо) для приготування їжі.

Вимоги до одягу та взуття учасників приготування їжі у польових умовах.Практичні заняття.

Підготовка різних варіантів меню. Приготування їжі в польових умовах.РОЗДІЛ IV.

ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ (10 год.)
4.1. Підготовка до літньої краєзнавчої експедиції (8 год.)

Підготовка та проведення туристсько-краєзнавчої подорожі як форми комплексного закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у навчальному році.

Мета та завдання краєзнавчої експедиції. Вивчення району експедиції. Методи збирання історико-краєзнавчих матеріалів. Польовий зошит та польовий щоденник, вимоги до їх ведення, спеціальні запитальники.

Практичні заняття.

Розподіл обов’язків між членами групи. Робота з картографічним матеріалом з метою розробки маршруту експедиції. Складання кошторису та матеріальне забезпечення експедиції.


4.2. Підведення підсумків навчального року (2 год.)

Аналіз навчання вихованців, повторення основних розділів вивченого матеріалу, питань безпечної участі у туристсько-краєзнавчих заходах. Завдання на літо.Вручення заохочувальних відзнак за успіхи у навчанні та виконання окремих завдань, участь у громадських суспільних заходах, за проявлені ініціативи під час підготовки та проведення туристсько-краєзнавчих заходів
Основний рівень, третій рік навчання
НАВЧАЛЬНО-Тематичний план

Назва розділу, теми

Кількість годин

Усього

У тому числі

теорети­чних

практи­чних

1

2

3

4

5
РОЗДІЛ І. Вступ

6

6

-

1.1.

Вступне заняття

2

2

-

1.2.

Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей

2

2

-

1.3.

Організація туристських подорожей та екскурсій з учнівською та студентською молоддю

2

2

-
РОЗДІЛ ІІ. Геологічне краєзнавство

146

40

106

2.1.

Повторення навчального матеріалу за попередній рік навчання

2

2

-

2.2.

Геологічна будова та корисні копалини рідного краю:

  • стратиграфія та історія геологічного розвитку місцевості;

  • тектонічна будова регіону;

  • геоморфологія рідного краю;

  • регіональна гідрогеологія;

- корисні копалини, способи їх видобутку та використання

46

12

34

2.3.

Геологічні пам’ятки природи та їх значення для дослідження геології краю

12

4

8

2.4.

Значення геології для господарської діяльності людини. Зв’язок геологічної науки з господарським комплексом регіону

4

2

2

2.5.

Методика проведення геолого-краєзнавчих досліджень:

- підготовчий період;

- польові геологічні дослідження;

- техніка польової роботи;- камеральний період

20

8

12

2.6.

Підготовка та написання пошуково-дослідницької роботи з геологічного краєзнавства

50

10

40

2.7.

Підготовка до захисту науково-дослідницької роботи з геологічного краєзнавства

12

2

10
РОЗДІЛ ІІІ. Забезпечення життєдіяльності учасників туристсько-краєзнавчих подорожей

12

2

10

3.1.

Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) медична допомога

6

2

4

3.2.

Туристський побут

2

-

2

3.3.

Організація харчування в польових умовах

4

-

4
РОЗДІЛ ІV. Підсумки навчального року

10

2

8

4.1.

Підготовка до літньої краєзнавчої експедиції

8

2

6

4.2.

Підведення підсумків роботи за рік

2

-

2
Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож

Поза сіткою годин
РАЗОМ

174

50

124


Зміст програми
РОЗДІЛ І

ВСТУП (6 год.)
1.1. Вступне заняття (2 год.)

Стан, можливості та перспективи розвитку туризму і краєзнавства на сучасному етапі. Зміст і завдання роботи гуртка, особливості роботи юних геологів-краєзнавців.


1.2. Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей (2 год.)

Техніка безпеки під час проведення занять. Безпечні умови організації екскурсій. Правила дорожнього руху. Норми поведінки у транспорті. Протипожежна безпека.


1.3. Організація туристських подорожей та екскурсій з учнівською та студентською молоддю (2 год.)

Права та обов’язки учасників туристсько-краєзнавчих подорожей. Забезпечення безпечних умов проведення подорожей.

Інструкція щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю, Інструкція щодо організації та проведення туристських спортивних походів з учнівською та студентською молоддю, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи» від 02.10. 2014 № 1124, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2014 р. за № 1341/261178).
РОЗДІЛ ІІ

ГЕОЛОГІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО (146 год.)

2.1. Повторення навчального матеріалу за попередній рік навчання

(2 год.)

Контрольна перевірка рівня туристських та геолого-краєзнавчих знань, умінь та навичок гуртківців. Підведення підсумків багатоденної геолого-краєзнавчої подорожі.


2.2. Геологічна будова та корисні копалини рідного краю (46 год.)

Геологічна карта регіону. Історія геологічного розвитку та стратиграфія регіону. Історія формування сучасної поверхні своєї місцевості Склад гірських порід та пов’язані з ними корисні копалини. Способи видобутку корисних копалин.. Гідрогеологічні умови регіону.Практичні заняття.

Робота з геологічною та тектонічною картами регіону. Побудова стратиграфічних колонок, геологічних розрізів. Визначення мінералів та гірських порід, створення колекцій корисних копалин. Екскурсії до родовищ корисних копалин.


2.3. Геологічні пам’ятки природи та їх значення для дослідження

геології краю (12 год.)

Визначення геологічних пам’яток природи та їх класифікація. Геологічні пам’ятки природи свого краю.Практичні заняття.

Екскурсія до геологічної пам’ятки природи.
    1. Значення геології для господарської діяльності людини.

Зв’язок геологічної науки з господарським комплексом регіону (4 год.)

Геологічні організації регіону, науково-дослідницькі та виробничі об’єднання. Використання корисних копалин у господарському комплексі регіону.Практичні заняття.

Виробнича екскурсія до одного з геологічних підприємств.


2.5. Методика проведення геолого-краєзнавчих досліджень (20 год.)

Цілі і завдання підготовчого періоду. Вибір місця проведення геолого-краєзнавчої експедиції. Підбір топографічних карт, вивчення літератури, робіт попередніх дослідників.

Правила проведення польових геологічних досліджень. Організація роботи в експедиції, розподіл обов’язків. Види польових геологічних досліджень та їх особливості в певному регіоні. Техніка польових робіт. Правила ведення польової книжки, правила вивчення і опису відслонення, замальовка відслонення, ведення польової документації.

Цілі і завдання камерального періоду. Складання стратиграфічної колонки та геологічного розрізу, формування та оформлення геологічної колекції.Практичні заняття.

Робота з геологічними звітами. Робота на відслоненні. Опис та замальовка відслонення. Відбір зразків гірських порід та палеонтологічних знахідок.


2.6. Підготовка та написання пошуково-дослідницької роботи з геологічного краєзнавства (50 год.)

Особливості написання наукової роботи з геологічного краєзнавства. Етапи роботи над науковим дослідженням. Підготовчий етап. Етап роботи над текстом. Заключний етап.

Алгоритм підготовки та написання роботи. Постановка проблеми та вибір теми дослідження. Визначення літературних джерел. Формулювання завдань дослідження, об’єкта та предмета дослідження. Складання плану роботи. Збір статистичної інформації. Викладення тексту роботи згідно зі структурою.

Основні вимоги до науково-дослідницької роботи. Структура роботи. Вимоги до змісту роботи. Правила оформлення роботи.Практичні заняття.

Робота з літературними джерелами. Робота в архівах, геологічних музеях. Консультації науковців.2.7. Підготовка до захисту науково-дослідницької роботи

з геологічного краєзнавства (12 год.)

Основні вимоги до доповіді. Правила підготовки і оформлення презентації та наочного матеріалу для захисту. Правила ведення дискусії.Практичні заняття.

Підготовка доповіді. Оформлення презентації та наочного матеріалу.


РОЗДІЛ ІІІ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИХ ПОДОРОЖЕЙ


Каталог: upload -> files -> Бібліотека -> Гурткова%20робота
files -> Агентський договір
files -> Контрольна робота на семестр є обов’язковою
files -> Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 6131. А. 01. 50-2016 позначення стандарту
files -> Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації Житомирської області Овруцький Центр дитячої та юнацької творчості
Бібліотека -> Перелік праць І. Франка, які висвітлюють різні аспекти життя Галичини ХІХ – початку ХХ ст
Гурткова%20робота -> Програми з позашкільної освіти: туристсько-краєзнавчий та військово-патріотичний напрями
Бібліотека -> Іван Франко як краєзнавець
Гурткова%20робота -> Програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка