Програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму


Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) медична допомога (6 год.)Сторінка4/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4

3.1. Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) медична допомога (6 год.)


Правила особистої гігієни (догляд за шкірою, зубами тощо).

Гігієна одягу та взуття (правильний вибір взуття та одягу).

Гігієна харчування та водосолевий режим. Профілактика захворювань і травмувань під час подорожі.

Допомога при травмах і захворюваннях, що виникли через неправильні дії туристів (опіки, рани, порізи, отруєння).

Потертості, мозолі, переломи та їх види, вивихи, розтяги, струс мозку, забиття голови, живота, грудей.

Гостра судинна недостатність, непритомність, шок.

Види кровотеч. Правила та техніка накладання джгута. Похідна аптечка.

Практичні заняття.

Накладання пов’язок, шин при різних типах переломів, вивихів тощо. Виготовлення нош, способи транспортування потерпілого, техніка реанімації. Допомога при травмах та отруєнні травами, грибами.


3.2. Туристський побут (2 год.)

Улаштування місць привалів і ночівель – загальні вимоги. Вибір місця з урахуванням безпеки, гігієни та санітарних норм і потреб, рельєфу та інших природних факторів, зміни погоди тощо.

Охорона природного середовища. Заготівля дров. Типи вогнищ. Вимоги до організації харчування в польових умовах.

Практичні заняття.

Встановлення наметів на місцевості. Аналіз можливих небезпечних ситуацій в залежності від вибору місця розташування тимчасового табору.


3.3. Організація харчування в краєзнавчій експедиції (6 год.)

Види продуктів харчування та їх калорійність, потреби людини у різноманітті продуктів. Вимоги до зберігання продуктів харчування у побуті та у польових умовах. Терміни зберігання та пакування продуктів харчування.

Варіанти меню для польових умов споживання: теорія і практика.

Вимоги до місця та улаштування вогнища. Розпалювання вогнищ різного типу. Приготування їжі в польових умовах за допомогою природних органічних матеріалів та за допомогою сучасних приладів.

Вимоги з безпеки поводження з вогнем, перебування біля вогнища. Експлуатація приладів (примусів тощо) для приготування їжі.

Вимоги до одягу та взуття учасників приготування їжі у польових умовах.Практичні заняття.

Підготовка різних варіантів меню. Приготування їжі в польових умовах.


РОЗДІЛ IV.

ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ (10 год.)
4.1. Підготовка до літньої краєзнавчої експедиції (8 год.)

Підготовка та проведення туристсько-краєзнавчої подорожі як форми комплексного закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у навчальному році.

Мета та завдання краєзнавчої експедиції. Вивчення району експедиції. Методи збирання історико-краєзнавчих матеріалів. Польовий зошит та польовий щоденник, вимоги до їх ведення, спеціальні запитальники.

Практичні заняття.

Розподіл обов’язків між членами групи. Робота з картографічним матеріалом з метою розробки маршруту експедиції. Складання кошторису та матеріальне забезпечення експедиції.


4.2. Підведення підсумків навчального року (2 год.)

Аналіз навчання вихованців, повторення основних розділів вивченого матеріалу, питань безпечної участі у туристсько-краєзнавчих заходах. Завдання на літо.Вручення заохочувальних відзнак за успіхи у навчанні та виконання окремих завдань, участь у громадських суспільних заходах, за проявлені ініціативи під час підготовки та проведення туристсько-краєзнавчих заходів
Прогнозований результат

Учні повинні знати:

 • основні поняття з геології;

 • значення геології в розвитку господарства України;

 • геологічні пам’ятки, історію геологічного розвитку, тектонічні структури та корисні копалини рідного краю;

 • найпростіші методи пошуку корисних копалин;

 • основні методи геологічних досліджень;

 • основні види геологічних спостережень, які можуть здійснюватися в туристському поході та інструменти (прибори), які при цьому застосовуються;

 • основи петрографії та мінералогії;

 • туристські можливості України та окремих регіонів;

 • правила підготовки та написання учнівської пошуково-дослідницької роботи;

 • правила безпеки учасників туристських походів та змагань, при подоланні перешкод, організації біваку;

 • права та обов’язки учасників подорожей та змагань;

основні положення Інструкції щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю, Інструкції щодо організації та проведення туристських спортивних походів з учнівською та студентською молоддю, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи» від 02.10. 2014 № 1124, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2014 р. за № 1341/261178).

 • основні види перешкод;

 • основи тактики туристського походу;

 • особливості організації біваку;

 • вимоги до організації харчування туристів.

Учні повинні вміти:

 • виконувати найпростіші польові геологічні роботи;

 • працювати з навчальними колекціями мінералів, гірських порід, корисних копалин;

 • давати схематичну фізико-географічну та геологічну характеристику району проведення геолого-краєзнавчої експедиції;

 • виконувати практичні роботи на відслоненнях;

 • вести польову книжку геолога;

 • вести геологічну документацію;

 • виконувати камеральні та лабораторні роботи;

 • орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проходити маршрут за легендою, картою;

 • розробляти маршрути походів та краєзнавчих експедицій;

 • працювати з краєзнавчою та спеціальною літературою в архівах, бібліотеках, наукових установах;

 • систематизувати зібраний геологічний та краєзнавчий матеріал;

 • складати геологічний звіт, виступати з доповідями, рефератами, пропагувати роботу гуртка;

 • представляти результати пошуково-дослідницької роботи на конкурсах, конференціях, олімпіадах;

 • долати річку вбрід, по колоді, за допомогою маятника, безпечно долати яри, круті трав’яні та піщані схили;

 • вимірювати відстані та визначати висоту предметів на місцевості різними способами;

 • в’язати вузли;

 • організувати бівак, розпалювати вогнище;

 • складати меню для туристського походу;

 • готувати їжу в похідних умовах на вогнищі;

 • дотримуватися правил санітарії, гігієни і техніки безпеки;

 • бережливо ставитися до обладнання та спорядження;

 • оцінювати власні досягнення та досягнення інших гуртківців;

 • співпрацювати з ровесниками під час колективної роботи;

 • складати певний розділ звіту про краєзнавчу експедицію чи туристський похід, технічний опис маршруту;

 • надавати першу долікарську допомогу при травмуваннях.


БІБЛІОГРАФІЯ

1.Аллисон А. Геология: Перевод с англ. / А. Аллисон, Д. Палмер – М.: Мир, 1984.

2.Андропов В.А. Дыхание земли. Вулканы и землетрясения. /В. А.Андропов – М. : Географгиз, 1963.

3.Архангельский М.М. Тайны земли раскрываются в космосе. /М.М. Архангельський, О. Д. Шебалин – М.: Знание, 1963.

4.Бадилевский В.И. Малый атлас руководящих ископаемых./В.И. Бадилевский – Л.: Гостоптехиздат, 1962.

5.Безпека життєдіяльності туристів, екскурсантів, відпочивальників та працівників туризму (аспекти). - Дніпропетровськ : Промінь, 2002, 115 с.

6.Белоусов В.Д. Земля, ее строение и развитие. / В. Д. Белоусов – М, : АН. СССР, 1963.

7. Васильев Ю. М. Общая и историческая геология. /Ю.М. Всильев, В.С. Мильничук, М.С. Арабаджи – М., «Недра», 1977, 472 с.

8.Вольфсон Ф.И. Что такое рудные месторождения и как их отыскать. /Ф. И. Вольфсон, Л. И. Лукин – 3- е издание – М.: Госхеолтехиздат, 1962.

9.Геологічні пам’ятки України: у 4-х т. /В.П.Безвинний, С.В.Білецький, О.Б.Бобров та інші і за редакцією В.І.Калініна, Д.С.Гурського, І.В.Антакової. К.: ДІА, 2006 - 2012.

10.Геологія і корисні копалини України. Атлас. /Гол.ред. Л.С. Галецький. – Київ, 2001.

11.Григорович М.Б. Естественные строительные камни и песок. /М. Б. Григорович. 2-е изд.- М.: Госгеолтехиздат, 1962.

12.Гурський Д.С. Металічні і неметалічні корисні копалини. У 2-х томах /Д.С. Гурський, К. Ю. Єсипчук, В.І. Калінін та ін. – Київ – Львів: Видавництва «Центр Європи», 2006. – 552 с.

13.Заріцький П.В. Геологія з основами мінералогії. /П.В. Заріцький, Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін та ін. – Х.: Майдан, 2009, 584 с.

14.Камзіст Ж.С. Гідрогеологія України / Ж. С. Камзіст, О. Л. Шевченко О.Л – К, Інкос, 2009 – 614с.

15.Короновський Н.В. Основы геологии /Н.В.Короновський, А.Ф. Якушова - М.:Высшая школа, 1991- 416 с.

16.Лазаренко Є. К. Курс мінералогії /Є. К. Лазаренко – К.: Вища школа, 1970.

17.Ливин А.С. Организация летних экологических экспедиций школьников. – Запорожье, Областная станция юных туристов, 1991.

18.Методичні рекомендації щодо проведення регіональних геолого-краєзнавчих досліджень. – Харків, ОблСЮтур, 2011.

19.Методические рекомендации по проведению радиометрических наблюдений и шлиховому апробированию в школьном геологическом кружке. – Запорожье: ОблСютур, 1990.


20.Павлишин В. І. Генезис мінералів /В.І. Павлишин, О.І. Матковський, О.С. Довгий. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003.

21.Пересадько В.А Шкільний словник-довідник з картографії й топографії. /В. А. Пересадько, Л. Я. Борисенко – Харків.: Видав. гр. “Основа”, 2004.– (Бібліотека журналу “Географія”).

22.Сивий М. Мінеральні ресурси Поділля: конструктивно-географічний аналіз і синтез. Монографія-Тернопіль: Підручники і посібники. / М. Сивий - 2004.- 656 с.

23.Смирнов В. І. Геологія корисних копалин. /В. І. Смирнов. – К.: Вища школа, 1995.

24.Соловьев В. О. Историческая геология: учебное пособие /В. О. Соловьев, Э.С. Тхоржевский. – Х.: ХНАДУ, 2013. – 240 с.

25.Туризм в системі пріоритетів регіонального розвитку: Монографія / [За ред. проф. В.В. Александрова]. – Х.: ХНУ імені Каразіна, 2010. – 268 с.26.Яришева Н.Ф. Природа України /Н. Ф. Яришева. – К., Вища школа,1996.

27. Інструкція щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю, Інструкція щодо організації та проведення туристських спортивних походів з учнівською та студентською молоддю - наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи» від 02.10. 2014 № 1124, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2014 р. за № 1341/261178).
Каталог: upload -> files -> Бібліотека -> Гурткова%20робота
files -> Агентський договір
files -> Контрольна робота на семестр є обов’язковою
files -> Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 6131. А. 01. 50-2016 позначення стандарту
files -> Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації Житомирської області Овруцький Центр дитячої та юнацької творчості
Бібліотека -> Перелік праць І. Франка, які висвітлюють різні аспекти життя Галичини ХІХ – початку ХХ ст
Гурткова%20робота -> Програми з позашкільної освіти: туристсько-краєзнавчий та військово-патріотичний напрями
Бібліотека -> Іван Франко як краєзнавець
Гурткова%20робота -> Програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка