Програма з предмета «Основи правових знань»Скачати 189.5 Kb.
Дата конвертації09.09.2019
Розмір189.5 Kb.
#85630
ТипПрограма
Тур.,право
Адміністр., екон, Адміністр., екон, Жінки в історії України
Робоча навчальна програма

з предмета

«Основи правових знань»
Професія: адміністратор, агент з організації туризму

кваліфікація: агент з організації туризму

з/п


Тема

Кількість годин

Всього

З них ЛПР

1.

Правові основи професійно-технічної освіти


1
2.

Загальні правові положення в галузі

10
3.

Туристське законодавство закордонних країн.

6Всього годин:

17

Тема 1. Правові основи професійно-технічної освіти

Закон України "Про освіту". Право громадян на освіту.

Закон України "Про професійно-технічну освіту". Права, обов'язки та відповідальність учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу. Особливий соціальний захист учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів.
Тема 2. Загальні правові положення в галузі

Закон України «Про туризм».

Законодавче регулювання і фінансування галузі туризму. Органи центральної і місцевої державної виконавчої влади в галузі туризму.

Принципи і цілі державного регулювання туристичної діяльності в Україні.Закон України «Про підприємництво». Вимоги до турпідприємства.

Фонд розвитку туризму України.

Сертифікація і стандартизація в туризмі.

Відповідальність за порушення законодавства в галузі туризму.


Тема 3. Туристське законодавство закордонних країн.

Туристське законодавство закордонних країн. Загальні питання регулювання туризму в світі.

Порядок в’їзду/виїзду та перебування у закордонних країнах. Міжнародно-правові акти з регулювання туристичної діяльності

Юридична відповідальність за порушення законодавства закордонних країн.ПОУРОЧНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з предмета «Основи правових знань»

Професія: адміністратор, агент з організації туризму

кваліфікація: агент з організації туризму

уроку


К-ть

годин

З м і с т т е м и

Прим.
1

Тема 1. Правові основи професійно-технічної освіти

1

1

Закон України "Про освіту". Право громадян на освіту.

Закон України "Про професійно-технічну освіту".
10

Тема 2. Загальні правові положення в галузі

2

1

Закон України «Про туризм».
3

1

Законодавче регулювання і фінансування галузі туризму.
4

1

Органи центральної і місцевої державної виконавчої влади в галузі туризму.
5

1

Принципи і цілі державного регулювання туристичної діяльності в Україні.
6

1

Закон України «Про підприємництво».
7

1

Вимоги до турпідприємства.
8

1

Фонд розвитку туризму України.
9

1

Сертифікація і стандартизація в туризмі.
10

1

Відповідальність за порушення законодавства в галузі туризму.
11

1

Тематичне оцінювання з тем 1, 2.

П и с ь м о в и й з а л і к .

6

Тема 3. Туристське законодавство закордонних країн
12

1

Туристське законодавство закордонних країн.
13

1

Загальні питання регулювання туризму в світі.
14

1

Порядок в’їзду/виїзду та перебування у закордонних країнах.
15

1

Міжнародно-правові акти з регулювання туристичної діяльності
16

1

Юридична відповідальність за порушення законодавства закордонних країн.
17

1

Тематичне оцінювання з теми 2.

Тестування.Критерії навчальних досягнень учнів з предмета

«Основи правових знань»

Професія: адміністратор, агент з організації туризму

кваліфікація: агент з організації туризмуРівні навчальних досягнень

БалиКритерії навчальних досягнень учнів

І. Початковий

1

Учень може усно відтворити один – два терміни з теми «Правові основи професійно-технічної освіти», «Загальні правові положення в галузі», «Туристське законодавство закордонних країн».
2

Учень може на рівні «так – ні» усно відтворити кілька термінів («державне регулювання туристичної діяльності», «туристична сфера», «міжнародна організація», «міжнародні туристичні заходи»); вибрати правильний варіант відповіді із двох запропонованих.
3

Учень може 2 – 3 простими реченнями передати зміст частини теми, знайти відповідь на запитання у конспекті.

ІІ. Середній

4

Учень може відповісти на окреме питання за допомогою викладача, репродуктивно відтворити частину навчального матеріалу теми 4 – 6 реченнями, дати визначення поняття («державні органи регулювання туризму», «сертифікація», «стандартизація», «міжнародна організація», «інструменти регулювання туризму», «міжнародний акт»).
5

Учень може відтворити основний зміст навчальної теми, відповідаючи на запитання викладача; визначає окремі ознаки понять «державне регулювання туристичного бізнесу», «нормативно-правова база туристичної діяльності», «сертифікація у сфері туризму», «міжнародна організація», «міжнародні заходи»..
6

Учень у цілому самостійно відтворює частину навчального матеріалу теми, правильно вживає терміни «державне регулювання», «нормативно-правова база», «стандартизація», «сертифікація»; самостійно розв’язує тестові завдання першого рівня складності, може користуватися за допомогою викладача текстом Закону України «Про туризм».

ІІІ. Достатній

7

Учень може самостійно викласти матеріал теми «Правові основи професійно-технічної освіти», «Загальні правові положення в галузі», «Туристське законодавство закордонних країн», застосовуючи необхідну термінологію, дати визначення понять «нормативно-правова база туризму», «стандартизація у сфері туризму», «сертифікація туризму», «міжнародна туристична організація», «міжнародні акти регулювання туризму»; аналізувати зміст правових документів за планом (Закони: «Про туризм», «Про ліцензування», «Про виїзд – в’їзд»); розв’язувати задачі середнього рівня складності.
8

Учень володіє навчальним матеріалом; може зіставляти і систематизувати інформацію за допомогою викладача; складати таблиці, схеми («Права і обов’язки туристичних агентів», «Права і обов’язки туристів», «Основні заходи з розвитку туризму», «Види міжнародних туристичних організацій», «Завдання міжнародних туристичних організацій»); аналізувати текст закону «Про туризм».
9

Учень оперує вивченим матеріалом, може самостійно відтворювати, аналізувати положення Закону «Про туризм», дати відгук на відповідь іншого учня; самостійно розв'язувати задачі середнього рівня складності.

ІУ. Високий

10

Учень вільно викладає питання теми, застосовуючи необхідну термінологію; може використовувати інформацію з додаткової літератури; вирішувати за допомогою викладача тестові завдання вищого рівня складності; самостійно складати таблиці («Види відповідальності за порушення законодавства в туристичній галузі», «Принципи державного регулювання туризму», «Регулювання міжнародного туризму», «Порядок виїзду з України»).
11

Учень володіє глибокими знаннями, може вільно висловлювати власні судження, переконливо їх аргументувати (особливості оформлення документів для виїзду за кордон), самостійно користуватися джерелами права; може підготувати повідомлення («Міжнародні туристичні виставки», «Ліцензування туристичної діяльності»); самостійно вирішує тестові завдання вищого рівня складності та задачі.
12

Учень ґрунтовно викладає питання теми, висловлює власну позицію й переконливо її аргументує (проблеми фінансування туризму; інвестування в туристичну галузь, завдання міжнародних туристичних організацій); використовує набуті знання і вміння в практичній діяльності (участь у дискусіях, олімпіадах, правознавчих турнірах); може самостійно вирішувати правові ситуації у туристичній сфері.

Завдання для тематичного оцінювання з предмета

«Основи правових знань»

з тем 1, 2


Тестові завдання (4 – 6 б)
1. Ліцензуванню підлягають такі види туристичної діяльності:

а) екскурсійна діяльність;

б) екстремальний туризм;

в) круїзний туризм.


2. Що не входить до складу документів нормативно-правової бази туризму:

а) Сімейний кодекс України;

б) Цивільний кодекс України;

в) Господарський кодекс України.


3. Ваучер – це:

а) документ, який є підставою для отримання туристом оплаченої послуги у

суб’єкта туристичної діяльності;

б) документ, що підтверджує факт передачі туристичного продукту;

в) документ, який визначає туристичні маршрути.
4. Туризм є:

а) природомістким бізнесом;

б) капіталомістким бізнесом;

в) товаромістким бізнесом.


5. Закон України «Про туризм» прийнято:

а) 29 листопада 1993 року;

б) 15 вересня 1995 року;

в) 27 січня 1997 року.


6. Реалізація туристичного продукту здійснюється на підставі:

а) договору;

б) контракту;

в) доручення.


7. Якої організаційної форми туризму не існує:

а) міжнародний;

б) зовнішній;

в) внутрішній.


8. До міжнародного туризму належать:

а) в’їзний;

б) внутрішній;

в) виїзний.


9. Політика туризму – це:

а) сукупність державних та суспільних органів, відповідальних за стан і розвиток галузі туризму в цілому;

б) сукупність форм, методів і напрямів впливу держави на функціонування туристичної сфери;

в) цілеспрямоване сприяння розвитку туризму та його формуванню шляхом впливу на важливі для цієї галузі особливості.


10. Хто не є суб’єктом на туристичному ринку:

а) приватні особи;

б) фізичні особи;

в) юридичні особи.


11. Факторами, що визначають вибір організаційно-правових форм діяльності, є:

а) загальні;

б) колективні;

в) індивідуальні.


12. Туристичні фірми відносяться до … організацій:

а) комерційних;

б) державних;

в) змішаних.


13. До основних принципів державного регулювання туристичної діяльності відносять:

а) здійснення підтримки і захисту іноземних туристів, туроператорів і турагентів;

б) здійснення підтримки і захисту українських туристів, туроператорів і турагентів;

в) сприяння розвитку туристичної діяльності іноземних туроператорів і турагентів.


14. Однією з основних цілей державного регулювання туристичної діяльності є:

а) надання інформації щодо виїзду за кордон;

б) забезпечення права громадян на відпочинок, свободу пересування при здійсненні подорожей;

в) обмеження в здійсненні туристичної діяльності.


15. Органами державної виконавчої влади в галузі туризму є:
а) Міністерство культури і туризму України та Держтурадміністрація;

б) Міністерство культури і туризму України та Державна служба туризму і курортів;

в) Міністерство культури і туризму України та Державний комітет з розвитку спорту, туризму та молодіжної політики.
16. Які документи не входять до складу документального оформлення взаємин:

а) документи для клієнта;

б) документи, що підтверджують особу туриста;

в) інформаційні документи.


17. Туристична путівка – це:

а) документ, що підтверджує факт передачі туристичного продукту;

б) договір, що визначає взаємні права і обов’язки сторін у сфері туризму;

в) документ, що встановлює право туриста на послуги, що входять до складу туру.


18. Туристичний ваучер – це:

а) шлях, по якому рухається товар від виробника до споживача;

б) документ, що надає право продавати послуги від імені певної фірми на основі укладеної угоди;

в) документ, що встановлює право туриста на послуги, що входять до складу туру і підтверджуючий факт їхньої передачі.


19. Бланки ваучера виготовляються:

а) спеціалізованими поліграфічними підприємствами;

б) державними поліграфічними підприємствами;

в) державне підприємство «Національна туристична організація».


20. Міжнародний туристичний ваучер – це:

а) документ, що визначає особливості господарської діяльності туристичного підприємства;

б) унікальна система, що поєднує в собі ваучер з офіційним платіжним документом;

в) документ, що підтверджує факт передачі туристичного продукту.


21. Хто є суб’єктом на туристичному ринку:

а) приватні особи;

б) фізичні особи;

в) юридичні особи.


22. До міжнародного туризму не належить:

а) в’їзний;

б) внутрішній;

в) виїзний.


23. Міжнародний туристичний ваучер не призначений для:

а) бронювання місць у готелях;

б) оренди автомобілів;

в) кредитування.


24. Ліцензуванню не підлягають такі види туристичної діяльності:

а) екскурсійна діяльність;

б) екстремальний туризм;

в) круїзний туризм.


25. Що входить до складу документів нормативно-правової бази туризму:

а) Сімейний кодекс України;

б) Цивільний кодекс України;

в) Господарський кодекс України.


26. Ярмарок сільського зеленого туризму «Українське село запрошує» проходить у:

а) Пирогові на Київщині;

б) Боромлі на Сумщині;

в) Диканьці на Полтавщині.


27. Ваучери знаходять широке застосування в … туризмі:

а) національному;

б) інтернаціональному;

в) міжнародному.


28. Договір на туристичне обслуговування укладається:

а) за згодою однієї із сторін;

б) обов’язково в письмовій (електронній) формі;

в) не укладається.29. Суб’єкти туристичної діяльності зобов’язані надавати туристичні послуги, що підлягають обов’язковій сертифікації:

а) обов’язково;

б) за бажанням;

в) частково.


30. Господарський кодекс України належить до переліку основних документів нормативно-правової бази туризму:

а) так;


б) ні.

Завдання (7 – 9 б)

1. Яким чином розвиток туризму впливає на національну економіку країни?

2. Пояснити особливості ліцензування туристичних послуг.
3. Які види туристичної діяльності підлягають ліцензуванню?

4. Дати характеристику документального оформлення взаємин на ринку туристичного продукту.


5. Туристичний ваучер – це ________, що встановлює право _______на послуги, що входять до складу ________ і підтверджуючий ________ їхньої передачі.
6. Туристична путівка – це документ, що підтверджує _______ передачі туристичного ________.
7. Яка інформація має бути надана споживачеві турпродукту до укладення договору на туристичне обслуговування?
8. У чому полягає сертифікація у сфері туристичної діяльності?
9. Перелічити права та обов’язки сторін туристичної діяльності.


Творчі завдання (10 – 12 б)
1. Пояснити, з яких причин туристичний бізнес є привабливим для підприємців?
2. Запропонувати заходи щодо покращення ситуації в туристичній галузі в Україні.

3. Висловити власну думку щодо відповідальності за порушення законодавства України про туризм.

4. Охарактеризувати сучасні тенденції розвитку туристичної сфери.


  1. Проаналізувати особливості сучасного стану туризму в Україні.Завдання для тематичного оцінювання з предмета

«Основи правових знань»

з теми 3


Тестові завдання (4 – 6 б)


1. Всесвітню декларацію з прав людини прийнято у:

а) 1947 році;

б) 1948 році;

в) 1949 році.


2. Закон України «Про порядок виїзду з України» прийнято:

а) 16 березня 1992 року;

б) 18 травня 1993 року;

в) 21 січня 1994 року.


3. Проїзний документ на дитину оформляється терміном на:

а) 2 роки;

б) 3 роки;

в) 4 роки.


4. Конвенцію з прав дитини прийнято у:

а) 1990 році;

б) 1992 році;

в) 1994 році.


5. Всесвітню конференцію з туризму у 1980 році було проведено:

а) у місті Маніла (Філіппіни);

б) у місті Рим (Італія);

в) у місті Акапулько (Мексика).


6. Оформлення паспорта для виїзду за кордон триває не більше:

а) 1 місяця;

б) 3 місяців;

в) 6 місяців.


7. Міжнародна конвенція – це:

а) договір, який установлює взаємні права й обов’язки держав у певній сфері людської діяльності;

б) правовий акт, спрямований на установлення визначеного порядку, норм і правил у здійсненні туристичної діяльності;

в) комплекс заходів, націлених на ефективне управління певним видом міжнародної діяльності відповідно до визначених міжнародних норм і стандартів.


8. Міжнародне регулювання – це:

а) офіційні заяви міжнародних організацій учасників, що проголошують основні принципи політики у сфері туризму;

б) комплекс заходів, націлених на ефективне управління певним видом міжнародної діяльності відповідно до визначених міжнародних норм і стандартів;

в) правовий акт, спрямований на установлення визначеного порядку, норм і правил у здійсненні туристичної діяльності.


9. Міжнародну спеціалізовану організацію системи ООН – ВТО було створено у:

а) 1965 році;

б) 1975 році;

в) 1985 році.


10. Одна з найбільших у світі туристичних виставок – Міжнародна туристична біржа – проводиться у:

а) Мілані;

б) Парижі;

в) Берліні.


11. Всесвітній ринок подорожей проводиться з 1980 року у:

а) Лондоні;

б) Римі;

в) Празі.


12. Туристичний міжнародний ярмарок проводиться з 1981 року у:

а) Варшаві;

б) Мадриді;

в) Токіо.


13. Всесвітній кодекс етики в туризмі створено у … році:

а) 1989;

б) 1999;

в) 2001;

г) 2009.
14. Манільську декларацію зі світового туризму було створено у … році:

а) 1964;

б) 1976;

в) 1980;

г) 2003.
15. Однією з найбільших у світі туристичних виставок є:

а) Міжнародна туристична біржа;

б) Міжнародна туристична виставка;

в) Лейпцігський ярмарок подорожей.


16. Які з перелічених документів дають право на виїзд з України:

а) паспорт громадянина України;

б) технічний паспорт;

в) дипломатичний паспорт.


17. Всесвітню конференцію з туризму було проведено у … році:

а) 1972;


б) 1980;

в) 1994.
18. Туристичний міжнародний ярмарок проводиться з … року:

а) 1981;

б) 1987;


в) 1992.
19. Які з перелічених документів не дають права на виїзд з України:

а) паспорт громадянина України;

б) технічний паспорт;

в) дипломатичний паспорт.


20. До міжнародного туризму не належить:

а) в’їзний;

б) внутрішній;

в) виїзний.


21. Міжнародний туристичний ваучер не призначений для:

а) бронювання місць у готелях;

б) оренди автомобілів;

в) кредитування.


22. Міжнародний туристичний ваучер – це:

а) документ, що визначає особливості господарської діяльності туристичного підприємства;

б) унікальна система, що поєднує в собі ваучер з офіційним платіжним документом;

в) документ, що підтверджує факт передачі туристичного продукту.23. До міжнародного туризму належать:

а) в’їзний;

б) внутрішній;

в) виїзний.


24. Міжнародні організації – це:

а) об’єднання державних організацій для досягнення загальних цілей у певній сфері діяльності;

б) комплекс заходів, націлених на ефективне управління певним видом міжнародної діяльності відповідно до визначених міжнародних норм і стандартів;

в) правовий акт, спрямований на установлення визначеного порядку, норм і правил у здійсненні туристичної діяльності.


25. До міжурядових міжнародних об’єднань відносяться:

а) Організація Об’єднаних Націй (ООН);

б) Міністерство освіти і науки України;

в) Верховна Рада України.


26. До світових міжнародних туристичних організацій загального характеру не відносяться:

а) Всесвітня туристична організація;

б) Міжнародна асоціація світового туризму;

в) Міжнародна асоціація регіонально-територіального туризму.


27. Керівними органами ВТО є:

а) Генеральна асамблея;

б) Виконавчий комітет;

в) Комітет з туризму.


28. Міжнародна готельна асоціація (МГА) – член ВТО з:

а) 1964 р.;

б) 1979 р.;

в) 1984 р.


29. Штаб-квартира МГА знаходиться в:

а) Барселоні (Іспанія);

б) Москві (Росія);

в) Парижі (Франція).


30. Міжнародна туристична біржа проводиться в Берліні з:

а) 1966 р.;

б) 1977 р.;

в) 1988 р.Завдання (7 – 9 б)
1. Інструменти регулювання міжнародної туристичної діяльності – це правові ______ й офіційні _________, спрямовані на установлення визначеного ________, норм, _______, принципів і підходів у здійсненні туристичної діяльності.
2. Міжнародні організації – це _________ державних і національних ________ неурядового характеру, створених для досягнення загальних __________ у певній області людської ____________.

3. За якими групами класифікуються міжнародні туристичні організації?

4. Перелічіть регіональні міжнародні туристичні організації.

5. Дайте характеристику міжнародним туристичним заходам.

6. Що таке інструменти регулювання міжнародної туристичної діяльності? Назвіть головні з них.

7. Які існують міжнародні акти, що регулюють туристичну діяльність?

8. Схарактеризувати діяльність міжнародних туристичних організацій світового загального характеру.

9. Схарактеризувати міжнародні акти, які регулюють туристичну діяльність.
Творчі завдання (10 – 12 б)
1. У чому полягає особливість «Кодексу туриста».

2. Проаналізувати порядок виїзду з України і повернення в Україну громадян України.3. Запропонувати заходи щодо покращення ситуації в туристичній галузі в Україні.


  1. Охарактеризувати сучасні тенденції розвитку туризму в світі.

  2. Проаналізувати особливості сучасного стану туризму в Україні і світі.

Скачати 189.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка