Програма «захист вітчизни»


Вправа 2. Пiдтягування на перекладинiСторінка10/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.76 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Вправа 2. Пiдтягування на перекладинi. Виконується з вису на прямих руках хватом зверху (положення вису фiксується 1-2 секунди). При пiдтягуваннi пiдборiддя повинно бути вище перекладини.

Вправа 3. Згинання i розгинання рук в упорi на брусах. Виконувати в положеннi упору, руки випрямленi, опускання проводиться до повного згинання рук, а розгинання - до повного їх випрямлення (положення упору фiксується1-2c).

Вправа 4. Комплексна силова вправа. Виконується протягом 1 хвилини: перші 30 секунд - максимальна кiлькiсть нахилів вперед до торкання руками ніг iз положення лежачи на спині, руки за голову, ноги закрiпленi (допускається незначне згинання ніг, при поверненні в вихідне положення необхідний дотик до підлоги лопатками); повернутись в упор лежачи (руки на ширині плечей) i без паузи для відпочинку виконати протягом 30 секунд максимальну кiлькiсть згинання - розгинання рук в упорi лежачи (тіло пряме, руки згинати i розгинати до торкання грудьми підлоги).

Вправа 5. Комплексна вправа на спритність. Проводиться у будь-якому примiщеннi чи на рівному майданчику з трав'яним покриттям. За командою "Руш!" пробігти з високого старту 10м, виконати два перекиди вперед, стрибком поворот кругом, два перекиди вперед, пробігти 10м, у зворотному напрямку. При виконанні перекидів у залі дозволяється використання матів.

Вправа 6. Біг на 1км. Проводиться на будь-якій мiсцевостi з загального чи роздільного старту. Старти i фiнiш обладнуються в одному мiсцi.

Вправа 7. Метання гранати Ф-1 на дальність. Виконується з макетом автомату в руці будь-яким способом з розбігу без поворотів або з місця. Дальність кидка вимірюється вiд лiнiї кидання довжиною 4м i шириною 7см. Коридор шириною 10м розмiчується паралельними білими лiнiями. Виконувати 3 (три) спроби підряд, залік за кращою.

Вправа 8. Марш-кидок на 5 у складі підрозділу. Проводиться в складі взводу, роти i рівних їм пiдроздiлах на пересiченiй мiсцевостi. Кожен військовослужбовець повинен мати автомат (карабін), сумку для магазинів, два магазини i протигаз. Старт i фiнiш обладнуються в одному мiсцi. Під час контрольного заняття оцінка виставляється при умові прибуття пiдроздiлу на фiнiш у повному складі з розтяжкою не більше 50 м, час визначається за останнім учасником. При проведенні перевірок дозволяється взаємодопомога без передачі зброї, протигазу та інших предметів спорядження.

Вправа 9. Загальна контрольна вправа на смузі перешкод.

Виконується без зброї. Дистанція - 400м. Вихідне положення - стоячи в траншеї: метнути гранату масою 600г iз траншеї на 20м, по цегляній стiнцi (проломах) або по площі (2,6м х 1м) перед стінкою ( зараховується пряме попадання ); при непоподаннi в ціль першою гранатою продовжувати метання (не більше 3-х гранат ) до поразки цiлi; за непопадання гранати до результату на фiнiшi додається 5 сек. Вискочити iз траншеї i пробiгти 100м по дорiжцi у напрямку до лiнiї початку смуги; оббiгти прапорець i перестрибнути рiв шириною 2,5 м; пробiгти проходами лабiринта; подолати паркан; залiзти по вертикальнiй драбинi на другий (зiгнутий) вiдрiзок зруйнованого моста; пробiгти по балках, перестрибнути через розрив i зiскочити на землю iз положення " стоячи " з кiнця останнього вiдрiзка балки; подолати три щаблі зруйнованої драбини i обов"язково торкнутись двома ногами землi мiж щаблями, пробiгти пiд четвертим щаблем; пролiзти у пролом стiнки; зiскочити в траншею; пройти по ходу сполучення; вискочити iз колодязя; стрибком подолати цегляну стiнку; вибiгти по похилiй драбинi на четвертий щабель i збiгти по щаблях зруйнованої драбини; залiзти по вертикальнiй драбинi на балку зруйнованого моста; пробiгти по балцi, перестрибнути через розриви i збiгти по нахиленiй дошцi; перестрибнути рiв шириною 2 м, пробiгти 20 м, оббiгти прапорець i пробiгти в зворотному напрямку 100 м по доріжцi.Примітка. Для подолання кожної перешкоди дозволяється не бiльше трьох спроб. Якщо пропущена будь-яка перешкода, порушено умови подолання перешкод, вправа вважається невиконаною.

Додаток 6

БЕЗПЕКА ЗАНЯТЬ
1. Загальні вимоги безпеки

під час проведення занять з предмета

Безпека під час проведення занять з предмета забезпечується їх чіткою організацією, суворим дотриманням заходів безпеки, які визначаються статутами, курсом стрільб, відповідними керівництвами та настановами.

Керівники навчальних закладів зобов’язані вживати заходів щодо попередження загибелі та травмування учнів, встановлювати необхідні вимоги безпеки під час роботи з озброєнням та військовою технікою, під час здійснення маршу в район занять, проведення занять, стрільб, спеціальних занять і робіт, своєчасно доводити ці вимоги до учнів та добиватися їх суворого виконання.

Перед початком занять керівник навчального закладу зобов'язаний особисто впевнитись, що для цього створені безпечні умови, учні засвоїли вимоги безпеки та мають достатні практичні навички щодо їх виконання.

Відповідальність за дотримання учнями вимог безпеки на заняттях несуть викладачі предмета. Вони зобов’язані:

- вивчити з учнями вимоги безпеки під час проведення занять, прийняти заліки зі знання цих вимог та забезпечити постійний контроль за їх дотриманням;

- перевірити справність озброєння, військової та іншої техніки, яка виводиться (вивозиться) на заняття, звернувши особливу увагу на знання учнями правил поводження з ними;

- перевірити справність та припасування одягу (обмундирування), спорядження й засобів індивідуального захисту учнів з урахуванням пори року;

- під час проведення занять на військовій техніці, з озброєнням, у лісистій місцевості, під час розташування табором та в інших пожежонебезпечних місцях вимагати від учнів суворого дотримання вимог пожежної безпеки;

- визначати маршрути руху у пішому порядку (маршрути руху машин) та порядок пересування (перевезення) учнів до місць проведення занять;

- на заняттях використовувати тільки технічно справне навчальне обладнання, зразки озброєння та військову техніку.


 1. Вимоги безпеки

під час проведення занять у кабінеті

Безпека учнів під час занять у кабінеті предмета забезпечується постійним і неухильним дотриманням планів проведення занять, грамотною експлуатацією обладнання кабінету, а також визначених викладачем заходів безпеки.

До роботи з проекційною та відеоапаратурою, іншими апаратними засобами допускаються лише викладач та учні, які мають відповідні навички роботи з нею.

На заняттях зі зброєю – перевіряти її справність, переконатися у відсутності гострих задирок, заклинень та інших причин травматизму учнів. Обов’язково перевіряти зброю на розрядженість.

Забороняється проводити заняття з електрообладнанням без вентиляції, встановлення захисних загороджень і протипожежного обладнання та якщо учні не склали залік з правил електробезпеки. Вимагати особливої обережності в роботі з бензином, антифризом та іншими речовинами, які легко займаються чи є отруйними речовинами, а також під час роботи з індикаторними трубками військового приладу хімічної розвідки. Не допускати миття рук, деталей та одягу етилованим бензином.

У випадку проведення в кабінеті вправ початкових стрільб з пневматичної гвинтівки дотримуватися вимог безпеки для стрільби у стрілецькому тирі.


3. Вимоги безпеки

під час проведення занять на місцевості

Місцевість для занять обмежується. Обмежена ділянка місцевості доводиться до тих, хто навчається, при необхідності та за умов виконання вправ її межі позначаються попереджувальними знаками (позначками).

Використання холостих патронів на заняттях дозволяється тільки військовослужбовцям і викладачу предмета. Стрільбу холостими патронами дозволяється вести тільки з бойової зброї.

Метання навчальних гранат дозволяється, коли в радіусі не менше 100 від рубежу метання відсутні люди та об’єкти, що підлягають небезпеці. Категорично забороняється:

- брати в руки вибухонебезпечні предмети;

- використовувати бойові патрони на тактичних заняттях;

- проводити імітаційну стрільбу різного виду патронами з навчальної і саморобної зброї.

Виявлені в учнів вибухонебезпечні предмети підлягають негайному вилученню.4. Вимоги безпеки

під час проведення стрільб у стрілецькому тирі

До навчальних стрільб у стрілецькому тирі допускаються учні, які про­йшли інструктаж з вимог безпеки під час стрільб та склали заліки, результати яких зафіксовано у журналі, знають матеріальну частину зброї та можуть нею користуватися.

Під час навчальних стрільб у стрілецькому тирі потрібно дотримуватись наступних правил поведінки та вимог безпеки:

- без дозволу керівника учні не повинні: заходити до приміщення тиру; брати до рук зброю; виносити боєприпаси та зброю з приміщення тиру; заряджати та розряджати зброю; проводити підготовку до стрільби (прицілюватися); проводити стрільбу.

Забороняється:

- перебування учнів у приміщенні стрілецького тиру без викладача предмета або керівника стрілецького гуртка (далі — керівник);

- спрямовувати зброю в сторону від мішеней, наводити її на людей;

- брати зброю чи підходити до неї без команди.Вимоги безпеки перед початком навчальних стрільб у стрілецькому тирі

Перед початком навчальних стрільб керівник повинен перевірити:


- знання учнями вимог безпеки при стрільбі;

- справність зброї, наявність боєприпасів та мішеней;

- стан приміщення стрілецького тиру, стан освітлення та обладнання.

Керівник повинен забезпечити належну поведінку і безпеку учнів на вихідному рубежі та безпечне проведення стрільб на вогневому рубежі.Вимоги безпеки під час проведення навчальних стрільб

У приміщенні стрілецького тиру можуть знаходитися тільки учні, зазна­чені у списку допущених до стрільб.

На вихідному рубежі керівник роздає учням визначену кількість набоїв. Учні доповідають керівникові про їх отримання та чекають подальших команд. Учні підходять до зброї тільки після команди керівника «На вогневий рубіж кроком руш». Після команди керівника «Заряджай» учні самостійно заряджають зброю та доповідають керівникові про свою готовність. Учні проводять стрільбу тільки після команди керівника «По мішенях — вогонь». Після закінчення стрільб учні самостійно розряджають зброю і доповідають керівнику про їх закінчення. Керівник повинен оглянути зброю кожного учня, який закінчив стрільбу. Тільки після того, як усі учні повідомлять про закінчення стрільб, керівник дає команду «До мішеней кроком — руш» та разом з учням підходить до мішеней, де проводиться аналіз результатів стрільби кожного учня.

Вимоги безпеки після закінчення навчальних стрільб

Після закінчення стрільб керівник разом з командиром навчального взводу або старостою стрілецького гуртка переносять зброю у спеціально відведене місце, де проводять її огляд, чищення та змащування. Почищена зброя під наглядом керівника переноситься до кімнати її збері­гання. У журналах «Обліку відвідування» та «Обліку видачі боєприпасів» керівник робить від­повідні записи.Вимоги безпеки у разі виникнення надзвичайної ситуації

У разі виникнення надзвичайної ситуації керівник негайно припиняє стрільби та виводить учнів з приміщення стрілецького тиру.

Потерпілим надається перша долікарська медична допомога, викликається швидка медична допомога та інформується адміністрація навчального закладу про виник­нення надзвичайної ситуації.

4. Вимоги безпеки

під час проведення стрільб на військовому стрільбищі
Безпека під час стрільби досягається чіткою організацією стрільб, точним дотриманням правил та вимог безпеки, високою дисциплінованістю всіх військовослужбовців.

На кожній директрисі (військовому стрільбищі) з урахуванням особливостей та місцевих умов розробляється і вивішується на командному пункті та на дільничних пунктах управління інструкція з вимог безпеки, яку повинен твердо знати особовий склад підрозділів, що виводяться на стрільбу.

Учні, які не засвоїли правила та вимоги безпеки, до стрільби та її обслуговування не допускаються.

Кожний учень повинен беззаперечно та точно виконувати всі правила та вимоги безпеки під час стрільби.

Викладачі предмета відповідають за точне виконання встановлених правил та вимог безпеки підпорядкованими учнями.

Для забезпечення безпеки перед кожною стрільбою виставляється оточення.

Пересування на полігоні дозволяється лише по дорогах та в районах, які позначені начальником полігона.

Забороняється заходити (заїжджати) на ділянки, де є снаряди, міни, бомби, вибухові речовини. Ці ділянки є забороненими зонами з відповідними попереджувальними написами.

Забороняється торкатися снарядів, мін, бомб, вибухових речовин, які не розірвалися, та предметів імітаційного обладнання. Кожний снаряд, міну, бомбу, заряд вибухової речовини, що не розірвалися, відразу ж після виявлення необхідно позначити покажчиком з попереджувальним написом та повідомити начальника полігона.

З метою контролю за безпекою стрільби та діями учнів, що стріляють, а також своєчасного попередження про появу людей, тварин і транспортних засобів на мішеневих полях або у небезпечних зонах місцевості, виявлення вибухів і місць падіння снарядів, що не розірвалися, організовується спостереження. Спостерігачі забезпечуються оптичними приладами (біноклями, стереотрубами) та планшетами. Кількість спостерігачів визначається керівником стрільби на ділянці для надійного забезпечення спостереження.Дозвіл на відкриття вогню на директрисі (військовому стрільбищі, вогневому містечку) дає старший керівник стрільби. Ведення вогню дозволяється тільки після підняття на всіх ділянках та командному пункті червоних прапорів ВСП.

Стрільба негайно припиняється за командою керівника або самостійно кожним стріляючиму разі:

появи людей, тварин і машин на мішеневому полі, низьколітних апаратів, вертольотів над районом стрільби;

падіння снарядів (гранат) за межами безпечної зони або поблизу бліндажа, у якому перебувають люди, та втрати зв’язку з бліндажем;

доповіді або подання встановленого сигналу з поста оточення про небезпеку продовження стрільби;

підняття білого прапора (ВСП, ліхтарів) на командному пункті;

виникнення пожежі на мішеневому полі та на території полігона;

втрати орієнтування тими, хто стріляє;

Для негайного припинення вогню тими, хто стріляє подається сигнал “Відбій”, а також подається команда: “Стій! Припинити вогонь” та виставляється білий прапор (ВСП, ліхтар) замість червоного. За командою “Стій! Припинити вогонь” ті, хто стріляє, припиняють вогонь. Зброю розряджають. Зброю дозволяється заряджати тільки на рубежі відкриття вогню. У вихідне положення стріляючі повертаються тільки за командою керівника.

Категорично забороняється:

заряджати зброю бойовими та холостими набоями, а також бойовими та інертними гранатами до сигналу “Вогонь” (команди керівника, командира);

направляти зброю на людей, у бік або в тил стрільбища незалежно від того, заряджена вона чи ні;

відкривати та вести вогонь: з несправної зброї, несправними боєприпасами або боєприпасами, які не передбачені таблицями стрільби для цієї системи; за межі небезпечних напрямків стрільби; при піднятому білому прапорі на командному (дільничному) пункті та укриттях (бліндажах): по бліндажах, незалежно від того, перебувають у них люди чи ні, а також по інших спорудах (вишках, тригонометричних пунктах та декоративному обладнанню); у разі втрати зв’язку з керівником стрільби;

залишати де б то не було заряджену зброю або передавати її іншим особам; залишати на вогневій позиції (місці для стрільби) індивідуальну зброю без команди керівника стрільби;

Додаток 7

ОБ’ЄКТИ НАВЧАЛЬНО - МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ

1. Кабінет предмета Захист Вітчизни, призначений для проведення занять за програмою предмета. Кабінет повинен відповідати вимогам Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом МОН України від 20.07.2004 р. № 601).

2. Кімната для зберігання зброї обладнується у загальноосвітніх навчальних закладах для зберігання навчальної зброї, пневматичних, малокаліберних гвинтівок і боєприпасів до них, навчальної техніки і військово-технічного майна.

3. Стрілецький тир - це спеціально обладнане приміщення для стрільби з пневматичної і малокаліберної гвинтів­ки. У загальноосвітньому навчальному закладі під стрілецький тир обладнується будь-яке закрите приміщення, що відповідає вимогам безпеки, має спеціальне обладнання і за розмірами дозволяє виконувати вправи початкових і навчальних стрільб. Якщо такого приміщення немає, то виготовляється переносний кулеуловлювач, який дозволяє проводити вправи стрільб з пневматичної гвинтівки в кабінеті предмета, іншому місці, за умови неухильного дотримання правил проведення стрільб та вимог безпеки. Ділянка стрільб тиру включає (як і на військовому стрільбищі) вихідний рубіж, рубіж відкриття вогню та напрямок стрільб довжиною до 25-30 м.


4. Стройовий майданчик для проведення:

- занять зі стройової підготовки;

- заходів з військово-патріотичного виховання учнів, урочистих заходів.

Стройова площадка розміром 8 х 16 м призначена для відпрацювання стройових прийомів учнями. Лінії, нанесені по периметру площадки з інтервалом 800 мм, призначено для відпрацювання руху стройовим кроком. Кола, нанесені по периметру площадки, - для відпрацювання стройового положення та поворотів на місці. Великі ква­драти - для відпрацювання поворотів під час руху. Для навчальних закладів кількість великих квадратів у довжину площадки може бути зменшена до трьох. Усі лінії на плацу наносяться білою фарбою. Крім стройової площадки, на майданчику виділяється смуга для проходження навчальних підрозділів урочистим маршем.

5. Навчальні місця для занять з вогневої підготовки, складаються з місць для вогневих тренувань зі стрілецької зброї і мішенного поля. Місця тренувань вибираються і розгортаються на обмеженій ділянці місцевості, розгортаються у стрілецькому тирі або кабінеті предмета. На вказаних місцях виконуються розроблені викладачами підготовчі вправи, інші вогневі завдання, тому насиченість місць навчально-тренувальними засобами залежить від їх творчих здібностей.

6. Навчальне місце «Днювальний роти», призначене для вивчення обов’язків днювального. Воно обладнується, як правило, навпроти вхідних дверей. Таке розміщення навчального місця дозволяє максимально наблизити навчально-виховний процес до реальних умов функціонування військового підрозділу.

Обладнання: тумбочка, телефон, нагрудний знак «ДНЮВАЛЬНИЙ РОТИ», макет штик-ножа та стенд з документацією добового наряду роти. Документація добового наряду: інструкції чергового та днювального роти, у тому числі на випадок тривоги, збору й пожежної безпеки; розпорядок дня, список номерів телефонів пожежної команди й чергового частини; опис документів і майна; книга прийняття та здавання чергування; комплект військових статутів Збройних Сил України.

Крім того, обов’язково знаходяться: перелік типових команд і сигналів, які повинен подавати днювальний; список військовослужбовців роти, які проживають поза казармою; зразки форм одягу для ранкової фізичної зарядки; схема території, яка закріплена для прибирання; книги видачі зброї та боєприпасів, запису хворих, звільнених; комплект ключів від замків запалювання, люків бойових машин та дорожні листки на випадок тривоги – в опечатаній скриньці.

7. Місце для метання ручних гранат - для відпрацювання першої та другої навчальних вправ з метання ручних гранат.

8. Навчально-тренувальний комплекс, - це обмежена ділянка місцевості з розгорнутими навчальними місцями для практичних занять і тренувань з основ військової справи. Ділянка вибирається в біля навчального закладу, її розміри визначаються шляхом моделювання. Наприклад, для занять з тактичної підготовки ділянка поділяється на смуги, в межах яких доведеться діяти навчальному підрозділу за навчальним завданням.

9. Навчальне місце «Основи самозахисту», для навчання прийомам самозахисту в бою, що проводиться: - зі зброєю - на спеціальному майданчику із стацiонаpними і переносними макетами живої сили та мішенями, на обмеженій ділянці місцевості;

- без збpої - на piвному тpав'яному майданчику, спецiально пiдготовленiй ямi з пiском та тиpсою або у споpтивному залi (на килимi з матiв).10. Виносне навчальне обладнання, - це навчальні стрілецькі прилади, що дозволяють викладачеві навчати стрільбі та виявляти помилки, що допускаються учнями. Вони звичайно включаються в комплект командирських ящиків (КЯ-56, КЯ-58, КЯ-73, КЯ-83). Окрім цих комплектів та іншого навчального обладнання, що поставляється, потребують виготовлення:

- комплекти мішеней для підготовчих вправ стрільб;- комплект мішеней, тактичних знаків і позначок для тактико-стройових, тактичних занять і військової тактичної гри.
11. Єдина смуга перешкод, призначена для подолання горизонтальних i вертикальних перешкод iндивiдуально і в складi пiдроздiлу, метання гранат на влучність. При відсутності смуги у навчальному закладі допускається проведення занять на мiсцевостi, дообладнанiй перешкодами i мішенями. Така місцевість повинна забезпечити подолання окремих природних, штучних перешкод (елементів смуги) висотою до 2 м різними способами (стрибки, перелітання), рух по вузькій опорі на незначній висоті (до 1 м), вистрибування із заглиблень, інші прийоми і дії.Єдина смуга перешкод

1 - лiнiя початку смуги; 2 - дiлянка швидкiсного бiгу довжиною 20 м; 3 - рiв шириною угорi 2, 2.5 i 3 м, глибиною 1м; 4 - лабiринт довжиною 6 м, шириною - 2 м, висотою 1.1 м (кiлькiсть проходiв - 10, ширина проходу - 0.5 м); 5 - паркан висотою - 2 м, товщиною 0.25 м, з похилою дошкою довжиною 3.2 м, шириною 0.25 - 0.3 м; 6 - зруйнований мiст висотою 2 м, що складається з трьох вiдрiзкiв (прямокутних балок 0.2 х 0.2 м): перший довжиною 2 м, другий - 3.8 м зі згином у 135 градусів (довжина вiд початку до згину - 1 м), третій - 3.8 м зі згином 135 градусів (довжина вiд початку до згину 2.8 м), розриви мiж вiдрiзками балок 1 м на початку другого i третього вiдрiзкiв балок i в кiнцi перешкоди - вертикальнi драбини з трьома ступенями; 7 - зруйнована драбина шириною 2м (висота схiдцiв 0.8; 1.2; 1.5 i 1.8 м, вiдстань мiж ними 1.2 м, бiля високого схiдця - нахилена драбина довжиною 2.3 м з чотирма схiдцями); 8 - стiнка висотою 1.1 м, шириною 2.6 м i товщиною 0.4 м з двома проломами (нижнiй розмiром 1х0.4 м розташований на рiвнi землi, верхнiй розмiром 0.5х0.6 м на висотi 0.35м вiд землi з прилягаючою до неї площиною 1х2.6 м; 9 - колодязь i хiд сполучення (глибина колодязя 1.5 м, площа перетину вгорi 1х1 м; у заднiй стiнцi колодязя щiлина розмiром 1х0.5м, що сполучає колодязь з перекритим ходом сполучення глибиною 1.5 м, довжиною 8 м з одним згином; вiдстань вiд колодязя до траншеї по прямiй - 6 м); 10 - траншея глибиною 1.5 м; 11 - бiгова дорiжка шириною 2 м.Додаток 8

ПЕРЕЛІК ПЛАКАТІВ,

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА

”ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ”
 1. Державна і військова символіка.

 2. Основи військового законодавства України.

 3. Складові сектору безпеки (загальна структура ЗСУ та інших військових формувань).

 4. Військові звання й знаки розрізнення. Зразки військової форми одягу.

 5. Стройові прийоми і рух без зброї та зі зброєю. Строї відділення.

 6. Вартова служба.

 7. Виконання вправ зі стрілецької зброї та заходи безпеки.

 8. Автомат Калашникова (АК74).

 9. Ручні осколкові гранати.

 10. Протитанкові і протипіхотні міни.

 11. Склад механізованого відділення та його озброєння.

 12. Танки і броньована техніка та боротьба з ними.

 13. Основні зразки озброєння та військової техніки ЗСУ.

 14. Військова топографія. Місцевість та її значення у бою. Орієнтування на місцевості.

 15. Вогнева позиція (обладнання та маскування).

 16. Цивільний захист та засоби ураження.

 17. Засоби і способи індивідуального захисту.

 18. Основи медичних знань і допомоги.

Каталог: 2015-2016
2015-2016 -> Методичні рекомендації та тематика
2015-2016 -> Результативність роботи з учнями в 2015/2016 н р
2015-2016 -> Наталія саціна нові стандарти – нові ідеї методична розробка Саціна Н. Л. Нові стандарти – нові ідеї : Методична розробка. – Луцьк: пвд
2015-2016 -> Мукачівський центр позашкільної освіти погоджено затверджено
2015-2016 -> Пересопницьке Євангеліє-твір своєї епохи
2015-2016 -> Професійне резюме Прізвище, ім'я, по батькові
2015-2016 -> Пошук інформації в Інтернеті
2015-2016 -> «Знання найбільший скарб людини»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка