Програма «захист вітчизни»


КЛАС, група юнаків (дівчат за їх власним бажанням)Сторінка3/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.76 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   1011 КЛАС, група юнаків (дівчат за їх власним бажанням)Зміст навчального
матеріалу


Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої

підготовки учнів

1

2

Розділ 1. Збройні Сили України на сучасному етапі. (3; 4 години)

Тема 1. Нормативно-правова база з військових питань.
Історія розвитку українського війська (1; 2 години)


Основні історичні періоди військового мистецтва українського народу, їх значення для розбудови сучасних ЗСУ.Учень (учениця):

називає основні історичні періоди військового мистецтва українського народу, їх значення для розбудови сучасних Збройних Сил;

наводить приклади визначних воєнних подій, переможних битв українського війська;

розуміє значення військової могутності держави у сучасному світі;


Тема 2. Основи міжнародного гуманітарного права (2 години)

Об’єктивна необхідність урегулювання ведення бойових дій за допомогою міжнародного гуманітарного права.
Особливості ведення воєнних дій з врахуванням норм МГП. Заборонені засоби та методи ведення воєнних дій.

Правила застосування норм МГП щодо розпізнавання осіб та об’єктів.

Міжнародний правовий захист жертв війни та цивільних об’єктів. Захист дітей та жінок в МГП.

Запобігання порушення норм МГП.знає:

- основні поняття та терміни міжнародного гуманітарного права;

- правила поведінки солдата в бою;

- міжнародні розпізнавальні знаки;

- принципи діяльності під час проведення гуманітарних операцій;

вміє розпізнавати особи та об’єкти які знаходяться під захистом МГП;

розуміє: особливості ведення воєнних дій з врахуванням норм МГП; механізм та види юридичної відповідальності за порушення норм МГП;.

обґрунтовує участь України в миротворчих операціях;

характеризує заборонені методи та засоби ведення воєнних дій.


Розділ ІІ. Статути Збройних сил України

(1 година)

Тема 2. Військова дисципліна (1 година )

Військова дисципліна, її суть і значення. Обов'язки військовослужбовців з дотримання військової дисципліни. Заохочення та стягнення, що накладають на солдат (матросів), сержантів (старшин).

характеризує: поняття щодо суті і значення військової дисципліни;

пояснює: обов’язки військовослужбовців з дотримання військової дисципліни; заохочення та стягнення, що накладаються на солдат (матросів), сержантів (старшин);


Тема 4. Вартова служба (1 година)

Розподіл часу і повсякденний порядок. Розпорядок дня та його значення для виконання основних заходів повсякденної діяльності навчання й побуту особового складу підрозділів.


Учень (учениця):

характеризує: розпорядок дня військової частини та його значення для виконання заходів повсякденної діяльності, побут особового складу підрозділів; призначення добового наряду роти.


Розділ ІІІ. Стройова підготовка (4; 5 годин)

Тема 1. Стройові прийоми і рух без зброї та зі зброєю (2; 3 години)

Вихід зі строю. Підхід до начальника. Повернення до строю.

Тренування у виконанні стройових прийомів і руху без зброї.
Стройове положення з автоматом. Виконання прийомів: "Ремінь послабити (підтягти)", "Автомат на груди", "На ремінь", "Зброю за спину", "Покласти

зброю", "До зброї", "За зброю".Учень (учениця):

називає: строї та їх елементи;

розуміє: обов’язки солдата перед шикуванням і в строю; попередні та виконавчі команди;

виконує: команди які подаються в строю; вихід із строю та повернення до нього; підхід до начальника та відхід від нього, стройові прийоми зі зброєю: „Ремінь послабити (підтягнути)”, „Автомат на груди”, „На ремінь”, „Зброю за спину”, „Покласти зброю”, „До зброї”, „За зброю”;

дотримується правил безпеки при діях зі зброєю.

Тема 4. Строї відділення (2 години)

Шикування відділення в розгорнутий і похідний строї. Розмикання і змикання відділення. Перешикування відділення з однієї шеренги у дві і навпаки, з розгорнутого строю в похідний.
Рух відділення стройовим і похідним кроком. Перешикування відділення під час руху з колони по одному в колону по два і навпаки. Військове вітання відділення на місці і під час руху. Відповіді відділення на привітання та поздоровлення.

називає: строї відділення;

вміє діяти: у складі відділення під час шикування в розгорнутий і похідний строї, розмикання та змикання, перешикування на місці та під час руху; рухається у складі відділення стройовим та похідним кроком,

віддає військове привітання, відповідає на привітання та поздоровлення;

Розділ ІV. Вогнева підготовка (9; 11 годин)

Тема1. Стрілецька зброя та поводження з нею (2; 3 години)

Прийоми стрільби (вогневі тренування). Положення автоматника під час стрільби з місця і в русі в пішому порядку. Вибір і зайняття місця для стрільби. Прийоми стрільби з автомата під час приготування до стрільби, проведення і припинення стрільби. Тренування у приготуванні до стрільби.


Учень (учениця):

знає прийоми і правила стрільби із стрілецької зброї;

виконує прийоми стрільби із стрілецької зброї;


Тема 2. Основи стрільби зі стрілецької зброї (1 година)

Правила стрільби.

Спостереження за полем бою, вибір цілі для обстрілу. Призначення вихідних установок (вибір прицілу і точки прицілювання). Вибір моменту для відкриття вогню. Ведення вогню, спостереження за його результатами. Коректування стрільби.вміє призначати вихідні дані для стрільби та розуміє коректуру стрільби.


Тема 3. Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з’являються (4; 5 годин)

Тренування у одноманітності прицілювання, вирішення завдань на визначення прицілу і точки прицілювання.

Виконання вправи стрільби з пневматичної гвинтівки. Удосконалення знань з будови автомата.
Учень (учениця):

обґрунтовує основні правила стрільби;

виконує вправи стрільб, передбачені програмою та нормативи з вогневої підготовки;

дотримується правил безпеки під час стрільби.

Тема 4. Ручні осколкові гранати та поводження з ними (2 години)

Призначення, бойові властивості, загальна будова і принцип дії ручних гранат. Порядок огляду і підготовки гранат до метання.

Заходи безпеки під час поводження з ручними гранатами. Вивчення прийомів і правил метання ручних гранат.

Виконання першої вправи з метання ручних гранат.


характеризує загальну будову і принцип дії ручних осколкових гранат;

розпізнає імітаційні та бойові гранати;

володіє технікою метання гранати;

дотримується правил безпеки при метанні гранат;

виконує першу вправу з метання ручних гранат

Розділ V. Тактична підготовка (4; 9 годин)

Тема 3. Дії солдата в бою у складі бойових груп (2; 4 годин)

Способи пересування на полі бою під час дії у пішому порядку. Порядок дій у складі бойових груп.

Поняття про вогневу позицію в обороні. Вимоги до вибору місця для ведення вогню і спостереження. Послідовність обладнання і маскування окопу для стрільби лежачи.

Вибір місця для ведення спостереження. Способи вивчення місцевості, виявлення цілей та доповідь про їх знаходження.

Способи боротьби з танками за допомогою ручних гранат та інших засобів озброєння механізованого відділення.

Основні види інженерних загороджень. Способи застосування (встановлення) мінно-вибухових загороджень та її демаскуючих ознак, порядок їх подолання.


характеризує вогневу позицію в обороні, пояснює способи вивчення місцевості, способи боротьби з танками;

називає вимоги до організації місця для ведення вогню і спостереження, види інженерних загороджень та їх демаскуючі ознаки; способи пересування на полі бою; знає, як вибирати вогневу позицію та обладнувати її, вести спостереження у заданому секторі, визначати розташування цілей відносно орієнтирів, доповідати про результати спостереження;

дотримується при цьому правил безпеки;

виконує другу вправу з метання ручної кумулятивної гранати


Тема 4. Основи військової топографії (2; 5 годин )

Суть орієнтування на місцевості. Визначення сторін горизонту за компасом, годинником та сонцем, зірками, місцевими предметами.

Азимут магнітний і його визначення. Визначення азимута на місцевий предмет і напрямку руху за азимутом.

Складання опису місцевості.

Спосіб горизонталей як основний спосіб зображення рельєфу на топографічних картах. Висота перерізу рельєфу.

Визначення абсолютних і відносних висот за топографічною картою. Визначення зон видимості.


Учень (учениця):

характеризує поняття орієнтування на місцевості;

має уявлення про визначення сторін горизонту за компасом, годинником та сонцем, зірками, місцевими предметами;

пояснює порядок орієнтування на місцевості, рух за азимутом та яким чином здійснюється обхід перешкод;

визначає відстані на місцевості за топографічною картою, сторони горизонту та азимут за предметами на місцевості; визначає абсолютні і відносні висоти та зони видимості; складає опис місцевості;

обґрунтовує необхідність знання основ топографії для виконання бойового завдання;

вміє користуватись та рухатись на місцевості за компасом і топографічною картою, навігатором.


Розділ VІ. Прикладна фізична підготовка (3; 6 годин)

Тема 1. Гімнастика (1 година)

Комплексні вправи. Розучування і тренування комплексу вільних вправ, комплексної силової вправи і вправи на спритність.

Вправи на перекладині і брусах. Вправи на удосконалення положення «наскок» і «зіскок». Вправи для розвитку сили: підтягування на перекладині, згинання та розгинання рук в упорі на паралельних брусахУчень (учениця):

виконує комплексні вправи та вправи на паралельних брусах;

дотримується правил безпеки під час занять з прикладної фізичної підготовки

Тема 3. Основи самозахисту (0; 1 година)

Розучування і тренування прийомів зі зброєю: підготовка до бою, укол багнетом (ножем) та захист від нападу, удар навідліг палкою (ножем) та захист від нападу, удар ножем знизу та захист від нападу, захист від погрози пістолетом.

виконує прийоми нанесення ударів руками та захист від них;

вміє наносити удари штик-ножем та порядок захисту від них; знає порядок захисту від погрози пістолетом.

Тема 4. Прикладні фізичні вправи та елементів видів спорту (основи самозахисту, національні бойові мистецтва, гирьовий спорт, атлетична гімнастика) (2; 4 години)

Особливості бойової техніки «Хортинг» та «Рукопаш – Гопак».

Техніка нанесення ударів рукою та ногою. Порядок застосування в бойових ситуаціях.Учень (учениця):

виконує прийоми нанесення ударів за технікою «Хортинг» та «Рукопаш – Гопак»;

знає як застосовувати прийоми в бойових ситуаціях;

Розучування і тренування вправ без зброї: стійки, рухи вперед та назад, удари рукою на місці та русі

Захист від ударів рукою та ногою. Розучування і тренування прийомів без зброї: прийоми самострахування, захвати та звільнення від них, больові прийоми.
пояснює вправи і прийоми самозахисту із зброєю та без зброї;

координує свої рухи та захищається в залежності від обставин;

дотримується правил безпечної поведінки під час опрацювання вправ і прийомів самозахисту;


Розучування і тренування прийомів зі зброєю: підготовка до бою, укол багнетом (ножем) та захист від нападу, удар навідліг палкою (ножем) та захист від нападу, удар ножем знизу та захист від нападу, захист від погрози пістолетом.

виконує прийоми нанесення ударів руками та захист від них;

вміє наносити удари штик-ножем та порядок захисту від них; знає порядок захисту від погрози пістолетом.

Спеціально-допоміжні вправи з гирями вагою до 16 кг.

Комплекси вправ з атлетизму з обтяженням і без обтяженьхарактеризує: вплив занять з вагою власного тіла та з обтяженнями на організм школяра;

виконує вправи з вагою власного тіла та з обтяженнями


Розділ УІІ. Основи цивільного захисту (5; 7 годин)

Тема 3. Основні способи захисту населення в надзвичайних

ситуаціях (3; 4 годин)

Медичні засоби індивідуального захисту. Аптечка індивідуальна медичного захисту її склад та порядок використання. Індивідуальний протихімічний пакет та його склад. Порядок обробки шкіри, одягу, взуття. Пакет перев’язувальний індивідуальний та порядок його використання.

Інженерні споруди, призначені для укриття і тимчасового захисту людей, їх класифікація, обладнання та порядок використання.

Учень (учениця):

класифікує обладнання та пояснює порядок використання інженерних споруд для захисту населення;

характеризує основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях, способи проведення евакуації населення;

вміє користуватися медичними засобами захисту (аптечка індивідуальна, індивідуальний протихімічний пакет (ІПП), пакет перев’язувальний індивідуальний(ППІ);

пояснює правила безпеки під час захисту населення в надзвичайних ситуаціях,

характеризує способи проведення евакуації населення;

виконує алгоритм підготовки населення до евакуаційних заходів та розміщення населення.

Евакуаційні заходи. Поняття про евакуацію та її види. Принципи і способи здійснення евакуації населення. Підготовка та проведення евакуації населення з небезпечних районів. Порядок розміщення евакуйованого населення у безпечних районах. Організація польового табору.
Тема 4. Основи рятувальних та інших невідкладних робіт

(2; 3 години)

Характерні види рятувальних робіт. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на промислових об'єктах та в осередках ураження.

Поняття про дегазацію, дезактивацію та дезінфекцію. Порядок та способи їх проведення. Особиста гігієна в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження.

Знезаражуючі речовини і розчини.

Санітарна обробка. Порядок та способи проведення.Учень (учениця):

характеризує порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

пояснює порядок та способи проведення спеціальної обробки;

проводить часткову обробку стрілецької зброї, обмундирування та тіла;

дотримується правил особистої гігієни в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження;

вміє користуватися приладами дегазації та дезинфікації

Розділ VІІІ. Основи медичних знань і допомоги (5; 7 годин)

Тема 2. Надання домедичної допомоги при кровотечах, пораненнях, переломах та вивихах (1; 2 години)

Поняття про переломи кісток і їх ознаки. Види переломів. Табельні та підручні засоби іммобілізації. Накладання шин з підручного матеріалу при переломах плеча, передпліччя, стегна, гомілки.

виконує накладання шини з підручних матеріалів;


Правила користування шприц-тюбиком. Правила транспортування потерпілих при різноманітних ушкодженнях та пораненнях.

може транспортувати потерпілих при різноманітних ушкодженнях;

дотримується правил безпеки під час надання домедичної допомоги при переломах та вивихах.

Тема 3. Домедична допомога в умовах бойових дій (3; 4 година).

Тема 3.1. Надання домедичної допомоги в секторі обстрілу (1; 2 години).

Зупинка кровотечі з ран верхньої та нижньої кінцівки кінцівок (взаємодопомога).

Зупинка кровотечі за допомогою спеціальних джгутів (самодопомога).Учень (учениця):

вміє проводити зупинку кровотечі з ран верхньої та нижньої кінцівки кінцівок;

володіє навичками зупинки кровотечі з ран шиї, тулуба, кінцівок, за допомогою спеціальних джгутів.

Тема 3.2. Транспортування (переміщення) пораненого в сектор укриття (1 година).

Транспортування двома особами в положенні лежачи та стоячи.

Учень (учениця):

вміє проводити транспортування в положенні лежачи (стоячи), двома особами.

Тема 3.3. Надання допомоги в секторі укриття (1; 2 години).

Зупинка кровотечі з рани тулуба за допомогою гемостатичних засобів (само- та взаємодопомога).

Зупинка кровотечі з рани кінцівки за допомогою спеціальних перев‘язувальних пакетів (само- та взаємодопомога).

Введення знеболювальних засобів за допомогою шприца-тюбика.


Учень (учениця):

вміє вводити знеболювальних засобів за допомогою шприца-тюбика;

володіє навичками зупинки кровотечі з рани тулуба за допомогою гемостатичних засобів та кровотечі з рани кінцівки за допомогою спеціальних перев‘язувальних пакетів.

Тема 4. Психологічна підготовка до захисту Вітчизни (1 години)

Поняття про психіку військово-службовця. Фактори, що обумовлюють напруження психічної діяльності. Психологічна готовність до їх усунення.

характеризує фактори, що обумовлюють напруження психічної діяльності;

називає способи зняття психологічної напруги.

Поняття психологічної війни. Види впливу та специфіка психологічних операцій у ході бойових дій. Форми та методи психологічної війни. Психологічний вплив через засоби масової інформації.

характеризує основні риси психологічної війни;

знає порядок психологічного впливу через засоби масової інформації, форми та методи психологічної війни;

розуміє специфіку ведення психологічних операцій у ході бойових дій.


Каталог: 2015-2016
2015-2016 -> Методичні рекомендації та тематика
2015-2016 -> Результативність роботи з учнями в 2015/2016 н р
2015-2016 -> Наталія саціна нові стандарти – нові ідеї методична розробка Саціна Н. Л. Нові стандарти – нові ідеї : Методична розробка. – Луцьк: пвд
2015-2016 -> Мукачівський центр позашкільної освіти погоджено затверджено
2015-2016 -> Пересопницьке Євангеліє-твір своєї епохи
2015-2016 -> Професійне резюме Прізвище, ім'я, по батькові
2015-2016 -> Пошук інформації в Інтернеті
2015-2016 -> «Знання найбільший скарб людини»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка