Програма «захист вітчизни»


Додаток 1 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнівСторінка7/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.76 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Додаток 1

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

1. Види оцінювання.

Основними видами оцінювання є: поточне; тематичне; підсумкове за семестр, перший і другий рік навчання та навчально-польові заняття (збори).Поточне оцінювання здійснюється на всіх етапах навчальної діяльності у формах: опитування учнів на предмет засвоєння навчального матеріалу; тестового контролю; виконання учнями нормативних прийомів і вправ, письмових робіт; створення навчальних комп'ютерних (та іншого виду) моделей бойових дій і надзвичайних ситуацій, навчальних макетів (мішеней). Необхідність поточного оцінювання визначає викладач.

Тематичне оцінювання є обов'язковим для кожного розділу, оскільки основною структурною одиницею предмета є тема. Оцінка за тему виставляється шляхом узагальнення поточних оцінок за тему з урахуванням оцінок за виконання нормативних прийомів і вправ, письмових робіт, за створені навчальні моделі (макети).

2. Індивідуальна оцінка.

Рівень компетентності

Бали

Критерії оцінювання якості знань, умінь і навичок учнів

1

2

3

I. Початковий рівень

1

Учень (учениця) може розрізняти об'єкт вивчення і відтворити деякі його елементи. Володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, що відтворюються учнем окремими словами чи реченнями з постійною допомогою викладача, виконує лише фрагменти практичних завдань

2

Учень (учениця) фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має поверхові уявлення про об'єкт вивчення, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні, має елементарні навички, практичні завдання виконує лише з допомогою викладача

3

Учень (учениця) відтворює менше половини навчального матеріалу, за допомогою викладача виконує елементарні завдання, розрізняє елементи техніки виконання нормативних вимог і здатний виконати незначну їх частину

II. Середній рівень

4

Учень (учениця) знає близько половини навчального матеріалу, здатний відтворювати його не в повному обсязі відповідно до тексту підручника або пояснення викладача, його вміння і навички дають змогу виконувати практичні дії на рівні нижчої межі середнього рівня нормативного часу

5

Учень (учениця) розуміє основний навчальний матеріал, здатний дати визначення понять, але допускає помилки. За допомогою викладача може логічно відтворювати значну його частину, його уміння і навички дають змогу виконувати практичні дії на рівні середньої межі нормативного часу

6

Учень (учениця) виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, відповіді його правильні, він може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, за допомогою викладача може його аналізувати, порівнювати та робити висновки, здатний виконувати контрольні нормативи на рівні вищої межі середнього нормативного часу

III. Достатній рівень

7

Учень (учениця) виявляє знання і розуміння переважної більшості навчального матеріалу, здатний застосовувати його на рівні стандартних вимог, частково контролювати власні навчальні дії, рівень практичних умінь і навичок дає змогу виконувати нормативи на рівні нижчої межі достатнього нормативного часу

8

Знання учня (учениці) достатньо повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, вміє аналізувати, робити висновки. Самостійно застосовує теоретичні знання для виконання практичних завдань. Виконує нормативи на рівні середньої межі достатнього нормативного часу

9

Учень (учениця) вільно володіє вивченим матеріалом, вміє узагальнювати інформацію, застосовує її на практиці, рівень умінь і навичок при виконанні нормативів відповідає вищій межі достатнього нормативного часу

IV. Високий рівень

10

Учень (учениця) володіє глибокими, міцними знаннями, здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях. Виявляє творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної пізнавальної діяльності, знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх при вирішенні поставлених завдань. Нормативи виконує на рівні нижчої межі високого рівня

11

Учень (учениця) володіє узагальненими знаннями з предмета, вільно висловлює власні думки, визначає програму особистої пізнавальної діяльності без допомоги вчителя знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності. Нормативи виконує на рівні середньої межі високого нормативного часу

12

Учень (учениця) має системні знання, виявляє здатність приймати творчі рішення, самостійно розвиває власні обдарування і нахили, вміє самостійно здобувати знання, рівень умінь і навичок дає змогу виконувати нормативи на бездоганному рівні та зі значним перевищенням високого рівня нормативного часу

Індивідуальна оцінка визначається:

- 12 балів - якщо не менше 50 % перевірених нормативів (прийомів, вправ, завдань, питань) оцінюється - 12 балів, а решта - не нижче 9 балів;

- 11 балів - якщо не менше 50 % перевірених нормативів (прийомів, вправ, завдань, питань) оцінюється - 11 - 12 балів, а решта - не нижче 8 балів;

- 10 балів - якщо не менше 50 % перевірених нормативів (прийомів, вправ, завдань, питань) оцінюється - 10 - 12 балів, а решта - не нижче 7 балів;- 9 балів - якщо не менше 50 % перевірених нормативів (прийомів, вправ, завдань, питань) оцінюється - 9 - 12 балів, а решта - не нижче 6 балів;

- 8 балів - якщо не менше 50 % перевірених нормативів (прийомів, вправ, завдань, питань) оцінюється - 8 - 12 балів, а решта - не нижче 5 балів;- 7 балів - якщо не менше 50 % перевірених нормативів (прийомів, вправ, завдань, питань) оцінюється - 7 - 12 балів, а решта - не нижче 4 балів;

- 6 балів - якщо 50 % перевірених нормативів (вправ, завдань, питань) оцінюється 6 - 12 балів та один з них - не нижче 3 балів;

- 5 балів - якщо 50 % перевірених нормативів (вправ, завдань, питань) оцінюється 5 - 12 балів та один з них - не нижче 2 балів;

- 4 бали - якщо 50 % перевірених нормативів (вправ, завдань, питань) оцінюється 4 - 12 балів та один з них - не нижче 1 - 3 бали;

- 3 бали - якщо два і більше нормативів (прийомів, вправ, завдань, питань) оцінюється на 3 бали;

- 2 бали - якщо два і більше нормативів (прийомів, вправ, завдань, питань) оцінюється на 2 бали;

- 1 бал - якщо два і більше нормативів (прийомів, вправ, завдань, питань) оцінюється, як 1 бал.


Додаток 2

Табель
оснащення навчальних закладів учбовим майном для підготовки учнів до цивільного захисту (забезпечуються згідно заявок, поданих у відповідні штаби цивільного захисту)


NN
п/п

Назва

Одиниця виміру

Середні загальноосвітні школи

1.

Протигаз фільтруючий

шт.

60

2.

Протигаз дитячий

- " -

50

3.

Респіратор

- " -

30

4.

Протипилова маска з тканини ПТН - 1

- " -

5

5.

Протигаз (в розрізі)

- " -

1

6.

Рентгенометр

- " -

1

7.

Радіометр

- " -

1

8.

Прилад хімічної розвідки

- " -

1

9.

Захисний костюм ЗЗК

- " -

2

10.

Захисний костюм Л-1

- " -

2

11.

Ноші санітарні

шт.

2

12.

Сумки санітарні

- " -

6

13.

Індивідуальний перев'язувальний пакет

- " -

10

14.

Індивідуальний протихімічний пакет

- " -

10

15.

Аптечка індивідуальна

- " -

10

16.

Учбовий набір дегазуючих речовин

компл.

2

17.

Плакати з цивільного захисту

- " -

3

 


Додаток 3

Табель
майна для проведення навчальних занять основ медичних знань і допомоги в навчальних закладах


NN
п/п

Назва

Одиниця виміру

Кількість на школу

Термін служби

1.

Аптечка індивідуальна

шт.

10

2 роки

2.

Банки кровососні

шт.

20

- « -

3.

Бинт марлевий 10 х 5 см

шт.

20

1 рік

4.

Булавки безпечні

шт.

20

- « -

5.

Вата гігроскопічна нестерильна в пачках по 500 г

пачка

10

- « -

6.

Вата компресна в пачках по 100.0 г

- « -

5

- « -

7.

Повітроводна трубка «рот у рот»

шт.

1

Безтерміново

8.

Лійка скляна

шт.

2

- « -

9.

Грілка

шт.

1

- « -

10.

Джгут кровоспинний гумовий

шт.

10

3 роки

11.

Шприци одноразові, 10 мл, з голками

шт.

10

2 роки

12.

Індивідуальний перев’язувальний пакет

шт.

10

1 рік

13.

Хусточка перев’язувальна

шт.

20

2 роки

14.

Кровоспинний затискач прямий

шт.

1

- « -

15.

Кухоль Есмарха з приладдям до неї

компл.

1

Безтерміново

16.

Настойка йоду у флаконах

фл.

1

1 рік

17.

Ножиці для перев’язувального матеріалу, прямі

шт.

1

Безтерміново

18.

Нарукавна пов’язка (виготовляється учнями)

шт.

10

1 рік

19.

Пов’язка мала стерильна

шт.

10

1 рік

20.

Пов’язка велика стерильна

шт.

10

1 рік

21.

Рушники

шт.

1

2 роки

22.

Пінцет хірургічний

шт.

1

Безтерміново

23.

Поїльник

шт.

1

- « -

24.

Простирадло

шт.

1

2 роки

25.

Хлорамін та інші деззасоби

г

200

1 рік

26.

Шприц-тюбик (без наповнювача)

шт.

10

2 роки

27.

Шинний матеріал (цупкі шмати картону, рейки і т. п. довжиною 1,5 м, - 10 штук. І 70 – 90 см – 20 штук, та інші підручні матеріали

 

 

 

28.

Комплект таблиць «Надання домедичної допомоги»

компл.

1

Безтерміново

29.

Методичний посібник для викладача1

- « -

30.

Підручник з основ медичних знань

- « -

1

- « -

31.

Відеофільми за тематикою програми

- « -

5 – 6

- « -

32.

Література з військово-патріотичного виховання

- « -

8 – 10

Безтерміново

33.

Настанова з медичного забезпечення Сухопутних військ (з’єднання, частина, підрозділ) на воєнний час

- « -

1

Безтерміново

34.

Санітарні ноші

шт.

6

Безтерміново

35.

Муляжі для відпрацьовування дій під час серцево-легеневої реанімації потерпілих

шт.

1

5 років


Додаток 4

Окремі положення курсу стрільби зі стрілецької зброї
бойових машин і танків сухопутних військ

Керівник стрільб відповідає за точне дотримання стріляючими правил безпеки, встановленого порядку, а також умов виконання вправи тими, хто стріляє. Йому підпорядковується оператор пункту управління мішеневим полем і всі посадові особи, призначені для обслуговування стрільб на дільниці.

Він зобов'язаний:

а) перед початком стрільби: довести до всього особового складу підрозділу сигнали про припинення вогню; перевірити стан та відповідність мішеневого обладнання умовам навчальної вправи і наявність зв'язку зі старшим керівником стрільб; перевірити готовність навчальних місць до занять; організувати контроль за проведенням стрільб; доповісти старшому керівникові про готовність до стрільби, кількість особового складу, що стріляє і виставити на пункті управління візуальний сигнал червоного кольору;

б) під час стрільби: керувати стрільбою на ділянці; вести облік снарядів (гранат), що не розірвались; при порушенні заходів безпеки негайно припинити стрільбу і доповісти старшому керівникові стрільби;

в) після закінчення стрільби: доповісти старшому керівникові про закінчення стрільби; організувати збирання гільз; доповісти старшому керівникові про результати стрільби. Провести аналіз стрільби, оголосити оцінки кожному учаснику стрільби.
Організація виконання вправ стрільби

При виконанні вправ дотримується такий порядок: командир взводу наказує командиру відділення, що буде стріляти, поставити бойове завдання підлеглим і одержати на пункті боєпостачання боєприпаси на чергову зміну стріляючих.

Боєприпаси видаються стріляючим поштучно за відомістю або у споряджених магазинах. Якщо необхідно, боєприпаси можуть видаватися роздатчиками боєприпасів у вихідному положенні. Учні, отримавши боєприпаси, оглядають їх, споряджають патронами магазини, вкладають магазини, гранати в сумки і під керівництвом командира відділення (старшого зміни) прямують на вихідне положення, яке знаходиться не ближче 10 м від рубежу відкриття вогню.

Після прибуття зміни на вихідне положення керівник стрільб уточнює кожному учаснику стрільби порядок виконання вправи (вогневу позицію, місце і положення для стрільби, сектор стрільби, черговість стрільби тих, хто навчається, заходи безпеки).

Переконавшись у готовності зміни і дільниці до стрільби, керівник наказує підняти на дільничному пункті управління червоний прапор і доповідає про готовність до стрільби старшому керівникові стрільб.

За командою керівника стрільб "На вогневий рубіж вперед!" зміна виходить на вогневий рубіж.

Після сигналу "Вогонь" за командою керівника стрільб на дільниці "До бою!" учні готуються до стрільби, заряджають зброю і доповідають: "Такий-то до бою готовий". При виконанні вправ стрільби з місця учні, діючи відповідно до отриманого завдання, ведуть спостереження у вказаному секторі обстрілу, самостійно виявляють і уражають цілі із положення для стрільби, передбаченого умовами вправи.

Закінчивши виконання вправи, учні розряджають зброю, керівник стрільб на дільниці проглядає її, повертає зміну на вихідне положення, дає розпорядження замінити на пункті керування червоний прапор білим і заслуховує доповідь кожного учня про його дії під час виконання вправ, про спостереження за результатами стрільби, витратами боєприпасів, поломками і затриманням зброї.

Приблизна форма доповіді: "Товаришу майоре, учень Петренко виконав вправу контрольної стрільби з автомата. Під час стрільби спостерігав: грудна фігура уражена, атакуючий стрілець уражений, патрони використані повністю (не повністю, залишилось стільки-то патронів), затримок під час стрільби не було (були такі-то затримки)".

Заслухавши доповіді учнів і зробивши короткий розбір виконання вправ, керівник стрільб наказує здати на пункт бойового постачання або роздавальнику боєприпасів невикористані боєприпаси і перейти на чергове навчальне місце. Після цього доповідає старшому керівникові стрільб про закінчення стрільби зміною.

Після повернення зміни у вихідне положення старший керівник стрільб дає розпорядження підняти на командному пункті білий прапор, подати команду "Відбій" і, якщо це необхідно, оглянути мішені.
Вправи стрільби з малокаліберної (пневматичної) гвинтівки


Каталог: 2015-2016
2015-2016 -> Методичні рекомендації та тематика
2015-2016 -> Результативність роботи з учнями в 2015/2016 н р
2015-2016 -> Наталія саціна нові стандарти – нові ідеї методична розробка Саціна Н. Л. Нові стандарти – нові ідеї : Методична розробка. – Луцьк: пвд
2015-2016 -> Мукачівський центр позашкільної освіти погоджено затверджено
2015-2016 -> Пересопницьке Євангеліє-твір своєї епохи
2015-2016 -> Професійне резюме Прізвище, ім'я, по батькові
2015-2016 -> Пошук інформації в Інтернеті
2015-2016 -> «Знання найбільший скарб людини»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка