Програма. Змістова лінія «Сюжетні задачі»Дата конвертації11.03.2019
Розмір5.91 Mb.
#84207
ТипПрограма

Навчання розв'язування задач Навчальний зошит “ Математика. 1 клас ” С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко

Скворцова Світлана Олексіївна

доктор педагогічних наук, професор

Базова навчальна програма. Змістова лінія «Сюжетні задачі»

 • Реалізує завдання формування в учнів здатності розпізнавати практичні проблеми, які можна розв’язати із застосуванням математичних методів.
 • Виступає важливим засобом ілюстрації і конкретизації навчального матеріалу; розвитку пізнавальних процесів, оволодіння прийомами розумової діяльності; виховання вольових якостей, естетичних почуттів; розвитку вміння будувати судження, робити висновки; формування в учнів мотивації їхньої навчальної діяльності, інтересу та здатності до цієї діяльності.

Базова навчальна програма. Змістова лінія «Сюжетні задачі»

 • Мета - формування в учнів загального уміння працювати із задачею, умінь розв’язувати задачі певних типів.
 • Уявлення про процес розв’язування задачі формується як перехід від текстової моделі (текст задачі) до схематичної (короткий запис, схематичний рисунок), а далі – до математичної (вираз, рівняння).

Базова навчальна програма. Процес розв’язування задачі

 • аналіз її умови, подання результатів цього аналізу у вигляді допоміжної моделі – короткого запису (схематично, таблицею, кресленням), схематичного рисунка тощо;
 • пошук шляхів і складання плану розв’язування задачі, створення математичної моделі задачі.;
 • перевірка правильності розв’язку задачі.

Мета

Формувати у першокласників загальний підхід до розв'язування простих задач, що складається з розумових дій:

 • аналізу задачного формулювання : виділення умови й запитання; числових даних й шуканого;
 • подання результатів аналізу задачі у вигляді схематичної моделі – схеми;
 • вибору арифметичної дії, якою можна відповісти на запитання задачі;
 • розв'язування задачі – виконання обраної арифметичної дії;
 • відповіді на запитання задачі.

Зміст навчання (1-й клас)

У 1-му класі формують поняття про задачу, її структурні елементи, сутність процесу розв’язування; вчать розв'язувати прості задачі семи видів:

 • На знаходження суми.
 • На знаходження невідомого доданка.
 • На знаходження різниці.
 • На різницеве порівняння.
 • На збільшення або зменшення числа на кілька одиниць.
 • На знаходження невідомого зменшуваного.
 • На знаходження невідомого від'ємника.

Порядок навчання розв'язування задач

 • Підготовча робота.
 • Ознайомлення з поняттям задачі. Формування поняття про задачу та її структурні елементи.
 • Формування уміння розв'язувати прості задачі перших п'яти видів.
 • Ознайомлення із поняттям оберненої задачі.
 • Ознайомлення із задачами на знаходження невідомого зменшуваного або від'ємника.
 • Формування вміння розв'язувати задачі на знаходження невідомого зменшуваного або від'ємника.

Підготовча робота


Формування поняття конкретного змісту арифметичних дій додавання й віднімання.

Формування поняття про відношення різницевого порівняння
 • Конкретний зміст дії.
 • Схематична інтерпретація.
 • Перехід від сюжетного малюнка до схеми (виразу) та навпаки.
 • Перехід від словесного опису ситуації до схеми (виразу) і навпаки.

Конкретний зміст арифметичних дій додавання й віднімання

 • Операція об'єднання двох множин, що не перетинаються розкриває конкретний зміст дії додавання.
 • Операція вилучення підмножини з множини розкриває конкретний зміст дії віднімання.

Схематична інтерпретація арифметичних дій додавання й віднімання

Схематична інтерпретація арифметичних дій додавання й віднімання

Перехід від сюжетного малюнка до схеми та навпаки

Перехід від сюжетного малюнка до схеми і виразу та навпаки

Перехід від сюжетного малюнка до схеми і рівності

Перехід від сюжетного малюнка до схеми і рівності

Перехід від сюжетного малюнка до схеми і рівності

Перехід від словесного опису ситуації до схеми і рівності

Схематична інтерпретація відношення різницевого порівняння

Схематична інтерпретація відношення різницевого порівняння

Перехід від сюжетного малюнка до схеми

Перехід від словесного опису ситуації до схеми

Перехід від схеми до словесного опису ситуації

Перехід від сюжетного малюнка/ словесного опису ситуації до схеми і рівності

Перехід від виразу до сюжетного малюнка та, навпаки, від малюнка до виразу

Перехід від сюжетного малюнка до рівності

Постановка запитання. Перехід від тексту до схеми

Постановка запитання відповідно до виразу

Результати підготовчої роботи

 • Конкретний зміст арифметичних дій додавання й віднімання, різницевого порівняння. Слова-ознаки.
 • Перехід від сюжетного малюнка або тексту до схеми та навпаки – від схеми до малюнка або ситуації.
 • Перехід від схеми до виразу або рівності.
 • Перехід від тексту/малюнка до виразу або рівності і, навпаки – від виразу до ситуації.
 • Складання схеми до малюнка або тексту та, навпаки.
 • Складання виразу або рівності до схеми.
 • Постановка запитання до описаної в тексті ситуації, в тому числі й за поданим виразом.

Сюжетні задачі (навчальна програма. 1 клас)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Поняття «задача»

Поняття задачі.

Структурні елементи задачі.

Зв'язок умови і запитання.Учень (учениця):

знає структурні елементи задачі – умова і запитання; числові дані та шукане;

розуміє, що в умові задачі містяться числові дані, а запитання вказує на шукане;

визначає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на запитання задачі

Ознайомлення з поняттям задачі. Формування поняття задачі

 • Задача – опис ситуації, в якому треба дізнатися про невідоме числове значення за відомими числами, що характеризують цю ситуацію.
 • Задача складається з умови і запитання. В умові містяться числові дані задачі. Запитання вказує на шукане.
 • Умова має бути пов'язаною із запитанням за змістом. Не можна запитувати про відоме в задачі.
 • Ситуація задачі має відповідати дійсності.

Поняття задачі. Ознайомлення

Поняття задачі

Система завдань з формування поняття задачі

 • Завдання на підведення під поняття задачі.
 • Завдання на перетворення тексту так, щоб одержати задачу.
 • Завдання на добір запитання до даної умови.
 • Завдання на доповнення умови задачі так, щоб її можна було розв'язати.
 • Завдання на постановку запитання до даної умови, щоб розв'язанням задачі був вираз.

Завдання на підведення під поняття задачі

Завдання на підведення під поняття задачі

Завдання на вибір запитання до умови

Завдання на перетворення тексту так, щоб одержати задачу

Завдання на постановку запитання до даної умови

Складові задачі

Завдання на підведення під поняття задачі

Завдання на доповнення умови задачі так, щоб її можна було розв'язати

Сюжетні задачі (навчальна програма. 1 клас)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Прості задачі

Прості задачі на знаходження суми, різниці двох чисел; збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, різницеве порівняння; знаходження невідомого доданка, зменшуваного, від’ємника.

Задачі, які містять вивчені величини.

Обернена задача (ознайомлення).знає слова-ознаки окремих відношень (збільшення, зменшення, різницевого порівняння);

знає порядок роботи над задачею, зміст окремих її етапів;

упорядковує під керівництвом учителя запис розв’язування задачі: числові дані, знак запитання; рівність; коротка відповідь;

розв’язує прості задачі на знаходження суми, різниці двох чисел; збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, різницеве порівняння; знаходження невідомого доданка, зменшуваного, від’ємника;

складає задачі за рисунками, схемами, виразом

Розв’язування задач. Порядок роботи над задачею

Розв’язування задач

Розв’язування задач

Розв’язування задач

.

Розв’язування задач

Ознайомлення із коротким записом задачі

 • Короткий запис задач, що містять два ключових слова.
 • Короткий запис задач, що містять три ключових слова.
 • Опорні схеми задач.
 • Самостійне складання короткого запису до задачі.

Короткий запис задач,що містять два ключових слова

Короткий запис задач,що містять два ключових слова

Короткий запис задач,що містять два ключових слова

Короткий запис задач, що містять три ключових слова

Короткий запис задач,що містять два ключових слова

Короткий запис задач

Добір опорної схеми до задачі

Складання короткого запису

Зразок запису задачі

Б. – 6 с. 6 2 6 2 ?

П. – 2 с. 6 + 2 = 8

С. - ? ? 8

Зразок запису задачі

Обернена задача

Вводиться на основі співставлення

задач на знаходження суми та на знаходження одного з доданків, у яких:

 • описується одна й та сама ситуація;
 • одні й ті самі числа характеризують кількісний бік цієї ситуації;
 • одне з числових даних замінюється на шукане, а шукане, навпаки, стає числовим даним.

Поняття оберненої задачі. Ознайомлення

Поняття оберненої задачі

Задачі на знаходження невідомого зменшуваного

 • Актуалізуються назви компонентів та результату дії віднімання.
 • Розв'язується задача на знаходження різниці.
 • Подаються обернені до неї задачі. Визначається який компонент дії віднімання в них є шуканим.
 • Порівнюються опорні схеми задач.

Задачі на знаходження невідомого від'ємника. Ознайомлення

Задачі на знаходження невідомого зменшуваного

Задачі на знаходження невідомого від'ємника

Задачі на знаходження невідомого зменшуваного і від'ємника. Складання обернених задач

Сюжетні задачі (навчальна програма. 1 клас)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Загальні прийоми розв’язування задач

Процес розв’язування задачі: ознайомлення з текстом задачі, виділення з нього умови та запитання, числових даних і шуканого, об’єкту (об’єктів) задачі, моделювання описаної ситуації за допомогою схематичних рисунків, добір і обґрунтування арифметичної дії для розв’язування задачі, запис розв’язання, формулювання та запис відповіді задачі.читає задачу з відповідною інтонацією (робить паузу між умовою і запитанням);

виділяє умову і запитання, об’єкт або об’єкти, числові дані й шукане;

моделює під керівництвом учителя описану в задачі ситуацію за допомогою схематичних рисунків;

обґрунтовує вибір арифметичної дії для розв’язування задачі;

записує розв’язання задачі;

формулює усно повну відповідь на запитання задачі.

Система завдань із формування уміння розв'язувати задачі

 • Завдання на вибір схеми і виразу до задачі і навпаки.
 • Завдання на постановку запитання до умови або умови до запитання.
 • Завдання на зміну запитання задачі відповідно виразу.
 • Завдання на складання задач за малюнком
 • Завдання на вибір числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі.

Завдання на вибір схеми і виразу до задачі і навпаки

Завдання на постановку запитання до умови або умови до запитання

Завдання на зміну запитання задачі відповідно виразу

Завдання на складання задач за малюнком

Завдання на складання задач за малюнком

Завдання на вибір числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі

Висновки

Система завдань із навчання розв'язування задач, реалізована у підручнику “ Математика. 1 клас ” ( автори С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко) ґрунтується на прийомах:

 • Вибору.
 • Конструювання.
 • Перетворення.

Висновки

 • Розгорнута у підручнику система формування уміння розв'язувати задачі повністю реалізує зміст Базової навчальної програми з математики для 1-го класу.
 • Шляхом реалізації системи навчальних завдань забезпечується виконання програмових вимог до навчальних результатів учнів.

Дякую за увагу


Каталог: pres
pres -> Положення про денний стаціонар» Додаток 4 до наказу моз україни від 23 лютого 2001 р. N 72 «Примірне положення про денний стаціонар»
pres -> Вплив чинників ризику на репродуктивне здоров’я
pres -> Лекція Доцент Маланчин І. М. Медична деонтологія
pres -> Жіночий таз. Плід як об'єкт родів. Акушерська термінологія
pres -> Класифікація пошкоджень щлд
pres -> Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді
pres -> Пізні гестози вагітних
pres -> Реферат комісаренко Сергій Васильович академік нан україни та намн україни, завідувач відділу молекулярної імунології
pres -> 1. Виховання дітей в архаїчній Греції IX-VII ст до н е.
pres -> Проведение патентного поиска и оформление патента на


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка