Програми з позашкільної освіти


Кордові моделі-копії літаків чемпіонатних класівСкачати 10.02 Mb.
Сторінка11/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   54

Кордові моделі-копії літаків чемпіонатних класів

Основні напрями в розвитку моделей-копій. Копіювання багатомоторних літаків, копіювання легких літаків, що виконують комплекс фігур вищого пі­лотажу. Норми ФАІ до моделей-копій. Точність дотримування масштабу.

Вибір прототипу для копіювання, масштабу копіювання, механізації. Складання програми польоту й визначення кількості набраних очок за ко­ефіцієнтами та якістю виконання демонстрацій, що замовляються.

Розробка ескізного проекту. Орієнтовне визначення розмірів, ваги, несівних площ височини стояків шасі, внутрішніх об'єктів розміру мото-гондол тощо.

Розробка кінематики прибирання та випускання шасі, регулювання двигуна, прибирання та випускання щитків, закрилків, скидання парашу­тистів, бомб тощо.

81

Виготовлення робочого рисунка. Розробка конструкції крила, фюзеля­жу, оперення, кріплення двигуна, розміщення паливної системи. Детальна проробка конструкції та розміщення механізмів для виконання демонстра­ції в польоті.Матеріали та напівфабрикати, що застосовуються. Вагові характерис­тики вузлів та агрегатів.

Конструкції крила, що застосовуються: набірні із зашивкою носика профілю, із жорсткою обшивкою, тришарові та ін.

Механізація крила: закрилки, щитки, механізми їх відхилень.

Конструкції фюзеляжів, що застосовуються: набірні, монококові, на-Ігівмонококові, змішані, комбіновані та ін.

Конструкції та розміщення моторних рам.Вимоги до міцності та жорсткості. Шасі, вимоги до жорсткості, міц­ності. Шасі, які прибираються і не прибираються. Механічний та електро­механічний привід випускання й прибирання шасі.

Система керування. Вимоги до жорсткості, міцності та надійності. Ка­чалки керування, тяги, з'єднання, кронштейни та їх кріплення, люфти в з'єднаннях тощо. Паливна система. Особливості роботи. Паливні бачки, їх установлення.

Двигун, його кріплення, вимоги до режиму роботи. Особливості повіт­ряних гвинтів.

Практична робота. Виготовлення моделей-коігій за індивідуаль­ним планом. Запуск моделі. Доведення режиму роботи двигуна (двигунів) у польоті. Тренування. Відпрацювання запуску двигуна, старту, програми польоту (демонстрацій).

Моделі ракет чемпіонатних класів

Основні напрями в розвитку моделей ракет. Норми ФАІ. Статистичні дані.

Схеми моделей ракет чемпіонатних класів: 8-1-А/В — на висоту польо­ту; 8-3-А — на тривалість польоту з парашутом; 8-4-А — моделі планерів із прискорювачем; 8-6-А — на тривалість польоту зі стрічкою; 8-5-В/С — моделі-коігії ракет на висоту польоту; 8-7 — моделі-копії ракет на реалізм польоту; 8-8-В/Е/Р — моделі реактивних планерів на тривалість польоту; 8-9-А — моделі ракет на тривалість польоту з авторотацією.

Аеродинаміка моделей ракет і ракетопланів. Параметри моделей. Профілі крил. Конструктивні прийоми для покращення аеродинаміки мо­делей ракет і ракетопланів.

Аеродинаміка корпусу й фюзеляжу. Форми фюзеляжів. Поперечний переріз (мідель) моделі, способи зменшення опору корпусу й фюзеляжу. Герметизація моделі.

Аеродинаміка стабілізаторів та оперення. Профілі, установочні кути для моделей ракетопланів. Стійкість моделей ракет на активному і пасив­ному відрізку польоту. Поздовжня стійкість моделей ракетопланів, ефек­тивність рулів висоти, балансування. Вимоги до модельних ракетних дви­гунів (МРД), їх класифікація. Техніка безпеки при роботі з МРД.

Конструкція. Матеріали, що застосовуються, вагові характеристики агрегатів і вузлів.

Особливості корпусів моделей ракет і фюзеляжів ракетопланів. Вимо­ги до них. Конструктивні особливості фюзеляжів. Монококові та змішані

82

конструкції. Силові частини корпусу ракети та фюзеляжів. Кріплення МРД.Міцність корпусу ракети та фюзеляжів і посадочного пристосування.

Крило для моделей класу 8-4-А, 8-8-В/Е/Р. Конструкції, що застосову­ються. Суцільнодерев'яне крило з обкантовкою кромок, тришарове з мета­левою, дерев'яною, пластмасовою обшивкою та заповнювачем.

Вимоги до конструкції стабілізаторів та оперення. Розміщення та кріп­лення.

Вимоги до радіоапаратури та системи керування. Розміщення радіо­апаратури та рульових машинок на борту. Качалки-трійники, круглі ка­чалки, конструкції, співвідношення плеч, матеріали, втулки тощо. Тяги. Вимоги до міцності та жорсткості, з'єднання, люфти.

Практична робота. Виготовлення моделей за індивідуальним пла­ном. Виготовлення корпусу моделі ракети з паперу. Підготовка оснастки. Вирізування заготовки. Склеювання. Обробка поверхні.

Виготовлення корпусу моделі із синтетичних матеріалів із застосуван­ням полімерних смол. Підготовка оснастки. Вирізування заготовки. Фор­мування корпусу. Термічна обробка. Доведення поверхні корпусу моделі.

Виготовлення стабілізаторів для моделей ракет. Вибір матеріалу. Вирі­зування заготовки. Обробка поверхні стабілізаторів.

Вирізування заготовки для крила ракетоплана, обкантовка, обробка за профілем. Виготовлення набірної конструкції крила. Виготовлення нервюри, кромок крила та стрингерів. Складання крила на стапелі.

Обробка заготовок для фюзеляжу, склеювання заготовок, обробка об­тічника. Розмічування осьових ліній, вирізи під крило, стабілізатор.

Обробка заготовки для стабілізатора та кіля ракетоплана, розмічування, обробка за профілем, навішування рулів висоти й повороту, кріплення качалок.

Виготовлення системи керування для моделей ракетопланів: качалок, втулок, тяг, монтаж керування на моделі, перевірка роботи.

Виготовлення голосного обтічника.Виготовлення системи рятування для моделей ракет. Виготовлення па­рашутної системи. Розрахунок площі парашута. Виготовлення шаблону. Виготовлення парашута з паперу та синтетичних плівок.

Виготовлення стрічки. Розрахунок параметрів. Виготовлення стрічки з паперу та синтетичних плівок.

Складання моделі. Регулювання, центрування. Остаточна обробка по­верхні; шпаклювання, Грунтування, фарбування, полірування поверхні.Виготовлення стартових пристосувань для запуску моделей ракет і ра­кетопланів.

Перевірка геометричних і вагових параметрів моделі, установочних кутів, балансування. Підготовка модельних ракетних двигунів до роботи. Підготовка до встановлення МРД на модель. Доробка моделі та стартово­го обладнання. Відпрацювання зльоту. Відпрацювання запуску і регулю­вання моделі в польоті.

7. Проектування та виготовлення радіокерованих,

рекордних та експериментальних моделей. Експериментальна й дослідницька робота (72 год)

Особливості радіокерованих, експериментальних і рекордних моде­лей. Радіокеровані моделі планерів і літаків. Радіокеровані пілотажні мо-

83

делі, моделі-коігії та гоночні моделі. Експериментальні та рекордні моделі літаків. Загальні вимоги ФАІ.

Радіоапаратура керування, її можливості. Кількість команд. Особли­вості керування. Комплекс фігур вищого пілотажу, затверджений ФАІ. Особливості його виконання.

Аеродинаміка радіокерованої моделі планера, експериментальної мо­делі планера, рекордної моделі літака. Аеродинаміка крила. Форми крил у плані. Параметри моделей. Профілі крил. Керовані поверхні, кути відхи­лень.

Аеродинаміка фюзеляжу. Форми фюзеляжів, поперечний переріз (мі-дель). Стійкість і керованість. Поздовжня та бокова стійкість. Ефектив­ність керування, балансування. Особливості силової установки. Вимоги до силової установки: двигунів, паливних систем, повітряних гвинтів. Добір повітряного гвинта, побудова його шаблонів.

Конструкція. Матеріали, що застосовуються, напівфабрикати, вагові характеристики агрегатів і вузлів.

Крило. Вимоги до міцності та жорсткості. Конструкції, що застосову­ються; набірні — зі зшивкою носика профілю (кесонні), набірні із жорс­ткою обшивкою. Конструкції елеронів, їх навішування.

Вузли кріплення крила до фюзеляжу: суцільне крило, що закріплюєть­ся гумовою стрічкою, роз'ємне крило з пластинчастим, штирковим та ін­шими видами кріплень.

Фюзеляж. Вимоги до міцності та жорсткості. Конструкції, що застосо­вуються: набірні із жорсткою обшивкою боковий, напівмонококові конс­трукції, змішані конструкції. Форми фюзеляжів, силові схеми. Вирізи та кронштейни, розміщення апаратури.

Моторні рами: дерев'яні та металеві, їх кріплення.

Паливні системи. Вимоги до них. Особливості конструкції бачків. Злітно-посадочні пристрої. Буксирувальні гачки та шасі. Схеми шасі, ви­моги до міцності та жорсткості, їх кріплення, конструкція.

Оперення. Конструкції, що застосовуються: набірні зі зшивкою носика профілю, із жорсткою обшивкою. Поверхні керування, конструкція, наві­шування рулів, качалки.

Система керування. Розподіл команд на керуючі поверхні. Рульові машинки, їх кріплення, проведення тяг керування. Регулювальні вузли в системі керування.

Практична робота. Розробка проекту за допомогою ПК. Побудова математичної моделі літака. Виготовлення креслень на ПК. Заготовлення рейок для кромок, лонжеронів, стрингерів, боковий фюзеляжу.

Вирізання нервюри крила, оперення. Складання крила, елеронів, опе­рення та рулів висоти і поворотів. Навішування рулів та елеронів. Виго­товлення вузлів стикування. Складання фюзеляжу. Виготовлення мотор­ної рами, паливної системи, шасі.

Монтаж рульових машинок у крилі, фюзеляжі, розміщення приймача, живлення. Встановлення двигуна та контроль балансування, коректування розміщення апаратури.

Складання моделі та підготовка до обтягування. Обтягування й лаку­вання моделі. Виготовлення повітряних гвинтів.Перевірка геометричних і вагових параметрів моделі, контроль уста­новчих кутів, балансування, роботи двигуна, паливної системи, апаратури

84

керування. Запуск моделі. Стійкість буксирування на леєрі. Стійкість у го­ризонтальному польоті.Відпрацювання якості польоту в різних метеоумовах у зазначеному місці на невеликій висоті. Обробка й аналіз отриманих результатів на ПК. Усунення недоліків.

Доробка моделі. Доведення режиму роботи двигуна в горизонтально­му польоті та при маневруванні.Доведення балансування та системи керування. Підготовка до рекор­дних спроб. Запуск моделі.

8. Регулювання моделей, тренувальні запуски. Правила проведення змагань та участь у змаганнях (42 год)

Відомості про підготовку моделей до експлуатації. Перевірка надій­ності роботи двигуна, паливної системи, автоматичних пристроїв тощо, остаточна доробка.

Поняття про стартове пристосування та інструмент. Транспортування моделей у контейнерах, ящиках, чемоданах тощо, відповідно до транспор­тних засобів для збереження моделей.Практична робота. Вибір майданчика. Складання моделі, перевір­ка геометричних параметрів. Пробні запуски двигуна та роботи систем. Запуски моделей.

Регулювання та планерування, політ на малому газі, політ з обмеже­ним часом роботи двигуна (для вільнолітаючих моделей). Регулювальні польоти на малому газі, доводка балансування, системи управління (для кордових моделей).

Регулювальні польоти на малому газі, доводка балансування, системи управління, режиму роботи двигуна тощо (для радіокерованих моделей).

Передпольотні та Ігісляпольотні огляди: перевірка роботи двигуна, систем, ремонт.

Тренувальні запуски. Доводка моделей на моторний політ, планеру­вання. Запуск моделей за різних погодних умов. Відпрацювання запуску двигуна, старту моделі.

Виконання комплексу фігур вищого пілотажу, затвердженого ФАІ, в різних метеоумовах. Польоти гоночних моделей у складі трьох екіпажів. Польоти моделей повітряного «бою» у складі двох екіпажів.Відпрацювання запуску та регулювання двигуна в обмежений час. Від­працювання старту та злагодженості роботи екіпажу (пілота й механіка). Відпрацювання комплексу фігур прямого та зворотного пілотажу.

Підготовка моделей до змагань і рекордних спроб. Умови проведення змагань, визначення результатів і правила проведення змагань. Обов'язки і права судді та учасника змагань.

Участь у змаганнях, рекордні спроби. Вибір місця старту. Оцінка метео­рологічних умов. Прилади та пристрої для визначення наявності й інтен­сивності висхідних потоків поблизу землі. Особливості експлуатації моде­лей у різних метеорологічних умовах. Спортивна тактика. Фізична та пси­хологічна підготовка спортсменів.

9. Екскурсії, конкурси, виставки (12 год)

Екскурсії на підприємства, до аеропорту, до вищого навчального зак­ладу, на виставки та до музеїв.

85

Зустріч із льотчиками цивільної авіації, ветеранами вітчизняної авіації, учасниками бойових дій, з провідними спортсменами-авіамоделістами.

Бесіди з історії авіації, космонавтики, авіа- та ракетомодельного спор­ту. Бесіди з профорієнтації.

Участь у різноманітних конкурсах, виставках, змаганнях. Організація та проведення масових заходів.10. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи гуртка в цілому: виготовлення моделей, участь у змаганнях, виставках, суспільне корисна праця тощо. Оцінка роботи кожного гуртківця. Теоретичний залік. Узагальнення знань, умінь і навичок гуртківців.

Звітна виставка робіт гуртківців.Вручення значків і посвідчень гуртківцям, які виконали спортивні нор­мативи. Обговорення плану роботи гуртка на період літніх канікул і на майбутній навчальний рік.

Інструктаж гуртківців щодо роботи у таборах і самостійної роботи під час літніх канікул. Показові виступи кращих гуртківців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТУчні мають знати:

 • правила безпеки праці в приміщенні гуртка та механічній майстерні;

 • порядок організації та обладнання робочого місця;

 • відомості про історію авіації, космонавтики та авіамоделізм;

 • властивості повітря;

 • типи літальних апаратів;

 • піднімальну силу та центр ваги тіла;

 • порядок виготовлення моделей;

 • побудову креслення;

 • послідовність виготовлення моделі за кресленням;

 • властивості паперу та пінопласту;

 • технологію роботи з папером і пінопластом;

 • технологію склеювання паперу та пінопласту;

 • пиломатеріали та породи дерев, які використовують для виготов­
  лення авіамоделей, їх властивості;

 • властивості металів і пластмас;

 • технологію обробки металів і пластмас;

 • вимірювальний і розмічувальний інструмент;

 • інструмент і пристрої для пиляння деревини, фанери, пінопласту;

 • інструмент для обпилювання та шліфування;

 • інструмент для поперечного і поздовжнього пиляння деревини;

 • інструмент для стругання;

 • інструмент для свердління отворів;

 • інструмент для обробки металів на токарному верстаті;

 • будову свердлильного верстату;

 • будову токарного та фрезерного верстатів;

 • прийоми та елементи вирішення винахідницьких задач;

 • основи роботи на персональному комп'ютері;

86

 • правила безпеки при запуску авіамоделей і моделей ракет;

 • порядок регулювання моделі планера;

 • порядок запуску вільнолітаючих, кордових, радіокерованих моде­
  лей і моделей ракет.

Учи/ мають уміти:

 • організовувати робоче місце;

 • обирати за кресленням моделі необхідний матеріал для її виготовлення;

 • визначати порядок виготовлення окремих елементів моделі;

 • наносити розмічувальні лінії;

 • виготовляти модель або окремі елементи моделі з паперу та пінопласту;

 • виконувати поперечне та поздовжнє пиляння;

 • виготовляти та обробляти вироби з пінопласту;

 • виконувати свердління отворів;

 • виконувати з'єднання деталей за допомогою склеювання;

 • виготовляти окремі елементи з проволоки та тонколистового металу;

 • виготовляти деталі моделі на токарному та фрезерному верстатах;

 • проектувати й виготовляти схематичну модель планера та літака;

 • проектувати й виготовляти вільнолітаючі, кордові, радіокеровані,
  рекордні та експериментальні моделі;

 • проектувати й виготовляти моделі ракет;

 • запускати вільнолітаючі, кордові та радіокеровані моделі;

 • запускати моделі ракет;

 • вирішувати найпростіші конструкторські задачі;

 • виконувати за допомогою персонального комп'ютера розрахунки
  та будувати креслення авіамоделей.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА АВІАМОДЕЛЮВАННЯ

Верстати, інструменти та обладнання

К-сть, шт.

Верстати, інструменти та обладнання

К-сть, шт.


Верстат свердлильний
(настільний)
Електроточило
Верстат «Умілі руки»
Верстат токарний
Верстат фрезерний
Електролобзик
Ножі (складаний, скальпелі,
НМ-1) 15

Рубанки 5

Лобзики (з пилками) 15

Ножівки по дереву (різні) З
Ножиці 15

Напилки (різні) ЗО

Надфілі (набір) 5

Лещата (малогабаритні) 5

Молотки (50-100 г) 5

Плоскогубці 5

Круглогубці 5

Гострогубці 5

Викрутки 5

Електропаяльник З
Дриль ручний

(з набором свердел) 1

Бруски для заточування 2
Лінійки 500 мм

(дерев'яні, металеві) 15
Циркулі (учнівські) 15
Штангенциркуль
(учнівський) 5
Транспортир 15
Терези з рівновагами 1
Олівці, гумки, копіюваль­
ний папір, пензлі 15

87

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Авиамодельньш спорт. Информационньїе материальї. — М.: Изд-во
  ДОСААФ СССР, 1980. — 100 с.

 2. Гаевский А. Ю. Самоучитель работьі на персональном компьютере. —
  К.ІА.С.К., 2001. —312с.

 3. Голубеє Ю. А., Камьішев Н. Й. Юному авиамоделисту. — М.: Прос-
  вещение, 1979. — 218 с.

 4. Гончаренко В. В. Как люди научились летать. — К.: Веселка, 1979. —
  85с.

 5. Зшуненко С. Н. Я познаю мир. Авиация й воздухоплавание. — М.:
  А.С.Т., 2001. —300с.

 6. Ляшенко Н. В., Исаенко В. Й. Авиамоделирование. — К.: Рад. шко­
  ла, 1979.

 7. Павлов А. ТІ. Твоя первая модель. — М.: Изд-во ДОСААФ СССР,
  1979.—180с.

 8. Пєхота О. М. Освітні технології. — К.: А.С.К., 2001. — 252 с.

 9. Рожков В. С. Авиамодельньш кружок. — М.: Просвещение, 1978. — 158 с.
 1. Тамберг Ю. Г. Развитие интеллекта ребенка. — СПб.: Речь, 2002. —
  208с.

 2. Черненко Г. Т. Русские изобретатели й ученьїе. Знциклопедия. —
  СПб.: Тимошка, 2000. — 216 с.

 3. Раиіеі Т№ІосіагсгуЬ. Мо<іе1аг8І\уо Іоіпісге і Ісозтісгпе. — \Уагзга\уа.
  2001. —384с.

 4. УГаІІег Оіетп. Оіе зсЬопзІеп ОгасЬеп Ьаиеп ип<1 Ше§еп. — ВегНп,
  2001. —260с.

ПРОГРАМА гуртка ракетомоделювання

Основний рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАРакетомоделювання — це один із найцікавіших видів дитячої науко­во-технічної творчості. Він передбачає побудову, виготовлення та запуск моделей ракет, надає широкі можливості для розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів, їх участь у змаганнях, конкурсах.

Термін навчання становить два роки. До гуртка першого року навчан­ня зараховуються, як правило, учні 10-12 років, другого року навчання — 12-14 років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 216 год на рік (6 год на тиждень).

Метою програми є формування компетентностей особистості в проце­сі ракетомоделювання.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:


 • пізнавальної: оволодіння базовими знаннями з ракетомоделювання;
  технологічними процесами обробки різних матеріалів, пов'язаних із виго­
  товленням моделей;

 • практичної: закріплення та поглиблення вмінь і навичок користу­
  вання різноманітними матеріалами й інструментом, модельними двигунами
  та стартовим обладнанням;

 • творчої: проектування власних моделей і конструкцій; розвиток
  конструкторсько-технологічних здібностей, пізнавальної активності, стій­
  кого інтересу до ракетомоделювання та ракетомодельного спорту; оволо­
  діння основами наукової організації праці;


 • соціальної: виховання культури праці; свідомої дисципліни, точ­
  ності й акуратності; розвиток сили, витривалості, швидкості, спритності;
  виховання патріотизму, любові до України, гордості за її досягнення; ор­
  ганізація змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та
  стану здоров'я.

Програма підготовлена з урахуванням рівня сучасних досягнень науки техніки та Грунтується на Державному стандарті базової і повної загальної середньої школи. У роботі діти використовують і закріплюють знання, здобуті на уроках фізики, математики, трудового навчання, креслення.

Зміст програми передбачає теоретичні та практичні заняття. На заняттях учні вивчають історію розвитку ракетної техніки, основні теоретичні поняття.

Теоретичний матеріал пов'язується з темами практичних робіт відпо­відно до навчального плану роботи гуртка.

На практичних заняттях учні виготовляють моделі ракет, парашути з доступних матеріалів, вивчають технологічні прийоми і варіанти виготов­лення окремих деталей моделей.

Програма побудована за принципом доступності навчального матері­алу для дітей, відповідності його обсягу віковим особливостям і поперед­ній підготовці.

89

Виходячи з мети і завдань, сформульованих у програмі, на заняттях гуртка використовуються як традиційні технології навчання та виховання, так і елементи інноваційних технологій (розвивального навчання, розви­ток творчої особистості). Застосовуються різноманітні форми організації навчально-виховного процесу: практичні заняття, лабораторно-практич­ні, заліки, консультації, домашні навчальні та практичні роботи.Гуртківці мають оформити щити й вітрини з ракетної та космічної тех­ніки про прийоми роботи на різних інструментах, обробку матеріалів, пра­вила техніки безпеки. Повинна бути виставка моделей та альбомів із ма­люнками моделей ракет.

Підсумкові заняття проводяться у вигляді виставок, конкурсів, змагань.У програмі передбачено індивідуальну роботу. Вона організовується з вихованцями (учнями і слухачами), які потребують професійної допомоги для поглиблення знань, удосконалення набутих умінь, навичок, підготов­ки до змагань, конкурсів, виставок, підвищення майстерності відповідно до їх творчих здібностей, обдарованості, віку, психофізичних особливос­тей, стану здоров'я.

Програма гуртка може використовуватись під час проведення занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до По­ложення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в по­зашкільних навчальних закладах.

Програма є орієнтовною та може використовуватися керівниками гур­тків залежно від наявної матеріально-технічної бази закладу й з урахуван­ням інтересів вихованців.Правила проведення змагань юних ракетомоделістів, технічні вимоги до моделей ракет затверджує Український державний центр позашкільної освіти.

Основний рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

3

-

2

Найпростіша модель ракети

24

6

18

3

Парашут (стример) найпростішої моделі ракети

12

3

9

4

Модельні ракетні двигуни (МРД)

6

3

3

5

Пристрої для запуску моделей ракет

6

3

3

6

Запуски найпростіших моделей ракет

12

3

9

7

Основні відомості з теорії польоту моде­лей ракет

18

15

3

90Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

8

Моделі ракет класів 83А, 86А, Салют, Планета

52

9

43

9

Одноступінчаста модель-напівкопія ра­кети

50

6

44

10

Змагання

зо

12

18

11

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

216

66

150

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка