Програми з позашкільної освітиСкачати 10.02 Mb.
Сторінка12/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   54

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Історія розвитку ракетобудування та космонавтики. Програма занять. Матеріально-технічна база гуртка. Показ моделей, виготовлених у гуртку в попередні роки. Організаційні питання. Техніка безпеки під час роботи в лабораторії. Показовий запуск моделей ракет.

2. Найпростіша модель ракети (24 год)

Основні частини ракети та моделі. Креслення моделі ракети. Оснастка, матеріали та інструменти, які використовуються для виготовлення моделі. Техніка безпеки під час роботи з інструментами та механічним устаткуван­ням.

Практична робота. Виготовлення найпростішої оснастки деталей моделі. Складання моделі ракети.

3. Парашут (стример) найпростішої моделі ракети (12 год)

Способи гальмування моделі ракети та її вузлів під час спуску. Вина­хідник парашута Г. Є. Котельников.

Матеріали, які застосовуються для виготовлення парашутів (стриме­рів), захисних чохлів.

Практична робота. Виготовлення парашута (стримера), кріплення до моделі, способи укладання.

4. Модельні ракетні двигуни (МРД) (6 год)

Принцип реактивного руху. Роботи Ф. А. Цандера, М. К. Тихомиро-ва. Класифікація та основні характеристики модельних ракетних двигунів. Техніка безпеки під час роботи з МРД. Можливі доробки двигунів.

Практична робота. Підготовка двигуна до польоту, встановлення його на моделі.

5. Пристрої для запуску моделей ракет (6 год)

Конструкції стартових і запалювальних пристроїв. Стартове облад­нання. Техніка безпеки під час роботи із запалювальними пристроями.

Практична робота. Підготовка запалювальних пристроїв, монтаж і демонтаж стартової установки, перевірка роботи стартової установки та обладнання. Встановлення моделі ракети на стартову установку.

91

6. Запуски найпростіших моделей ракет (12 год)Загальні відомості про правила проведення змагань із ракетомоделю-вання. Порядок роботи й техніка безпеки на старті.

Практична робота. Проведення запусків моделей ракет. Контроль польоту моделі. Визначення результату польоту.

7. Основні відомості з теорії польоту моделей ракет (18 год)

Вступ до теорії польоту ракет. Розвиток теорії польоту К. Е. Ціол-ковським. Загальні відомості про властивості атмосфери. Сили, які діють на модель ракети. Активна і пасивна ділянки польоту. Швидкість і висота польоту моделі ракети. Стійкий політ. Поняття про центр маси та центр тиску. Роль стабілізаторів.

Практична робота. Визначення положення центра тиску і центра маси моделі ракети.

8. Моделі ракет класів 83А, 86А, Салют, Планета (52 год)

Технічні вимоги та правила проведення змагань на тривалість польо­ту. Креслення, конструкція, матеріали, оснастка і технологія виготовлення моделей та гальмівних пристроїв.

Практична робота. Виготовлення найпростішої оснастки, деталей. Складання моделей ракет. Виготовлення стримера (парашута), кріплення до моделі. Доробка МРД і встановлення на моделі ракети.

9. Одноступінчаста модель-напівкопія ракети (50 год)

Класифікація ракет. Технічні вимоги та правила проведення змагань із копіювання моделей ракет. Вибір ракети для копіювання. Масштаб.

Практична робота. Добір і вивчення матеріалів для побудови моде­лі. Компонування ракети. Розробка креслень. Центр тиску та центр ваги. Вибір матеріалів і технології виготовлення. Виготовлення робочої оснастки та частин моделі. Складання моделі, маркування. Гальмівний пристрій. Оз­доблення та центр маси моделі. Підготовка до пробних стартів.

10. Змагання (ЗО год)

Організація та правила проведення ракетомодельних змагань. Поло­ження про змагання. Виконання суддівських обов'язків на змаганнях. Ін­формація про змагання.Практична робота. Підготовка моделей та обладнання до змагань. Тренувальні запуски. Проведення технічного огляду моделей. Запуски моделей. Підведення підсумків і технічна конференція. Урочисте закриття змагань.

11. Підсумкове заняття (3 год)

Аналіз роботи гуртка за навчальний рік. Завдання для самостійної ро­боти. Передача робіт на виставку технічної творчості. Нагородження гурт-ківців за сумлінну роботу.

92

Основний рівень, другий рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

3

-

2

Двоступінчаста модель-напівкотя ракети

63

6

57

3

Аеродинаміка літаючих моделей

18

18

-

4

Метальний (кидальний) планер

18

3

15

5

Навчальна модель ракетоплана

57

6

51

6

Експериментальні та «шоу»-моделі

33

6

27

7

Змагання

21

3

18

8

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

216

48

168

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Сучасні досягнення ракетобудування та космонавтики. Програма за­нять. Техніка безпеки при роботі в лабораторії. Організаційні питання.2. Двоступінчаста модель-напівкопія ракети (63 год)

Технічні вимоги та правила проведення змагань моделей-копій ракет. Вибір ракети для копіювання.Практична робота. Компонування моделі-ракети. Розробка робо­чих креслень. Визначення центра тиску та центра ваги. Вибір матеріалів, розробка технології виготовлення моделі.

Виготовлення оснастки та частин моделі. Складання моделі. Гальмівні пристрої. Доробка двигунів. Оздоблення та центр ваги моделі. Підготовка до пробних стартів.

3. Аеродинаміка літаючих моделей (18 год)

Поняття про аеродинаміку як науку. Вплив форми тіла на характер об­тічності. Поняття про ламінарний, турбулентний шар. Виникнення підні­мальної сили, кут атаки. Профіль крила. Геометричні характеристики: розмах, звуження, подовження, хорда, кут поперечного «V», площа крила. Поняття про аеродинамічні коефіцієнти Сх і Су. Якість крила. Умови го­ризонтального сталого польоту. Стійкість, балансування.

4. Метальний (кидальний) планер (18 год)

Будова планера. Креслення моделі. Конструкція та технологія виго­товлення. Техніка безпеки під час роботи з інструментами та механічним устаткуванням.

93

Практична робота. Виготовлення найпростішої оснастки, деталей моделі. Складання моделі. Перевірка геометричних і вагових параметрів, установочних кутів і балансування. Запуск і планування. Доводка моделі.5. Навчальна модель ракетоплана (57 год)

Етапи польоту ракетоплана. Вибір конструктивної схеми ракетопла­на, методи забезпечення стійкості польоту. Будова, матеріали, оснастка і технологія виготовлення моделей.

Практична робота. Розробка конструкції моделі та виготовлення робочого креслення. Виготовлення найпростішої оснастки, деталей ракето­плана. Складання й оздоблення моделі. Регулювання. Тренувальні запуски.

6. Експериментальні та «шоу»-моделі (33 год)

Напрями творчої діяльності. Шлях від ідеї до моделі. Розробка конс­трукції. Вибір матеріалів і технологія виготовлення.Практична робота. Креслення моделі. Виготовлення деталей, скла­дання й оздоблення моделі. Регулювання, тренувальні та показові запуски.

7. Змагання (21 год)

Організація та правила проведення змагань. Положення про змагання. Суддівські обов'язки та документація змагань. Техніка безпеки під час за­пуску моделей.

Практична робота. Підготовка моделей та обладнання до змагань. Проведення технічного огляду моделей. Тренувальні запуски моделей. Підве­дення підсумків змагань і технічна конференція. Урочисте закриття змагань.

8. Підсумкове заняття (3 год)

Аналіз роботи гуртка за навчальний період. Завдання для самостійної роботи. Передача робіт на виставку технічної творчості. Нагородження гуртківців за сумлінну роботу.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТУчні мають знати:

 • правила техніки безпеки, правила запуску моделей;

 • правила проведення змагань юних ракетомоделістів;

 • історію розвитку ракетобудування, принципи ракетного руху;

 • основні поняття, терміни з ракетомоделювання;

 • основні частини ракети й моделі;

 • матеріали та інструменти, які використовуються для виготовлення
  моделей;

 • основні властивості та технологію обробки матеріалів, з яких виго­
  товляються моделі;

 • будову ракетного двигуна на твердому паливі та пристроїв для
  запуску моделей ракет.

Учні мають уміти:

користуватися вимірювальними, креслярськими, різальними інс­


трументами, електричним обладнанням;

94


 • читати І виконувати креслення;

 • виготовляти парашут (стример), моделі та їх деталі, електричні за­
  пали, стонши;

 • робити монтаж і демонтаж стартової установки та обладнання;

 • проводити запуск моделей ракет;

 • визначати положення центра тиску та центра маси моделі;

 • регулювати політ ракетоплана.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА РАКЕТОМОДЕЛЮВАННЯ

Інструменти К-сть, шт.

Інструменти К-сть, шт.

Лобзики 15

Транспортири 3

Ножівки по дереву 2

Циркулі 5

Ножівки по металу 2

Зубила 1

Ножиці різні ЗО

Готовальні 2

Ножі 15

Пінцети 3

Шило 15

Скальпелі 10

Рубанки різні 5

Свердла по металу

Молотки 2

від 1 до 10 мм 20

Плоскогубці 2

Штангенциркулі 2

Гострозубці 2

Лещата ручні 1

Надфілі різні 20

Кругоріз 1

Напилки різні 10

Набір різьбонарізних інс-

Різці по металу 10

трументів 1

Лінійки 20

Прищіпки білизняні 20

Кутники 10

Викрутки 5

Вертілки 15

Електропаяльники 2

Обладнання

К-сть, шт.

ОбладнанняК-сть, шт.


Токарний верстат

по металу — типу ТВ-16

Верстат столярний

малогабаритний

Свердлильний верстат

типу НС-12

Слюсарний верстат

Столи робочі

(з розрахунку одне робоче

місце на гуртківця)

Циркулярна пилка

Секундомір

Шафа для матеріалів,

інструментів і зберігання

моделей ракет

Точило


Згинальний верстат

Компресор

Фарборозпилювач

Електролобзик

Токарний малогабаритний

верстат по дереву

Слюсарні лещата різні

Дошки креслярські

Ручний дриль

Терези


Сушильна шафа

Вивірна плитка

Гільйотина

Ножиці по металу95

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Букш Е. Л. Основи ракетного моделизма. — М.: Изд-во ДОСААФ
  СССР, 1979. — 120 с.

 2. Горский В. А., Кротов А. В. Ракетное моделирование. — М.: Изд-во
  ДОСААФ СССР, 1979. — 230 с.

 3. Ельштейн П. Конструктору моделей ракет. — М.: Мир, 1978, — 268 с.

 4. Заворотов В. А. От идеи до модели. — М.: Просвещение, 1982. —159с.

 5. Звірик О. П. Малі ракети. — К.: Веселка, 1974. — 125 с.

 6. Конаев В. Й. Ключ на старт. — М.: Молодая гвардия, 1972. — 70 с.

 7. Кротов А. В. Модели ракет. — М.: Изд-во ДОСААФ СССР, 1979. —
  175с.

 8. Лети, модель! Кн. 1. — М.: Изд-во ДОСААФ СССР, 1969. — 181 с

 9. Лети, модель! Кн. 2. — М.: Изд-во ДОСААФ СССР. 1970. — 159 с.
 1. Правила проведення змагань юних ракетомоделістів. — К.: УДЦПО
  2005. — 12 с.

 2. Рожков В. С. Авиамодельньш кружок. — М.: Просвещение, 1978. —
  158с.

 3. Рожков В. С. Спортивньїе модели ракет. — М.: Изд-во ДОСААФ
  СССР, 1984.—156с.


ПРОГРАМА гуртка судномоделювання і судномодельного спорту

Початковий, основний і вищий рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАСудномоделювання і судномодельний спорт є одним із найцікавіших напрямів науково-технічної творчості учнівської молоді. Метою програми є формування компетентностей особистості в процесі судномоделювання і судномодельного спорту.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: • пізнавальної: оволодіння знаннями про роботу з столярним і слю­
  сарним інструментом, будову суден, теорію суднобудування, читання й ви­
  конання креслень;

 • практичної: формування умінь і навичок роботи зі столярним і
  слюсарним інструментом, виготовлення складних, трудомістких судномо-
  делей, їх запуск;

 • творчої: розвиток творчого підходу до праці, волі у подоланні
  труднощів, здібностей, талантів, обдарувань у галузі судномоделювання і
  судномодельного спорту;

 • соціальної: виховання охайності, культури праці; розвиток сили,
  витривалості, швидкості, спритності; виховання патріотизму, любові до
  України, гордості за її досягнення; організацію змістовного дозвілля від­
  повідно до здібностей, обдарувань і стану здоров'я.


Програма розрахована на роботу гуртка за трьома рівнями навчання:

початковий рівень — 2 роки; основний рівень — 2—4 роки; вищий рі­вень — 2—4 роки.

Гуртки початкового рівня створюються для дітей віком від 8 до 10 ро­ків. Середня кількість членів гуртка становить, як правило, 10-15 учнів. На опрацювання навчального матеріалу відводиться: перший рік навчання — 144 (4 год на тиждень), другий — 216 год (6 год на тиждень).

У гуртках початкового рівня діти ознайомлюються з історією виник­нення й розвитку суднобудування, мореплавства, судномоделювання, оволодівають початковими знаннями, уміннями й навичками роботи зі столярним і слюсарним інструментом, навчаються обробляти різні мате­ріали. У процесі виготовлення нескладних моделей кораблів і суден гурт-ківцями вивчаються основи будови й властивості суден.

Підсумкові заняття гуртка проводяться у вигляді конкурсів, вікторин, змагань тощо. Переведення учнів до гуртків більш високого рівня здій­снюється за висновками керівника гуртка. Окремі учні, які виявили певні здібності, обдарування, можуть бути переведені до гуртків другого й тре­тього років навчання основного рівня.

Для гуртків початкового рівня програмою передбачений перелік тем з історії суднобудування та мореплавства. Обсяг відомостей із цього пи­тання залежить від наявності методичної літератури. Теоретичний матері-

97

ал із питань будови кораблів, технології обробки матеріалів, роботи з інс­трументом і на верстатах пов'язується з темами практичних робіт.Гуртки основного рівня об'єднують дітей і підлітків віком від 9 до 18 років. Кількісний склад гуртків і тривалість занять за роками навчання основного рівня становить: перший та другий рік навчання — 10-15 учнів, тривалість занять — 6 год на тиждень; третій і четвертий рік навчання — 8 год на тиждень (відповідно 216 і 288 год на рік).

Із метою розвитку та підтримки обдарованих і талановитих вихован­ців, здобуття ними практичних навичок і для задоволення їхніх потреб у професійному самовизначенні програма передбачає індивідуальне навчан­ня. Кількісний склад груп, у яких проводиться індивідуальне навчання, становить від одного до п'яти учнів.

Програма передбачає декілька напрямів роботи гуртка основного та вищого рівнів:

 • діючі самохідні та радіокеровані моделі-копії цивільних суден і
  військових кораблів;

 • стендові моделі-копії вітрильників, цивільних суден і військових
  кораблів;

 • швидкісні радіокеровані моделі;

 • радіокеровані моделі яхт;

 • розробка й виготовлення моделей суден майбутнього.

Керівник гуртка, за погодженням з адміністрацією позашкільного нав­чального закладу, з урахуванням інтересів учнів, матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу, можливостей проведення внутрішніх та участі у міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних масових заходах, обсягу своїх особистих знань, умінь і навичок, обирає один або декілька напрямів роботи гуртків основного та вищого рівнів. На кожному етапі навчання керівник гуртка обирає моделі, які будуть ви­готовляти учні, розробляє технологію виготовлення моделі, виходячи з обсягу часу, передбаченого типовими навчальними планами.

У гуртках основного рівня учні отримують і поглиблюють знання що­до будови суден, теорії суднобудування, читання і виконання креслень. У процесі виготовлення моделей учні поглиблюють знання, удосконалю­ють уміння та навички роботи з інструментом та обладнанням, із двигуна­ми й джерелами їх живлення, запуску моделі на воді, керування моделлю по радіо. Враховуючи інтереси підлітків до виготовлення діючих моделей на цьому рівні, залежно від матеріальної бази позашкільного закладу, починається систематичний розвиток навичок роботи з радіокерованими моделями та підготовка до участі у змаганнях. Підсумкові заняття прово­дяться у вигляді виставок, конкурсів, змагань тощо. Переведення учнів у гуртки наступних років навчання здійснюється керівником гуртка за умо­ви засвоєння ними програми.

Основним етапом отримання початкових теоретичних знань, практич­них умінь і навичок є гуртки 1-го і 2-го років навчання. У гуртках 3-го і 4-го років навчання проводиться робота з поглиблення теоретичних знань, практичних умінь і навичок.

До складу гуртка першого року навчання основного рівня зарахову­ються учні, які пройшли навчання в гуртках початкового рівня, а також підлітки віком 11-16 років, які вперше виявили бажання навчатися в гуртку і володіють певним обсягом знань, умінь і навичок.

98

До складу гуртків першого року навчання основного рівня (напря­ми— швидкісні радіокеровані моделі й радіокеровані моделі яхт) зара­ховуються учні віком 13-18 років, які пройшли підготовку в гуртках першого та другого років навчання основного рівня (напрям — діючі моделі-копії) та оволоділи знаннями, уміннями й навичками самостійної роботи з кресленнями, електричними двигунами, інструментом, обладнан­ням і на верстатах. Термін навчання становить 2 роки, тривалість занять — 8 годин на тиждень (280 год на рік).Переведення учнів до гуртків вищого рівня, як і їх створення, здій­снюється за рішенням адміністрації позашкільного закладу, за умови до­сягнення учнями високих результатів на міських (районних), обласних, усеукраїнських і міжнародних конкурсах, виставках, змаганнях.

Гуртки вищого рівня об'єднують учнівську молодь віком від 15 до 18 років. До складу гуртка зараховуються учні, які пройшли підготовку в гуртках основного рівня, мають значні досягнення, виявили бажання під­вищити свій рівень майстерності, отримати додаткову освіту. Кількісний склад гуртків вищого рівня залежно від місцевих умов, статуту поза­шкільного закладу становить 4-5 учнів, тривалість занять — до 10 годин на тиждень у всі роки навчання (360 год на рік).У гуртках вищого рівня з учнями проводиться індивідуальна робота, спрямована на розвиток конструкторських і винахідницьких здібностей; отримання знань, умінь і навичок самостійного користування креслення­ми та довідковою літературою, якісного виготовлення моделей високої складності, професійного самовизначення, підготовки до вступу до вищих навчальних закладів.

Програма може використовуватись під час організації занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах.

При проведенні занять, на яких застосовується робота на верстатах, із двигунами, водіння радіокерованими моделями тощо, тобто коли не­обхідна постійна присутність керівника поряд з учнем, використовують­ся індивідуальні форми роботи. Індивідуальні заняття закладаються до плану роботи відповідно до існуючих вимог.

Гуртки вищого рівня (розробка й виготовлення моделей суден майбут­нього) створюються з метою залучення учнів до науково-дослідницької роботи, підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, виявлення й розвитку здібностей до науково-дослідницької роботи.

У гуртках учні проводять науково-дослідницьку роботу в галузі судно­будування й мореплавства. Свої роботи учні захищають на конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів — членів МАН.

Навчально-тематичний план розробляється керівником гуртка залежно від напряму дослідницької роботи і складається з таких розділів: • вступне заняття (ознайомлення учнів із планами роботи гуртка на
  навчальний рік; напрями науково-дослідницької діяльності тощо);

 • теорія винахідництва й раціоналізації;

 • вивчення існуючих зразків суден, приладів тощо;

 • розробка проекту нового зразка судна, приладу тощо;

 • виготовлення діючої моделі судна, приладу тощо;

 • підготовка науково-дослідницької роботи;

99

— захист роботи на конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів — членів МАН.Перелік обладнання, інструментів і матеріалів, необхідних для роботи судномодельного гуртка, встановлюється відповідно до наказу Міністерс­тва освіти і науки України від 08.01.2002 р. № 5. Цей перелік може бути доповнений залежно від напряму роботи гуртка, технологій, які викорис­товуються при виготовленні моделей та участі в масових заходах. Кіль­кість інструментів та обладнання повинна забезпечувати ефективне вико­ристання робочого часу всіма гуртківцями.

У програмі використане позначення класів моделей відповідно до між­народної класифікації моделей кораблів і суден.

Початковий рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

2

-

2

Паперова модель катамарана

6

1

5

3

Модель яхти з картону

24

4

20

4

Настільна контурна модель військового корабля

8

1

7

5

Настільна контурна модель цивільного судна

8

1

7

6

Діюча контурна модель військового ко­рабля з гумовим двигуном

28

5

23

7

Діюча контурна модель цивільного судна з гумовим двигуном

28

5

23

8

Діюча напівоб'ємна модель підводного човна

28

2

26

9

Практичні запуски радіокерованих моде­лей

8

1

7

10

Підсумкове заняття

4

4

-

Разом

144

26

118

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год)

Напрями роботи судномодельних гуртків позашкільного закладу; план роботи на навчальний рік; обсяг знань, умінь і навичок, які отрима­ють учні у процесі занять у гуртках; можливості здобуття додаткової осві­ти; загальні вимоги техніки безпеки.

Початок використання внутрішніх водних шляхів для перевезення. Історія виникнення та розвитку суднобудування й мореплавства. Сучасний

100


цивільний і військовий флот. Цивільний і військовий флот України. Основ­ні напрями розвитку цивільного та військового флоту в майбутньому.

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка