Програми з позашкільної освіти


Паперова модель катамарана (6 год)Скачати 10.02 Mb.
Сторінка13/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
#13119
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   54

2. Паперова модель катамарана (6 год)

Будова вітрильних катамаранів. Технологія виготовлення моделі. Техніка безпеки при роботі з інструментом.

Практична робота. Копіювання деталей моделі на папір за допо­могою копіювального паперу та шаблонів. Вирізання деталей ножицями. Вигин деталей. Склеювання деталей. Фарбування моделі.

Проведення змагання (вікторини, ігри, конкурси).3. Модель яхти з картону (24 год)

Будова вітрильних яхт. Технологія виготовлення моделі. Техніка без­пеки при роботі з інструментом.Практична робота. Копіювання деталей моделі на картон за допо­могою копіювального паперу та шаблонів. Вирізання деталей ножицями. Вигин деталей. Склеювання деталей. Фарбування моделі.

Проведення змагання (вікторини, ігри, конкурси).4. Настільна контурна модель військового корабля (8 год)

Архітектура та загальна будова старовинних і сучасних військових кораблів. Технологія виготовлення деталей моделі. Техніка безпеки при роботі з інструментом.

Практична робота. Копіювання деталей моделі на заготовку за до­помогою лінійки, олівця та копіювального паперу. Випилювання контуру моделі та підставки лобзиком. Обробка деталей напилком, надфілями та наждаковим папером. Склеювання деталей. Фарбування моделі.

5. Настільна контурна модель цивільного судна (8 год)

Архітектура і загальна будова сучасних і старовинних цивільних суден. Технологія виготовлення деталей моделі. Техніка безпеки при робо­ті з інструментом.

Практична робота. Копіювання деталей моделі на заготовку за до­помогою лінійки, олівця та копіювального паперу. Випилювання контуру моделі й підставки лобзиком. Обробка деталей напилком, надфілями та наждаковим папером. Склеювання деталей. Фарбування моделі.

6. Діюча контурна модель військового корабля з гумовим двигуном (28 год)

Архітектура та загальна будова сучасних і старовинних військових ко­раблів. Технологія виготовлення моделі. Техніка безпеки при роботі з інс­трументом.

Практична робота. Копіювання деталей моделі на заготовку за допомогою лінійки, олівця та копіювального паперу. Випилювання кон­туру моделі лобзиком. Виготовлення корпусу моделі. Обробка деталей напилком, надфілями та наждаковим папером. Склеювання деталей. Фарбування моделі. Простіші двигуни й рушії. Виготовлення руля й гвин­та. Виготовлення гумового двигуна. Принципи плавучості й руху моделі. Регулювання моделі на воді. Гурткові змагання самохідних контурних моделей із гумовим двигуном.

101


7. Діюча контурна модель цивільного судна з гумовим двигуном (28 год)

Архітектура та будова сучасних і старовинних цивільних суден. Техно­логія виготовлення моделі. Техніка безпеки при роботі з інструментом.

Практична робота. Копіювання деталей моделі на фанеру за допомо­гою лінійки, олівця та копіювального паперу. Випилювання контуру моделі лобзиком. Виготовлення корпусу моделі. Обробка деталей напилком, надфі­лями та наждаковим папером. Склеювання деталей. Фарбування моделі. Простіші двигуни та рушії. Виготовлення руля та гвинта. Виготовлення гумо­вого двигуна. Принципи плавучості та руху моделі. Регулювання моделі на воді. Гурткові змагання самохідних контурних моделей із гумовим двигуном.

8. Діюча напівоб'ємна модель підводного човна (28 год)

Архітектура та загальна будова старовинних і сучасних підводних човнів. Технологія виготовлення моделі. Техніка безпеки при роботі з інструментом.

Практична робота. Копіювання деталей моделі на заготовку за до­помогою лінійки, олівця та копіювального паперу. Випилювання контуру моделі лобзиком. Виготовлення деталей корпусу моделі. Обробка деталей напилком і наждаковим папером. Склеювання деталей. Фарбування моде­лі. Виготовлення рулів і гвинта. Виготовлення гумового двигуна. Принци­пи плавучості й руху моделі. Регулювання моделі на воді. Гурткові змаган­ня самохідних наїгівоб'ємних моделей підводних човнів.

9. Практичні запуски радіокерованих моделей (8 год)

Дистанції для проведення змагань радіокерованих моделей. Техніка безпеки при проведенні тренувань і змагань на воді.

Практична робота. Запуски радіокерованих моделей.

10. Підсумкове заняття (4 год)

Аналіз роботи гуртка за навчальний рік. Завдання для самостійної ро­боти. Відзначення кращих гуртківців.Початковий рівень, другий рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКількість годин

Мо

Розділ, тема
усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

3

-

2

Найпростіша об'ємна модель катера із

зовнішнім розташуванням гумового дви-

гуна:

180

-

-

2.1

корпус моделі;

(48)

3

45

2.2

гвинторульовии комплекс;

(15)

1

14

2.3

надбудови;

(42)

3

39

2.4

щогла;

(12)

1

11

2.5

суднові пристрої та обладнання, озбро-

єння військових кораблів;

(48)

6

42

2.6

фарбування та складання моделі

(15)

1

14

102Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

3

Тренувальні запуски моделей

15

2

13

4

Змагання

15

-

15

5

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

216

23

193

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Напрями роботи судномодельних гуртків позашкільного закладу. Перспективи занять судномоделюванням і судномодельним спортом. План роботи гуртка на навчальний рік. Правила поведінки й техніка без­пеки в лабораторії. Організація робочого місця.

Історія виникнення і розвитку судномоделювання та судномодельного спорту.

2. Найпростіша об'ємна модель катера із зовнішнім розташуванням гумового двигуна (180 год)

2.1. Корпус моделі (48 год)

Будова корпусу суден. Будова корпусу моделі. Технологія виготов­лення корпусу моделі.

Практична робота. Копіювання деталей корпусу моделі за шабло­нами. Випилювання деталей лобзиком, обробка напилком і наждаковим папером. Складання набору корпусу. Виготовлення обшивки корпусу. Шпаклювання й обробка корпусу.

2.2. Гвинторульовий комплекс (15 год)

Призначення й будова гвинторульового комплексу суден. Призначен­ня та будова механічної частини, рульового обладнання моделі.Технологія виготовлення механічної частини та рульового обладнан­ня моделі.

Практична робота. Креслення деталей механічної частини та рульового обладнання моделі на заготовках. Розпилювання заготовки ножівкою по металу, вирізування деталей ножицями. Обробка деталей напилком, надфілями та наждаковим папером. Уклеювання деталей меха­нічної частини та руля в корпус.

2.3. Надбудови (42 год)

Призначення й улаштування надбудов і рубок суден. Технологія виго­товлення надбудов і рубок моделі.

Практична робота. Креслення деталей надбудов і рубок моделі на заготовці. Випилювання деталей лобзиком, обробка напилком і наждако­вим папером. Склеювання деталей. Шпаклювання та обробка надбудов і рубок.

2.4. Щогла (12 год)

Призначення й будова щогл суден. Технологія виготовлення щогли моделі.

103


Практична робота. Креслення деталей щогли на заготовці. Випи­лювання деталей лобзиком, обробка напилком і наждаковим папером. Склеювання деталей.

2.5. Суднові пристрої та обладнання, озброєння військових кораблів
(48 год)

Призначення й будова суднових пристроїв та обладнання. Технологія виготовлення пристроїв та обладнання моделі.Практична робота. Креслення деталей пристроїв та обладнання моделі на заготовці. Випилювання деталей лобзиком, обробка напилком і наждаковим папером. Вирізання ножицями. Склеювання деталей.

2.6. Фарбування та складання моделі (15 год)

Кольори фарб, які використовуються для фарбування суден і кораблів різних тинів. Технологія фарбування моделі.

Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фар­бування. Фарбування деталей моделі. Виготовлення леєрної огорожі. Складання моделі. Виготовлення гумового двигуна.

3. Тренувальні запуски моделей (15 год)

Правила змагань самохідних моделей. Загальна будова радіоапарату­ри керування моделями.

Практична робота. Регулювання моделі на воді. Перевірка остій­ності та диференту моделі. Перевірка стійкості моделі на курсі. Регулюван­ня стійкості моделі на курсі. Відпрацювання навичок випуску моделі.

4. Змагання (15 год)

Дистанції для проведення змагань радіокерованих моделей. Техніка безпеки при проведенні тренувань і змагань на воді.Практична робота. Перевірка стійкості моделі на курсі. Регулю­вання стійкості моделі на курсі. Залікові запуски моделей відповідно до по­ложення і правил змагань.

5. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Організація виставки робіт гуртківців. Відзначення кращих вихованців гуртка. Завдання на літо.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТУчні мають знати:

 • історію виникнення й розвитку суднобудування та мореплавства;

 • будову та властивості суден;

 • типи кораблів і суден;

 • морську та суднобудівну термінологію;

 • прийоми роботи з інструментом;

 • технологію обробки матеріалів, пов'язаних із виготовленням моделей;

 • правила техніки безпеки.

Учні мають уміти:

 • копіювати деталі, користуватися лінійкою та трикутником;

 • вирізувати деталі з паперу та картону ножицями;

104

 • випилювати деталі з фанери лобзиком;

 • обробляти фанеру та деревину за допомогою наждачного паперу,
  напилка, рубанка;

 • різати метал ножицями та ножівкою;

 • обробляти метал напилком;

 • склеювати деталі з паперу, картону, фанери, деревини;

 • фарбувати моделі.

Діючі моделі-копії

Основний рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

3

-

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

2.6

Модель катера з електричним двигуном: корпус моделі; гвинторульовий комплекс; надбудови моделі; щогла; суднові пристрої та обладнання, озбро­єння військових кораблів; фарбування та складання моделі

180 (ЗО) (21) (42) (12)

(66)


(9)

3 3 3 3

9

127 18 39 9

57 8

3

Тренувальні запуски моделей

9

1

8

4

Практичні запуски радіокерованих моде­лей

15

1

14

5

Змагання

6

1

5

6

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

216

31

185

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 1. Вступне заняття (3 год)

План роботи гуртка на навчальний рік. Класифікація та будова кате­рів. Типи моделей, які будуть виготовлятися учнями протягом навчального року. Загальна технологія виготовлення моделі. Індивідуальний план виго­товлення моделі. Правила техніки безпеки. Організація робочого місця.

2. Модель катера з електричним двигуном (180 год)

2.1. Корпус моделі (ЗО год)

Будова корпусу катера. Будова корпусу моделі. Технологія виготов­лення корпусу моделі.

105


Практична робота. Теоретичні креслення корпусу моделі. Вико­нання робочих креслень корпусу моделі. Виготовлення й обробка деталей набору корпусу. Складання набору корпусу. Виготовлення обшивки кор­пусу. Шпаклювання й обробка корпусу.

2.2. Гвинторульовий комплекс (21 год)

Призначення та будова гвинторульового комплексу катера. Призна­чення та будова механічної частини моделі. Технологія виготовлення ме­ханічної частини моделі.

Практична робота. Виготовлення деталей дейдвуда та гельмпорту. Виготовлення фундаменту двигуна. Уклеювання деталей механічної части­ни у корпус. Виготовлення деталей карданної передачі. Виготовлення руля.

2.3. Надбудови моделі (42 год)

Призначення й улаштування надбудов і рубок катерів. Технологія ви­готовлення надбудов і рубок моделі.Практична робота. Виконання робочих креслень надбудов і рубок. Креслення деталей надбудов і рубок моделі на заготівки. Виготовлення й обробка деталей. Паяння деталей. Обробка надбудов і рубок. Виготовлен­ня леєрної огорожі.

2.4. Щогла (12 год)

Призначення та будова щогл катерів. Технологія виготовлення щогли моделі.Практична робота. Виконання робочих креслень щогли. Виготов­лення деталей щогли. Складання (паяння) щогли.

2.5. Суднові пристрої та обладнання, озброєння військових кораблів (66 год)
Призначення й будова суднових пристроїв та обладнання. Озброєння

військових кораблів. Технологія виготовлення пристроїв, обладнання й озброєння моделі.

Практична робота. Виконання робочих креслень деталей пристроїв, обладнання й озброєння моделі. Виготовлення деталей суднових пристроїв, обладнання й озброєння. Складання суднових пристроїв, обладнання й озброєння.

2.6. Фарбування та складання моделі (9 год)

Кольори фарб, які використовуються для фарбування катерів різних типів. Технологія фарбування моделі.

Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фар­бування. Фарбування корпусу та деталей моделі. Складання моделі.

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка