Програми з позашкільної освітиСкачати 10.02 Mb.
Сторінка15/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
#13119
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   54

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступні заняття (6 год)

План роботи гуртка на навчальний рік. Класифікація радіокерованих моделей-коігій.

Організація робочого місця. Вимоги техніки безпеки. Розподіл класів моделей. Вивчення креслень і документації. Розробка індивідуальних пла­нів роботи.

2. Радіокерована модель-копія (644 год)

2.1. Корпус моделі (84 год)

Будова та властивості корпусу суден. Теоретичні креслення корпусу моделі. Розробка технології виготовлення корпусу моделі.Практична робота. Виготовлення й обробка деталей набору кор­пусу. Складання набору корпусу. Виготовлення матриці. Виготовлення корпусу моделі. Шпаклювання та обробка корпусу.

2.2. Гвинторульовий комплекс (46 год)

Призначення та будова гвинторульового комплексу суден.Практична робота. Розробка конструкції механічної частини моде­лі. Розробка технології виготовлення гвинторульового комплексу моделі. Розрахунок редуктора та його виготовлення.

Виготовлення деталей дейдвуда і гельмпорту. Виготовлення фундамен­ту редуктора та двигуна. Уклеювання деталей механічної частини та рульо­вого обладнання у корпус. Виготовлення деталей карданної передачі.

Виготовлення руля й румпеля. Виготовлення гвинтів. Складання та пе­ревірка працездатності механічної частини моделі.

2.3. Надбудови моделі (164 год)

Призначення й улаштування надбудов суден.Практична робота. Виконання робочих креслень надбудов моделі. Розробка технології виготовлення надбудов моделі. Креслення деталей надбудов моделі на заготівлі. Виготовлення й обробка деталей. Паяння де­талей. Обробка надбудов, рубок. Виготовлення леєрної огорожі.

2.4. Щогли (56 год)

Призначення й будова щогл.Практична робота. Виконання робочих креслень щогли. Розробка технологій виготовлення щогл моделі. Виготовлення деталей щогли. Складання (паяння) щогли.

2.5. Суднові пристрої та обладнання, озброєння військових кораблів
(208 год)

Призначення та будова суднових пристроїв і обладнання, озброєння військових кораблів.

Практична робота. Виконання робочих креслень деталей пристроїв, ладнання й озброєння моделі. Розробка технології виготовлення суднових пристроїв, обладнання й озброєння моделі. Виготовлення деталей судно­вих пристроїв, обладнання й озброєння.

2.6. Фарбування та складання моделі (38 год)

Кольори фарб, які використовуються для фарбування цивільних суден і військових кораблів. Розробка технології фарбування моделі.

112


Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фар­бування. Фарбування корпусу та деталей моделі. Складання моделі.

2.7. Радіоапаратура для керування моделлю (48 год)

Принципи дії радіоапаратури для керування моделлю. Будова і вико­ристання приводів й автоматичних приладів.Практична робота. Розробка конструкції та виготовлення приводів і автоматичних приладів.

Виготовлення приводів рульового керування. Виготовлення приводів включення й регулювання обертів двигунів. Перевірка працездатності сис­тем керування.3. Тренувальні запуски моделей (64 год)

Правила змагань радіокерованих моделей-коігій. Правила техніки без­пеки при проведенні тренувань і змагань на воді.

Практична робота. Установка елементів живлення електричного двигуна.

Перевірка остійності та диференту моделі. Перевірка систем керуван­ня моделлю. Відпрацювання навичок керування моделлю. Тренувальні за­пуски моделей.4. Підсумкові заняття (6 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік, організація виставки робіт гуртківців. Відзначення кращих вихованців. Завдання на літо.Вищий рівень, третій-четвертий роки навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступні заняття

6

6

-

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

2.6


2.7

Радіокерована модель-копія: корпус моделі; гвинторульовий комплекс; надбудови моделі; щогли; суднові пристрої та обладнання, озбро­єння військових кораблів; фарбування та складання моделі; радіоапаратура для керування моделлю

644 (84) (46) (164) (56)

(208) (38) (48)

12 8 14

6

22 2 472 38 150 50

186 36 44

3

Тренувальні запуски моделей

64

2

62

4

Підсумкові заняття

6

6

-

Разом

720

82

638

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступні заняття (6 год)

План роботи гуртка на навчальний рік. Класифікація радіокерованих моделей-коігій.

Організація робочого місця. Вимоги техніки безпеки. Розподіл класів моделей. Вивчення креслень і документації. Розробка індивідуальних пла­нів роботи.

2. Радіокерована модель-копія (644 год)

2.1. Корпус моделі (84 год)

Будова й властивості корпусу суден. Теоретичні креслення корпусу моделі.

Практична робота. Розробка технології виготовлення корпусу мо­делі. Виготовлення й обробка деталей набору корпусу. Складання набору корпусу.

Виготовлення матриці. Виготовлення корпусу моделі. Шпаклювання та обробка корпусу.

2.2. Гвинторульовий комплекс (46 год)

Призначення та будова гвинторульового комплексу суден.Практична робота. Розробка конструкції механічної частини моде­лі. Розробка технології виготовлення гвинторульового комплексу моделі.

Розрахунок редуктора та його виготовлення. Виготовлення деталей дейдвуда і гельмпорту. Виготовлення фундаменту редуктора й двигуна. Уклеювання деталей механічної частини та рульового обладнання в корпус.

Виготовлення деталей карданної передачі. Виготовлення руля й рум­пеля.

Виготовлення гвинтів. Складання та перевірка працездатності меха­нічної частини моделі.

2.3. Надбудови моделі (164 год)
Призначення й улаштування надбудов суден.

Практична робота. Виконання робочих креслень надбудов моделі. Розробка технології виготовлення надбудов моделі. Креслення деталей надбудов моделі на заготівці. Виготовлення й обробка деталей. Паяння де­талей.

Обробка надбудов, рубок.

Виготовлення леєрної огорожі.

2.4. Щогли (56 год)

Призначення та будова щогл.Практична робота. Виконання робочих креслень щогли. Розробка технології виготовлення щогл моделі. Виготовлення деталей щогли. Скла­дання (паяння) щогли.

2.5. Суднові пристрої й обладнання, озброєння військових кораблів
(208 год)

Призначення та будова суднових пристроїв та обладнання, озброєння військови кораблів.Практична робота. Виконання робочих креслень деталей пристроїв. Розробка технології виготовлення суднових пристроїв. Обладнання й озб­роєння моделі.

114


Виготовлення деталей суднових пристроїв. Виготовлення обладнання й озброєння військових кораблів.

2.6. Фарбування і складання моделі (38 год)

Кольори фарб, які використовуються для фарбування цивільних суден і військових кораблів.

Практична робота. Розробка технології фарбування моделі. Підго­товка поверхонь деталей моделі до фарбування. Фарбування корпусу та деталей моделі.

Складання моделі.2.7. Радіоапаратура для керування моделлю (48 год)

Принципи дії радіоапаратури для керування моделлю. Будова і вико­ристання приводів й автоматичних приладів.Практична робота. Розробка конструкції та виготовлення приводів й автоматичних приладів. Виготовлення приводів рульового керування.

Виготовлення приводів включення й регулювання обертів двигунів. Перевірка готовності до роботи систем керування.3. Тренувальні запуски моделей (64 год)

Правила змагань радіокерованих моделей-коігій. Правила техніки без­пеки при проведенні тренувань та змагань на воді.

Практична робота. Установка елементів живлення електричного двигуна.

Перевірка остійності та диференту моделі.

Перевірка систем керування моделлю. Відпрацювання навичок керу­вання моделлю.

4. Підсумкові заняття (6 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Організація виставки робіт гуртківців.

Відзначення кращих вихованців гуртка. Завдання на літо.Стендові моделі-копії суден із двигуном

Основний рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКількість годинРозділ, тема
усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

3

-

2

Стендова модель військового катера:

102

2.1

корпус моделі;

(18)

3

15

2.2

гвинторульовии комплекс;

(12)

3

9

2.3

надбудови моделі;

(21)

3

18

2.4

щогли;

(9)

3

6

2.5

озброєння військових кораблів;

(12)

3

9

2.6

суднові пристрої й обладнання;

(24)

6

18

2.7

фарбування та складання моделі

(6)

1

5

115Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

3

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Стендова модель цивільного катера: корпус моделі; гвинторульовий комплекс; надбудови моделі; щогли; суднові пристрої й обладнання; фарбування та складання моделі

102 (18) (12) (21)

(9) (36)

(6)

3 3 3 3 9

1


15 9 18 6

27 5

4

Конкурси

6

1

5

5

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

216

51

165

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

План роботи гуртка на навчальний рік. Класифікація й будова катерів. Типи моделей, які будуть виготовлятися учнями протягом навчального року. Загальна технологія виготовлення моделі. Індивідуальний план ви­готовлення моделі. Правила техніки безпеки. Організація робочого місця.

2. Стендова модель військового катера (102 год)

2.1. Корпус моделі (18 год)

Класифікація та будова військових катерів. Будова й технологія виго­товлення корпусу моделі катера.Практична робота. Виконання робочих креслень корпусу моделі. Виготовлення та підгонка деталей набору корпусу. Складання набору кор­пусу. Виготовлення обшивки корпусу. Обробка корпусу.

2.2. Гвинторульовий комплекс (12 год)

Призначення й будова гвинторульового комплексу катерів. Техноло­гія виготовлення гвинторульового комплексу моделі.Практична робота. Виготовлення деталей дейдвуда. Виготовлення руля. Уклеювання деталей лінії валу та руля в корпус. Виготовлення гвинтів.

2.3. Надбудови моделі (21 год)

Призначення й улаштування надбудов і рубок катерів.Практична робота. Технологія виготовлення надбудов і рубок мо­делі. Виконання робочих креслень надбудов і рубок. Креслення деталей надбудов і рубок моделі на заготівлі. Виготовлення та підгонка деталей. Склеювання деталей. Виготовлення леєрної огорожі.

2.4. Щогли (9 год)

Призначення, типи й будова щогл військових катерів. Технологія ви­готовлення щогл моделі.Практична робота. Виконання робочих креслень щогли. Виготов­лення деталей щогли. Склеювання щогли.

2.5. Озброєння військових кораблів (12 год)

Призначення й будова озброєння військових катерів. Технологія виго­товлення озброєння моделі.

116


Практична робота. Виконання робочих креслень деталей озброєн­ня моделі. Виготовлення деталей озброєння моделі.

2.6. Суднові пристрої й обладнання (24 год)

Призначення та будова суднових пристроїв і обладнання військових ко­раблів. Технологія виготовлення суднових пристроїв і обладнання моделі.

Практична робота. Виконання робочих креслень деталей пристроїв і обладнання моделі. Виготовлення деталей суднових пристроїв і обладнання.

2.7. Фарбування та складання моделі (6 год)

Кольори фарб, які використовуються для фарбування військових ко­раблів. Технологія фарбування моделі.Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фар­бування. Фарбування корпусу та деталей моделі. Складання моделі.

3. Стендова модель цивільного катера (102 год)

3.1. Корпус моделі (18 год)

Класифікація та будова цивільних суден. Будова й технологія виготов­лення корпусу моделі.

Практична робота. Виконання робочих креслень корпусу моделі. Виготовлення й підгонка деталей набору корпусу. Складання набору кор­пусу. Виготовлення обшивки корпусу. Обробка корпусу.

3.2. Гвинторульовий комплекс (12 год)

Призначення та будова гвинторульового комплексу цивільних суден. Технологія виготовлення гвинторульового комплексу моделі.

Практична робота. Виготовлення деталей дейдвуда. Виготовлення руля. Уклеювання деталей лінії валу та руля в корпус. Виготовлення гвинтів.

3.3. Надбудови моделі (21 год)

Призначення й улаштування надбудов і рубок цивільних суден. Техно­логія виготовлення надбудов і рубок моделі.

Практична робота. Виконання робочих креслень надбудов і рубок моделі. Креслення деталей надбудов і рубок моделі на заготівці. Виготовлен­ня й підгонка деталей. Склеювання деталей. Виготовлення леєрної огорожі.

3.4. Щогли (9 год)

Призначення та будова щогл суден. Технологія виготовлення щогл моделі. Практична робота. Виконання робочих креслень щогли. Виготов­лення деталей щогли. Склеювання щогли.

3.5. Суднові пристрої й обладнання (36 год)

Призначення та будова суднових пристроїв і обладнання. Технологія виготовлення пристроїв і обладнання моделі.Практична робота. Виконання креслень деталей суднових пристроїв і обладнання моделі. Виготовлення деталей суднових пристроїв і обладнання.

3.6. Фарбування та складання моделі (6 год)

Кольори фарб, які використовуються для фарбування цивільних су­ден. Технологія фарбування моделі.

Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фар­бування. Фарбування корпусу та деталей моделі. Складання моделі.

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка