Програми з позашкільної освітиСкачати 10.02 Mb.
Сторінка16/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
#13119
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   54

4. Конкурси (6 год)

Вимоги правил стендової оцінки моделей. Виявлення та роз'яснення недоліків моделей.

Практична робота. Оцінка моделей.

117


5. Підсумкове заняття (3 год)

Проведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихо­ванців гуртка. Організація виставки робіт гуртківців. Завдання на літо.

Основний рівень, другий рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКількість годинРозділ, тема
усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

3

-

2

Стендова модель-копія:

210

2.1

корпус моделі;

(45)

3

42

2.2

гвинторульовии комплекс;

(21)

3

18

2.3

надбудови моделі;

(51)

3

48

2.4

щогли;

(15)

3

12

2.5

суднові пристрої й обладнання, озбро-

єння військових кораблів;

(63)

9

54

2.6

фарбування та складання моделі

(15)

1

14

3

Підсумкове заняття

3

1

2

Разом

216

26

190

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 1. Вступне заняття (3 год)

План роботи гуртка на навчальний рік. Правила поведінки в лабора­торії. Загальні вимоги техніки безпеки. Організація робочого місця.Класифікація стендових моделей кораблів і суден. Ознайомлення з кресленнями та документацією моделей.

Розподіл класів моделей між учнями або бригадами.

Розробка індивідуальних планів.

2. Стендова модель-копія (210 год)

2.1. Корпус моделі (45 год)

Будова корпусу суден. Будова й технологія виготовлення корпусу мо­делі. Теоретичні креслення корпусу судна.Практична робота. Виконання теоретичних креслень корпусу моде­лі. Виготовлення й обробка деталей набору корпусу. Складання набору корпусу. Виготовлення корпусу моделі. Шпаклювання та обробка корпусу.

2.2. Гвинторульовии комплекс (21 год)

Призначення та будова гвинторульового комплексу суден. Технологія виготовлення гвинторульового комплексу моделі.

Практична робота. Виготовлення деталей дейдвуда гельмпорту. Уклеювання дейдвудів гельмпортів у корпус. Виготовлення гвинтів.

2.3. Надбудови моделі (51 год)

Призначення й улаштування надбудов і рубок суден. Технологія виго­товлення надбудов і рубок моделі.

118


Практична робота. Виконання робочих креслень надбудов і рубок. Креслення деталей надбудов, рубок моделі на заготівлі. Виготовлення та обробка деталей. Паяння деталей. Обробка надбудов, рубок. Виготовлен­ня леєрної огорожі.

2.4. Щогли (15 год)

Призначення, типи й будова щогл. Технологія виготовлення щогл мо­делі.

Практична робота. Виконання робочих креслень щогл. Виготов­лення деталей щогли. Складання (паяння) щогли.

2.5. Суднові пристрої й обладнання, озброєння військових кораблів
(63 год)

Призначення та будова суднових пристроїв і обладнання, озброєння військових кораблів. Технологія виготовлення деталей суднових пристро­їв, обладнання й озброєння моделі.

Практична робота. Виконання робочих креслень суднових прис­троїв, обладнання й озброєння. Виготовлення деталей суднових пристро­їв, обладнання й озброєння.

2.6. Фарбування та складання моделі (15 год)

Кольори фарб, які використовуються для фарбування цивільних суден і військових кораблів. Технологія фарбування моделі.

Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фар­бування. Фарбування корпусу та деталей моделі. Складання моделі.

3. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихо­ванців. Організація виставки робіт гуртківців. Правила проведення стен­дової оцінки моделей. Виявлення й оцінка недоліків.

Практична робота. Оцінка моделі.

Основний рівень, третій-четвертий роки навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКількість годинРозділ, тема
усього

теоретичні

практичні

1

Вступні заняття

4

4

-

2

Стендова модель-копія:

568

2.1

корпус моделі;

(136)

10

126

2.2.

гвинторульовии комплекс;

(56)

4

52

2.3

надбудови моделі;

(148)

12

136

2.4

щогли;

(44)

6

38

2.5

суднові пристрої й обладнання, озбро-

єння військових кораблів;

(160)

24

136

2.6

фарбування та складання моделі

(24)

2

22

3

Підсумкові заняття

4

2

2

Разом

576

64

512

119

ЗМІСТ ПРОГРАМИ1. Вступні заняття (4 год)

Плани роботи гуртка на навчальний рік. Правила поведінки й техніки безпеки.

Ознайомлення з кресленнями та документацією моделей. Розподіл класів моделей між учнями або бригадами. Розробка індивідуальних пла­нів роботи.

2. Стендова модель-копія (568 год)

2.1. Корпус моделі (136 год)

Будова корпусу суден. Теоретичні креслення корпусу суден.Практична робота. Розробка технології виготовлення корпусу мо­делі.

Виконання теоретичних креслень корпусу моделі. Виготовлення й об­робка деталей набору корпусу. Складання набору корпусу.

Виготовлення матриці. Виготовлення корпусу моделі. Шпаклювання й обробка корпусу.

2.2. Гвинторульовий комплекс (56 год)

Поняття про гвинторульовий комплекс суден.Практична робота. Розробка конструкції й технології виготовлен­ня гвинторульового комплексу моделі.

Виготовлення деталей гвинторульового комплексу моделі. Складання гвинторульового комплексу моделі. Виготовлення гвинтів.

2.3. Надбудови моделі (148 год)

Призначення й улаштування надбудов і рубок суден.Практична робота. Виконання робочих креслень надбудов і рубок моделі. Розробка технології виготовлення надбудов.

Креслення деталей надбудов і рубок моделі на заготівці. Виготовлення та обробка деталей. Складання надбудов.

Обробка надбудов, рубок. Виготовлення леєрної огорожі.2.4. Щогли (44 год)

Типи, призначення й будова щогл суден.Практична робота. Виконання робочих креслень щогл моделі. Роз­робка технології виготовлення щогл моделі. Виготовлення деталей щогл. Складання (паяння) щогли.

2.5. Суднові пристрої: швартовний, якірний, рятувальний (160 годин)

Призначення й будова суднових пристроїв і обладнання.

Поняття про озброєння військових кораблів.

Практична робота. Виконання робочих креслень деталей суднових пристроїв, обладнання й озброєння моделі.

Розробка технології виготовлення деталей суднових пристроїв. Облад­нання й озброєння.

2.6. Фарбування та складання моделі (24 год)

Кольори фарб, які використовуються для фарбування цивільних суден і військових кораблів. Технологія фарбування моделі.

Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фар­бування. Фарбування корпусу та деталей моделі. Складання моделі.

120


3. Підсумкові заняття (4 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихо­ванців. Організація виставки робіт гуртківців. Правила проведення стен­дової оцінки моделей. Виявлення й оцінка недоліків.

Практична робота. Оцінка моделі.

Вищий рівень, перший-другий роки навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКількість годинРозділ, тема
усього

теоретичні

практичні

1

Вступні заняття

6

6

-

2

Стендові моделі-копії:

708

_

_

2.1

корпус моделі;

(180)

36

144

2.2

гвинторульовии комплекс;

(48)

6

42

2.3

надбудови моделі;

(168)

12

156

2.4

щогли;

(72)

12

60

2.5

суднові пристрої й обладнання, озбро-

єння військових кораблів;

(192)

24

168

2.6

фарбування та складання моделі

(48)

12

36

3

Підсумкові заняття

6

-

6

Разом

720

108

612

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступні заняття (6 год)

План роботи гуртка на навчальний рік. Класифікація стендових моде-лей-копій. Організація робочого місця. Вимоги техніки безпеки. Розподіл класів моделей. Вивчення креслень і документації. Розробка індивідуаль­них планів роботи.

2. Стендові моделі-копії (708 год)

2.1. Корпус моделі (180 год)

Будова корпусу суден.Практична робота. Виконання теоретичних креслень корпусу мо­делі. Розробка технології виготовлення корпусу моделі. Виготовлення й обробка деталей набору корпусу. Складання набору корпусу. Виготовлен­ня корпусу моделі. Шпаклювання та обробка корпусу.

2.2. Гвинторульовии комплекс (48 год)

Будова гвинторульового комплексу суден.Практична робота. Розробка конструкції й технології виготовлен­ня лінії валів моделі. Виготовлення деталей дейдвуда гельмпорту. Уклею­вання дейдвудів гельмпортів і руля в корпус. Виготовлення гвинтів.

2.3. Надбудови моделі (168 год)

Призначення й улаштування надбудов суден.

121

Практична робота. Виконання робочих креслень надбудов моде­лей. Розробка технології виготовлення надбудов моделі. Креслення дета­лей надбудов моделі на заготівлі. Виготовлення й обробка деталей. Паян­ня деталей. Обробка надбудов, рубок. Виготовлення леєрної огорожі.

2.4. Щогли (72 год)

Призначення й будова щогл.Практична робота. Виконання робочих креслень щогли. Розробка технології виготовлення щогл моделі. Виготовлення деталей щогли. Скла­дання (паяння) щогли.

2.5. Суднові пристрої й обладнання, озброєння військових кораблів (192 год)

Призначення й будова суднових пристроїв і обладнання, озброєння військових кораблів.

Практична робота. Виконання робочих креслень деталей суднових пристроїв, обладнання й озброєння моделі. Розробка технології виготов­лення суднових пристроїв, обладнання й озброєння моделі. Виготовлення деталей суднових пристроїв, обладнання й озброєння.

2.6. Фарбування та складання моделі (48 год)

Кольори фарб, які використовуються для фарбування цивільних суден і військових кораблів.

Практична робота. Розробка технології фарбування моделі. Підго­товка поверхонь деталей моделі до фарбування. Фарбування корпусу та деталей моделі. Складання моделі.

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка