Програми з позашкільної освітиСкачати 10.02 Mb.
Сторінка18/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
#13119
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   54

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

План роботи гуртка на навчальний рік. Класифікація стендових моде­лей. Правила поведінки і техніки безпеки. Організація робочого місця. Роз­поділ класів моделей між учнями. Розробка індивідуальних планів роботи.

2. Стендова модель багатощоглових вітрильних суден (210 год)

2.1. Корпус моделі (51 год)

Призначення та будова корпусу вітрильних кораблів і суден. Теоре­тичні креслення корпусу. Технологія виготовлення корпусу моделі.

Практична робота. Виконання теоретичних креслень корпусу моделі. Виготовлення й обробка деталей набору корпусу. Складання набору корпусу. Виготовлення обшивки корпусу моделі. Шпаклювання й обробка корпусу.

2.2. Надбудови моделі (33 год)

Призначення й улаштування надбудов і рубок вітрильних суден. Тех­нологія виготовлення надбудов і рубок моделі.

Практична робота. Виконання креслень надбудов і рубок. Крес­лення деталей надбудов і рубок моделі на заготівках. Виготовлення та під­гонка деталей. Склеювання деталей.

2.3. Рангоут (39 год)

Призначення, типи й будова рангоуту багатощоглових вітрильних су­ден. Технологія виготовлення рангоуту моделей вітрильних суден.Практична робота. Виготовлення деталей рангоуту. Складання рангоуту.

2.4. Суднові пристрої й обладнання, озброєння старовинних вітрильних
суден (42 год)

Призначення й будова суднових пристроїв і обладнання вітрильних суден, озброєння старовинних вітрильних суден. Технологія виготовлення суднових пристроїв, обладнання й озброєння моделей вітрильних суден.

Практична робота. Виконання робочих креслень деталей швартов­ного, якірного, рятувального пристроїв моделі. Виготовлення деталей швартовного, якірного, рятувального пристроїв.

2.5. Фарбування та складання моделі (9 год)

Кольори фарб, які використовуються для фарбування вітрильних су­ден. Технологія фарбування моделі.Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фар­бування. Фарбування корпусу та деталей моделі. Складання моделі.

2.6. Такелаж (36 год)

Призначення й будова такелажу вітрильних суден. Технологія виго­товлення такелажу моделей вітрильних суден.

Практична робота. Виготовлення деталей такелажу. Складання та­келажу.

3. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихо­ванців. Організація виставки робіт гуртківців. Вимоги правил оцінки стен­дових моделей. Виявлення та роз'яснення недоліків моделей.

Практична робота. Оцінка моделей.

127


Основний рівень, тре тій-четвертий роки навчання

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Кількість годинРозділ, тема
усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

4

4

-
Стендові моделі багатощоглових віт-


2.

рильних суден:

568

-

-

2.1

корпус моделі;

(152)

12

140

2.2

надбудови моделі;

(72)

8

64

2.3

рангоут;

(90)

12

78

2.4

суднові пристрої й обладнання, озбро-

єння старовинних вітрильних кораблів;

(152)

16

136

2.5

фарбування та складання моделі;

(24)

4

20

2.6

такелаж

(78)

12

66

3

Підсумкове заняття

4

-

4

Разом

576

68

508

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступні заняття (4 год)

Плани роботи гуртка на навчальний рік. Класи моделей, які будуть виготовлятися учнями протягом навчального року. Обсяг знань, умінь і навичок, які отримають учні в процесі занять у гуртку. Вимоги техніки безпеки. Організація робочого місця. Класифікація стендових моделей. Технологія виготовлення моделі. Розподіл класів моделей між учнями або бригадами. Розробка індивідуальних планів роботи.

2. Стендові моделі багатощоглових вітрильних суден (568 год)

2.1. Корпус моделі (152 год)

Будова корпусу вітрильних суден.Практична робота. Виконання теоретичних креслень корпусу мо­делі. Розробка технології виготовлення корпусу моделі. Виготовлення й обробка деталей набору корпусу. Складання набору корпусу. Виготовлен­ня обшивки корпусу моделі. Шпаклювання й обробка корпусу.

2.2. Надбудови моделі (72 год)

Призначення й улаштування надбудов і рубок вітрильних суден.Практична робота. Виконання робочих креслень надбудов і рубок моделі. Розробка технології виготовлення надбудов і рубок моделі. Крес­лення деталей надбудов і рубок моделі на заготівках. Виготовлення та при-гонка деталей. Склеювання деталей.

2.3. Рангоут (90 год)

Призначення й будова рангоуту вітрильних суден. Розробка техноло­гії виготовлення рангоуту.Практична робота. Виготовлення деталей рангоуту. Складання рангоуту.

128


2.4. Суднові пристрої й обладнання, озброєння старовинних військових
кораблів (152 год)

Призначення й будова суднових пристроїв й обладнання вітрильних суден, озброєння старовинних військових кораблів.

Практична робота. Розробка технології виготовлення швартовно­го, якірного, рятувального пристроїв моделі.

Виконання робочих креслень деталей швартовного, якірного, ряту­вального пристроїв моделі. Виготовлення деталей швартовного, якірного, рятувального пристроїв.

2.5. Фарбування та складання моделі (24 год)

Кольори фарб, які використовуються для фарбування старовинних і сучасних вітрильних суден.

Практична робота. Розробка технології фарбування моделі. Підго­товка поверхонь деталей моделі до фарбування. Фарбування корпусу та деталей моделі. Складання моделі.

2.6. Такелаж (78 год)

Призначення та будова такелажу вітрильних суден. Технологія виго­товлення такелажу моделей вітрильних суден.

Практична робота. Розробка технології виготовлення такелажу. Виготовлення деталей такелажу. Складання такелажу.

3. Підсумкові заняття (4 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихо­ванців. Організація виставки робіт гуртківців. Вимоги до правил оцінки стендових моделей. Виявлення та роз'яснення недоліків моделей.

Практична робота. Оцінка моделей.

Вищий рівень, перший-другий роки навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКількість годинРозділ, тема
усього

теоретичні

практичні

1

Вступні заняття

6

6

-

2

Стендова модель вітрильного судна:

708

2.1

корпус моделі;

(180)

36

144

2.2

надбудови моделі;

(96)

12

84

2.3

рангоут;

(108)

12

96

2.4

суднові пристрої й обладнання, озбро-

єння військових кораблів;

(132)

24

108

2.5

такелаж;

(144)

24

120

2.6

фарбування та складання моделі

(48)

12

36

3

Підсумкові заняття

6

-

6

Разом

720

126

594

129

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступні заняття (6 год)

План роботи гуртка на навчальний рік. Класифікація стендових моде-лей-копій. Організація робочого місця. Вимоги техніки безпеки. Розподіл класів моделей. Вивчення креслень і документації. Розробка індивідуаль­них планів роботи.

2. Стендова модель вітрильного судна (708 год)

2.1. Корпус моделі (180 год)

Будова корпусу вітрильних суден.Практична робота. Виконання теоретичних креслень корпусу мо­делі. Розробка технології виготовлення корпусу моделі. Виготовлення й обробка деталей набору корпусу. Складання набору корпусу. Виготовлен­ня обшивки корпусу моделі. Шпаклювання й обробка корпусу.

2.2. Надбудови моделі (96 год)

Призначення й улаштування надбудов і рубок старовинних і сучасних вітрильних суден.

Практична робота. Виконання робочих креслень надбудов і рубок моделі. Розробка технології виготовлення надбудов і рубок моделі. Крес­лення деталей надбудов і рубок моделі на заготівках. Виготовлення та під­гонка деталей. Склеювання деталей.

2.3. Рангоут (108 год)

Призначення та будова рангоуту багатощоглових вітрильних суден.Практична робота. Виконання робочих креслень рангоуту. Роз­робка технології виготовлення рангоуту. Виготовлення деталей рангоуту. Складання рангоуту.

2.4. Суднові пристрої й обладнання, озброєння військових кораблів
(132 год)

Призначення та будова суднових пристроїв й обладнання старовинних і сучасних вітрильних суден, озброєння старовинних військових кораблів.Практична робота. Виконання робочих креслень деталей суднових пристроїв, обладнання й озброєння моделі. Розробка технології виготов­лення суднових пристроїв, обладнання й озброєння моделі. Виготовлення деталей суднових пристроїв, обладнання й озброєння моделі.

2.5. Такелаж (144 год)

Призначення та будова такелажу старовинних і сучасних багатощог­лових вітрильних суден.

Практична робота. Виконання робочих креслень. Розробка техно­логії виготовлення такелажу. Виготовлення деталей такелажу. Складання такелажу.

2.6. Фарбування та складання моделі (48 год)

Кольори фарб, які використовувалися для фарбування старовинних і сучасних багатощоглових вітрильних суден.

Практична робота. Розробка технології фарбування моделі. Підго­товка поверхонь деталей моделі до фарбування. Фарбування корпусу та деталей моделі. Складання моделі.

130


3. Підсумкові заняття (6 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихо­ванців. Організація виставки робіт гуртківців. Правила проведення стендо­вої оцінки моделей. Виявлення й оцінка недоліків.

Практична робота. Оцінка моделі.

Вищий рівень, третій-четвертий роки навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКількість годинРозділ, тема
усього

теоретичні

практичні

1

Вступні заняття

6

6

-

2

Стендова модель вітрильного судна:

708

2.1

корпус моделі;

(180)

36

144

2.2

надбудови моделі;

(96)

12

84

2.3

рангоут;

(108)

12

96

2.4

суднові пристрої й обладнання, озбро-

єння старовинних військових кораблів;

(132)

24

108

2.5

такелаж;

(144)

24

120

2.6

фарбування та складання моделі

(48)

12

36

3

Підсумкові заняття

6

-

6

Разом

720

126

594

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка