Програми з позашкільної освітиСкачати 10.02 Mb.
Сторінка19/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
#13119
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   54

1. Вступні заняття (6 год)

План роботи гуртка на навчальний рік. Класифікація стендових моде-лей-копій. Організація робочого місця. Вимоги техніки безпеки. Розподіл класів моделей. Вивчення креслень і документації. Розробка індивідуаль­них планів роботи.

2. Стендова модель вітрильного судна (708 год)

2.1. Корпус моделі (180 год)

Будова корпусу вітрильних суден.Практична робота. Виконання теоретичних креслень корпусу мо­делі. Розробка технології виготовлення корпусу моделі. Виготовлення й обробка деталей набору корпусу. Складання набору корпусу. Виготовлен­ня обшивки корпусу моделі. Шпаклювання й обробка корпусу.

2.2. Надбудови моделі (96 год)

Призначення й улаштування надбудов і рубок старовинних і сучасних вітрильних суден.

Практична робота. Виконання робочих креслень надбудов і рубок моделі. Розробка технології виготовлення надбудов і рубок моделі. Крес­лення деталей надбудов і рубок моделі на заготівках. Виготовлення та під­гонка деталей. Склеювання деталей.

2.3. Рангоут (108 год)

Призначення та будова рангоуту багатощоглових вітрильних суден.

131

Практична робота. Виконання робочих креслень рангоуту. Роз­робка технології виготовлення рангоуту. Виготовлення деталей рангоуту. Складання рангоуту.

2.4. Суднові пристрої й обладнання, озброєння військових кораблів
(132 год)

Призначення та будова суднових пристроїв й обладнання старовинних і сучасних вітрильних суден, озброєння старовинних військових кораблів.Практична робота. Виконання робочих креслень деталей суднових пристроїв, обладнання й озброєння моделі. Розробка технології виготов­лення суднових пристроїв, обладнання й озброєння моделі. Виготовлення деталей суднових пристроїв, обладнання й озброєння моделі.

2.5. Такелаж (144 год)

Призначення та будова такелажу старовинних і сучасних багатощог-лових вітрильних суден.

Практична робота. Виконання робочих креслень. Розробка техно­логії виготовлення такелажу. Виготовлення деталей такелажу. Складання такелажу.

2.6. Фарбування та складання моделі (48 год)

Кольори фарб, які використовувалися для фарбування старовинних і сучасних багатощоглових вітрильних суден.

Практична робота. Розробка технології фарбування моделі. Підго­товка поверхонь деталей моделі до фарбування. Фарбування корпусу та деталей моделі. Складання моделі.

3. Підсумкові заняття (6 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихо­ванців. Організація виставки робіт гуртківців. Правила проведення стен­дової оцінки моделей. Виявлення й оцінка недоліків.

Практична робота. Оцінка моделі.

Швидкісні радіокеровані моделі

Основний рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

4

4

-

2 2.1

2.2


2.3 2.4

Швидкісна радіокерована модель класу РЗ-Е: корпус моделі; механічна частина та рульове облад­нання; радіоапаратура для керування моделлю; фарбування та складання моделі

116

(56)


(28) (24) (8)

4

2 2 1


52

26

22 7132Кількість годинРозділ, тема
усього

теоретичні

практичні

3

Швидкісна радіокерована модель класу

Р8Я-Е:

164

3.1

корпус моделі;

(56)

4

52

3.2

механічна частина та рульове облад-

нання;

(32)

2

ЗО

3.3

радіоапаратура для керування моделлю;

(24)

2

22

3.4

фарбування та складання моделі;

(8)

1

7

3.5

тренувальні запуски моделей

(44)

2

42

4

Підсумкове заняття

4

1

3

Разом

288

25

263

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (4 год)

План роботи гуртка на навчальний рік. Класифікація швидкісних ра-діокерованих моделей. Будова та технологія виготовлення моделі. Прави­ла поведінки і техніки безпеки. Організація робочого місця. Індивідуальні плани роботи.

2. Швидкісна радіокерована модель класу РЗ-Е (116 год)

2.1. Корпус моделі (56 год)

Будова й технологія виготовлення корпусу моделі.Практична робота. Виконання теоретичних креслень корпусу мо­делі. Виготовлення й обробка деталей набору корпусу. Складання набору корпусу. Виготовлення матриці. Виготовлення корпусу моделі. Шпаклю­вання та обробка корпусу.

2.2. Механічна частина та рульове обладнання (28 год)

Конструкція механічної частини моделі.Практична робота. Виконання робочих креслень. Виготовлення деталей дейдвуда й гельмпорту. Виготовлення фундаменту двигуна. Укле­ювання деталей механічної частини та рульового обладнання у корпус. Виготовлення деталей карданної передачі. Виготовлення руля й румпеля. Виготовлення гвинтів. Складання та перевірка працездатності механічної частини моделі.

2.3. Радіоапаратура для керування моделлю (24 год)

Загальні принципи дії радіоапаратури керування моделями, будова та використання приводів й автоматичних приладів.Практична робота. Розробка конструкції та виготовлення фунда­ментів для кріплення сервоприводів й автоматичних приладів. Виготовлен­ня приводів рульового керування. Виготовлення приводів умикання та ре­гулювання обертів двигунів. Перевірка працездатності систем керування.

2.4. Фарбування та складання моделі (8 год)

Технологія фарбування моделі.Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фар­бування. Фарбування корпусу моделі. Складання моделі.

133


3. Швидкісна радіокерована модель класу Р8К-Е (164 год)

3.1. Корпус моделі (56 год)

Будова та технологія виготовлення корпусу моделі.Практична робота. Виконання теоретичних креслень корпусу моделі. Виготовлення та обробка деталей набору корпусу. Складання на­бору корпусу. Виготовлення матриці. Виготовлення корпусу моделі. Шпаклювання й обробка корпусу.

3.2. Механічна частина та рульове обладнання (32 год)

Конструкція механічної частини моделі.Практична робота. Виконання робочих креслень. Виготовлення деталей дейдвуда й гельмпорту. Виготовлення фундаменту двигуна. Укле­ювання деталей механічної частини та рульового обладнання в корпус. Виготовлення деталей карданної передачі. Виготовлення руля та румпеля. Виготовлення гвинтів. Складання та перевірка працездатності механічної частини моделі.

3.3. Радіоапаратура для керування моделлю (24 год)

Загальні принципи дії радіоапаратури керування моделями, будова та використання приводів й автоматичних приладів.Практична робота. Розробка конструкції та виготовлення фунда­ментів для кріплення сервоприводів й автоматичних приладів. Виготов­лення приводів рульового керування. Виготовлення приводів умикання та регулювання обертів двигунів. Перевірка працездатності систем керу­вання.

3.4. Фарбування та складання моделі (8 год)

Кольори фарб, які використовуються для фарбування моделі.Практична робота. Розробка технології фарбування моделі. Підго­товка поверхонь деталей моделі до фарбування. Фарбування корпусу мо­делі. Складання моделі.

3.5. Тренувальні запуски моделей (44 год)

Правила змагань швидкісних радіокерованих моделей. Елементи жив­лення модельних електричних двигунів.Практична робота. Регулювання моделі на воді. Техніка керування моделлю. Установка елементів живлення електричного двигуна. Перевірка остійності та диференту моделі. Регулювання стійкості моделі на курсі. Відпрацювання навичок керування моделлю.

4. Підсумкове заняття (4 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихо­ванців гуртка. Правила змагань швидкісних радіокерованих моделей. Тех­ніка безпеки при проведенні змагань із судномодельного спорту.

Практична робота. Запуски моделей.

Основний рівень, другий рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКількість годинРозділ, тема
усього

теоретичні

практичні

1

Вступні заняття

4

4

-

2

Швидкісна радіокерована модель класу

Р8Я-ЕСО:

116

-

-

2.1

корпус моделі;

(56)

4

52

2.2

механічна частина та рульове облад-

нання;

(28)

2

26

2.3

радіоапаратура для керування моделлю;

(24)

2

22

2.4

фарбування та складання моделі

(8)

1

7

3

Швидкісна радіокерована модель класу

Р-МБ:

120

-

-

3.1

корпус моделі;

(56)

4

52

3.2

механічна частина та рульове облад-

нання;

(32)

2

ЗО

3.3

радіоапаратура для керування моделлю;

(24)

2

22

3.4

фарбування та складання моделі

(8)

1

7

4

Тренувальні запуски моделей

44

2

42

5

Підсумкові заняття

4

1

3

Разом

288

25

263

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (4 год)

План роботи гуртка на навчальний рік. Класифікація швидкісних ра-діокерованих моделей. Будова й технологія виготовлення моделі. Правила поведінки та техніки безпеки. Організація робочого місця. Індивідуальні плани роботи.

2. Швидкісна радіокерована модель класу Р8К-ЕСО (116 год)

2.1. Корпус моделі (56 год)

Будова й технологія виготовлення корпусу моделі.Практична робота. Виконання теоретичних креслень корпусу мо­делі. Виготовлення й обробка деталей набору корпусу. Складання набору корпусу. Виготовлення матриці. Виготовлення корпусу моделі. Шпаклю­вання та обробка корпусу.

2.2. Механічна частина і рульове обладнання (28 год)

Призначення та будова механічної частини і рульового обладнання швидкісних моделей.

Практична робота. Розробка конструкції механічної частини моде­лі. Виконання робочих креслень. Виготовлення деталей дейдвуда та гельм­порту. Виготовлення фундаменту двигуна. Уклеювання деталей механічної частини та рульового обладнання в корпус. Виготовлення деталей кардан-

135


ної передачі. Виготовлення руля та румпеля. Виготовлення гвинтів. Скла­дання й перевірка працездатності механічної частини моделі.

2.3. Радіоапаратура для керування моделлю (24 год)

Загальні принципи дії радіоапаратури керування моделями, будова та використання приводів й автоматичних приладів.Практична робота. Розробка конструкції та виготовлення фунда­ментів для кріплення сервоприводів й автоматичних приладів. Виготовлен­ня приводів рульового керування. Виготовлення приводів умикання та регулювання обертів двигунів. Перевірка працездатності систем керування.

2.4. Фарбування та складання моделі (8 год) Технологія фарбування мо­
делі.

Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фар­бування. Фарбування корпусу моделі. Складання моделі.

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка